Số/ký hiệu văn bản 3882/UBND-KT
Ngày ban hành 26/07/2017
Người ký Phan Cao Thắng
Trích yếu Sử dụng nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất ngân sách tỉnh năm 2017, để thanh toán công tác bồi thường, GPMB của dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B), hạng mục Km130+00 – Km137+580
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công Văn
Lĩnh vực
Tập tin đính kèm   3882 ubnd-kt.pdf