Quy định về Hóa đơn điện tử có mã và không có mã của Tổng cục Thuế
09:53, 31/08/2019 (GMT+7)

Luật Quản lý thuế số 38 được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019. Theo đó, chính thức đưa các quy định về hóa đơn điện tử thành luật và bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2022.


09:53, 31/08/2019 (GMT+7)
Nhũng nội dung cần ghi trên hóa đơn điện tử

Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ quy định hóa đơn điện tử bao gồm 4 loại: Hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử, các loại hóa đơn khác: tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử...


09:53, 31/08/2019 (GMT+7)
Ngành thuế nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.2.1

Tổng cục Thuế vừa nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.2.1 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau đồng thời nâng cấp một số yêu cầu phát sinh khi triển khai phiên bản 4.2.0


09:53, 31/08/2019 (GMT+7)
Một số nội dung mới về thuế Thu nhập doanh nghiệp khi đầu tư tại khu công nghiệp, khu kinh tế có hiệu lực từ ngày 26/8/2019

Ngày 12/7/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 43/2019/TT-BTC hướng dẫn Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Thông tư hướng dẫn cụ thể về ưu đãi đầu tư đối với khu công nghiệp, khu kinh tế cho các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đối tượng, nguyên tắc và thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư của các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế; ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của doanh nghiệp có dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế.


09:53, 31/08/2019 (GMT+7)
Một số nội dung mới của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14

Luật Quản lý thuế (QLT) số 38/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 6 năm 2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2020.


16:47, 29/08/2019 (GMT+7)
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi

Luật Quản lý thuế sửa đổi số 38/2019/QH14 có nhiều điểm mới trên mọi lĩnh vực quản lý thuế. Trong đó, những quy định mới về thủ tục hành chính thuế thể hiện rõ nét việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh cải cách nền hành chính, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.


16:47, 29/08/2019 (GMT+7)
Từ ngày 20/9/2019, lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ giảm mạnh

Ngày 5/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, một số mức phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp đã giảm khá nhiều so với quy định hiện hành.


16:47, 29/08/2019 (GMT+7)
Quy định về quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử tại Luật Quản lý thuế mới

Kinh doanh thương mại điện tử là một loại hình kinh doanh mới đang phát triển mạnh ở các nước trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Hoạt động kinh doanh thương mại điện tử có ưu điểm nổi bật hơn so với kinh doanh truyền thống là tính linh hoạt cao độ về mặt cung ứng và giảm thiểu phí tổn cho các đối tác kinh doanh.


16:47, 29/08/2019 (GMT+7)
Quy định về khai, nộp và mức đóng lệ phí môn bài đối với tổ chức

Đối với đơn vị đang hoạt động, thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01hàng năm. Trường hợp người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí.


16:47, 29/08/2019 (GMT+7)
Nghĩa vụ thuế khi cá nhân chuyển nhượng tài sản

Theo quy định của chính sách thuế hiện hành, khi chuyển nhượng tài sản thuộc diện phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các cá nhân phải có nghĩa vụ kê khai và nộp các khoản vào ngân sách nhà nước


Thống kê
Lượt truy cập:
    343547311

Đang truy cập: 172