Thông tin Người phát ngôn

1. Người phát ngôn UBND tỉnh
Ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh
Địa chỉ: 01 Trần Phú - Quy Nhơn
Điện thoại cơ quan: 0256. 3818567
Email: dunghq@binhdinh.gov.vn


2. Người được giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin thường xuyên cho báo chí
Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó chủ tịch UBND tỉnh
Điện thoại cơ quan: 0256. 3827527 
Email: thanhnt@binhdinh.gov.vn