Trả lời đơn của gia đình bà Phạm Thị Xuống ở tổ 35, khu vực 7, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

13:45, 18/05/2017 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh nhận được đơn của gia đình bà Phạm Thị Xuống (bà Xuống chết, các con bà Xuống: Bà Nguyễn Thị Luôi, bà Nguyễn Thị Tạm, ông Nguyễn Văn Chần, ông Nguyễn Đức Linh, ông Nguyễn Văn Hải, ông Nguyễn Văn He và ông Nguyễn Văn Hiệu đại diện), có nội dung khiếu nại liên quan đến việc yêu cầu Nhà nước giải quyết giải quyết giao đất tái định cư cho các hộ con bà Xuống (mỗi hộ 01 lô đất) hoặc giao lại diện tích còn lại sau khi mở đường cho gia đình bà Phạm Thị Xuống để các người con bà Xuống tự phân chia đất cho anh em, con cháu xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống; liên quan đến việc giải phóng mặt bằng, xây dựng Khu tái định cư phục vụ Dự án Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn. Việc này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu có ý kiến kết luận như sau:

Việc đại diện gia đình bà Phạm Thị Xuống khiếu nại yêu cầu giải quyết giao đất tái định cư cho các hộ con bà Xuống (mỗi hộ 01 lô đất) có nhà trên thửa đất số 6, tờ bản đồ số 24 tại phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn do Nhà nước thu hồi, xây dựng Khu Tái định cư phục vụ Dự án Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh tại phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn là không có cơ sở và trái với quy định của pháp luật và chính sách của UBND tỉnh áp dụng cho dự án.

Việc các người con bà Xuống yêu cầu Nhà nước giải quyết giao lại diện tích còn lại sau khi mở đường cho gia đình bà Phạm Thị Xuống để các người con bà Xuống tự phân chia đất cho anh em, con cháu xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống là trái với quy định của pháp luật và không phù hợp với quy hoạch của dự án.

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tính bồi thường 100% đối với diện tích 80m2  đất ở và rà soát lại quỹ đất của dự án, bố trí giao cho hộ bà Phạm Thị Xuống 01 lô đất ở có diện tích khoảng 100m2 (thu hồi lại lô đất diện tích khoảng 92,825m2 dự định giao trước đây) cho gia đình bà Xuống theo quy định.

Xét gia đình bà Phạm Thị Xuống thuộc diện gia đình chính sách, có công Cách mạng (trong thời gian Kháng chiến chống Mỹ nuôi dấu các đồng chí lão thành Cách Mạng và làm cơ sở cho Cách mạng), có con là Liệt sĩ Nguyễn Văn Ghé; giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh rà soát lại quỹ đất của dự án, bán cho hộ bà Phạm Thị Xuống 01 lô đất ở theo giá ưu đãi để xây dựng nhà, thờ cúng vợ chồng bà Phạm Thị Xuống và Liệt sĩ Nguyễn Văn Ghé; đồng thời, phối hợp với UBND phường Đống Đa tổ chức làm việc với tất cả các người con của bà Phạm Thị Xuống đứng tên hồ sơ bồi thường để thống nhất cử người đại diện (ưu tiên cho người chịu trách nhiệm thờ cúng vợ chồng bà Phạm Thị Xuống và Liệt sĩ Nguyên Văn Ghé) đứng tên sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp gia đình bà Phạm Thị Xuống không đồng ý, không chấp hành giao trả mặt bằng, giao Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn xây dựng Kế hoạch và lập phương án cưỡng chế thu hồi đất đối với gia đình bà Xuống theo quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu trả lời cho gia đình bà được rõ./.

Hữu Phước

In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
   Thời tiết
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    167196979

Đang truy cập: 113