Tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh trên địa bàn tỉnh

08:32, 08/11/2017 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Kế hoạch hành động chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020, trong đó ưu tiên thực hiện giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh trong việc thu hút bác sỹ chuyên ngành sản, nhi về công tác tại các vùng khó khăn, các huyện miền núi; trong xây dựng các đề án bệnh viện vệ tinh, kế hoạch chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến trên nhằm nâng cao năng lực chuyên môn chuyên ngành sản, nhi của tỉnh. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức mạng lưới khám, chữa bệnh sản phụ khoa và nhi khoa trên địa bàn tỉnh; trong đó ưu tiên cho các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa; thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực khám chữa bệnh về sản khoa, nhi khoa ở các tuyến y tế công lập và y tế tư nhân theo các quy định chuyên môn của Bộ Y tế và các nội dung Bộ trưởng Bộ Y tế đã chỉ đạo tại Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 11/8/2017; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, góp phần giảm tử vong mẹ và trẻ sơ sinh do thiếu kiến thức của người dân hay các phong tục, tập quán lạc hậu.

Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Y tế đề xuất cho UBND tỉnh đưa mục tiêu, chỉ tiêu triển khai Chương trình hành động “Giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh hướng tới thực hiện mục tiêu Thiên niên kỷ 4 và 5” vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh hàng năm; tham mưu bố trí nguồn vốn đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở y tế chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn, đặc biệt tại các huyện miền núi của tỉnh để có thể thực hiện chăm sóc sản khoa toàn diện và tập trung thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định phối hợp với ngành y tế đẩy mạnh tuyên truyền công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và phòng chống các tai biến sản khoa trên các phương tiện thông tin đại chúng để góp phần nâng cao nhận thức và kiến thức của người dân trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh.

Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố đưa mục tiêu, chỉ tiêu giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương. Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các phòng, ban liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm các trường hợp tử vong mẹ và trẻ sơ sinh trên địa bàn; tăng cường quản lý các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập; chỉ đạo các ban ngành có liên quan tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh. Bố trí kinh phí đối ứng từ ngân sách huyện để tăng cường đầu tư cho các trạm y tế tuyến xãđể thực hiện đạt và duy trì việc thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể thành viên tăng cường phối hợp với ngành y tế và các cơ quan liên quan trong việc tổ chức tuyên truyền cho nhân dân về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.Giao Sở Y tế theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp các ý kiến phản ánh của các đơn vị, địa phương; báo cáo, đề xuấtcác nội dung còn vướng mắc thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh cho Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo kịp thời./.

Hữu Phước

In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
   Thời tiết
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    168978754

Đang truy cập: 227