Số/ký hiệu văn bản 147/QĐ-BCĐ
Ngày ban hành 30/10/2017
Người ký Trần Châu
Trích yếu Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh Bình Định, giai đoạn 2016 - 2020
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Văn bản khác
Lĩnh vực
Tập tin đính kèm   147 qd-bcd 2017.pdf