Trả lời đơn của ông Ngô Văn Châu và 01 số công dân, địa chỉ: Làng nghề sản xuất gạch ngói Phú An, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn

06:52, 02/03/2017 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh nhận được đơn của ông và một số công dân, có nội dung liên quan đến việc kiến nghị xem xét, giải quyết cho ông và một số công dân làm nghề sản xuất gạch ngói nung bằng thủ công được gia hạn thời hạn tháo dỡ lò (đến năm 2020), để có điều kiện thu hồi vốn, ổn đinh cuộc sống; vì cho rằng chi phí đầu tư bỏ ra xây dựng lò thủ công quá lớn, đến nay vẫn chưa được thu hồi vốn để chuyển đổi ngành nghề khác. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát hồ sơ và đề xuất giải quyết vụ việc của Giám đốc Sở Xây dựng tại Văn bản số 71/SXD-TTra ngày 19/01/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung; Văn bản số 896/BXD-VLXD ngày 01/6/2012 của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định về quy định lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh Bình Định. Ngày 20/12/2013, ƯBND tỉnh ban hành Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định lộ trình và chính sách hỗ trợ chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh; theo đó tại Khoản 3, Điều 3 Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 quy định rõ: “Đến ngày 31/12/2016: Chấm dứt hoạt động đổi với các lò nung thủ công còn lại trên địa bàn tỉnh ”. Do đó, việc ông Ngô Văn Châu và 01 số công dân có đơn xin gia hạn thời hạn tháo dỡ lò nung thủ công là không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Việc hỗ trợ tháo dỡ, hỗ trợ ổn định sản xuất và ổn định đời sống cho các cơ sở sản xuất gạch, ngói nung bằng lò thủ công được thực hiện đúng theo quy định tại Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định lộ trình và chính sách hỗ trợ chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh trả lời cho ông Ngô Văn Châu và 01 số công dân biết, thực hiện./.

Hữu Phước

In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
   Thời tiết
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    167175966

Đang truy cập: 430