UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH

 

Chủ tịch

Phan Phi Hổ

 

 

Phó Chủ tịch Thường trực

Hồ Sĩ Dũng

 

 

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thị Đàng

 

 


VĂN PHÒNG, CÁC BAN TRỰC THUỘC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH

 

I. Văn phòng

1. Phan Đỗ Minh Thanh Anh – Chánh Văn phòng

+ Điện thoại:  (0256). 3813600

2. Nguyễn Thị Hạnh – Phó Chánh Văn phòng

+ Điện thoại:  (0256). 3813317

 

II. Ban Tổ chức

1. Phan Thị Thanh Vỹ – Trưởng ban

+ Điện thoại:  (056). 3813297

 

III. Ban Tuyên giáo

 1. Trần Thị Kim Phượng –  Trưởng ban

+ Điện thoại:  (0256). 3813347

 

IV.  Ban Dân chủ - Pháp luật

1. Hồ Thị Kim Thu – Trưởng ban

+ Điện thoại:  (0256). 3813302

2. Huỳnh Kính – Phó Trưởng ban

+ Điện thoại:  (0256). 3813528

 

V. Ban Dân tộc & Tôn giáo

1. Trần Thanh Vân – Trưởng ban

+ Điện thoại:  (0256). 3813304

 

VI. Ban Phong trào

 1. Võ Đồng Phong – Trưởng ban

+ Điện thoại:  (0256). 3813301

 

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Địa chỉ: 06 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Địên thoại: (0256). 3813310 - Fax: (0256). 3813389

Email: vpmtbinhdinh@gmail.com