Giao lưu trực tuyến về Quy Định về tuyển dụng và chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức

Bắt đầu từ 08:00, 14/10/2014 (GMT+7) đến 11:30, 14/10/2014

Buổi giao lưu trực tuyến, Sở Nội vụ tập trung trả lời các vấn đề chính sau đây: Công tác tuyển dụng; thi đua khen thường; nâng, hạ bậc lương; bổ nhiệm; quy trình chuyển từ công chức sang viên chức và ngược lại; công tác cử tuyển...

Buổi trả lời trực tuyến được tổ chức vào lúc 8h00 và kết thúc vào lúc 11h30 ngày 14.10.2014

Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh trân trọng kính mời bạn đọc đặt câu hỏi tại mục đặt câu hỏi giao lưu./.

Quang cảnh buổi giao lưu trực tuyếnEm có vướng mắc vấn đề này xin hỏi các anh trong Sở Nội vụ như sau:1. Em công tác trong nghành thanh tra của huyện đá được 04 năm nhưng là nhân viên hợp đồng ngoài biên chế biên chế dự nguồn. Khi tỉnh mình tổ chức thi công chức thì em có được đi thi hay không?. 2.Trường hợp của em đã đóng BHXH trên 5 năm có được xét công nhận công chức hay không?r

Xin chào bạn,

Vấn đề bạn hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau:

- Trường hợp bạn đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 36 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và có trình độ chuyên môn đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng thì được đăng ký dự tuyển công chức theo quy định;

- Trường hợp tiếp nhận công chức không qua thi tuyển được quy định tại   Điểm c Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Xin trân trọng cảm ơn.


Tôi đang làm trong một cơ quan Nhà nước, tôi muốn thay đổi vị trí việc làm hoặc theo quy định phải thay đổi vị trí công tác mà ngạch công chức đang giữ không phù hợp với vị trí công việc mới thì theo quy trình tôi phải làm thế nào?

Xin chào bạn,

Vấn đề bạn hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau:

- Khoản 1 Điều 28 nghị định số 24/2010/NĐ-CP, quy định: Khi công chức thay đổi vị trí việc làm hoặc theo quy định phải chuyển đổi vị trí công tác mà ngạch công chức đang giữ không phù hợp với yêu cầu ngạch công chức của vị trí việc làm mới.

- Theo Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh, quy định: Giám đốc Sở Nội vụ quyết định bổ nhiệm và xếp lương công chức ngạch chuyên viên cao đẳng, chuyên viên và tương đương; Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định bổ nhiệm và xếp lương công chức ngạch cán sự và tương đương.

Xin trân trọng cảm ơn.


Cho tôi xin hỏi: Đợt tuyển dụng viên chức của Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Quy Nhơn năm học 2014 - 2015 là xét tuyển hay thi tuyển?

Xin chào bạn,

Vấn đề bạn hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo Quyết định số 4789/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2014 của UBND thành phố Quy Nhơn về ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo thành phố Quy Nhơn năm học 2014-2015, thì UBND thành phố Quy Nhơn tổ chức tuyển dụng viên chức thông qua hình thức xét tuyển.

Xin trân trọng cảm ơn.


Kính gửi lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo Sở thông tin truyền thông. Tôi năm nay 33 tuổi hiện đang công tác trong lĩnh vực Công nghệ thông tin cho 1 Công ty cổ phần có vốn nhà nước ở TPHCM. Chuyên môn cụ thể của tôi là về bảo mật thông tin và quản lý hạ tầng Công nghệ thông tin. Về học vấn tôi tốt nghiệp Thạc sĩ Ngành quản lý tin học tại trường Đại học Bách Khoa TPHCM. Gần đây tôi có ý định chuyển về quê nhà Qui Nhơn để công tác trước là cũng muốn gần gia đinh, sau là muốn đóng góp 1 phần nhỏ bé cho công tác xây dựng tỉnh nhà. Tôi có 3 câu hỏi như sau: 1. Tôi có thể tìm thông tin tuyển dụng ở đâu ? vì tôi rất ít thấy các Sở ban ngành của tỉnh cũng như các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyển dụng . 2. Hiện tại nguồn nhân lực Công nghệ thông tin của tỉnh có đang thiếu hụt không ? Tỉnh có chính sách gì thu hút hoặc tạo điều kiện cho nhân lực ngành này không ? 3. Với trình độ học vấn Thạc sĩ nếu được tuyển dụng thì chế độ lương được tính như thế nào ? Rất mong nhận được sự trả lời từ các Anh . Cuối cùng xin gửi lời chúc sức khỏe đến lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo Sở Thông tin truyền thông, chúc cho buổi giao lưu trực tuyến được tổ chức thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn

       Xin cảm ơn câu hỏi của bạn Trần Đình Nghĩa, nội dung này Sở Nội vụ trả lời như sau:

       1. Về thông tin tuyển dụng:

       - Theo phân cấp, hiện tại việc tuyển dụng công chức thông qua kỳ thi tuyển được Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức. Việc tuyển dụng viên chức đã phân cấp cho các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện.

     - Khi các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhu cầu tuyển dụng người làm việc ở vị trí việc làm chuyên ngành CNTT, thì cơ quan, đơn vị đó đăng ký với Sở Nội vụ để tuyển dụng; đồng thời thông báo công khai, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết nhu cầu tuyển dụng tại cơ quan cần tuyển; theo đó, bạn nên theo dõi để biết thời gian, điều kiện, thủ tục dự tuyển theo quy định của pháp luật.

        2. Về nguồn nhân lực và chế độ chính sách:

       - Về nguồn nhân lực CNTT: Việc xác định số lượng người làm việc có trình độ chuyên môn về CNTT tùy thuộc vào nhu cầu của các cơ quan, đơn vị ở từng giai đoạn nhất định sẽ có kế hoạch tuyển dụng và đăng ký với cơ quan có thẩm quyền như đã nêu trên.

       -  Về chế độ chính sách: Những chính sách thu hút của tỉnh đối với sinh viên là người Bình Định được quy định tại: Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2007 và Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh.

      3. Về chế độ tiền lương:

       Nếu bạn được tuyển dụng thì: Theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP: Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng (đối với công chức) hoặc chức danh nghề nghiệp (đối với viên chức); trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 3 của ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp tuyển dụng.

    Trân trọng!


Tôi nguyên là chuyên viên của một cơ quan hành chính của tỉnh được tuyển dụng vào công chức từ 01/9/1998. Trong công tác hàng năm tôi đều hoàn thành nhiệm vụ và đều được nâng lương công chức theo Nghị định 204 thường xuyên (03 năm / lần) Nhưng từ khi được điều động đến nhận công tác tại Ban QLDA theo Quyết định của UBND kể từ ngày 0/4/2008, tiền lương và phụ cấp (nếu có) của tôi được Ban QLDA trực tiếp chi trả theo quy định hiện hành của Nhà nước (từ nguồn ngân sách tỉnh). Đến tháng 9/2008 tôi đã được nâng thêm 01 bậc lương. Tháng 7/2012, tôi được UBND tỉnh điều động từ Ban QLDA về công tác tại cơ quan hành chính của tỉnh trước đây. Tính ra kể từ ngày 01/9/1998 đến nay tôi đã là công chức (mã ngạch: 01.003) liên tục, nhưng kể từ 01/9/2008 đến nay tôi vẫn chưa được xếp lương theo quy định đối với một công chức. Hàng năm tôi đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và được khen thưởng của các cấp (Bộ, Sở), không bị kỷ luật hay khiển trách gì trong thời gian công tác tại những nơi được phân công. Nhưng bên cạnh đó, lại có cán bộ là hợp đồng lao động vào Ban QLDA (không phải là công chức) thì được xem xét xét tuyển vào công chức kể từ năm 2012 và được nâng lương cộng dồn theo sổ BHXH mà họ đã được đóng trước đây ở một cơ quan khác và Ban QLDA. Và hiện nay tuy thời gian đóng BHXH ít hơn tôi, nhưng họ lại có hệ số lương cao hơn tôi. Bản thân tôi thiết nghĩ: đã là cán bộ công chức phải tuân theo sự phân công điều động công tác của Thủ trưởng cơ quan và tổ chức Đảng, do đó tôi đã chấp hành sự điều động phân công về công tác tại Ban QLDA là cơ quan đại diện cho chủ đầu tư (UBND tỉnh Bình Định) thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Chẳng lý nào thời gian tôi công tác tại Ban QLDA lại không được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức. Đây là một sự bất cập trong quy định của các cấp trong việc xét nâng lương cho cán bộ công chức. Nếu điều đó là theo đúng quy định hướng dẫn của Nhà nước thì liệu sau này, khi điều động cán bộ công chức sang làm một số chương trình, dự án của Nhà nước thì sẽ có cán bộ công chức nào yên tâm công tác và chấp nhận sự điều động phân công đó hay không?. Cuộc sống của tôi và gia đình không có khoản thu nhập nào khác ngoài thu nhập bằng lương của người cán bộ công chức. Tôi tha thiết kính mong Quý cấp quan tâm xem xét và giải quyết để tôi được yên tâm công tác. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn và kính mong sự quan tâm, giải quyết của Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bình Định./-

     Xin chào bạn,

 Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Trong thời gian điều động công tác tại Ban quản lý Dự án năng lượng nông thôn giai đoạn II của tỉnh (gọi tắt là REE II), bạn được hưởng lương do UBND tỉnh chi trả bằng nguồn đối ứng của Dự án, không thuộc danh sách trả lương của Sở Công Thương nên thời gian này không được tính  vào tời gian để xét nâng lương thường xuyên theo quy định tại Điểm C Khoản 1.2 Mục II Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và quy định tại Khoản 2 Mục I, Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức. Thời gian giữ bậc lương trước khi tham gia dự án của công chức, viên chức được bảo lưu để tính xét nâng bậc lương thường xuyên.

         Theo bạn, đây là một sự bất cập trong quy định hiện hành trong việc xét nâng lương cho cán bộ công chức tham gia các Dự án của Nhà nước theo sự điều động cơ quan có thẩm quyền. Về vấn đề này, Sở Nội vụ đã có  văn bản đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn.


Cơ quan tôi là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, không có cấp phòng. Đồng chí kế toán chỉ lao động hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế, chưa phải là viên chức. Vẫy, theo quy định, có được bổ nhiệm giữ chức kế toán trưởng không?

Trước tiên xin cảm ơn bạn đã tham gia giao lưu trực tuyến về tuyển dụng, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Về câu hỏi của bạn, Sở Nội vụ xin trả lời như sau:

Hiện nay, các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm phụ trách kế toán trong đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước tại Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán Nhà nước và Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2013 Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ, chưa quy định cụ thể về bổ nhiệm kế toán trưởng đối với người làm việc hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp.

Hiện nay, Sở Nội vụ đang tổng hợp những vướng mắc, bất cập trong triển khai thực hiện Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2013 Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ trên toàn tỉnh để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện đảm bảo quy định của pháp luật về bổ nhiệm kế toán trưởng tại các đơn vị kế toán của tỉnh.

Xin cảm ơn bạn đã tham gia chương trình.


Thực hiện theo văn bản tại NĐ 116/CP. Đối với cán bộ hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế (NĐ 92) không được hưởng chế độ thu hút. Tuy nhiên trong thời gian qua một số địa phương vẫn cho đối tượng này hưởng. Vậy việc truy thu số tiền trên là lỗi ở ai. nếu người nhận buộc phải trả thì người cho nhận xử như thế nào khi áp dụng chưa đúng chính chính sách.

Vấn đề bạn hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ, hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được áp dụng đối với đối tượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn quy định tại khoản 3, Điều 4 Luật Cán bộ, công chức.

Đối với người được UBND cấp xã ký kết hợp đồng lao động để đảm nhiệm một số nhiệm vụ của chức danh công chức cấp xã, do chưa phải là công chức cấp xã, nên không thuộc đối tượng được hưởng chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Trường hợp địa phương có sai sót hoặc nhầm lẫn về đối tượng thụ hưởng khi thực hiện chính sách, thì có trách nhiệm thu hồi lại kinh phí đã chi trả để nộp vào ngân sách theo quy định của pháp luật.

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi giao lưu./ 


Quý cơ quan cho tôi được hỏi: Trước đây tôi được tuyển dụng vào cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập ngạch cán sự, sau thời gian làm việc tôi đã học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ (có bằng Đại học). Vậy nay cho tôi được hỏi muốn chuyển lên ngạch chuyên viên có được không? Thủ tục thực hiện như thế nào? Hiện nay tại tỉnh ta, Sở Nội vụ có hướng dẫn việc thi nâng ngạch hay xét tuyển nâng ngạch chưa? Tôi có thể thực hiện việc xét chuyển nâng ngạch không? Xin trân trọng cảm ơn!

     Xin chào bạn,

 Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

-  Trường hợp viên chức chuyển từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên được thực hiện thông qua hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 30 nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ.

- Thủ tục thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ;

- Khoản 3 Điều 30 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, quy định việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III (từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên) thực hiện theo hướng dẫn của Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành.

Trong thời gian đến, khi các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành có văn bản hướng dẫn cụ thể, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. 

Xin trân trọng cảm ơn.


Cán bộ Sở Nội vụ trả lời câu hỏi bạn đọc


      Xin cảm ơn câu hỏi của bạn Nguyễn Thị Kim Diệm, nội dung này được trả lời như sau:

      - Theo phân cấp, hiện tại việc tuyển dụng công chức thông qua kỳ thi tuyển được Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức. Việc tuyển dụng viên chức đã phân cấp cho các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện.

     - Khi các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhu cầu tuyển dụng người làm việc ở vị trí việc làm chuyên ngành thanh tra, thì cơ quan, đơn vị đó đăng ký với Sở Nội vụ để tuyển dụng; đồng thời thông báo công khai, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết nhu cầu tuyển dụng tại cơ quan cần tuyển; theo đó, bạn nên theo dõi để biết thời gian, điều kiện, thủ tục dự tuyển theo quy định của pháp luật.

     Chúc sức khỏe bạn.


Tôi trúng tuyển viên chức ngày 01/02/2010 với ngạch bậc lương cao đẳng (bậc 1/10 hưởng 85% lương).Đến tháng 2/2014 được nâng lên bậc 2/10 (hệ số 2.41). Trong quá trình công tác tôi có học liên thông lên đại học và đã tốt nghiệp ĐH vào tháng 6/2014. - Nay tôi muốn làm thủ tục để chuyển ngạch lương thì phải làm gì? - Cách xếp lương ở đơn vị của tôi như thế có đúng không?

Trước tiên xin cảm ơn bạn đã tham gia giao lưu trực tuyến về tuyển dụng, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Về câu hỏi của bạn, Sở Nội vụ xin trả lời như sau:

Theo như thông tin bạn cung cấp, việc xếp lương của cơ quan, đơn vị bạn là đúng quy định (Vì đối với ngạch cao đẳng, người trúng tuyển phải trãi qua thời gian tập sự là 12 tháng và kỳ nâng lương thường xuyên ở ngạch này là 03 năm).

Về nội dung bạn muốn làm thủ tục chuyển ngạch lương đối với bằng tốt nghiệp ĐH tháng 6/2014, Sở Nội vụ trả lời bạn như sau:

Theo Luật Viên chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Viên chức quy định viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập được phân thành hạng viên chức (không phải là loại viên chức như Pháp lệnh Cán bộ, công chức và Nghị định số 116/2003/NĐ-CP).

Việc chuyển ngạch lương viên chức thực hiện thông qua kỳ thi thăng hạng theo quy định Nghị định số 29/2012/NĐ-CP. 

Xin cảm ơn bạn đã tham gia chương trình.


Xin hỏi: theo quyết định sô 2700/QĐ-UBND NGÀY 14/8/2014 của UBND tỉnh Bình Định quy định về trường hợp được tuyển đặc cách như sau "Người có trình độ trung cấp trở lên, có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc liên tục từ 36 tháng trở lên, thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc); trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng". Như vậy ví dụ như trường hợp cô giáo Nguyễn Nữ Ngọc Lan trường TH số 2 Nhơn Hậu hợp đồng từ tháng 9/2005 đến tháng 02/2010 (là 4 năm 6 tháng trong đó có 04 tháng nghỉ thai sản theo chế độ). 03/2010 đến tháng 08/2012 không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ tháng 9/2012 đến nay cô Lan tiếp tục hợp đồng có đóng BHXH bắt buộc đến nay (2 năm 1 tháng). Như vậy trường hợp cô Lan có được xét đặc cách trong xét tuyển viên chức trong tháng 10 này hay không.

     Xin chào bạn,

Vấn đề bạn hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo Điều 14 Quyết định số 2700/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định người được xét tuyển đặc cách viên chức phải thời gian công tác có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc liên tục từ 36 tháng trở lên, thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc). Thủ tục quy định xét tuyển đặc cách được quy định tại điều 8, điều 9 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ.

Xin trân trọng cảm ơn.


Kính hỏi Sỏ Nội vụ như sau: em công tác tại cơ quan thanh tra huyện đá được 4 năm, hợp đồng trong biên chế dự nguồn. Trường hợp của em có được xét công chức không trong khi em đã đóng BHXH trên 6 năm (thời gian công tác ở doanh nghiệp + thời gian công tác ở thanh tra huyện). Cho em hỏi thêm trường hợp của e nếu cứ trong biên chế dự nguồn thì không được xét công chức đúng không a. Xin cảm ơn

Trước tiên xin cảm ơn bạn đã tham gia giao lưu trực tuyến về tuyển dụng, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Về câu hỏi của bạn, Sở Nội vụ xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 10 Thông tư số  13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nộ vụ quy định “Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển, nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

- Bảo đảm các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức;

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; hiện đang công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển; có thời hạn từ đủ 60 tháng trở lên làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc và nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn); trong thời gian công tác 05 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển”.

Các trường hợp đủ điều kiện xem xét tiếp nhận không qua thi phải thông qua Hội đồng kiểm tra, sát hạch để đánh giá về các điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu, nhiệm vụ của vị trí việc làm cần tuyển. Đồng thời, phải được sự đồng ý của Bộ Nội vụ, khi đó cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức mới thực hiện tiếp nhận vào công chức không qua thi cho các trường hợp đủ điều kiện.

Do đó, trường hợp của bạn hợp đồng công tác tại cơ quan thanh tra huyện được 4 năm, phải kiểm tra thời gian công tác của bạn tại doanh nghiệp có phù hợp với vị trí tuyển dụng và bạn phải trãi qua kiểm tra sát hạch mới có cơ sở trình cơ quan có thẩm quyền xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi.

Về nội dung “nếu cứ trong biên chế dự nguồn thì không được xét công chức đúng không”:

Hiện nay theo Luật Cán bộ công chức không quy định việc hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước; vấn đề này đã được Bộ Nội vụ tiếp tục khẳng định tại Công văn số 1586/BNC-CCVC ngày 16/5/2014 và Công văn số 2843/BNV-CCVC ngày 29/7/2014.

Xin trả lời để bạn được biết.

Cảm ơn bạn đã tham gia chương trình.


Điều kiện, tiêu chuẩn để được xét tuyển dụng không qua thi tuyển. Những chính sách thu hút của tỉnh BÌnh Định đối với SV là nguười Bình Định

     Xin chào bạn,

- Điều kiện, tiêu chuẩn được xét tuyển dụng công chức không qua thi tuyển được quy định tại Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, cụ thể đối với các trường hợp sau: Người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước; Người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài; Người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 05 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Những chính sách thu hút của tỉnh đối với sinh viên là người Bình Định được quy định tại: Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2007 và Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh.

Đối với người tốt nghiệp thạc sĩ, phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy tập trung, đạt loại khá trở lên và Người tốt nghiệp đại học hệ chính quy tập trung tại các trường công lập ở trong nước và cơ sở giáo dục, đào tạo ngoài nước, đạt loại xuất sắc, giỏi có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng được xem xét tuyển dụng đặc cách viên chức theo quy định tại Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh.

Xin trân trọng cảm ơn.


Tại mục 6 của Công văn số 2843/BNV-CCVC ngày 29/7/2014 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, quy định “Không thực hiện việc ký hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính”. Hiện nay, nhiều đơn vị có cán bộ, công chức đến tuổi nghỉ hưu tương đối nhiều và một số cán bộ, công chức chuyển công tác khác. Việc tuyển dụng công chức để bố trí vào các vị trí việc làm của các đơn vị thì phải chờ thi tuyển công chức mới có người để bổ sung, dẫn đến thiếu cán bộ, công chức để kịp thời bố trí bổ sung vào những vị trí đã nghỉ hưu và chuyển công tác khác, cho nên có một số đơn vị có trường hợp 01 công chức phải kiêm nhiệm nhiều việc mới đảm bảo để cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao. Xuất phát từ tình hình thực tế, nhận thấy việc các đơn vị không hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế chờ thi tuyển công chức sẽ không đủ số lượng người làm việc, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị. Xin được hướng dẫn, để các đơn vị có đủ số lượng người làm việc.

      Xin cảm ơn câu hỏi của ông Trần Tiến Khoa, nội dung của bạn Sở Nội vụ trả lời như sau:

      Ngày 20/8/2014, Sở Nội vụ đã có công văn số 1020/SNV-TCBC về việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; theo đó, Sở Nội vụ đã đề nghị các Sở, ban, ngành; Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức theo yêu cầu của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2843/BNV-CCVC, để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế (nếu có) trong việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

     Trường hợp các cơ quan, đơn vị gặp khó khăn trong quá trình thực hiện vấn đề nói trên thì có văn bản gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo giải quyết từng trường hợp cụ thể.

     Chúc sức khỏe bạn.


Tôi tốt nghiệp ngành báo chí. Trong những năm gần đây qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi thấy ngành báo chí rất ít tuyển dụng. Cho tôi hỏi: Trong năm 2014, tỉnh Bình Định sẽ tổ chức kỳ thi tuyển công chức vào thời gian nào? Tôi học ngành báo chí có thể đăng kí tuyển dụng vào những vị trí nào?

Trước tiên xin cảm ơn bạn đã tham gia giao lưu trực tuyến về tuyển dụng, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Về câu hỏi của bạn, Sở Nội vụ xin trả lời như sau:

Thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức và Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, việc tuyển dụng công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị phải trên cơ sở nhu cầu vị trí việc làm và tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ. Hiện tại, UBND tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan khẩn trương xây dựng đề án vị trí việc làm theo quy định của Chính phủ để trình Bộ Nội vụ phê duyệt, làm cơ sở thực hiện tuyển dụng công chức

Khi các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng sẽ có kế hoạch và nhu cầu tuyển dụng cụ thể của từng vị trí (cụ thể ngành tuyển dụng) và đăng tải, niêm yết công khai theo quy định. Bạn học ngành báo chí, nên theo dõi thông tin tuyển dụng tại các cơ quan, đơn vị và trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ: www.snv.binhdinh.gov.vn nếu các cơ quan có tuyển dụng ngành báo chí của bạn thì bạn nộp hồ sơ dự tuyển.

Xin cảm ơn bạn đã tham gia chương trình.


Xin chào hội đồng giao lưu trực tuyến. Trong năm 2015, các sở GTVT Bình Định, sở Tài chính, sở KH&ĐT có đợt tuyển công chức vào làm trong các phòng ban hay không ạ? (Tôi có bằng Thạc sĩ Tài chính Ngân hang). Xin chân thành cám ơn và chúc Hội đồng nhiều sức khỏe.

     Xin chào bạn,

 Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

- Việc tổ chức tuyển dụng công chức cho các cơ quan Nhà nước của tỉnh, trong đó có Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư do UBND tỉnh tổ chức theo quy định. Hiện nay, Tỉnh chưa ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2015.

- Bạn có thể thường xuyên theo dõi thông tin trên các phường tiện thông tin đại chúng của tỉnh (như Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định); trang thông tin điện tử của UBND tỉnh (địa chỉ: http://www.binhdinh.gov.vn), Sở Nội vụ (có địa chỉ snv.binhdinh.gov.vn) và trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố để biết và đăng ký dự tuyển theo quy định.

Xin trân trọng cảm ơn.


Tôi là công chức của 01 Sở từ năm 2009 đến tháng 8/2014. Tháng 10/2014, tôi được điều động công tác tại Trung tâm Công nghệ thông tin (là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở). Cho tôi hỏi: hiện nay, tôi là công chức hay viên chức? Nếu tôi là viên chức, tôi có còn được hưởng phụ cấp như công chức nữa không?

     Xin chào bạn,

 Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

- Điều 2 Luật Viên chức năm 2010, quy định: Viên chức là công dân ViệtNamđược tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Như vậy, khi bạn chuyển đến làm việc tại Trung tâm Công nghệ thông tin (đơn vị sự nghiệp công lập) thì bạn trở thành viên chức. Trường hợp, được bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ), theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ được xác định là công chức.

- Khi công chức chuyển đến công tác tại đơn vị sự nghiệp thì thôi hưởng chế độ phụ cấp công vụ theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ.

Xin trân trọng cảm ơn.      Xin cảm ơn câu hỏi của bạn Nguyễn Thị Kim Diệm, nội dung này được trả lời như sau:

      - Theo phân cấp, hiện tại việc tuyển dụng công chức thông qua kỳ thi tuyển được Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức. Việc tuyển dụng viên chức đã phân cấp cho các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện.

     - Khi các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhu cầu tuyển dụng người làm việc ở vị trí việc làm chuyên ngành thanh tra, thì cơ quan, đơn vị đó đăng ký với Sở Nội vụ để tuyển dụng; đồng thời thông báo công khai, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết nhu cầu tuyển dụng tại cơ quan cần tuyển; theo đó, bạn nên theo dõi để biết thời gian, điều kiện, thủ tục dự tuyển theo quy định của pháp luật.

     Chúc sức khỏe bạn.


Tôi đã tốt nghiệp học viện hành chính (loại khá) chuyên ngành thanh tra. Cho tôi hỏi: Khi nào có thông báo chỉ tiêu dự tuyển công chức, viên chức của ngành này? Tôi có thể xem thông báo ở đâu?Điều kiện và thủ tục dự tuyển như thế nào?

      Xin cảm ơn câu hỏi của bạn Nguyễn Thị Kim Diệm, chúng tôi xin trả lời như sau:

      - Theo phân cấp, hiện tại việc tuyển dụng công chức thông qua kỳ thi tuyển được Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức. Việc tuyển dụng viên chức đã phân cấp cho các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện.

     - Khi các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhu cầu tuyển dụng người làm việc ở vị trí việc làm chuyên ngành thanh tra, thì cơ quan, đơn vị đó đăng ký với Sở Nội vụ để tuyển dụng; đồng thời thông báo công khai, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết nhu cầu tuyển dụng tại cơ quan cần tuyển; theo đó, bạn nên theo dõi để biết thời gian, điều kiện, thủ tục dự tuyển theo quy định của pháp luật.

     Trân trọng!


Hiện nay tôi đang là công chức chính thức một cơ quan Nhà nước của tỉnh, trong thời gian tới tôi muốn thi tuyển dụng công chức một vị trí khác trong tỉnh thì có được không? Có cần phải có ý kiến của cơ quan hiện tại hay không? Tôi xin cảm ơn!

     Xin chào bạn,

 Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

- Bạn đã là công chức trong cơ quan Nhà nước của tỉnh, muốn làm việc tai một vị trí khác trong tỉnh thì có thể liên hệ với cơ quan mà bạn muốn chuyển công tác để được thuyên chuyển công tác theo quy định.

- Trường hợp bạn muốn dự thi tuyển dụng công chức một vị trí khác trong tỉnh thì phải thực hiện chế độ thôi việc tại cơ quan bạn đang công tác.

Xin trân trọng cảm ơn.


Cho tôi được hỏi: Trước đây tôi được tuyển dụng vào cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập ngạch cán sự, sau thời gian làm việc tôi đã học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ (có bằng Đại học). Vậy nay cho tôi được hỏi muốn chuyển lên ngạch chuyên viên có được không? Thủ tục thực hiện như thế nào?

     Xin chào bạn,

 Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

-  Trường hợp viên chức chuyển từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên được thực hiện thông qua hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 30 nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ.

- Thủ tục thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ.

Xin trân trọng cảm ơn.


Trong năm nay Bình Định mình có tuyển công chức, viên chức không, sao tôi thấy các địa phương khác khi tuyển công chức cấp xã có thông báo trên web sở nội vụ nhưng tại tỉnh ta chỉ có tuyển từ cấp huyện trở lên mới có thông tin. XIn cám ơn!

Vấn đề bạn hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau:

Căn cứ Điều 18, Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, việc thông báo tuyển dụng công chức xã được quy định như sau:

"UBND cấp huyện thông báo công khai trên Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh, trang thông tin điện tử của UBND cấp huyện và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND cấp huyện và trụ sở làm việc của UBND cấp xã nơi có nhu cầu tuyển dụng về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, chức danh công chức cần tuyển, thời hạn, địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển, thời gian thi tuyển, xét tuyển, lệ phí thi tuyển hoặc xét tuyển và phải được đăng trên Báo Bình Định 3 số liên tiếp".

Trang tin điện tử của Sở Nội vụ sẽ đăng tải thông tin liên quan đến nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh sau khi các địa phương có kế hoạch cụ thể và được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi giao lưu./


Tôi hiện nay là viên chức đang công tác trong 1 cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập. Hiện nay tôi muốn chuyển thành công chức của các đơn vị hành chính nhà nước thì quy trình thực hiện thế nào? Xin chân thành cảm ơn!

     Xin chào bạn,

 Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

- Khoản 1 Điều 42 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, quy định: Viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự), có trình độ đào tạo, kinh nghiệm công tác và đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, khi cơ quan quản lý, sử dụng công chức có nhu cầu tuyển dụng thì được xét chuyển vào công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật về công chức;

- Điểm c Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, quy định: Người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 05 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng được tiếp nhận công chức không qua thi tuyển.

Như vậy, viên chức muốn xét chuyển vào công chức không qua thi tuyển điều kiện cơ bản phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có thời gian từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự) làm việc ở trình độ đại học liên quan đến ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng.

-  Về quy trình thủ tục:

Điểm a Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNC của Bộ Nội vụ quy định: Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để đánh giá về các điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với người được tuyển dụng theo yêu cầu, nhiệm vụ của vị trí việc làm cần tuyển.

Xin trân trọng cảm ơn.


Em nộp hồ sơ thi viên chức ngành giáo dục cuối tháng 8 mà sao tới nay vẫn chưa có lịch hướng dẫn ôn thi? nếu có thì thông báo ở đâu?

     Xin chào bạn,

Vấn đề bạn hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau:

Câu hỏi của bạn chưa nêu cụ thể đơn vị bạn đã nộp hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức nên Sở Nội vụ chưa biết chính xác để kiểm chứng thông tin. 

Nếu bạn thuộc đối tượng đủ điều kiện dự tuyển viên chức thì cơ quan tổ chức tuyển dụng viên chức phải gửi thông báo triệu tập cho bạn trước ngày tổ chức thi 15 ngày. Các cơ quan tuyển dụng viên chức có trách nhiệm thông báo, niêm yết công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, thời gian tổ chức ôn thi (nếu có), thời gian thi tại trụ sở cơ quan và trên trang thông tin điện tử của cơ quan.

Do đó, bạn thường xuyên theo dõi để nắm bắt chính xác thông tin và chuẩn bị cho việc thi tuyển của bạn.

Xin cảm ơn bạn.


Tôi là 01 viên chức của một đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. Theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Tại khoản 2 Điều 3 Chương I "Theo chức danh nghề nghiệp, viên chức được phân loại trong từng lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp với các cấp độ từ cao xuống thấp như sau: a) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I; b) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng II;c) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III; d) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV " Cho tôi xin hỏi: Tôi tốt nghiệp đại học (hệ chính quy), mới vào làm cho 01 đơn vị sự nghiệp thì tôi sẽ là viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng mấy? và làm sao để tôi có thể thăng hạng viên chức?

        Xin cảm ơn câu hỏi của bạn Lê Hoàng Sơn. Nội dung này Sở Nội vụ trả lời như sau:

        1. Về viên chức được giữ hạng chức danh nghề nghiệp:        

         Tại khoản 3, Điều 2 Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 quy định: Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quy định Bộ tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh nghề nghiệp của viên chức thuộc ngành, lĩnh vực sự nghiệp cụ thể trong phạm vi quản lý sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ;

         Tại khoản 2, Điều 3 Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định viên chức được phân thành bốn hạn: từ hạng I đến hạng IV.

         Trường hợp của bạn thuộc viên chức của Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nào thì Bộ chuyên ngành đó có trách nhiệm xây dựng Bộ tiêu chuẩn nghiệp vụ theo quy định. Căn cứ vào đó, cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp để xếp bạn vào hạng chức danh nghề nghiệp tương ứng với năng lực, trình độ chuyên môn và vị trí việc làm của bạn.

        2. Về thăng hạng viên chức:

         Khi bạn có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì có thể đăng ký với cơ quan chức năng theo phân cấp để được thăng hạng thông qua việc tổ chức thi hoặc xét thăng hạn chức danh nghề nghiệp theo quy trình, thủ tục quy định tại Điều 31 Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ.

       Chúc bạn sức khỏe.


Tôi đang làm việc ở công ty cổ phần. Cho hỏi nếu tôi được làm việc tại cơ quan nhà nước thì sau thời gian thử việc tôi có được xét vào biên chế hay không? hệ số lương của tôi đã đóng bảo hiểm tại công ty cổ phần có được chuyển sang hay không?

     Xin chào bạn,

Vấn đề bạn hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau:

- Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ, quy định: Việc tuyển dụng công chức thông qua hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển. Bạn đang hợp đồng làm việc tại cơ quan nhà nước, sau thời gian thử việc muốn vào biên chế phải dự tuyển công chức theo quy định.

- Điểm c Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, quy định: Người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 05 năm trở lên (60 tháng, không kể thời gian tập sự, thử việc), đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì được cơ quan có thẩm quyền xem xét, tiếp nhận công chức không qua thi tuyển.

Đối chiếu quy định nêu trên, nếu bạn đủ điều kiện có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) làm việc ở trình độ đại học, phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng thì được cấp có thẩm quyền xem xét, tiếp nhận công chức không qua thi tuyển theo quy định.

- Trường hợp có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng công chức thì được xem xét tính để xếp lương theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 13/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

Bạn có thể nghiên cứu các quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 13/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ để được rõ hơn.

Xin trân trọng cảm ơn.


CƠ QUAN CỦA TÔI (BAN QLDA) LÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ GTVT ĐÃ THỰC HIỆN THEO ĐÚNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA QUYẾT ĐỊNH SÔ 2700/QĐ-UBND NGÀY 14/8/2014 CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH NHƯNG TẠI SAO SỞ GTVT VẪN KHÔNG GIẢI QUYẾT. TÔI XIN HỎI QUÝ CƠ QUAN: THEO QUY ĐỊNH CỦA QUYẾT ĐỊNH SÔ 2700/QĐ-UBND NGÀY 14/8/2014 CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH THÌ TRONG BAO NHIÊU NGÀY THÌ SỞ GTVT PHẢI CÓ Ý KIẾN TRẢ LỜI? VIỆC XỬ LÝ CHẬM CÓ DO NGUYÊN NHÂN NÀO KHÔNG? TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ AI? XIN HÃY LẮNG NGHE TIẾNG NÓI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Xin chào Ngô **** ****

Nhận được câu hỏi của ban chúng tôi xin được trả lời như sau:

Quyết định 2700/QĐ-UBND ngày 14/8/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh. Tuy nhiên vấn đề bạn đặt câu hỏi không rõ nội dung nên chúng tôi không có cơ sở để trả lời bạn được.

Cám ơn!


Tôi xin hỏi: Thời gian tỉnh tổ chức thi, xét tuyển công chức xã, phường, thị trấn.

Vấn đề bạn hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, việc tuyển dụng công chức cấp xã được giao cho UBND cấp huyện thực hiện theo quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai cho UBND cấp xã căn cứ số lượng, cơ cấu chức danh công chức được phê duyệt, nhu cầu bố trí, sử dụng công chức cấp xã hàng năm xây dựng kế hoạch tuyển dụng theo từng chức danh công chức gửi về UBND huyện để tổng hợp, xây dựng nhu cầu, kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã gửi về Sở Nội vụ thỏa thuận làm cơ sở cho việc phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

Như vậy, để muốn biết thời gian tuyển dụng công chức cấp xã của từng huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, đề nghị bạn liên hệ Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố để có được thông tin cụ thể.

 Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi giao lưu./


Hiện nay theo tôi biết chuyên viên của một số Phòng GD&ĐT trên địa bàn tỉnh (như Tuy Phước, An Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân) chưa được hưởng chế độ phụ cấp công vụ 25%, lương của họ giờ chỉ là lấy hệ số lương nhân với lương cơ bản. Trong khi các huyện, thành phố còn lại đã giải quyết vấn đề này lâu rồi. Tại sao trong cùng một địa bàn tỉnh mà lại có sự thiếu nhất quán, nơi giải quyết, nơi không như vậy? Trong khi cán bộ chuyên viên các Phòng GD&ĐT cũng đều là những cán bộ quản lý, giáo viên giỏi từ các trường học được rút lên Phòng Giáo dục làm việc nhưng lương lại thua xa cán bộ quản lý, giáo viên ở trường học (được hưởng phụ cấp đứng lớp, thâm niên nghề...) làm cho họ rất thiếu an tâm trong công tác? Chân thành cảm ơn!

Xin chào bạn,

Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

          Từ khi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực, các đối tượng công chức được tách ra riêng so với các đối tượng là viên chức, việc chuyển từ viên chức sang công chức phải thực hiện quy trình tiếp nhận và bổ nhiệm vào ngạch công chức. Các đối tượng là công chức thì được hưởng phụ cấp công vụ (nay là 25%).

Ngày 05 tháng 8 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 42/2011/QĐ-TTg bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập có quyết định điều động, biệt phái, luân chuyển có hiệu lực trong thời gian từ ngày 01 tháng 9 năm 2010 đến ngày 31 tháng 5 năm 2015 về công tác tại các Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, nhà giáo được điều động về Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi cụ thể:

Phụ cấp ưu đãi của 01 tháng = [Hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x mức lương tối thiểu chung x mức phụ cấp ưu đãi được bảo lưu.

Xin trân trọng cảm ơn bạn.


Hiện nay các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố và các Trường thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Quy Nhơn chỉ bố trí 01 người làm công tác kế toán, có được đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán

Xin chào bạn,

Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2013 Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ quy định: các đơn vị kế toán cấp II, III trực thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp phải thực hiện bổ nhiệm Kế toán trưởng hoặc phân công phụ trách kế toán.

Xin trân trong cảm ơn bạn.


Cho tôi hỏi việc tuyển dụng viên chức ở tỉnh ta có phải được tổ chức hàng năm hay không. Năm 2015 có tuyển dụng viên chức hay không

Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Việc tổ chức tuyển dụng viên chức ở tỉnh Bình Định được tiến hành thường xuyên hàng năm theo quy định tại Quyết định số 2700/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Trong năm 2015, trên cơ sở Đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các đơn vị sự nghiệp công lập tiến hành xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện theo quy định.

Bạn có thể theo dõi thông tin tuyển dụng viên chức trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh (như Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định) hoặc trang thông tin điện tử Sở Nội vụ (có địa chỉ: http://snv.binhdinh.gov.vn), trang thông tin điện tử của các Sở, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố để biết và đăng ký dự tuyển theo quy định.

Xin trân trọng cảm ơn.


Trong năm 2012 tôi được Hội VHNT Bình Định phân công công việc tiếp hội viên, khách ... Từ tháng 8- 12/2012 (01- 7/2012 chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 4- nên không có phân công nhiệm vụ) ; cuối năm 2012 tôi được cơ quan đánh giá xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ trong năm, trên cơ sở bỏ phiếu 6 /11 không hoàn thành nhiệm vụ, 4/11 phiếu hoàn thành nhiệm vụ, 01/11 phiếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ . Vây tôi xin hỏi quy trình trên có đúng qui định không?

Xin chào Lê Hoàng Tuấn!

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin được trả lời như sau:

Đối với viên chức  việc đánh giá xếp loại hàng năm được quy định tại Luật viên chức năm 2010, Nghị định số 29/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Hướng dẫn số 1304/HD-SNV ngày 5/12/2013 của Sở Nội vụ về đánh giá và phân loại hàng năm đối với cán bộ,công chức, viên chức và người lao động .

Vấn đề lấy ý kiến đánh giá như bạn nêu chỉ là một trong những quy định về Trình tự, thủ tục đánh giá viên chức hàng năm đối với viên chức. Trình tự thủ tục đánh giá đối với viên chức được quy định tại điều 37 Nghị định số 29/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.Bạn có thể tham khảo thêm tại các văn bản nêu trên để biết thêm chi tiết.

Cám ơn!


Xin quí cơ quan cho tôi biết, trong đợt thi tuyển công chức vừa qua, nhiều cơ quan, đơn vị khi công bố điểm, nhiều thí sinh không trúng tuyển nhưng sau đó cũng vào được công chức nhà nước . Phòng Thanh tra có biết chuyện này không?

Xin chào bạn Nguyễn Tùng!

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin được trả lời như sau:

Thời gian vừa qua ở tỉnh có tổ chức nhiều đợt tuyển dụng công chức. Tất cả các kỳ tuyển dụng đều được tổ chức công khai, đúng quy chế theo quy định của Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, câu hỏi của bạn chưa cung cấp đầy đủ thông tin, vì vậy đề nghị bạn hỏi rõ hơn về đối tượng tuyển dụng, trường hợp nào, ở đâu để chúng tôi xem xét trả lời cụ thể.

Cảm ơn!


Tôi đang được hưởng chế độ phụ cấp thu hút (từ ngày 15/09/2009 đến hết ngày 15/09/2014) theo Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30/07/2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Theo Nghị định, tôi được hưởng phụ cấp không quá 5 năm. Cho tôi xin hỏi: Hiện nay huyện Vân Canh vẫn còn công nhận là huyện nghèo. Vậy tôi có còn nhận phụ cấp ưu đãi theo Nghị định số 64/2009/NĐ-CP không?

Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn “cán bộ, viên chức y tế, cán bộ quân y đang công tác tại các cơ sở y tế thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp ưu đãi mức 70% mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)”.

Vậy bạn vẫn được hưởng phụ cấp ưu đãi nếu vùng công tác của bạn thuộc xã, hoặc thôn đặc biệt khó khăn được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Xin trân trọng cảm ơn.


Ngày 17/6/2014 UBND tỉnh Bình Định Quyết định ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. UBND huyện Vĩnh Thạnh đã có văn bản triển khai đăng ký nhu cầu tuyển dụng đối với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các xã đã làm xong. Vậy kính đề nghị Sở Nội vụ Bình Định sớm có văn bản đôn đốc, chỉ đạo để UBND huyện tiến hành tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã. Tạo điều kiện cho cán bộ hợp đòng trong chỉ tiêu biên chế (theo NĐ 29/CP) an tâm công tác.

Vấn đề bạn hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau:

Ngày 17/6/2014, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, theo đó phân cấp cho UBND cấp huyện thực hiện quy trình, thủ tục tuyển dụng công chức cấp xã theo quy định của pháp luật.

Việc UBND huyện Vĩnh Thạnh triển khai cho UBND các xã, thị trấn căn cứ số lượng, cơ cấu chức danh công chức được phê duyệt, nhu cầu bố trí, sử dụng công chức cấp xã hàng năm xây dựng kế hoạch tuyển dụng theo từng chức danh gửi về UBND huyện để tổng hợp, xây dựng nhu cầu, kế hoạch tuyển dụng công chức các xã, thị trấn của huyện gửi về Sở Nội vụ xem xét, thỏa thuận làm cơ sở cho việc phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện là phù hợp theo quy định.

Do hiện nay, Sở Nội vụ chưa nhận được văn bản đề nghị việc tuyển dụng công chức cấp xã của UBND huyện Vĩnh Thạnh nên chưa có cơ sở để thỏa thuận và đôn đốc việc triển khai thực hiện theo kế hoạch.

 Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi giao lưu./.


Cho tôi hỏi: Mỗi năm có mấy đợt thi tuyển công chức, những đối tượng nào thì được tham gia dự tuyển, hồ sơ nộp như thế nào?

Xin chào bạn,

Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

- Việc tổ chức tuyển dụng công chức cho các sở, ngành và UBND cấp huyện do UBND tỉnh tổ chức. Trong năm 2013, UBND tỉnh đã có đợt tuyển dụng công chức với quy mô lớn, phức tạp. Hiện tại UBND tỉnh đang chỉ đạo các sở, ban ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã thành phố tập trung xây dựng đề án vị trí việc làm theo quy định của Chính phủ, sau khi được Bộ Nội vụ phê duyệt mới có cơ sở xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức.

- Về điều kiện đăng ký dự tuyển công chức:

Theo Điều 36 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 quy định, người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức: Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; đủ 18 tuổi trở lên; có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ phù hợp; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ và các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức: Không cư trú tại Việt Nam; mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

- Về nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức: Khi UBND tỉnh tổ chức tuyển dụng công chức, bạn mua hồ sơ dự tuyển phát hành tại Sở Nội vụ và nộp hồ sơ tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nới bạn dự kiến nộp hồ sơ dự tuyển.

Xin trân trọng cảm ơn..


Tôi đang công tác tại một cơ quan thuộc cấp tỉnh , hiện nay tôi muốn tiếp tục học lên thạc sĩ vậy theo quy định cơ quan có chế độ hỗ trợ tạo điều kiện cho tôi như thế nào?

Xin chào bạn,

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

- Điều 20 Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ, quy định điều kiện để công chức được cử đi đào tạo sau đại học: Có thời gian công tác từ đủ 5 năm trở lên; chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm; không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo; có cam kết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công vụ sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 03 lần thời gian đào tạo và có ít nhất 03 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Điều 21 Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ, quy định quyền lợi của công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng:

+ Công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước: Được cơ quan quản lý, sử dụng bố trí thời gian và kinh phí theo quy định; được tính thời gian đào tạo, bồi dưỡng vào thời gian công tác liên tục; được hưởng nguyên lương, phụ cấp trong thời gian đào tạo, bồi dưỡng; được biểu dương, khen thưởng về kết quả xuất sắc trong đào tạo, bồi dưỡng.

+ Công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài được tính thời gian đào tạo, bồi dưỡng vào thời gian công tác liên tục và chế độ khác theo quy định của pháp luật.

_ Về chính sách của tỉnh đối với công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học: Quy định tại quyết định số 44/2007/QĐ-UBND và quyết định số 45/2007/QĐ-UBND ngày 17/12/2007 của UBND tỉnh.

Xin trân trọng cảm ơn.


Trường hợp ông A-sinh năm 1962, là cán bộ công chức VH-XH của UBND xã được bổ nhiệm CC vào năm 2009. đến nay (2014), trình độ văn hóa 9/12, chưa có chuyên môn nghiệp (hiện nay vẫn chưa được đào tạo). Theo Hướng dẫn số 1729/HD-SNV-STC ngày 20/10/2010, thì CBCC (nam dưới 55 tuổi) sau 5 năm tính từ ngày 01/01/2010 nếu vẫn không có bằng thì nên xếp lương như thế nào cho phù hợp. có nên tiếp tục tuyển dụng nữa hay không.

Vấn đề bạn hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo văn bản số 1729/HD-SNV-STC ngày 20/10/2010 của Sở Nội vụ và Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, làng, khu phố, khối phố trên địa bàn tỉnh, việc chuyển xếp lương đối với công chức xã được thực hiện như sau:

“ Công chức cấp xã tốt nghiệp trung cấp chính trị trở lên hoặc có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ không phù hợp với tiêu chuẩn chức danh đang đảm nhiệm đã được chuyển xếp lương theo ngạch công chức thì xử lý như sau:

+ Tính đến ngày 01 tháng 01 năm 2010, những người (nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi trở lên) thì tiếp tục được giữ ngạch công chức đã được chuyển xếp;

+ Các trường hợp còn lại (nam dưới 55 tuổi và nữ dưới 50 tuổi) thì tạm thời giữ ngạch công chức đã được chuyển xếp trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. Sau thời hạn 5 năm nếu không đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn của chức danh đang đảm nhiệm chuyển xếp lại cho phù hợp”.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên đối với trường hợp của ông A trong thời gian tạm giữ ngạch công chức, đến ngày 01 tháng 01 năm 2015 nếu ông A chưa có bằng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức đang đảm nhiệm thì chuyển xếp về hệ số lương 1,18 theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ.

 Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi giao lưu./.


Cho tôi hỏi: Khi mới vào làm việc tại 01 đơn vị sự nghiệp, hệ số lương của tôi là 2,34. Hai năm sau tôi thi và lấy được bằng thạc sĩ thì hệ số lương của tôi có tính là 2,67 không? Theo văn bản nào?

Xin chào bạn,

Vấn đề bạn hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau:

Hiện nay Đảng và Nhà nước rất quan tâm đối người có tài năng, có trình độ cao vào làm việc tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội. Hiện tại Chính phủ đã có chủ trương giao cho các bộ, ngành Trung ương xây dựng Đề án thu hút, tạo nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, trong đó có quy định về chế độ chính sách, tiền lương đối với cán bộ khoa học trẻ trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Trong thời gian đến, khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định đối với chính sách nên trên, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện theo quy định.

Xin trân trọng cảm ơn.


Xin quý cơ quan cho chúng tôi biết: Có bao nhiêu loại đơn vị sự nghiệp; căn cứ vào văn bản nào để sắp xếp loại đơn vị sự nghiệp? phụ cấp chức vụ cho lãnh đạo, trưởng phó phòng từng loại đơn vị sự nghiệp theo văn bản nào, xin quý cơ quan cho ví dụ cụ thể.

       Xin cảm ơn bạn Nguyễn Thành An đã đặt câu hỏi. Nội dung này được trả lời như sau:

        1. Về loại đơn vị sự nghiệp:

           Theo quy định tại Điều 9 Luật Viên chức năm 2010 thì: Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước.

          Đơn vị sự nghiệp công lập gồm:

         - Đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ);

       - Đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ).

       2. Về xếp loại đơn vị sự nghiệp:

          * Theo quy định tại Điều 4, Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ thì việc phân loại đơn vị sự nghiệp công lập dựa trên các căn cứ sau:

           - Ngành, lĩnh vực hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập;

          - Chức năng, nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước hoặc thực hiện nhiệm vụ được giao và cung cấp dịch vụ công của đơn vị sự nghiệp công lập;

          - Tính chất, đặc điểm về chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị sự nghiệp công lập;

         - Cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

         * Căn cứ vào quy định nêu trên, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quy định cụ thể tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với yêu cầu quản lý của ngành, lĩnh vực và quy định của pháp luật chuyên ngành.

        * Ví dụ: Ngày 11/02/2010, Bộ Tư pháp – Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTP-BNV hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành tư pháp; theo đó cũng quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo của đơn vị theo các hạng II, III, IV.

Trân trọng!


Tôi được tuyển dụng viên chức sự nghiệp từ năm 2006 cùa đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Sau đó, tôi đi học Cao học và đến nay đã có bằng Thạc sỹ. Hiện nay, Sở tôi vẫn còn chỉ tiêu biên chế công chức. Như vậy, trường hợp của tôi có được chuyển từ viên chức sang công chức không qua thi tuyển được không? Nếu được thì cần làm những thủ tục gì. Xin cảm ơn.

Xin chào bạn,

Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

- Khoản 1 Điều 42 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP quy định: Viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự), có trình độ đào tạo, kinh nghiệm công tác và đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, khi cơ quan quản lý, sử dụng công chức có nhu cầu tuyển dụng thì được xét chuyển vào công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật về công chức;

- Điểm c Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, quy định: Người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 05 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng được tiếp nhận công chức không qua thi tuyển.

Như vậy, bạn muốn xét chuyển vào công chức điều kiện cơ bản phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có thời gian từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự) làm việc ở trình độ đại học liên quan đến ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng.

-  Về quy trình thủ tục: Điểm a Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ, quy định: Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để đánh giá về các điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu, nhiệm vụ của vị trí việc làm cần tuyển được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển.

Chi tiết về điều kiện, quy trình, thủ tục xét chuyển từ viên chức vào công chức không qua thi tuyển, bạn có thể tham khảo theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và Điều 42 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ; Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

Xin trân trọng cảm ơn.


Tôi là cán bộ cấp tỉnh. Xin hỏi về quy trình xử lý kỷ luật đối với viên chức tự ý bỏ việc?

Xin chào bạn NL!

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin được trả lời như sau:

Hiện nay, vấn đề xử lý kỷ luật đối với viên chức được quy định tại Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức. Trong đó quy định rõ quy trình thực hiện xử lý kỷ luật đối với viên chức bị kỷ luật.

Trân trọng Cám ơn! 


Cho tôi hỏi khi hết thời gian tập sự, người tập sự phải thực hiện những quy trình gì để được bổ nhiệm vào ngạch công chức đối với người hoàn thành chế độ tập sự?

Xin chào bạn,

Chúng tôi rất hoan nghênh bạn đã tham gia đặt câu hỏi trong buổi giao lưu trực tuyến ngày hôm nay. Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Điều 23 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định:

- Khi hết thời gian tập sự, người tập sự phải báo cáo kết quả tập sự bằng văn bản; người hướng dẫn tập sự phải nhận xét, đánh giá kết quả tập sự đối với người tập sự bằng văn bản, gửi cơ quan sử dụng công chức;

- Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức và kết quả công việc của người tập sự. Trường hợp người tập sự đạt yêu cầu của ngạch công chức đang tập sự thì người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức có văn bản đề nghị cơ quan quản lý công chức ra quyết định bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương cho công chức được tuyển dụng.

Theo Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh, quy định: Giám đốc Sở Nội vụ quyết định bổ nhiệm và xếp lương công chức ngạch chuyên viên cao đẳng, chuyên viên và tương đương; Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định bổ nhiệm và xếp lương công chức ngạch cán sự và tương đương.

Xin trân trọng cảm ơn.


Tôi lướt trên facebook thấy nhiều đối tượng ở Quy Nhơn buôn bán vũ khí, thấy họ đăng hình mà tôi thấy kinh tỡm. Tôi rất mong các cấp lãnh đạo tìm hiểu và ngăn chặn. Đây là địa chỉ facebook của người buôn bán vũ khí cấm. https://www.facebook.com/profile.php?id=100004592296582&sk=about

Chào bạn! cảm ơn bạn đã quan tâm buổi giao lưu trực tuyến của chúng tôi. Những thông tin bạn cung cấp chúng tôi sẽ tổng hợp, đề nghị với các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.


Cho tôi hỏi: Làm trong 01 đơn vị sự nghiệp loại 3 có được gọi là chuyên viên không? Theo văn bản nào? Xin cơ quan chức năng hướng dẫn

Xin chào bạn Nguyễn Nhật Phượng, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Nội dung này được trả lời như sau:

         Hiện nay, theo quy định của Luật Viên chức năm 2010, Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, Thông tư 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức. Theo đó, những người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập được xếp hạng: Từ hạng I đến hạng IV; Vì vậy, những người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập được xếp hạng theo chức danh nghề nghiệp tùy thuộc vào năng lực, trình độ chuyên môn, lĩnh vực ngành, vị trí việc làm để xếp hạng (ví dụ: viên chức hạng I, viên chức hạng II...).

Chúc ban sức khỏe.


Theo tôi được biết, trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng. Vậy trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng mức lương thế nào?

Xin chào bạn,

Về câu hỏi của bạn Hoàng Văn T, Sở Nôi vụ xin trả lời như sau:

- Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, quy định: Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng (đối với công chức) hoặc chức danh nghề nghiệp (đối với viên chức); trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 3 của ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp tuyển dụng.

Xin trân trọng cảm ơn.


Qua nhiều kênh thông tin, tôi được biết tỉnh Bình Định đang có chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ về làm việc tại tỉnh. Cho tôi hỏi: Đối với người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ về làm việc tại tỉnh có được đặc cách vào công chức không hay phải thi tuyển? Chính sách đó được thực hiện theo quy định nào? Ngoài ra còn có chính sách ưu đãi gì không? Xin cơ quan chức năng hướng dẫn.

Xin chào bạn,

 Về câu hỏi của bạn Phạm Quốc Việt, chúng tôi xin trả lời như sau:

-  Điểm b Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, quy định người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài được xem xét, tiếp nhận công chức không qua thi tuyển. Trường hợp bạn tốt nghiệp trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài hoặc nếu tốt nghiệp tiến sĩ trong nước, có ngành nghề phù hợp với nhu cầu của tỉnh, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, tuyển dụng không qua thi tuyển theo quy định.

- Theo Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND, quy định: Thạc sĩ, tiến sĩ, có chuyên ngành đào tạo phù hợp, về tỉnh công tác lâu dài từ 5 năm trở lên và được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tiếp nhận, được hưởng chế độ khuyến khích trợ cấp ban đầu như sau: Tiến sĩ 30.000.000 đồng; thạc sĩ 15.000.000 đồng.

Xin trân trọng cảm ơn.


Tôi được biết tỉnh Bình Định đang phối hợp với ngân hàng BIDV tổ chức Chương trình hỗ trợ đào tạo kiến thức, kỹ năng hội nhập kinh tế cho công chức, viên chức trẻ của tỉnh. Cho tôi xin hỏi: Thời gian đăng kí dự thi là khi nào? Và thông báo ở đâu?

Chào bạn Nguyễn Văn Nam,

Trước tiên xin cảm ơn bạn đã quan tâm và tham gia Chương trình giao lưu trực tuyến “Quy định về tuyển dụng và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức”. Vấn đề bạn hỏi, Sở Nội vụ xin trả lời như sau:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã hỗ trợ tỉnh Bình Định triển khai Chương trình hỗ trợ “Giáo dục kiến thức hội nhập cho thế hệ trẻ”, thời gian thực hiện từ 2014-2016.

Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực giúp tỉnh bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ có thêm năng lực đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ hội nhập. Đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức trẻ có tuổi đời dưới 35 tuổi; nằm trong kế hoạch đào tạo để quy hoạch, bổ nhiệm của cơ quan, đơn vị; có năng lực và khả năng cống hiến, gắn bó lâu dài với tỉnh. Nội dung chương trình đào tạo gồm: Ngoại ngữ, Kiến thức hội nhập về kinh tế quốc tế, Lịch sử - Văn hoá Việt nam và Văn hoá địa phương.

Theo đó, ngày 16/8/2014 Sở Nội vụ đã có Công văn số 1008/SNV-CTTN&ĐT gửi các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; UBND các huyện Tuy Phước, Hoài Nhơn, thị xã An Nhơn và thành phố Quy Nhơn; Công văn số 1187/SNV-CTTN&ĐT ngày 25/9/2014 gửi các Công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và Công ty cổ phần có vốn nhà nước đề nghị các cơ quan, đơn vị xem xét, cử công chức, viên chức đăng ký tham gia Chương trình; đồng thời đăng tải tại Trang Thông tin điện tử Sở Nội vụ.

          Trên cơ sở danh sách cử cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị (179 trường hợp); điều kiện, tiêu chuẩn và đối tượng tham gia khóa học, Sở Nội vụ đã chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Tỉnh đoàn đề xuất danh sách cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng các yêu cầu tham dự lớp học.

Ngày 13/10/2014, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3429/QĐ-UBND phê duyệt danh sách 60 cán bộ, công chức, viên chức tham gia Khóa bồi dưỡng “Giáo dục kiến thức hội nhập cho thế hệ trẻ”. Dự kiến khai giảng vào ngày 01/11/2014 tại Trung Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định.

          Xin phúc đáp để bạn biết, theo dõi và bạn có thể tiếp tục đăng ký tham gia Chương trình vào các Khóa bồi dưỡng tiếp theo.

          Chúc bạn sức khoẻ, thành công trong công tác./.


Cơ quan tôi là đơn vị sự nghiệp loại 3 theo Quyết định của UBND tỉnh, được nhà nước bao cấp hoàn toàn. Như vậy, phụ cấp của Giám đốc, các phó giám đốc, trưởng phó các phòng là bao nhiêu? căn cức vào văn bản nào áp dụng cho phù hợp?

Về câu hỏi của bạn Trần Thanh Hoàng, Sở Nội vụ xin trả lời như sau:            

 Phụ cấp chức vụ của Giám đốc, các Phó Giám đốc, trưởng, phó phòng tùy thuộc vào quyết định xếp hạng của cơ quan thẩm quyền đối với đơn vị sự nghiệp công lập.  Theo quy định tại Điều 4, Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ thì việc phân loại đơn vị sự nghiệp công lập được giao cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quy định cụ thể tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với yêu cầu quản lý của ngành, lĩnh vực và quy định của pháp luật chuyên ngành.

* Ví dụ: Ngày 11/02/2010, Bộ Tư pháp – Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTP-BNV hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành tư pháp; theo đó cũng quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo của đơn vị theo các hạng II, III, IV.

Trân trọng cám ơn bạn!


Bùi Thị N xin chào các anh, chị. Anh, chị cho hỏi tôi là công chức tại một cơ quan Nhà nước ở tỉnh, muốn chuyển sang một cơ quan Nhà nước ngoài tỉnh có thi tuyển không? Nếu không thì thủ tục thế nào?

Xin chào bạn,

Thay mặt Lãnh đạo Sở Nội vụ, chúng tôi rất hoan nghênh bạn đã tham gia đặt câu hỏi trong buổi giao lưu trực tuyến ngày hôm nay. Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

- Bạn đang là công chức tại một cơ quan Nhà nước ở tỉnh khi chuyển sang làm việc tại một cơ quan Nhà nước ngoài tỉnh, nếu được sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan đang công tác và cơ quan dự kiến chuyển đến, bạn không phải thi tuyển công chức mà làm thủ tục thuyên chuyển công tác.

- Về thủ tục thuyên chuyển công tác hiện nay thực hiện theo quy định phân cấp quản lý CBCCVC của mỗi tỉnh nhưng các nội dung bắt buộc, đó là: Đơn xin chuyển công tác; bản sao văn bằng chứng chỉ, quyết định tuyển dụng công tác, quyết định lương hiện hưởng, văn bản đồng ý của cơ quan ban đang công tác và cơ quan dự kiến chuyển đến.

Trường hợp bạn có trình độ chuyên môn đại học trở xuống, Giám đốc sở nơi bạn đang công tác quyết định thuyên chuyển công tác theo quy định. Nếu bạn tốt nghiệp trình độ thạc sĩ trở lên, Giám đốc sở nơi bạn đang công tác có văn bản kèm theo hồ sơ đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ để xem xét, quyết định thuyên chuyển công tác ra ngoài tỉnh theo quy định.

- Về thủ tục và thẩm quyền tiếp nhận thực hiện theo quy định của UBND tỉnh nơi bạn sẽ chuyển đến công tác.

Xin trân trọng cảm ơn.


Tôi có bằng đại học Quản trị kinh doanh. Tôi đang làm chức danh văn hóa xã hội xã theo diện hợp đồng công vụ (từ năm 2009 đến nay). Theo công văn của Phòng Nội vụ huyện Phù Mỹ năm 2009 thì tôi được UBND xã Mỹ An hợp đồng với hệ số lương 1,99. Trong quá trình công tác từ năm 2009 đến nay, bản thân tôi đều hoàn thành tốt nhiệm vụ như các công chức bình thường khác. Tôi đã nhiều lần đề nghị được hưởng hệ số lương 2,34 (theo bằng đại học) nhưng cơ quan sử dụng lao động vẫn không đồng ý. Cho tôi hỏi: Tôi đề nghị hưởng hệ số lương 2,34 có hợp lý không? Cơ quan sử dụng lao động cho tôi hưởng hệ số lương 1,99 có đúng theo quy định không? Căn cứ theo văn bản nào?

Bạn Lê Trung Thứ, địa chỉ letrungthu83@gmail.com hỏi:

Tôi có bằng đại học Quản trị Kinh doanh. Tôi đang làm chức danh Văn hóa – Xã hội xã theo diện hợp đồng công vụ ( từ năm 2009 đến nay). Theo Công văn của phòng Nội vụ huyện Phù Mỹ năm 2009 thì tôi được UBND xã Mỹ An hợp đồng với hệ số lương 1,99. Trong quá trình công tác từ năm 2009 đến nay, bản thân tôi đều hoàn thành tốt nhiệm vụ như các công chức bình thường khác. Tôi đã nhiều lần đề nghị được hưởng hệ số lương 2,34 (theo bằng Đại học) nhưng cơ quan sử dụng lao động vẫn không đồng ý.

Cho tôi hỏi: Tôi đề nghị hưởng hệ số lương 2,34 có hợp lý không? Cơ quan sử dụng lao động cho tôi hưởng hệ số lương 1,99 có đúng theo quy định không? Căn cứ theo văn bản nào?

Vấn đề bạn hỏi, Sở Nội vụ có ý kiến như sau:

- Trường hợp của bạn do chưa phải là công chức cấp xã nên không thuộc đối tượng hưởng chế độ, chính sách quy định đối với cán bộ, công chức tại  Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

- Việc ký hợp đồng lao động giữa bạn và UBND xã được thực hiện theo quy định pháp luật về hợp đồng lao động.

- Trường hợp, cá nhân bạn nhận thấy mức tiền công bạn đang hưởng theo cam kết trong hợp đồng là chưa thỏa đáng thì  bạn có quyền đề nghị UBND xã thỏa thuận lại mức tiền công để ký kết lại hợp đồng lao động mới.

Chúc bạn sức khỏe !


Mặc dù vẫn còn rất nhiều câu hỏi nhưng thời gian có hạn, chúng tôi xin phép ngừng buổi giao lưu tại đây. Đối với các câu hỏi chưa được trả lời trực tuyến, Sở Nội vụ - Sở Thông tin và Truyền thông sẽ liên hệ trả lời cho bạn đọc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các cuộc giao lưu trực tuyến sau!


   Thống kê
   Thời tiết