Tăng cường bảo đảm an toàn hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh

13:44, 18/05/2017 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường bảo đảm an toàn hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh.


Ảnh minh họa

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã, Công ty Khai thác CTTL và các chủ hồ chứa tăng cường nhân lực quản lý có đủ năng lực chuyên môn để quản lý, vận hành các hồ chứa và phát hiện sớm những nguy cơ gây mất an toàn công trình, xử lý kịp thời ngay từ giờ đầu. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá an toàn công trình, vận hành thử thiết bị cơ khí cửa van xả lũ, cống lấy nước; sửa chữa các hạng mục công trình xung yếu có nguy cơ xảy ra sự cố xong trước mùa mưa, lũ; lập phương án phòng, chống lụt, bão cho các công trình theo quy định; chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, bảo đảm chủ động ứng phó trong mọi tình huống; trường hợp vượt quá khả năng báo cáo ngay cấp có thẩm quyền để được hỗ trợ. Rà soát, bổ sung phương án bảo vệ công trình, bố trí người trực nghiêm túc, không để xảy ra hành vi xâm phạm trái phép công trình, đặc biệt tại các vị trí điều khiển vận hành cửa van tràn xả lũ, cống lấy nước.  Theo dõi chặt chẽ tình hình khí tượng, thủy văn để thực hiện phương án điều tiết nước phù hợp, bảo đảm an toàn công trình, đồng thời tích đủ nước hợp lý để phục vụ sản xuất. Đối với các hồ chứa có cửa van xả lũ, trong thời gian mưa, lũ phải quan trắc, tính toán lưu lượng nước đến hồ để chủ động vận hành bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Chủ công trình phải cập nhật và báo cáo thông tin vận hành các hồ chứa theo quy định. Gửi về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh theo số điện thoại 056.3646919 - 0563646855; fax 056.3647229 – 056.3646275 hộp thư điện tử trucbanpclb@gmail.comcctl.kythuat@gmail.com). UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi và các chủ hồ chứa tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn hồ chứa trên địa bàn, tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 25/8/2017.

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu, đề xuất việc đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; xây dựng cơ sở dữ liệu; áp dụng công nghệ tiên tiến hỗ trợ việc điều tiết, bảo đảm an toàn hồ chứa và quản lý ngập lụt vùng hạ du các hồ chứa. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý an toàn đập; kiên quyết xử lý đối với các trường hợp không thực hiện đúng quy định.Xây dựng và tổ chức diễn tập Phương án Phòng, chống lũcho vùng hạ du trong tình huống xả lũ khẩn cấp hoặc vỡ đập đối với các hồ chứa lớn, có đông dân cư ở hạ lưu.Kiểm tra, đôn đốc tiến độ các công trình đang thi công xây dựng đảm bảo đúng vượt lũ, chống lũ an toàn. Chỉ đạo các Chủ đầu tư xây dựng phương án và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn các công trình đang thi công. Cập nhật và báo cáo thông tin vận hành các hồ chứa theo quy định cho Tổng cục Thủy lợi. Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn hồ chứa trên địa bàn tỉnh; tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT trước ngày 31/8/2017.

Yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác bảo đảm an toàn các hồ chứa nước thủy lợi.Các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động báo cáo kịp thời UBND tỉnh về các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền theo quy định./.

Hữu Phước

In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
   Thời tiết
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    167196993

Đang truy cập: 122