Thông báo Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Phan Cao Thắng tại cuộc họp giải quyết khiếu nại của công dân đối với 02 Trường hợp: Bà Lê Thị Bạch Tuyết ở số nhà 121 Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn và ông Đoàn Thế Dũng ở tổ 5, khu vực 6, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn

15:31, 03/01/2018 (GMT+7)

Sau khi nghe các Sở, ngành của tỉnh báo cáo nội dung, quá trình diễn biến của vụ việc, ý kiến tham gia của đại diện cơ quan dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Phan Cao Thắng có ý kiến kết luận như sau:

1. Trường hợp bà Lê Thị Bạch Tuyết ở số nhà 121 Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn.

Nội dụng khiếu nại: Yêu cầu công nhận và cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình bà đối với phần diện tích nhà, đất ở số 121 đường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn cho hộ gia đình bà; có nguồn gốc của gia đình bà do Nhà nước quản lý trưng mua, nhưng thực tế gia đình bà vẫn sử dụng liên tục đến nay.

Kết luân: Ngôi nhà số 121 đường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn có nguồn gốc của ông Lê Tử Bình và bà Lê Thị Tuyết Vân. Ngày 21/02/1985, UBND tỉnh Nghĩa Bình có Quyết định số 270/QĐ-UB về việc trưng mua toàn bộ diện tích ngôi nhà 121 Lê Hồng Phong, thị xã Quy Nhơn. Ngày 23/10/1985, Sở Xây dựng tổ chức bàn giao cho Sở Lao động để bố trí cán bộ ở tập thể, trực tiếp ký hợp đồng với cơ quan quản lý nhà, đất của Sở Xây dựng. Tuy nhiên, Sở Xây dựng chưa xác định và làm rõ các Biên bản kiểm kê ngày 21/5/1975 và các Hợp đồng bố trí ở tập thể với cơ quan quản lý nhà đất của Sở Xây dựng, ngôi nhà này Nhà nước đã trưng mua, quản lý và đã bố trí sử dụng nhưng chưa xác định được việc chi trả tiền trưng mua. Hiện nay bà Lê Thị Bạch Tuyết (con của ông Lê Tử Bình và bà Lê Thị Tuyết Vân) đang sinh sống tại ngồi nhà này từ năm 1964, khiếu nại yêu cầu công nhận và cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà cho bà là chưa đủ cơ sở đế xem xét trả lại.

Giao Sở Xây dựng làm rõ các nội dung: Tại sao tiếp quản ngôi nhà 121 đường Lê Hồng Phong, thị xã Quy Nhơn (cũ) từ năm 1975 nhưng đến năm 1989 UBND tỉnh Nghĩa Bình mới có Quyết định trưng mua; Biên bản kiểm kê và bàn giao tài sản ngày 21/5/1975; việc bàn giao nhà cho Sở Lao động bố trí cán bộ ở tập thể trực tiếp ký hợp đồng với cơ quan quản lý nhà đất của Sở Xây dựng.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm rõ các nội dung: Năm 1985 khi tiếp nhận ngôi nhà 121 đường Lê Hồng Phong, thị xã Quy Nhơn (cũ), bố trí cho bao nhiêu người ở? Năm 1989 không còn bố trí cán bộ ở tập thể nữa thì việc bàn giao như thế nào? Có việc chuyển nhượng cho người khác hay không, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh xem xét quyết định.

2. Trường hợp ông Đoàn Thế Dũng ở tổ 5, khu vực 6, phường Trần Quang Diệu* thành phố Quy Nhơn.

Nội dung khiếu nại: Liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho Hộ gia đình ông do Nhà nước thu hồi đất để xây dựng Khu công nghiệp Phú Tài (giai đoạn II, III).

Kết luận: Thống nhất với kết quả báo cáo đề xuất của Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 662/TTr-P3 ngày 02/11/2017. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tính toán bồi thường bổ sung 20% giá trị ngôi nhà cấp 4 do UBND phường Trần Quang Diệu xác nhận sai nguồn gốc về thời điểm xây dựng nhà, theo giá thời điểm cho ông Đoàn Thế Dũng.

Giao UBND thành phố Quy Nhơn xem xét điều kiện về hoàn cảnh gia đình ông Đoàn Thế Dũng nếu thật sự là hộ đông nhân khẩu, khó khăn về chỗ ở, xét giao cho hộ ông 01 lô đất có thu tiền sử dụng đất theo giá thị trường; đồng thời chỉ đạo UBND phường Trần Quang Diệu kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc xác định nguồn gốc nhà, chấm dứt trường hợp xảy ra tương tự./.

In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
   Thời tiết
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    169275673

Đang truy cập: 127