Số/ký hiệu văn bản 727/UBND-TH
Ngày ban hành 09/02/2018
Người ký Hồ Quốc Dũng
Trích yếu Thanh toán vốn đối ứng ODA cho dự án JICA2 từ nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất ngân sách tỉnh năm 2018
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công Văn
Lĩnh vực
Tập tin đính kèm   727 ubnd-th 2018.pdf