Lĩnh vực
Câu hỏi   
Tìm thấy 459 câu hỏi thỏa điều kiện tra cứu.
Họ tên: Nguyễn Văn Sỹ.
Địa chỉ: Đại Hòa - Nhơn Hậu - TX An Nhơn
Câu hỏi: tranh chấp đất ở .
Trạng thái: Đã có nội dung trả lời Đơn vị xử lý: BBT
Ngày gửi câu hỏi: 15/12/2016 Ngày trả lời: 07/02/2017
Xem nội dung trả lời.
 
Họ tên: Nguyễn Văn Lổ.
Địa chỉ: Đại Hòa - Nhơn Hậu - TX An Nhơn
Câu hỏi: tranh chấp đất ở.
Trạng thái: Đã có nội dung trả lời Đơn vị xử lý: BBT
Ngày gửi câu hỏi: 15/01/2017 Ngày trả lời: 07/02/2017
Xem nội dung trả lời.
 
Họ tên: Nguyễn Thiên An.
Địa chỉ: Trường Cao đẳng Bình Định
Câu hỏi: Tuyển dụng viên chức.
Trạng thái: Đã có nội dung trả lời Đơn vị xử lý: BBT
Ngày gửi câu hỏi: 20/01/2017 Ngày trả lời: 07/02/2017
Xem nội dung trả lời.
 
Họ tên: Nguyễn Tiến ích.
Địa chỉ: Tổ 6 kv1 phuờng trần quang diệu thành phố quy nhơn
Câu hỏi: Làm sổ đỏ đất.
Trạng thái: Đã có nội dung trả lời Đơn vị xử lý: Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày gửi câu hỏi: 17/10/2016 Ngày trả lời: 23/11/2016
Xem nội dung trả lời.
 
Họ tên: DƯƠNG CÔNG HUY.
Địa chỉ: Chánh Hội - Mỹ Cát - Phù Mỹ - Bình Định
Câu hỏi: Cấp trả giấy phép lái xe.
Trạng thái: Đã có nội dung trả lời Đơn vị xử lý: BBT
Ngày gửi câu hỏi: 31/10/2016 Ngày trả lời: 09/11/2016
Xem nội dung trả lời.
 
Họ tên: Nguyễn Thế Khải.
Địa chỉ: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phù Mỹ
Câu hỏi: Thời gian chuyển ngạch công chức.
Trạng thái: Đã có nội dung trả lời Đơn vị xử lý: Sở Nội vụ
Ngày gửi câu hỏi: 11/10/2016 Ngày trả lời: 09/11/2016
Xem nội dung trả lời.
 
Họ tên: Lê Đức Hải.
Địa chỉ: An Hòa - An Lão - Bình Định
Câu hỏi: Khi nào thì đặc cách cho người cử tuyển vào viên chức.
Trạng thái: Đã có nội dung trả lời Đơn vị xử lý: Sở Nội vụ
Ngày gửi câu hỏi: 29/10/2016 Ngày trả lời: 09/11/2016
Xem nội dung trả lời.
 
Họ tên: Nguyễn Diệu Hoa.
Địa chỉ: Vĩnh Thạnh-Bình Định
Câu hỏi: Chế độ tập sự.
Trạng thái: Đã có nội dung trả lời Đơn vị xử lý: Sở Nội vụ
Ngày gửi câu hỏi: 20/09/2016 Ngày trả lời: 08/11/2016
Xem nội dung trả lời.
 
Họ tên: Huỳnh Văn Lực.
Địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ
Câu hỏi: Chế độ trợ cấp nghiên cứu thực tế, đi học trung cấp lý luận chính trị .
Trạng thái: Đã có nội dung trả lời Đơn vị xử lý: Sở Nội vụ
Ngày gửi câu hỏi: 14/10/2016 Ngày trả lời: 08/11/2016
Xem nội dung trả lời.
 
Họ tên: Võ Nguyên Nữ Hiệp.
Địa chỉ: Tây Vinh _ Tây Sơn _ Bịnh Định
Câu hỏi: hỏi về tuyển dụng viên chức 2016.
Trạng thái: Đã có nội dung trả lời Đơn vị xử lý: BBT
Ngày gửi câu hỏi: 05/11/2016 Ngày trả lời: 08/11/2016
Xem nội dung trả lời.
 
   Thời tiết
Thống kê
Lượt truy cập: 428021074
Đang truy cập: 200