Danh mục
STT Tên danh mục
1 Thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018
2 Thông báo bổ sung danh sách thí sinh đủ điều kiện chuyển vị trí đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018
3 Danh sách thí sinh đủ điều kiện chuyển vị trí đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018
4 Chuyển vị trí đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018
5 Kết quả trúng tuyển xét tuyển công chức và tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018
6 Phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển xét tuyển công chức và tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018
7 Thông báo về lịch thi, địa điểm thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018
8 Triệu tập thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh năm 2018
9 Thu hồi chỉ tiêu tuyển dụng công chức tại Chi cục Quản lý thị trường
10 Hướng dẫn ôn tập thi tuyển công chức hành chính tỉnh
11 Thông báo niêm yết nội dung tài liệu ôn tập thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018
12 Thông báo về việc niêm yết danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018
13 Thông báo về việc điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng và tiếp nhận bổ sung hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định
14 Thông báo kéo dài thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định
15 Thông báo địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
16 Hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định
17 Thông báo tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018
18 Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018
   Thời tiết