Số/ký hiệu văn bản 545/UBND-KT
Ngày ban hành 31/01/2018
Người ký Trần Châu
Trích yếu Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện chính sách pháp luật về Bảo vệ môi trường chăn nuôi và xử lý chất thải chăn nuôi trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công Văn
Lĩnh vực
Tập tin đính kèm   545 ubnd-kt 2018.pdf