Số/ký hiệu văn bản 3762/UBND-VX
Ngày ban hành 25/06/2018
Người ký Hồ Quốc Dũng
Trích yếu Triển khai Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 04/6/2018 của Tỉnh ủy Bình Định về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công Văn
Lĩnh vực
Tập tin đính kèm   3762 ubnd-vx 2018.pdf