Lĩnh vực
Câu hỏi   
Tìm thấy 682 câu hỏi thỏa điều kiện tra cứu.
Họ tên: Bùi Huỳnh Tâm.
Địa chỉ: UBND xã Bình Thành
Câu hỏi: Chế độ chính sách đối với cán bộ luân chuyển.
Trạng thái: Đã có nội dung trả lời Đơn vị xử lý: Sở Tài chính
Ngày gửi câu hỏi: 31/10/2017 Ngày trả lời: 19/03/2018
Xem nội dung trả lời.
 
Họ tên: Phan Thi Giang.
Địa chỉ: huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
Câu hỏi: Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục.
Trạng thái: Đã có nội dung trả lời Đơn vị xử lý: BBT
Ngày gửi câu hỏi: 17/05/2017 Ngày trả lời: 07/08/2017
Xem nội dung trả lời.
 
Họ tên: Đào Thị Hoa.
Địa chỉ: Bình Định
Câu hỏi: Thi tuyển viên chức ngành giáo dục.
Trạng thái: Đã có nội dung trả lời Đơn vị xử lý: BBT
Ngày gửi câu hỏi: 13/06/2017 Ngày trả lời: 07/08/2017
Xem nội dung trả lời.
 
Họ tên: Trần Văn Hưng.
Địa chỉ: thị trấn Phú phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
Câu hỏi: Thủ tục cấp lại giấy phép lái xe A1.
Trạng thái: Đã có nội dung trả lời Đơn vị xử lý: BBT
Ngày gửi câu hỏi: 25/07/2017 Ngày trả lời: 07/08/2017
Xem nội dung trả lời.
 
Họ tên: Trần Thu Thỏa.
Địa chỉ: thôn Tân Long, xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
Câu hỏi: Xét tuyển viên chức ngành giáo dục .
Trạng thái: Đã có nội dung trả lời Đơn vị xử lý: BBT
Ngày gửi câu hỏi: 25/05/2017 Ngày trả lời: 07/08/2017
Xem nội dung trả lời.
 
Họ tên: Võ Minh Thành.
Địa chỉ: Thành Phố Quy Nhơn
Câu hỏi: Tuyển dụng viên chức ngàng giáo dục.
Trạng thái: Đã có nội dung trả lời Đơn vị xử lý: BBT
Ngày gửi câu hỏi: 14/03/2017 Ngày trả lời: 07/08/2017
Xem nội dung trả lời.
 
Họ tên: Lê Thị Kiều.
Địa chỉ: xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Câu hỏi: Điều kiện tuyển dụng đặc cách.
Trạng thái: Đã có nội dung trả lời Đơn vị xử lý: BBT
Ngày gửi câu hỏi: 17/05/2017 Ngày trả lời: 07/08/2017
Xem nội dung trả lời.
 
Họ tên: Đặng Như Giang.
Địa chỉ: huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định
Câu hỏi: Đề án 500 trí thức trẻ.
Trạng thái: Đã có nội dung trả lời Đơn vị xử lý: BBT
Ngày gửi câu hỏi: 20/07/2017 Ngày trả lời: 07/08/2017
Xem nội dung trả lời.
 
Họ tên: Lê Giang.
Địa chỉ: huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
Câu hỏi: Tuyển giáo viên.
Trạng thái: Đã có nội dung trả lời Đơn vị xử lý: BBT
Ngày gửi câu hỏi: 30/06/2017 Ngày trả lời: 07/08/2017
Xem nội dung trả lời.
 
Họ tên: Nguyễn Thị Kim Oanh.
Địa chỉ: xã Hoài Phú, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
Câu hỏi: Chính sách ưu tiên thi tuyển viên chức.
Trạng thái: Đã có nội dung trả lời Đơn vị xử lý: BBT
Ngày gửi câu hỏi: 07/07/2017 Ngày trả lời: 03/08/2017
Xem nội dung trả lời.
 
   Thời tiết
Thống kê
Lượt truy cập:
    168910117

Đang truy cập: 165