Số/ký hiệu văn bản 1413/UBND-VX
Ngày ban hành 26/03/2018
Người ký Phan Cao Thắng
Trích yếu Thực hiện việc trả lời cho các cơ quan báo chí theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 212/UBND-VX ngày 15/01/2018
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công Văn
Lĩnh vực
Tập tin đính kèm   1413 ubnd-vx 2018.pdf