Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định xếp hạng 3/63 tỉnh, thành phố

19:46, 06/07/2018 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố báo cáo Đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017.

Trang chủ Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định (địa chỉ: binhdinh.gov.vn)

Nội dung đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước được thực hiện theo quy định của Thông tư số 06/2013/TT-BTTTT ngày 07/3/2013 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước, bao gồm 06 hạng mục: (1) Hạ tầng kỹ thuật CNTT; (2) Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan; (3) Trang/cổng thông tin điện tử (cung cấp, cập nhật thông tin; các chức năng hỗ trợ trên trang/cổng thông tin điện tử); (4) Cung cấp dịch vụ công trực tuyến; (5) Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT (bao gồm cả các quy định về an toàn thông tin); (6) Nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT.

Theo kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh Bình Định năm 2017, cụ thể như sau: Chỉ số Hạ tầng kỹ thuật CNTT: 0,531, xếp hạng 41/63; Chỉ số Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ của của tỉnh: 0,800, xếp hạng 38/63; Chỉ số Trang/Cổng thông tin điện tử (cung cấp, cập nhật thông tin; các chức năng hỗ trợ trên trang/cổng thông tin điện tử): 0,935, xếp hạng 3/63, tăng 4 bậc so với năm 2016; Chỉ số đánh giá cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT): 0,093, xếp hạng 37/63; Chỉ số Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT: 0,880, xếp hạng 14/63; Chỉ số Nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT: 0,800, xếp hạng 25/63.

Nhìn chung, trong năm 2017, công tác triển khai và ứng dụng CNTT trong hoạt động các CQNN của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Để có được những kết quả trên là do sự quyết liệt chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đối với công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, điều này sẽ tạo động lực để đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng CNTT ở các CQNN trên địa bàn tỉnh.

Kết quả đánh giá này sẽ giúp ích cho lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh hiểu rõ được thực trạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của địa phương, của cơ quan, đơn vị mình so với các cơ quan, các tỉnh, thành phố để từ đó đưa ra các biện pháp phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định, góp phần cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn; đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT truyền thông của tỉnh, hướng tới xây dựng thành công Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định trong thời gian tới.

Tuy nhiên, hạ tầng kỹ thuật CNTT tại các cơ quan, đơn vị cần được quan tâm chú trọng đầu tư; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cần tiến hành xây dựng và nâng cấp trang thông tin điện tử theo đúng quy định. Trong thời gian tới, các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục ứng dụng CNTT mạnh mẽ và hiệu quả, nhất là ứng dụng CNTT trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đầu tư nguồn lực và nhân lực an toàn thông tin, qua đó sẽ góp phần nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Hữu Phước

In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
   Thời tiết
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    169921061

Đang truy cập: 79