Số/ký hiệu văn bản 101/BC-UBND
Ngày ban hành 08/09/2018
Người ký Hồ Quốc Dũng
Trích yếu Kết quả thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Lĩnh vực Văn hóa xã hội
Tập tin đính kèm   101 BC-UBND 2018.pdf