Số/ký hiệu văn bản 658/UBND-NC
Ngày ban hành 06/02/2018
Người ký Trần Châu
Trích yếu Xây dựng Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công Văn
Lĩnh vực
Tập tin đính kèm   658 ubnd-nc 2018.pdf