Trả lời đơn của ông Phan Tuấn Phong, địa chỉ: Tổ 49, khu vực 9A, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

09:55, 13/06/2018 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh nhận được đơn của ông Phan Tuấn Phong, có nội dung khiếu nại liên quan đến việc yêu cầu giải quyết hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm; bồi thường đất ở, nhà ở và bố trí đất tái định cư cho hộ ông do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng Khu du lịch sinh thái Đầm Thị Nại, thành phố Quy Nhơn. Qua kết quả kiểm tra, xác minh, rà soát hồ sơ vụ việc của Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 238/TTT-P3 ngày 16/5/2018; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Thực hiện Dự án Khu du lịch sinh thái Đầm Thị Nại (Khu A), diện tích đất của hộ ông Phan Tuấn Phong thửa đất số 6, tờ bản đồ số 4, diện tích 10.682,1m2 đất nuôi trồng thủy sản (phần diện tích mở rộng khu A theo quy hoạch điều chỉnh). Thửa đất này không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định. UBND phường Đống Đa xác nhận nguồn gốc đất như sau:

Theo bản đồ đo đạc hiện trạng năm 2016: Thửa đất số 6, tờ bản đồ số 4, diện tích 10.682,1m2, nguồn gốc là đất sông Hà Thanh (đất rừng đước), vợ chồng ông Phan Quốc Dũng đổ đất đắp bờ hình thành hồ nuôi trồng thủy sản sau năm 1997, đến năm 2002 tặng cho con là Phan Tuấn Phong sử dụng để nuôi trồng thủy sản liên tục đến nay. Tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất không bị lập Biên bản vi phạm hành chính, không có tranh chấp, khiếu nại. Hộ ông Phan Tuấn Phong trực tiếp sản xuất nông nghiệp từ năm 2002 đến nay.

Trên cơ sở xác nhận của UBND phường Đống Đa, thửa đất nêu trên được sử dụng trước ngày 01/7/2004, không có Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, hộ ông Phan Tuấn Phong là hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp, sử dụng đất nông nghiệp không vượt quá hạn mức theo quy định của tỉnh.

Về nội dung ông Phan Tuấn Phong khiếu nại yêu cầu giải quyết hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm: Theo Khoản 2, Điều 8 Quyết định 13/2015/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 của UBND tỉnh Quy định: “Đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01/7/2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật Đất đai. Trường hợp thửa đất không có tên trong sổ bộ thuế thì được bồi thường theo hạng đất của thửa đất nông nghiệp liền kề có cùng vị trí và mục đích sử dụng”.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh căn cứ vào quy định trên lập phương án bồi thường cho hộ ông Phan Tuấn Phong với số tiền 901.652.000đồng, cụ thể như sau:

- Bồi thường đất nông nghiệp: 10.682,1m2 x 64.000đồng = 683.654.400đồng.

- Bồi thường vật kiến trúc: 175.597.823đồng.

- Bồi thường cây cối, hoa màu: 42.400.000đồng.

Căn cứ Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định kèm theo Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định quy định: “Đối với các trường hợp được bồi thường đất nông nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 của Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND thì không được hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ tự chuyển đổi nghề và tạo việc làm Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh lập phương án bồi thường đất nông nghiệp, không giải quyết hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm cho hộ ông Phan Tuấn Phong là đúng với các quy định hiện hành.

Do đó, việc ông Phan Tuấn Phong khiếu nại yêu cầu được hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm trên thửa đất nuôi trồng thủy sản bị thu hồi là không có cơ sở xem xét, giải quyết.

Về nội dung ông Phan Tuấn Phong khiếu nại yêu cầu giải quyết bồi thường đất ở, nhà ở và bố trí đất tái định cư, qua kiểm tra hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng cho thấy: Bảng tự kê khai đất đai, tài sản, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu và các tài sản khác bị thiệt hại do thu hồi đất, ông Phan Quốc Dũng (cha ông Phan Tuấn Phong) đại diện kê khai và Biên bản kiểm kê đất đai, tài sản, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu và các tài sản khác bị thiệt hại do thu hồi đất giải phóng mặt bằng Khu A thuộc Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh (ông Phan Quốc Dũng đại diện ký xác nhận), đều không có nhà ở trên thửa đất số 6, tờ bản đồ số 4 bị thu hồi nêu trên.

Bản đồ đo đạc hiện trạng năm 2016 (do Công ty cổ phần Tài nguyên Môi trường Phước Thịnh đo vẽ) để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, tại đường bờ bao quanh thửa đất số 6, tờ bản đồ số 4 không có nhà ở (ngôi nhà mà ông nêu trong đơn không thể hiện trong bản đồ); mặt khác, UBND phường Đống Đa xác nhận toàn bộ diện tích thửa đất số 6, tờ bản đồ số 4 được sử dụng vào mục đích nuôi trồng sản, không có nhà của ông Phan Tuấn Phong. Thanh tra tỉnh đã làm việc với ông Phan Tuấn Phong nhưng ông Phong không có tài liệu liên quan để chứng minh là có ngôi nhà ông đã xây dựng từ năm 1999 và sử dụng cho đến nay.

Do đó, nội dung khiếu nại yêu cầu bồi thường đất ở, nhà ở và bố trí đất tái định cư là không có cơ sở xem xét giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh trả lời cho ông Phan Tuấn Phong rõ.

Hữu Phước

In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
   Thời tiết
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    169921098

Đang truy cập: 113