Chỉ đạo việc xử lý sau kiểm tra của Đoàn kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản titan của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

16:46, 24/04/2013 (GMT+7)

Ngày 22/4/2013, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1374/UBND-KTN về việc xử lý sau kiểm tra của Đoàn kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản titan của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với các hành vi vi phạm về khai thác không đúng thiết kế mỏ đã được phê duyệt, khai thác khoáng sản vượt quá diện tích thuê đất hoặc chưa có hợp đồng thuê đất; khai thác trái phép, không có hợp đồng thuê đất, thiếu thiết kế mỏ, vi phạm về bảo vệ môi trường, an toàn lao động: Giao các sở, ngành liên quan lập thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành.

Đối với các hành vi vi phạm về chưa lập hồ sơ thiết kế mỏ hoặc có lập thiết kế mỏ nhưng không đảm bảo theo quy định: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho các doanh nghiệp thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 5005/UBND-KTN ngày 20/12/2012 về việc kiểm tra xử lý các doanh nghiệp không nộp thiết kế cơ sở trong khai thác khoáng sản.

Đối với các doanh nghiệp chưa thực hiện bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ: Giao Sở Công Thương yêu cầu doanh nghiệp thực hiện bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3580/UBND-KTN ngày 20/9/2012 về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ đối với các doanh nghiệp có mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Đối với các doanh nghiệp chưa xây dựng bãi thải ngoài theo quy chuẩn QCVN 04:2009/BCT để chứa cát thải công nghiệp và không lập Báo cáo khả thi về các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ: Yêu cầu các sở, ngành liên quan không thực hiện thủ tục gia hạn Giấy phép khai thác khi Giấy phép khai thác hết hạn./.

 

Theo vpubbinhdinh.gov.vn

In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
   Thời tiết
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    83213334

Đang truy cập: 193