Danh mục
STT Tên danh mục
1 Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018
2 Thông báo về kết quả chấm phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018
3 Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục trung học cơ sở, tiểu học, mầm non năm 2019
4 Thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018
5 Thông báo bổ sung danh sách thí sinh đủ điều kiện chuyển vị trí đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018
6 Danh sách thí sinh đủ điều kiện chuyển vị trí đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018
7 Chuyển vị trí đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018
8 Kết quả trúng tuyển xét tuyển công chức và tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018
9 Phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển xét tuyển công chức và tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018
10 Thông báo về lịch thi, địa điểm thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018
11 Triệu tập thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh năm 2018
12 Thu hồi chỉ tiêu tuyển dụng công chức tại Chi cục Quản lý thị trường
13 Hướng dẫn ôn tập thi tuyển công chức hành chính tỉnh
14 Thông báo niêm yết nội dung tài liệu ôn tập thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018
15 Thông báo về việc niêm yết danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018
16 Thông báo về việc điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng và tiếp nhận bổ sung hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định
17 Thông báo kéo dài thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định
18 Thông báo địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
19 Hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định
20 Thông báo tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018
21 Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018
   Thời tiết