Số/ký hiệu văn bản 598/ubnd-vx
Ngày ban hành 02/02/2018
Người ký Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu Triển khai thực hiện phần mềm "Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao" năm 2017
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công Văn
Lĩnh vực
Tập tin đính kèm   598 ubnd-vx 2018.pdf