Tăng cường quản lý và đẩy mạnh hoạt động đưa lao động tỉnh Bình Định đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

21:52, 16/03/2017 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh ban hành Văn bản số 979/UBND-VX về việc tăng cường quản lý và đẩy mạnh hoạt động đưa lao động tỉnh Bình Định đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.


Ảnh minh họa

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách theo hướng hỗ trợ tốt nhất cho người người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và người lao động khi đã hoàn thành hợp đồng về nước.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về chủ trương tăng cường công tác xuất khẩu lao động; thông tin kịp thời về thị trường lao động nước ngoài, chính sách đặc thù của tỉnh khuyến khích hoạt động xuất khẩu lao động. Sở Tài chính chủ trì và phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan bố trí đủ kinh phí để hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo quy định của nhà nước, của tỉnh. Sở Y tế, Tư pháp, Công an tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ được giao nghiên cứu, cải tiến các thủ tục hành chính liên quan đến người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài để hướng dẫn, tổ chức thực hiện đảm bảo đơn giản, nhanh gọn và hiệu quả. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hàng năm, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai Chương trình phối hợp trong công tác tuyên truyền, tư vấn về việc làm, học nghề và xuất khẩu lao động cho quân nhân là người Bình định hoàn thành nghĩa vụ quân sự chuẩn bị chuẩn bị xuất ngũ về địa phương. Giao Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh hướng dẫn các phòng giao dịch ngân hàng trực thuộc thực hiện cho người lao động vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đảm bảo kịp thời, thuận lợi, đúng qui định và thực hiện thu hồi vốn theo quy định.

Mặt khác, các sở, ngành liên quan quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng về xuất khẩu lao động; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 8/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; tập trung tuyên truyền phổ biến tới cán bộ, đảng viên và nhân dân chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, của tỉnh về công tác xuất khẩu lao động.  Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội: Tham gia tích cực vào hoạt động đưa lao động Bình Định đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Giao Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền vận động, tạo nguồn cho các doanh nghiệp xuất khẩu lao động để tuyển chọn lao động đi xuất khẩu lao động. UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động liên hệ, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp xuất khẩu lao động đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đến tổ chức tuyển chọn lao động của địa phương đi xuất khẩu đảm bảo hiệu quả, đạt và vượt chỉ tiêu được giao hàng năm. Các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về tuyển chọn, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đảm bảo chế độ, quyền lợi của người lao động theo hợp đồng đã ký kết. Yêu cầu Ban Chỉ đạo Giải quyết việc làm - xuất khẩu lao động tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai công tác xuất khẩu lao động hàng năm; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp, các chính sách nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh, phấn đấu thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra, đảm bảo ổn định tình hình lao động trên địa bàn./.

Hữu Phước

In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
   Thời tiết
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    167175972

Đang truy cập: 436