GIAO LƯU TRỰC TUYẾN THÔNG TIN VỀ KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017

Bắt đầu từ 08:00 đến 11:00 ngày 25/03/2017
Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định

GIAO LƯU TRỰC TUYẾN THÔNG TIN VỀ KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017

Nhằm giải đáp các vướng mắc của thí sinh và phụ huynh liên quan đến ký thi THPT quốc gia năm 2017 ngay sau khi hai quy chế mới được ban hành, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức buổi trả lời trực tuyến trên Cổng TTĐT UBND tỉnh

   Đặt câu hỏi giao lưu
Họ và tên (*)
Số điện thoại
Địa chỉ (*)
Địa chỉ email
Độ tuổi
Câu hỏi (*)
Mã xác nhận (*)

   Thời tiết