Lập hồ sơ đăng ký thi nâng ngạch công chức hành chính lên ngạch chuyên viên

14:52, 12/07/2018 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-Sở Nôi vụ đã có thông báo yêu cầu các đơn vị lập hồ sơ cử cán bộ, công chức đăng ký thi nâng ngạch công chức hành chính lên ngạch chuyên viên năm 2018.

1. Điều kiện, tiêu chuần dự thi nâng ngạch

a) Đối với dự thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên chính:

- Có bàng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị - hành chính, thạc sĩ quản lý hành chính công, tiến sĩ quản lý hành chính công;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu sổ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

Lưu ý: Công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương dương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiều 01 năm (đủ 12 tháng).

b) Đối với dự thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác;

- Có chứng chỉ bồi dường nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc có băng tôt nghiệp đại học ngành hành chính học, thạc sĩ quản lý hành chính công, tiến sĩ quản lý hành chính công;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyên thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

Lưu ý: Công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên phải có thời gian giừ ngạch cán sự hoặc tương đương tối thiêu là 3 năm (36 tháng). Trường hợp đang giữ ngạch nhân viên thì thời gian giừ ngạch nhân viên hoặc tương đương tối thiểu là 5 năm (60 tháng).

c) Đối với dự thi nâng ngạch công chức lên ngạch tương đương với ngạch chuyên viên (như: kiểm soát viên thị trường, kiểm lâm viên, kế toán viên..): Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch công chức dự thi theo quy định hiện hành.

2. Hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương, ngạch chuyên viên chính năm 2018

Thủ trưởng các cơ quan, địa phương chịu trách nhiệm xem xét, cử cán bộ, công chức đủ các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi và kèm them hồ sơ của cán bộ, công chức đảm bảo đầy đủ các thành phần như sau:

a) Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức), có xác nhận của cơ quan sử dụng công chức;

b) Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức theo tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;

c) Bản sao văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, công chức theo yêu cầu của ngạch đăng ký dự thi được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch;

đ) Quyết định của cấp có thẩm quyền cử tham gia Ban soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật hoặc tham gia Ban Chỉ đạo, Ban chủ nhiệm, Ban soạn thảo đề tài, đề án, chương trình, dự án cấp Bộ, ngành hoặc cấp tỉnh mà cơ quan nơi công chức công tác được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng và đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu hoặc phê duyệt;

e) Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức dự thi được cơ quan có thâm quyền xác nhận./.

 

Trúc Nguyễn

In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
   Thời tiết
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    169954320

Đang truy cập: 76