GIAO LƯU TRỰC TUYẾN " THÔNG TIN VỀ KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018"

Bắt đầu từ 08:00, 14/04/2018 (GMT+7) đến 11:30, 14/04/2018

GIAO LƯU TRỰC TUYẾN " THÔNG TIN VỀ KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018"

Nhằm giải đáp các vướng mắc của thí sinh và phụ huynh liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 đối với quy chế mới được ban hành, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức buổi trả lời trực tuyến trên Cổng TTĐT UBND tỉnh  với chủ đề “Thông tin về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018”.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phan Thanh Liêm và Phó Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa chủ trì buổi giao lưu trực tuyếnHoc sinh vi phạm quy chế thi THPT quốc gia năm 2018 được xử lý như thế nào? những lao5i thiết bị nào được đem vào phòng thi?

Tại Điều 49. Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT

Điều 49.Xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi

Mọi vi phạm quy chế thi đều bị lập biên bản, xử lý kỷ luật và thông báo cho thí sinh.

1. Khiển trách đối với những thí sinh phạm lỗi một lần: nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác. Hình thức này do CBCT quyết định tại biên bản được lập.

2. Cảnh cáo đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây:

a) Đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách;

b) Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với thí sinh khác;

c) Chép bài của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác chép bài của mình.

Hình thức kỷ luật cảnh cáo do CBCT quyết định tại biên bản được lập, kèm tang vật (nếu có).

3. Đình chỉ thi đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây:

a) Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo;

 b) Mang vật dụng trái phép theo quy định tại Điều 14 Quy chế này vào phòng thi;

c) Đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi.

d) Viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi;

đ) Có hành động gây gổ, đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác.

CBCT trong phòng thi lập biên bản, thu tang vật (nếu có) và báo cáo Trưởng Điểm thi quyết định hình thức đình chỉ thi. Nếu Trưởng Điểm thi không nhất trí thì báo cáo Trưởng ban Coi thi quyết định.

Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho CBCT và ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định. Thí sinh bị đình chỉ thi chỉ được ra khỏi khu vực thi sau khi hết 2 phần 3 thời gian làm bài thi tự luận và sau khi hết giờ làm bài thi trắc nghiệm.

4. Trừ điểm bài thi

a) Thí sinh bị khiển trách trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm bài thi của môn đó.

b) Thí sinh bị cảnh cáo trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 50% tổng số điểm bài thi của môn đó.

c) Những bài thi có đánh dấu bị phát hiện trong khi chấm sẽ bị trừ 50% điểm toàn bài.

d) Cho điểm 0 (không): 

- Bài thi được chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi;

- Có hai bài làm trở lên đối với một bài thi hoặc một môn thi thành phần;

- Bài thi có chữ viết của hai người trở lên;

- Những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định.

đ) Thí sinh bị đình chỉ thi bài thi hoặc môn thi thành phần nào sẽ bị điểm 0 (không) bài thi hoặc môn thi thành phần đó; không được tiếp tục dự thi các bài thi hoặc môn thi thành phần tiếp theo; không được sử dụng kết quả thi để xét tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ.

e) Việc trừ điểm bài thi nêu tại điểm c và d khoản 4 của Điều này do Trưởng ban Chấm thi quyết định căn cứ báo cáo bằng văn bản của Trưởng môn chấm thi.

5. Huỷ bỏ kết quả thi đối với những thí sinh:

- Có hai bài thi trở lên bị điểm 0 (không) do phạm lỗi quy định tại điểm d khoản 4 Điều này;

- Viết, vẽ vào tờ giấy thi những nội dung không liên quan đến bài thi;

- Để người khác thi thay hoặc làm bài thay cho người khác dưới mọi hình thức; sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài; dùng bài của người khác để nộp.

Căn cứ báo cáo bằng văn bản của Chủ tịch Hội đồng thi, Giám đốc sở GDĐT ra quyết định hủy bỏ kết quả thi.

6. Tước quyền vào học ở các trường ngay trong năm đó và tước quyền tham dự kỳ thi trong hai năm tiếp theo đối với những thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây:

a) Giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích;

b) Sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp;

c) Để người khác thi thay, làm bài thay dưới mọi hình thức;

d) Có hành động gây rối, phá hoại kỳ thi; hành hung cán bộ hoặc thí sinh khác;

đ) Sử dụng Giấy chứng nhận kết quả thi không hợp pháp;

e) Có bằng chứng về vi phạm quy chế thi mà không thực hiện đúng quy định tại điểm b, c, d khoản 3 Điều 47 Quy chế này.

Giám đốc sở GDĐT ra quyết định tước quyền vào học ở các trường ngay trong năm đó và tước quyền dự thi trong hai năm tiếp theo.

7. Đối với các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự thì các cơ quan quản lý giáo dục lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định; đối với các trường hợp vi phạm khác, tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ xử lý kỷ luật theo các hình thức đã quy định tại Điều này.

và được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT như sau:

5. Khoản 6 Điều 49 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“6. Hủy kết quả thi và lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật đối với những thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây:

a) Giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích;

b) Sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp;

c) Để người khác dự thi thay, làm bài thay dưới mọi hình thức;

d) Có hành động gây rối, phá hoại kỳ thi; hành hung cán bộ hoặc thí sinh khác;

đ) Sử dụng Giấy chứng nhận kết quả thi không hợp pháp.”

Về vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi quy định tại điểm b, mục 4 Điều 14 của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT

b) Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ (theo quy định trong hướng dẫn tổ chức thi THPT quốc gia hằng năm của Bộ GDĐT); Atlat Địa lí Việt Nam đối với môn thi Địa lí (do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành, không được đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung gì); các loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác;Em vừa tốt nghiệp THPT trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017. Em dự định thi vào ngành sư phạm Mầm non nhưng do bỏ lỡ kỳ thi năng khiếu nên em dự định năm nay thi lại. Vậy, em có được bảo lưu điểm thi THPT Quốc gia năm nay và để nộp hồ sơ xét tuyển đại học vào năm sau không?

Theo quy định, điểm thi năm nào có giá trị xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm đó (trừ trường hợp được bảo lưu theo quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học; cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành).

Do đó, bạn không được bảo lưu điểm thi THPT Quốc gia năm 2017 để xét tuyển đại học, cao đẳng năm nay nhé.


Quang cảnh buổi giao lưu trực tuyếnXin hỏi chương trình học lực của em ở mức khá, khoảng được 25 điểm ở tổ hợp môn xét vào đại học thì nên đăng ký vào trường quân đội nào ạ?

Chào bạn!

Bạn nên tham khảo điểm trúng tuyển các trường quân đội của những năm trước để có cơ hội trúng tuyển cao.

Chúc em thi tốt.


Nếu thi sinh dự thi cả 2 tổ hợp bài thi TN và XH nhưng có 1 tổ hợp môn có môn bị điểm liệt thì có được xét tốt nghiệp bằng tổ hợp môn kia không? Xin cảm ơn!

Theo Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT và được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho phép thí sinh được đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. Bài thi nào đạt điểm cao hơn sẽ được tính để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Trường hợp thí sinh đăng ký dự thi 2 bài thi tổ hợp, chỉ cần một bài không có môn thành phần bị điểm liệt là được xét công nhận tốt nghiệp THPT.


Con tôi hiện sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự, con có nguyện vọng dự thi THPT quốc gia 2018 để xét tuyển đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh. Nhưng nghe nói bộ đội tại ngũ chỉ được phép thi khối ngành quân sự, vậy cho tôi hỏi thông tin này có đúng không?

Chào anh/chị!

Trường hợp đối với quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu được Thủ trưởng từ cấp Trung đoàn trở lên cho phép, thì được dự tuyển theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo lưu sang năm học sau.

Chúc con anh/chị dự thi đạt kết quả tốt nhất.


Các cán bộ tham gia trả lời câu hỏi trong buổi giao lưu trực tuyếnNăm ngoái, con tôi đạt giải 3 hoc sinh giỏi Toán quốc gia. Sau đó vì điều kiện sức khỏe, con tôi không tha gia xét tuyển ĐH. Năm nay, con tôi có được dùng danh hiệu đó để tuyển thẳng vào các trường ĐH không? Thủ tục thế nào?

Chào bạn!

Giải 3 học sinh giỏi Toán quốc gia của con bạn được bảo lưu tham gia xét  tuyển thẳng vào các trường đại học. Khi nộp hồ sơ đăng ký tuyển thẳng cần phải nộp bản photo (công chứng) giấy chứng nhận đạt giải 3 học sinh giỏi toán quốc gia kèm theo


Theo quy chế thí sinh không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi trắc nghiệm. Tuy nhiên thời gian làm bài thi tổ hợp khá dài là 150 phút, vậy các em có được phép ra ngoài trong thời gian chuyển tiếp giữa các môn thi thành phần?

Theo Quy chế thi THPT quốc gia thì thí sinh không được phép ra ngoài trong thời gian chuyển tiếp giữa các môn thi thành phần – trừ trường hợp thật cần thiết (vì đó vẫn trong thời gian làm bài 1 bài thi).


Nếu em muốn vừa nộp nguyện vọng xét tuyển vào một ngành bằng kết quả thi THPT quốc gia và bằng hình thức xét tuyển bằng học bạ thì thủ tục như thế nào?

Chào bạn!

Trường hợp để đăng ký guyện vọng xét tuyển vào một ngành bằng kết quả thi THPT quốc gia thì bạn phải đăng ký lúc làm hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia.

Nếu muốn đăng ký xét tuyển đại học bằng phương thức xét tuyển bằng học bạ thì bạn cần tham khảo tại website đồng thời liên hệ trực tiếp Ban tuyển sinh của trường đại học đó.

Chúc bạn thành công.


Tôi TNPT từ năm 2010, giờ tôi thi ĐH thì phải thi như thế nào?

Theo Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT và được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì em thuộc đối tượng thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT đăng ký dự thi để lấy kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng. Em có thể mua hồ sơ tại Sở GD&ĐT hoặc trường THPT nơi em học trước đây và nộp hồ sơ tại Sở hoặc trường THPT. Em có thể chọn thi các môn thi để lấy điểm xét tuyển theo tổ hợp môn dùng để xét tuyển.


Qúy thầy (cô) cho em hỏi thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia và đăng ký xét tuyển ĐH năm 2018 của các trường công lập và dân lập sẽ kết thúc vào ngày 20-4 như nhau phải không ạ?

Theo quy định thì thời gian kết thúc nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia và đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ, TC năm 2018 của tất cả các trường đều là 20/4/2018.


Em đã đăng ký xét tuyển bằng học bạ, em có thể tiếp tục đăng ký xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia hay không?

Chào em!

Em đã đăng ký xét tuyển bằng học bạ, em có quyền được tiếp tục đăng ký xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia./.


Em đạt giải Ba môn Sinh HSG quốc gia 2018, vậy em có thể làm đồng thời hồ sơ ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng được không?

Chào bạn!

Theo Quy chế tuyn sinh đi hc h chính quy; tuyn sinh cao đng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào to giáo viên h chính hiện hành: Thí sinh không dùng quyền xét tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào các trường ĐH, CĐSP, TCSP.

Tuy nhiên, bạn có thể đăng ký đồng thời ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào các trường khác nhau hoặc vào cùng một trường nhưng khác ngành (hoặc có thể cùng ngành nhưng khác tổ hợp môn tùy theo trường quy định)

Ngoài ra, bạn cũng nên tham khảo điều kiện xét tuyển thẳng của trường ĐH, CĐSP, TCSP tại website của trưởng đó.


Thầy (cô) cho em hỏi, khi làm hồ sơ đăng ký xét tuyển tôi ghi nhiều ngành nghề và nhiều tổ hợp môn được không? Sau này muốn điều chỉnh thì tôi làm lúc nào được?

Chào bạn!

Khi làm hồ sơ đăng ký xét tuyển bạn được quyền đăng ký nhiều ngành nghề và nhiều tổ hợp. sau khi có kết quả em được quyền điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển bằng các phương thức và thời gian sau:

- Điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo phương thức trực tuyến từ ngày 19/7 đến 17h00 ngày 26/7

- Điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phiếu đăng ký xét tuyển tại điểm thu nhận hồ sơ từ 19/7 đến 17h00 ngày 28/7


Cho em hỏi: Năm nay, Bộ GDĐT có phát hành quyển những điều cần biết như mọi năm hay không?

Chào bạn!

Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo không phát hành quyển những điều cần biết.

Để biết thông tin về các trường em có thể tham khảo tại website của các trường hoặc trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo https://moet.gov.vn/Pages/home.aspx


Theo quy định của Bộ GD-ĐT về đánh giá, xếp loại học sinh THCS, hạnh kiểm được xếp thành bốn loại: tốt, khá, trung bình, yếu. Học lực được xếp thành năm loại gồm: giỏi, khá, trung bình, yếu, kém. Các mức này được quy đổi thành điểm như thế nào để làm cơ sở xét tuyển?

Nội dung em hỏi ngoài nội dung giao lưu trực tuyến hôm nay. Để tìm hiểu về nội dung này, em có thể hỏi tại các trường THPT công lập tự chủ hoặc các trường THPT có hệ công lập tự chủ.


Khi đăng ký dự thi, em không đánh dấu vào mục “sử dụng kết quả thi để xét tuyển” và em cũng chưa đăng ký xét tuyển. Trong thời gian từ 15/7 đến 23/7 em có thể đăng ký xét tuyển được không?

Chào bạn!

Theo quy định, khi làm hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia, thí sinh cần phải đánh dấu vào mục "Sử dụng kết quả thi để xét tuyển” và phải đăng ký tối thiểu 01 nguyện vọng nếu muốn tham gia xét tuyển ĐH/CĐSP/TCSP.

Như vậy, khi làm hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia, nếu bạn quên chưa đánh dấu vào mục trên, bạn cần đến điểm tiếp nhận để đề nghị chỉnh sửa, bổ sung cho đầy đủ và kịp thời nhé.

Chúc bạn thành công trong kỳ thi sắp tới.


Tôi hiện là giáo viên hợp đồng (có bằng trung cấp sư phạm). Tôi muốn tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2018 để xét tuyển Đại học sư phạm chính quy. Vậy tôi có được thuộc diện ưu tiên không? Ưu tiên như thế nào?

Nội dung em hỏi ngoài nội dung giao lưu trực tuyến hôm nay. Để tìm hiểu về nội dung này, em có thể hỏi tại các trường THPT công lập tự chủ hoặc các trường THPT có hệ công lập tự chủ.


Em có hộ khẩu thường trú ở xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, nhưng không thuộc diện thôn đặc biệt khó khăn, kỳ thi năm 2018 này có được hưởng điểm ưu tiên không?

KT-Cần xác định ưu tiên trong xét tốt nghiệp (được) hay trong xét tuyển ĐH, CĐ (Xã Mỹ Châu có 3 thôn ĐBKK-trước đây là 5 thôn)

 Tại đầu dòng thứ 4 điểm b, mục 4 Điều 7 Quy chế tuyn sinh đi hc h chính quy, tuyn sinh cao đng có nhóm ngành đào to giáo viên h chính quy ban hành kèm theo Thông tư s 05/2017/TT-BGDĐT và đưc sa đi, b sung ti Thông tư s 07/2018/TT-BGDĐT ca B trưng B Giáo dc và Đào to quy định:

- Học sinh có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại các xã khu vực III và các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ nếu học THPT (hoặc trung cấp) tại địa điểm thuộc huyện, thị xã có ít nhất một trong các xã thuộc diện nói trên;

Đối chiếu với quy định trên thì em được hưởng diện ưu tiên Khu vực 1 nếu có hộ khẩu trên 18 tháng tại Mỹ Châu và học tại 01 trường THPT thuộc huyện có ít nhất 01 xã trong các xã nêu ở trên trên.


Nếu đậu đại học trong số nguyện vọng đã dăng ký nhưng không học mà nộp đơn xét tuyển vào trường cao đẳng không có trong nguyện vọng đã đăng ký được hay không?

Chào bạn!

Nếu đậu đại học trong số nguyện vọng đã đăng ký nhưng không học thì bạn vẫn được quyền nộp đơn xét tuyển vào trường cao đẳng không có trong nguyện vọng đã đăng ký


Để đăng ký xét tuyển vào các trường Cao đẳng (ngoài ngành sư phạm), em phải đăng ký xét tuyển đăng ký bằng cách nào?

Chào bạn!

Để đăng ký xét tuyển vào các trường Cao đẳng  (ngoài ngành sư phạm), em nên tham khảo tại website của trường và liên hệ trực tiếp với Ban tuyển sinh của trường Cao đẳng đó để biết thông tin tuyển sinh và hình thức đăng ký xét tuyển cụ thể.

Chúc bạn thành công.


Năm 2018 nội dung thi nằm trong chương trình lớp 11 và lớp 12 THPT, Vậy chương trình lớp 11 chiếm bao nhiêu phần trăm của bài thi?

Bộ GD&ĐT không quy định tỷ lệ phần trăm nội dung chương trình lớp 11, lớp 12 cho nội dung thi THPT Quốc gia năm 2018. Các bạn có thể tham khảo đề minh họa của Bộ GD&ĐT năm 2018 để chuẩn bị ôn luyện cho phù hợp.

Chúc bạn thành công./.


Bằng cấp của trường ĐH Quang Trung trên địa bàn tỉnh không được trọng dụng tại các đơn vị cần tuyển dụng việc làm. Sở GD-ĐT có ý kiến gì về việc này, đồng thời có biện pháp khắc phục không?

Chào bạn!

Câu hỏi này không thuộc phạm vi trả lời của buổi giao lưu trực tuyến ngày hôm nay, nếu có vấn đề còn thắc mắc bạn có thể liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo để được chỉ dẫn đến bộ phận chuyên môn giải đáp.


Nếu thi cả hai bài thi tổ hợp thì điểm tốt nghiệp theo quy chế được chọn bài thi tổ hợp có điểm cao hơn .Việc này phần mềm máy tính lọc để xét tốt nghiệp hay là sau khi thi thí sinh có kết quả rồi mới tiếp tục đăng ký để xét?

Trường hợp thí sinh đăng ký dự thi 2 bài thi tổ hợp thì khi xét tốt nghiệp THPT, phần mềm máy tính sẽ tự động chọn bài thi tổ hợp có điểm cao hơn để tính điểm xét tốt nghiệp cho thí sinh./.


Cho em hỏi: Em có thể xin bảo lưu kết quả sau khi đã trúng tuyển Đại học được không? Thời hạn bảo lưu tối đa là bao nhiêu?

Chào em.

Theo quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng, em không được bảo lưu kết quả khi đã trúng tuyển đại học.


HS được xét đậu TN, nhưng có 1 tổ hợp môn có môn thành phần bị điểm liệt, thì có thể dùng điểm 2 môn thành phần còn lại để xét điểm vào đại học được không? Xin cảm ơn!

Theo Quy chế thi tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT và được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì em vẫn có thể dùng kết quả 2 môn thành phần còn lại để tham gia xét tuyển vào đại học.


Hiện tại nhiều đơn vị chức năng không tuyển đại học tại chức. Vậy, Sở Giáo dục vẫn để liên kết đào tạo để làm gì? Có quá lãng phí không?

Chào bạn!

Câu hỏi của bạn không thuộc nội dung buổi giao lưu trực tuyến về Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018.

Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về mục đích của việc liên kết đào tạo, bạn cần liên hệ số điện thoại 0256.3815380, phòng chuyên môn của Sở GD&ĐT Bình Định sẽ giải đáp cụ thể cho bạn nhé.

Trân trọng.


Xin hỏi các thầy (cô), Em đã tốt nghiệp THPT năm 2015, em nghỉ 2 năm ở nhà để đi làm thêm, bây giờ em muốn đăng ký thi THPT quốc gia để xét Đại học được không? Nếu được em phải làm như thế nào? Em xin cảm ơn.

Theo Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT và được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì em thuộc diện thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT, được phép dự thi THPT quốc gia để xét tuyển sinh đại học.

Em chỉ cần đăng ký thi các môn theo tổ hợp môn xét tuyển vào ngành ở trường Đại học mà em chọn.

Em có thể mua hồ sơ đăng ký dự thi tại Sở GD&ĐT hoặc trường THPT trước đây em theo học và nộp tại trường hoặc tại Sở GD&ĐT. Hạn chót nộp hồ sơ đăng ký dự thi là ngày 20/4/2018.


Em có thiên hướng các môn xã hội nên đã định hướng từ đầu đăng ký các ngành báo chí, xã hội học. Tuy nhiên, em cũng muốn thử sức các ngành công nghệ kỹ thuật. Vậy em có thể đăng ký xét tuyển tổ hợp C00 vào ngành công nghệ thông tin hoặc một ngành kỹ thuật khác được không?

Chào em!

Để đăng ký xét tuyển đại học nào thì em cần phải tham khảo và tra cứu Đề án tuyển sinh của trường đó. Trong Đề án tuyển sinh của trường có quy định cụ thể ngành và tổ hợp môn xét tuyển.

Như vậy, đối với trường hợp em, thì em có thể đăng ký tổ hợp môn C00 vào ngành kỹ thuật mà em muốn thử sức nếu trường ĐH có tuyển sinh ngành kỹ thuật với tổ hợp môn C00.

Ví dụ: Trường ĐH ABC, năm 2018 có đào tạo và tuyển sinh ngành Công nghệ Thông tin với tổ hợp môn là: A00, C00. Khi đó, em có thể đăng ký xét tuyển vào trường này với tổ hợp C00 của ngành CNTT.

Tuy nhiên, khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển, em cần lựa chọn thứ tự ưu tiên cao nhất cho các ngành mà em yêu thích nhất (ví dụ ngành Báo chí, Xã hội học,..); các ngành em muốn thử sức nên đặt ở nhóm thứ tự ưu tiên nguyện vọng thấp nhất. Vì nếu em đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT quốc gia, em sẽ được học ngành mà mình yêu thích nhất.

Chúc em mạnh khỏe và đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới.


Thầy Phan Thanh Liêm có thế cho em biết thêm, với mức điểm cộng tối đa là 4,0 điểm nhưng thầy cho em biết từng trường hợp cụ thể. Em là con gia đình thương binh loại 2, như vậy em được cộng bao nhiêu điểm ?

Việc cộng điểm khuyến khích để xét tốt nghiệp THPT cho từng trường hợp cụ thể em có thể tìm hiểu thêm tại Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT và được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Em có thể tham khảo nội dung dưới đây để biết nhé:

Điều 36. Điểm ưu tiên, khuyến khích

1. Điểm ưu tiên

Xét công nhận tốt nghiệp THPT tính theo 3 diện (Diện 1, Diện 2, Diện 3); trong đó, thí sinh Diện 1 là những thí sinh bình thường không được cộng điểm ưu tiên; thí sinh Diện 2 và Diện 3 được cộng điểm ưu tiên như sau:

a) Diện 2: cộng 0,25 điểm đối với thí sinh thuộc một trong những đối tượng sau:

- Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81% (đối với GDTX);

- Con của thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động; con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động;  

- Người dân tộc thiểu số;

- Người Kinh, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tổ chức kỳ thi) ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135; ở xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ; ở xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ, học tại các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương ít nhất 2 phần 3 thời gian học cấp THPT;

- Người bị nhiễm chất độc hóa học; con của người bị nhiễm chất độc hóa học; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người được cơ quan có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt hoặc lao động do hậu quả của chất độc hoá học;

- Có tuổi đời từ 35 trở lên, tính đến ngày thi (đối với GDTX).

b) Diện 3: cộng 0,5 điểm đối với thí sinh thuộc một trong những đối tượng sau:

- Người dân tộc thiểu số, bản thân có hộ khẩu thường trú ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135; ở xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ; ở xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ, đang học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú hoặc các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (đối với GDTX);

- Con của liệt sĩ; con của thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

c) Thí sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chỉ được hưởng theo tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất.

d) Những diện ưu tiên khác đã được quy định trong các văn bản pháp luật hiện hành sẽ do Bộ trưởng Bộ GDĐT xem xét, quyết định.

2. Điểm khuyến khích

Người học tham gia các cuộc thi và các hoạt động dưới đây được cộng điểm khuyến khích để xét công nhận tốt nghiệp THPT với mức điểm như sau:

a) Đoạt giải cá nhân trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hoá lớp 12:

- Đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh: cộng 2,0 điểm;

- Giải khuyến khích trong kỳ thi quốc gia hoặc giải nhì cấp tỉnh: cộng 1,5 điểm;

- Giải ba cấp tỉnh: cộng 1,0 điểm.

b) Đoạt giải cá nhân và đồng đội trong các kỳ thi thí nghiệm thực hành môn Vật lí, Hoá học, Sinh học; thi văn nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc phòng; cuộc thi khoa học kỹ thuật; viết thư quốc tế do ngành Giáo dục phối hợp với các ngành chuyên môn từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp THPT:

- Giải cá nhân:

+ Đoạt giải nhất, nhì, ba quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh hoặc Huy chương Vàng: cộng 2,0 điểm;

+ Giải khuyến khích quốc gia hoặc giải nhì cấp tỉnh hoặc Huy chương Bạc: cộng 1,5 điểm;

+ Huy chương Đồng: cộng 1,0 điểm;

- Giải đồng đội:

+ Chỉ cộng điểm đối với giải quốc gia;

+ Số lượng cầu thủ, vận động viên, diễn viên của giải đồng đội từ 02 đến 22 người theo quy định cụ thể của Ban Tổ chức từng giải;

+ Mức điểm khuyến khích được cộng cho các cá nhân trong giải đồng đội được thực hiện như đối với giải cá nhân quy định tại điểm này;

- Những người học đoạt nhiều giải khác nhau trong nhiều cuộc thi chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất.

 c) Học sinh Giáo dục THPT, học viên GDTX trong diện xếp loại hạnh kiểm, học viên GDTX tham gia học đồng thời chương trình trung cấp kết hợp với chương trình văn hóa theo chương trình GDTX cấp THPT có Giấy chứng nhận nghề do sở GDĐT hoặc các cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề do ngành Giáo dục cấp trong thời gian học THPT được cộng điểm khuyến khích căn cứ vào xếp loại ghi trong Giấy chứng nhận nghề như sau:

- Loại giỏi: cộng 2,0 điểm;

- Loại khá: cộng 1,5 điểm;

- Loại trung bình: cộng 1,0 điểm.

d) Học viên GDTX có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc tin học được cấp theo quy định của Bộ GDĐT trong thời gian học cấp THPT: cộng 1,0 điểm đối với mỗi loại chứng chỉ.

đ) Nếu thí sinh đồng thời có nhiều loại giấy chứng nhận để được cộng điểm khuyến khích theo quy định tại khoản này cũng chỉ được hưởng mức điểm cộng thêm nhiều nhất là 4,0 điểm.

e) Điểm khuyến khích quy định tại các điểm a, điểm b và điểm c khoản này được bảo lưu trong toàn cấp học và được cộng vào điểm bài thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh.


Kỳ thi THPT năm quốc gia năm 2018, con gia đình chính sách có được cộng điểu ưu tiên không, cụ thể từng trường hợp và được cộng bao nhiêu điểm?

Năm 2018 vẫn có điểm khuyến khích và diện ưu tiên trong xét tốt nghiệp THPT và điểm ưu tiên đối với diện ưu tiên hoặc theo khu vực đối với xét tuyển ĐH, CĐ. Cụ thể bạn có thể tìm hiểu tại Quy chế thi THPT quc gia và xét công nhn tt nghip THPT ban hành kèm theo Thông tư s 04/2017/TT-BGDĐT và đưc sa đi b sung theo Thông tư s 04/2018/TT-BGDĐT , Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng có nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong xét tốt nghiệp THPT quy định tại Điều 36 có nội dung như sau:

Điều 36. Điểm ưu tiên, khuyến khích

1. Điểm ưu tiên

Xét công nhận tốt nghiệp THPT tính theo 3 diện (Diện 1, Diện 2, Diện 3); trong đó, thí sinh Diện 1 là những thí sinh bình thường không được cộng điểm ưu tiên; thí sinh Diện 2 và Diện 3 được cộng điểm ưu tiên như sau:

a) Diện 2: cộng 0,25 điểm đối với thí sinh thuộc một trong những đối tượng sau:

- Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81% (đối với GDTX);

- Con của thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động; con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động;  

- Người dân tộc thiểu số;

- Người Kinh, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tổ chức kỳ thi) ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135; ở xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ; ở xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ, học tại các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương ít nhất 2 phần 3 thời gian học cấp THPT;

- Người bị nhiễm chất độc hóa học; con của người bị nhiễm chất độc hóa học; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người được cơ quan có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt hoặc lao động do hậu quả của chất độc hoá học;

- Có tuổi đời từ 35 trở lên, tính đến ngày thi (đối với GDTX).

b) Diện 3: cộng 0,5 điểm đối với thí sinh thuộc một trong những đối tượng sau:

- Người dân tộc thiểu số, bản thân có hộ khẩu thường trú ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135; ở xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ; ở xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ, đang học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú hoặc các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (đối với GDTX);

- Con của liệt sĩ; con của thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

c) Thí sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chỉ được hưởng theo tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất.

d) Những diện ưu tiên khác đã được quy định trong các văn bản pháp luật hiện hành sẽ do Bộ trưởng Bộ GDĐT xem xét, quyết định.

Về ưu tiên trong xét tuyển Đại học, Cao đẳng:

Điều 7. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh

1. Chính sách ưu tiên theo đối tượng.

a) Nhóm ưu tiên 1 (UT1) gồm các đối tượng:

- Đối tượng 01: Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại Khu vực 1 quy định tại điểm c khoản 4 Điều 7 của Quy chế này;

- Đối tượng 02: Công nhân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 5 năm trở lên, trong đó có ít nhất 2 năm là chiến sĩ thi đua được cấp tỉnh trở lên công nhận và cấp bằng khen;

- Đối tượng 03:

+ Thương binh, bệnh binh, người có “Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh”;

+ Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại Khu vực 1;

+ Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên;

+ Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định;

+ Các đối tượng ưu tiên quy định tại điểm i, k, l, m khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ưu đãi người có công với cách mạng;

- Đối tượng 04:

+ Con liệt sĩ;

+ Con thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

+ Con bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh“ mà người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh“ bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;

+ Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động;

+ Người bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến;

+ Con của người có công với cách mạng quy định tại điểm a, b, d khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 về việc ưu đãi người có công với cách mạng.

b) Nhóm ưu tiên 2 (UT2) gồm các đối tượng:

- Đối tượng 05:

+ Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học;

+ Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ dưới 12 tháng ở Khu vực 1 và dưới 18 tháng không ở Khu vực 1;

+ Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; Thôn đội trưởng, Trung đội trưởng Dân quân tự vệ nòng cốt, Dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ nòng cốt từ 12 tháng trở lên, dự thi vào ngành Quân sự cơ sở. Thời hạn tối đa được hưởng ưu tiên là 18 tháng kể từ ngày ký quyết định xuất ngũ đến ngày dự thi hay ĐKXT;

- Đối tượng 06:

+ Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc đối tượng 01;

+ Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%;

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%;

+ Con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

+ Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế có giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

+ Con của người có công giúp đỡ cách mạng;

- Đối tượng 07:

+ Người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH- BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ GDĐT quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện;

+ Người lao động ưu tú thuộc tất cả các thành phần kinh tế được từ cấp tỉnh, Bộ trở lên công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, được cấp bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

+ Giáo viên đã giảng dạy đủ 3 năm trở lên thi vào các ngành sư phạm;

+ Y tá, dược tá, hộ lý, kỹ thuật viên, y sĩ, dược sĩ trung cấp đã công tác đủ 3 năm trở lên thi vào các ngành y, dược.

c) Những đối tượng ưu tiên khác đã được quy định trong các văn bản pháp luật hiện hành sẽ do Bộ trưởng Bộ GDĐT xem xét, quyết định.

d) Người có nhiều diện ưu tiên theo đối tượng chỉ được hưởng một diện ưu tiên cao nhất.


Xin cơ quan chức năng cho chúng em biết Quy chế thi THPT năm 2018 có những điểm nào khác với Quy chế thi năm 2017. Quy chế thi năm 2018 có lợi gì cho học sinh thi không?

Quy chế thi năm 2018 có những sửa đổi bổ sung so với Quy chế thi năm 2017. Em có thể tìm hiểu những điểm mới, thay đổi, bổ sung tại Thông tư s 04/2018/TT-BGDĐT  và Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT.


Theo quy chế tuyển sinh, thí sinh được đăng ký xét tuyển ngay từ lúc đăng ký dự thi. Vậy sau khi có kết quả thi THPT quốc gia thí sinh có được phép điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT hay không và được phép điều chỉnh mấy lần, phương thức điều chỉnh như thế nào?

Theo Quy chế tuyển sinh năm 2018, sau khi có kết quả thi THPT quốc gia thí sinh được phép điều chỉnh nguyện vọng 01 lần. Phương thức điều chỉnh có thể bằng 02 hình thức: trực tuyến hoặc nộp phiếu điều chỉnh nguyện vọng tại các điểm đăng ký dự thi.


Em đã tốt ngiệp THPT năm 2017. Năm nay em dự định tham dự kỳ thi THPTQG để xét tuyển vào đại học. Cho em hỏi Phiếu đăng ký dự thi năm nay có khác so với năm ngoái không? Và em có thể mua phiếu đăng ký dự thi ở đâu?

 Hồ sơ đăng ký dự thi năm nay có những điểm khác với hồ sơ đăng ký dự thi năm 2017. Em có thể mua hồ sơ đăng ký dự thi tại Sở GD&ĐT. Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 20/4/2018.


Hồ sơ đăng ký dự thi đối với thí sinh tự do đã có bằng tốt nghiệp THPT gồm những giấy tờ nào? Khi nào thì hết hạn nộp hồ sơ?

Về hồ sơ đăng ký dự thi đối với thí sinh tự do đã có bằng tốt nghiệp THPT, tại điểm 4 Điều 13 Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT và được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau

4. Hồ sơ đăng ký dự thi đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT

a) 02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau;

b) Bằng tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp (bản sao);

c) 02 ảnh cỡ 4x6 cm, 02 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.

Hạn chót nộp hồ sơ đăng ký dự thi là ngày 20/4/2018. Hồ sơ đăng ký dự thi có thể mua tại Sở GD&ĐT.


Hồ sơ đăng ký dự thi đối với thí sinh tự do đã có bằng tốt nghiệp THPT gồm những giấy tờ nào? Khi nào thì hết hạn nộp hồ sơ?

Về hồ sơ đăng ký dự thi đối với thí sinh tự do đã có bằng tốt nghiệp THPT, tại điểm 4 Điều 13 Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT và được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau

4. Hồ sơ đăng ký dự thi đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT

a) 02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau;

b) Bằng tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp (bản sao);

c) 02 ảnh cỡ 4x6 cm, 02 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.

Hạn chót nộp hồ sơ đăng ký dự thi là ngày 20/4/2018. Hồ sơ đăng ký dự thi có thể mua tại Sở GD&ĐT.


Cho em hỏi: Nếu em đăng ký nguyện vọng 1 vào trường A, nguyện vọng 2 vào trường B. Đợt 1 em không đỗ trường A những đủ điểm đỗ trường B thì có được trúng tuyển ngay đợt 1 vào trường B không?

Chào em!

Theo Quy chế tuyển sinh năm 2018 nếu em đăng ký nguyện vọng 1 vào trường A, nguyện vọng 2 vào trường B. Đợt 1 em không đỗ trường A nhưng đủ điểm đỗ trường B thì tất nhiên được trúng tuyển vào trường B

Chúc em đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới.


Cho em hỏi, cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2018 đối với học sinh chương trình THPT và giáo dục thường xuyên như thế nào?

Tại Điểm 1 Điều 37 Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT và được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì điểm xét tốt nghiệp (ĐXTN) được tính như sau:

a) ĐXTN đối với Giáo dục THPT được tính theo công thức sau:

ĐXTN = ((Tổng điểm 4 bài thi + Tổng điểm khuyến khích (nếu có))/4)+ Điểm trung bình cả năm lớp 12)/2+Điểm ưu tiên (nếu có)

b) ĐXTN đối với GDTX được tính theo công thức sau:

ĐXTN = ((Tổng điểm 3 bài thi/3 + Tổng điểm khuyến khích (nếu có)/4)+ Điểm trung bình cả năm lớp 12)/2+Điểm ưu tiên (nếu có)

Điểm xét tốt nghiệp được lấy đến hai chữ số thập phân, do phần mềm máy tính tự động thực hiện.


Em đã thi IELTS được 6.5 nhưng em vừa muốn dùng chứng chỉ để xét tốt nghiệp, vừa muốn thi môn Tiếng Anh để xét cho những trường mong muốn. Vậy em phải đăng ký như thế nào?

Theo Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT và được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh nếu có chứng chỉ IELTS từ 4.0 trở lên được miễn thi môn ngoại ngữ để xét tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, thí sinh vẫn có thể đăng ký dự thi môn Tiếng Anh để lấy kết quả xét tuyển ĐH, CĐ (trong hồ sơ ĐKDT vẫn chọn thi môn Tiếng Anh (N1) và chọn mục miễn thi môn Ngoại ngữ).


Thí sinh có được nộp chứng chỉ ngoại ngữ để tính miễn thi khi xét tốt nghiệp (nghĩa là dùng chứng chỉ trong xét tốt nghiệp) nhưng vẫn đăng ký dự thi môn ngoại ngữ để có kết quả xét tuyển Đại học khối A1 không? Hay trong trường hợp thí sinh đăng ký khối A1 thì chứng chỉ ngoại ngữ không có giá trị khi xét tốt nghiệp?

Theo Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT và được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thí sinh nếu có chứng chỉ ngoại ngữ (theo quy định các chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi môn ngoại ngữ để xét tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT) được miễn thi môn ngoại ngữ để xét tốt nghiệp THPT.

Tuy nhiên, thí sinh vẫn có thể đăng ký dự thi môn ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển ĐH, CĐ (trong trường hợp này chứng chỉ vẫn có giá trị để xét tốt nghiệp THPT)

Hiệu trưởng trường ĐH, CĐ quyết định việc sử dụng hay không sử dụng kết quả miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong kỳ thi THPT quốc gia để tuyển sinh.


Em có thể đăng kí một lúc 2 ngành vào cùng 1 trường đại học không? Và thứ tự xét tuyển như thế nào?

Chào em!

Em được quyền đăng ký 1 lúc nhiều ngành vào cùng 1 trường đại học. Việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên bắt đầu từ nguyện vọng 1

Chúc em đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới. 


Em có thể vừa thay đổi nguyện vọng trực tuyến vừa đăng ký thay đổi chế độ ưu tiên tại các điểm tiếp nhận Phiếu điều chỉnh nguyện vọng được không?

Chào em!

Theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính hiện hành: Sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT một lần trong thời gian quy định, bằng phương thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại nơi đăng ký dự thi.

Như vậy, em chỉ có thể chọn 1 trong 2 hình thức thay đổi nguyện vọng: thay đổi trực tuyến hoặc bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng.

Trường hợp, nếu phát hiện sai sót về chế độ ưu tiên trước khi điều chỉnh nguyện vọng, em nên sử dụng phương thức điều chỉnh nguyện vọng bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng để cán bộ, giáo viên tại Điểm tiếp nhận kiểm tra lại hồ sơ và các giấy tờ ưu tiên liên quan.

Chúc em đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới.


Ở Bình Định, trường Đh - CĐ nào tự tuyển sinh vậy? Yêu cầu hồ sơ như thế nào? Cảm ơn.

Theo quy chế tuyển sinh năm 2018, các trường đều có đề án tuyển sinh riêng, em cần liên hệ trực tiếp với trường mà em định xét tuyển để có thông tin chi tiết hơn./.


Cho em hỏi ví dụ nếu như em đạt được đủ điểm với mức điểm chuẩn xét tuyển đại học thì em có đỗ đại học không hay còn cần điều kiện gì nữa ạ?

Theo Quy định em phải đủ điểm trúng tuyển của trường đại học mà em đăng ký thì mới đỗ đại học./.

 


Cho em hỏi em đạt giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh có được xét tuyển thẳng vào trường đại học nào không?

Theo Quy chế tuyển sinh năm 2018, em đạt giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh được quyền xét tuyển thẳng vào các trường đại học theo ngành phù hợp với môn thi.


Từ năm 2018, khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,25. Theo quy định cũ, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,5. Cụ thể là như thế nào, nhờ thấy cô hướng dẫn?

Chào em!

Tại khoản 5, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính hiện hành: "Khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực:

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10.”

Như vậy, năm 2018, điểm ưu tiên theo từng khu vực cụ thể như sau:

KV1

KV 2NT

KV2

KV3

0,75

0,5

0,25

0

 

Chúc em đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới.


Em được biết để điều chỉnh đăng ký xét tuyển, cần có số điện thoại di động để nhận mã xác nhận (mã OTP). Nếu khi đăng ký dự thi, em chưa đăng ký số điện thoại di động thì em phải làm thế nào?

Bắt buộc em phải có số điện thoại di động, trường hợp em không có điện thoại di động thì em có thể lấy số điện thoại di động của người thân./.


Em có thể đăng kí xét tuyển vào cùng 1 ngành của 1 trường với nhiều tổ hợp được không? Ví dụ như: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển sinh ngành Công nghệ Thông tin với 2 tổ hợp Toán, Vật lý, Tiếng Anh và Toán, Vật lý, Hóa học thì thí sinh có thể đăng kí xét cả 2 tổ hợp không?

Chào em!

Theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính hiện hành: thí sinh có thể đăng kí xét tuyển vào cùng 1 ngành của 1 trường với nhiều tổ hợp môn xét tuyển khác nhau. 

Chúc em đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới.


Thầy (cô) cho em hỏi, em có thể đăng kí một lúc 2 ngành vào cùng 1 trường đại học không? Và thứ tự xét tuyển như thế nào?

Chào em!

Theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính hiện hành: em có thể đăng kí xét tuyển một lúc 2 ngành của 1 trường đại học. 

Nguyên tắc xét tuyển:

(Ti Đim b, khon 1, Điu 13, Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 v/v Sa đi, b sung tên và mt s điu ca Quy chế tuyn sinh đi hc h chính quy; tuyn sinh cao đng nhóm ngành đào to giáo viên h chính quy ban hành kèm theo Thông tư s 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 ca B trưng B Giáo dc và Đào to)

"Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng, số trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Trong xét tuyển đợt 1, đối với từng trường, ngành, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký trừ quy định tại điểm c khoản này. Đối với mỗi thí sinh, nếu ĐKXT vào nhiều trường/ngành thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký ."

Chúc em đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới.


Thầy (cô) cho em hỏi thí sinh được đăng kí mấy nguyện vọng 1 ạ? Em cảm ơn.

Theo Quy chế tuyển sinh năm 2018, em được quyền đăng ký xét tuyển nhiều nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên.


Em tốt nghiệp trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành các môn văn hóa do trường trung cấp cấp phát. Vậy cho em hỏi: nếu em đăng ký dự thi THPT quốc gia 2018 với 04 môn: Toán, Văn, Tiếng Anh và bài thi KHTN; mỗi môn/bài thi đạt từ 5,0 điểm trở lên, em có được thuộc diện xét và cấp bằng tốt nghiệp THPT hay không?

Theo mục b), điểm 1, Điều 12 của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT và được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo em thuộc đối tượng dự thi do đó em có được thuộc diện xét và cấp bằng tốt nghiệp THPT. Nếu em có giấy chứng nhận hoàn thành các môn văn hóa do trường trung cấp cấp phát thì em được sử dụng kết quả thi để đăng ký xét tuyển vào đại học hoặc các trường cao đẳng, trung cấp có nhóm ngành đào tạo giáo viên.


Để xét tuyển vào các trường cao đẳng thí sinh đã đăng ký thi cả hai bài thi tổ hợp. Nếu có một bài thành phần trong bài thi tổ hợp có kết quả dưới 1,0 điểm, thí sinh có được xét công nhận tốt nghiệp không? Việc sử dụng kết quả thi để xét tuyển sẽ được thực hiện như thế nào?

Theo Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT và được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép thí sinh được đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. Bài thi nào đạt điểm cao hơn sẽ được tính để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Trường hợp thí sinh đăng ký dự thi 2 bài thi tổ hợp, chỉ cần một bài không có môn thành phần bị điểm liệt (từ 1điểm trở xuống) là được xét công nhận tốt nghiệp THPT. 

Tuy nhiên, khi đã đăng ký thi cả tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội, thí sinh bắt buộc làm cả hai bài này. Thí sinh bỏ một trong 2 bài (hoặc bỏ 01 môn thành phần trong bài thi tổ hợp) sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài và không được xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Thí sinh vẫn sử dụng điểm của các môn thi thành phần (bài thi) trong tổ hợp môn để đăng ký xét tuyển bình thường.


Cho em hỏi, khi làm hồ sơ đăng ký xét tuyển em ghi nhiều ngành nghề và nhiều tổ hợp môn được không? Sau này muốn điều chỉnh thì em làm lúc nào được?

Theo Quy chế tuyển sinh năm 2018 và Công văn số 899/BGDĐT-GDĐH ngày 09/3/2018 về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018.

Em được quyền đăng ký xét tuyển nhiều ngành nghề và nhiều tổ hợp. Sau khi có kết quả thi THPT quốc gia em được đăng ký điều chỉnh nguyện vọng theo mốc thời gian sau:

- Điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo phương thức trực tuyến từ ngày 19/7 đến 17h00 ngày 26/7

- Điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phiếu đăng ký xét tuyển từ 19/7 đến 17h00 ngày 28/7


Xin hỏi quý thầy (cô) nếu em thi trượt nguyện vọng 1, thì sang nguyện vọng 2 có phải thi nữa không hay là lấy luôn điểm đó để nộp vào trường khác đủ điểm ạ? Em muốn hiểu rõ hơn về cách thức đăng ký các nguyện vọng? Cảm ơn chương trình.

Chào em!

(Tại Điểm b, khoản 1, Điều 13, Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 v/v Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

"Nguyên tắc xét tuyển:

Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng, số trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Trong xét tuyển đợt 1, đối với từng trường, ngành, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký trừ quy định tại điểm c khoản này. Đối với mỗi thí sinh, nếu ĐKXT vào nhiều trường/ngành thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký ."

Như vậy, khi em tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2018 và đăng ký xét tuyển đại học, nếu kết quả không đạt nguyện vọng 1, thì hệ thống quản lý thi sẽ tự động chuyển tiếp để xét duyệt kết quả sang các nguyện vọng tiếp theo có thứ tự ưu tiên thấp hơn (lần lượt NV 2, 3, 4,...). 

Chúc em đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới.


Em học tiếng Anh không giỏi, thi hay kiểm tra trong lớp chỉ 3,4 điểm. Em sợ sẽ rớt tốt nghiệp dù cho ba môn thi ĐH (khối A) của em đủ điểm. Có cách nào có thể làm giảm bớt áp lực cho em cũng như có biện pháp nào giúp em có thể vượt qua môn này không ạ?

Trong các hội thảo hướng dẫn học sinh ôn tập thi THPT môn tiếng Anh trong năm học 2017 - 2018 và các năm học trước, Sở GD&ĐT lưu ý các trường học trong tỉnh tham khảo đề minh họa của Bộ GD&ĐT hàng năm, tổ chức các lớp ôn tập theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, theo trình độ của học sinh.

Đối với trường hợp của em, Phòng Giáo dục Trung học Sở có lời khuyên như sau:

- Bản thân em nên nổ lực tự học, tham gia ôn tập đầy đủ theo thời khóa biểu nhà trường đã phân công.

- Phải có kế hoạch ôn tập, phân bố thời gian tự ôn ở nhà phù hợp, đảm bảo sức khỏe.

- Em có thể đề xuất với giáo viên môn tiếng Anh đang giảng dạy ở lớp em (người nắm rất vững về trình dộ tiếng Anh hiện nay của em) tư vấn thêm về các biện pháp tự học, tự ôn tập trên cơ sở kiến thức môn tiếng Anh đã có của em, giúp em và các bạn khách như em ôn lại kiến thức mà em chưa nắm vững, trong đó có các phương pháp làm bài từng dạng câu hỏi đối với môn tiếng Anh.

Chúc em tự tin, tham gia kỳ thi sắp tới đạt kết quả như mong muốn./.


Thưa thầy cô, thí sinh xét tốt nghiệp THPT năm nay được cộng tối đa bao nhiêu điểm khuyến khích ạ?

Tại Điểm đ, mục 2, Điều 36 Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT và được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì mức điểm khuyến khích cộng thêm để xét tốt nghiệp THPT nhiều nhất là 4,0 điểm.


Cho em hỏi, trong kỳ thi này, em chọn 5 môn nhưng có bạn nói rằng một trong 5 môn đó dưới 5 điểm sẽ bị rớt tốt nghiệp, vậy cho em hỏi bạn em nói vậy có đúng không ạ?

Điều đó không đúng.

Để xét công nhận tốt nghiệp thì các bài dự thi (kể cả môn thành phần) chỉ cần trên 1,0 điểm. 

Trường hợp thí sinh đăng ký dự thi 2 bài thi tổ hợp, chỉ cần một bài không có môn thành phần bị điểm liệt (từ 1,0 điểm trở xuống) là được xét công nhận tốt nghiệp THPT.


Em đang là trung cấp chuyên nghiệp ngành may và thiết kế, muốn liên thông lên đại học thì phải làm như thế nào?

Trường hợp này em phải liên hệ với trường có liên thông./.


Nếu em không đủ điểm vào ngành đã đăng kí thì có thể được xét để chuyển sang các ngành khác trong cùng 1 trường không? Và chỉ một số trường hay tất cả các trường có thể áp dụng việc chuyển như vậy?

Trường hợp của em thì em phải đăng ký nhiều nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên để khi không đủ điểm vào ngành đã đăng ký ở nguyện vọng cao nhất, phần mềm sẽ chuyển xuống xét các nguyện vọng kế tiếp. Nếu trúng tuyển ở nguyện vọng tiếp theo thì phần mềm sẽ dừng lại tại nguyện vọng đó (có nghĩa là em đã trúng tuyển ở nguyện vọng này)./.


Nếu em đăng ký vào các trường tuyển sinh theo hình thức xét học bạ thì có cần dự thi THPT quốc gia không, hay chỉ làm những giấy tờ cần thiết mà trường yêu cầu?

Chào em!

Điều kiện để đăng ký xét tuyển đại học:

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp;

- Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định.

Do vậy, cho dù em đăng ký để xét tuyển đại học theo hình thức học bạ thì cũng phải dự thi THPT quốc gia để xét tốt nghiệp THPT nhé.

Chúc em thi THPT quốc gia đạt kết quả tốt nhất.


Thưa thầy cô cho con hỏi, con đang học trung cấp dược, giờ con muốn liên thông thẳng đại học được không ạ?

Chào bạn!

Để tìm hiểu việc học liên thông đại học khi có bằng trung cấp, thì bạn hãy liên hệ trưc tiếp trường đại học mà bạn cần học liên thông.


Cho em hỏi: Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình giáo dục THPT phải dự thi mấy bài thi?

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình giáo dục THPT phải dự thi 4 bài gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài do thí sinh tự chọn trong số 2 bài tổ hợp (KHTN hoặc KHXH).
Thí sinh được đăng ký chọn dự thi cả hai bài tổ hợp, điểm bài nào cao hơn sẽ được chọn để xét công nhận tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, khi đã đăng ký thi cả tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội, thí sinh bắt buộc làm cả hai bài này. Thí sinh bỏ một trong 2 bài (hoặc bỏ 01 môn thành phần trong bài thi tổ hợp) sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài và không được xét công nhận tốt nghiệp THPT.


Tôi là giáo viên trường phổ thông, học sinh lớp tôi có những em đã thi IELTS được 6.5 nhưng em đó vừa muốn dùng chứng chỉ để xét tốt nghiệp, vừa muốn thi môn Tiếng Anh để xét cho những trường mong muốn. Vậy em đó phải đăng ký như thế nào?

Theo quy chế thi THPT quốc gia, thí sinh nếu có chứng chỉ IELTS từ 4.0 trở lên được miễn thi môn ngoại ngữ để xét tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, thí sinh vẫn có thể đăng ký dự thi môn Tiếng Anh để lấy kết quả xét tuyển ĐH, CĐ (trong hồ sơ ĐKDT vẫn chọn thi môn Tiếng Anh (N1) và chọn mục miễn thi môn Ngoại ngữ).


Em tốt nghiệp Trung cấp nghề năm 2015, giờ em có đủ điều kiện xét tuyển liên thông vào Trường Cao đẳng nghề cùng trường không?

Chào bạn Minh!

Để tìm hiểu điều kiện tham gia xét tuyển liên thông thì bạn cần liên hệ trưc tiếp trường Cao đẳng nghề cần học.


Mặc dù vẫn còn rất nhiều câu hỏi nhưng thời gian có hạn, chúng tôi xin phép ngừng buổi giao lưu tại đây. Đối với các câu hỏi chưa được trả lời trực tuyến, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định sẽ liên hệ trả lời cho bạn đọc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các cuộc giao lưu trực tuyến sau!


   Thống kê
   Thời tiết