STT Tuyển dụng công chức, viên chức
1 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2017 - 2018
2 Kết quả điểm thi nâng ngạch công chức lên cán sự, chuyên viên hoặc tương đương năm 2014 tỉnh Bình Định
3 Kết quả điểm thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính năm 2014 tỉnh Bình Định
4 Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương năm 2014
5 Thông báo xét tuyển đặt cách viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2014 - 2015 và đề nghị bổ sung hồ sơ xét tuyển đối với thí sinh đặt cách chưa có bằng tốt nghiệp thạc sĩ
6 Kết quả Chấm phúc khảo các thí sinh thuộc diện đặc cách
7 Thông báo kết quả thi kiểm tra, sát hạch viên chức và thời gian nhận đơn phúc khảo đối với những trường hợp xét tuyển đặt cách năm học 2014 - 2015
8 Thông báo về việc nội dung sát hạch vị trí giáo viên Thể dục và giáo viên Tiếng Nhật
9 Thông báo về việc triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức năm học 2014 - 2015
10 Hướng dẫn Nội dung Đề cương ôn tập kiểm tra sát hạch, phỏng vấn xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2014 - 2015
11 Danh sách thí sinh đủ và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển viên chức năm học 2014 - 2015
12 Kế hoạch xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định năm học 2014 - 2015
13 Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bình Định năm 2012
14 Thông báo kết quả thi tuyển công chức tỉnh Bình Định năm 2012
15 Nội quy kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bình Định năm 2012
16 Thông báo lịch thi tuyển công chức tỉnh Bình Định năm 2012
17 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, thời gian và địa điểm thi tuyển công chức tỉnh Bình Định năm 2012
18 Thông báo nội dung thi tuyển công chức tỉnh Bình Định năm 2012
19 Nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Bình Định năm 2012
20 Quy định về tuyển dụng công chức tỉnh Bình Định năm 2012
21 Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Bình Định năm 2012
   Thời tiết