Số/ký hiệu văn bản 2455/UBND-KT
Ngày ban hành 09/05/2018
Người ký Trần Châu
Trích yếu Thực hiện Công văn số 1995/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 19/4/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công Văn
Lĩnh vực
Tập tin đính kèm   2455 ubnd-kt 2018.pdf