Số/ký hiệu văn bản 1084/UBND-TD
Ngày ban hành 09/03/2018
Người ký Trần Châu
Trích yếu Trả lời việc khiếu nại của bà Nguyễn Thị Luôi
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công Văn
Lĩnh vực
Tập tin đính kèm   1084 ubnd-td 2018.pdf