Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” giai đoạn 2017 - 2020

21:23, 18/06/2017 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2062/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.


Ảnh minh họa

Theo đó, mục đích Kế hoạch là triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 3595/QĐ-UBND ngày 27/11/2013 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020. Trên cơ sở kết quả tổng kết Đề án giai đoạn 2011 - 2015, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020. Xác định PBGDPL cho thanh thiếu niên là công việc trọng tâm phải tiến hành thường xuyên, liên tục với nội dung và hình thức phù hợp.

Mục tiêu phấn đấu hàng năm có 3.000 thanh niên lao động tự do và thanh niên lao động ở các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và 5.000 lượt thanh niên nông thôn, miền núi, thanh niên dân tộc thiểu số được tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; Phấn đấu đến năm 2020 có hơn 80% thanh thiếu niên sinh sống, lao động tại địa bàn cư trú được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; hơn 70% thanh niên lao động Việt Nam ở nước ngoài được thông tin, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ, đời sống, công việc; 100% thanh thiếu niên trong trường học được phổ biến chính sách, pháp luật; 90% thanh thiếu niên vi phạm pháp luật được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; giảm từ 10% trở lên số người vi phạm pháp luật là thanh thiếu niên, số vụ vi phạm pháp luật có thanh thiếu niên tham gia; phấn đấu đạt 70% trở lên số người được bồi dưỡng, tập huấn cập nhật kiến thức pháp luật mới và nghiệp vụ PBGDPL.

Về nội dung, ban hành văn bản triển khai, tổ chức thực hiện công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên gắn với việc giáo dục đạo đức, lối sống; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên; Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL nhằm trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên; Biên soạn, phát hành tài liệu PBGDPL phù hợp theo nhóm thanh thiếu niên; Bồi dưỡng, tập huấn cập nhật kiến thức pháp luật mới, nghiệp vụ PBGDPL nhằm nâng cao năng lực cho người thực hiện công tác PBGDPL trong độ tuổi thanh niên và đội ngũ cán bộ Đoàn tham gia PBGDPL./.

Hữu Phước

 

In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
   Thời tiết
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    167196972

Đang truy cập: 106