Tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016" năm 2017

07:26, 02/11/2017 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND về việc tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012- 2016" năm 2017.


Ảnh minh họa

Theo đó, mục đích triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016" năm 2017trên địa bàn tỉnh Bình Định; Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; đa dạng, linh hoạt hình thức PBGDPL phù hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương.

Yêu cầu việc triển khai các hoạt động của Kế hoạch phải có tính khả thi, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, tránh trùng lắp. Lựa chọn nội dung pháp luật tuyên truyền, phổ biến phù hợp với từng đối tượng, địa bàn nhằm đạt được các mục tiêu của Đề án.

Giao Sở Tư pháp là đơn vị chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các địa phương và cơ quan có liên quan xác định một số địa bàn cấp xã trên địa bàn tỉnh để thực hiện chỉ đạo điểm hoạt động PBGDPL trong năm 2018; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này cho UBND tỉnh và Bộ Tư pháp. GiaoCông an tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp và cơ quan, đơn vị, địa phương xác định, thực hiện PBGDPL tại một số địa bàn cấp xã trên địa bàn tỉnh trong năm 2018. Đồng thời chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức PBGDPL về hình sự; phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác cho đối tượng đã có tiền án, tiền sự hoặc có nguy cơ phạm tội cao nằm trong diện quản lý của lực lượng công an.

Các sở, ban, ngành của tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách liên quan có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết, phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện về nhân lực,… thực hiện công tác PBGDPL cho cán bộ, công chức, nhân dân tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật. UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở nội dung của Kế hoạch này và tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng Kế hoạch tại địa phương và triển khai thực hiện; lựa chọn địa bàn thực hiện chỉ đạo điểm; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp./.

Hữu Phước

In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
   Thời tiết
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    168915922

Đang truy cập: 79