Số/ký hiệu văn bản 5422/UBND-KT
Ngày ban hành 10/10/2017
Người ký Trần Châu
Trích yếu Chủ trương xây dựng đề cương, dự toán chi tiết nhiệm vụ "Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo tỉnh Bình Định"
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công Văn
Lĩnh vực
Tập tin đính kèm   5422 ubnd-kt 2017.pdf