Kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc quản lý, sử dụng nhà ở xã hội tại chung cư Phú Mỹ - Quy Nhơn và cao ốc Long Thịnh

16:27, 13/06/2019 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-Ngày 11/6/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3248/UBND-KT chỉ đạo việc kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc quản lý, sử dụng nhà ở xã hội tại chung cư Phú Mỹ - Quy Nhơn và cao ốc Long Thịnh (ảnh).


Nội dung chỉ đạo cụ thể như sau:

1. Đối với các trường hợp chủ sở hữu ủy quyền cho người khác quản lý, sử dụng, cho thuê, cho mượn căn hộ, giao Sở Xây dựng mời chủ sở hữu để làm việc, yêu cầu sử dụng căn hộ của mình, chấm dứt cho thuê, cho mượn căn hộ. Nếu sau ngày 31/7/2019 mà chủ sở hữu vẫn không thực hiện thì Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước thực hiện cắt điện, cắt nước và tổ chức thu hồi căn hộ theo quy định; đồng thời không xác nhận đủ điều kiện để Sở Tài nguyên và Môi trường cấp GCN quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

2. Đối với các trường hợp nhận bàn giao nhà mà chủ sở hữu vẫn không đưa vào sử dụng, giao Sở Xây dựng làm việc với chủ sở hữu để yêu cầu đưa căn hộ vào sử dụng, tránh lãng phí; nếu quá 36 tháng mà chủ sở hữu vẫn không đưa căn hộ vào sử dụng thì tổ chức thu hồi căn hộ theo quy định.

3. Đối với các căn hộ đã thu hồi thì giao cho Trung tâm Phát triển nhà và Tư vấn xây dựng thuộc Sở Xây dựng quản lý và tiến hành trình tự xét duyệt đối tượng điều kiện để bán cho người có nhu cầu về nhà ở xã hội theo quy định.

4. UBND tỉnh giao Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2775/UBND-KT ngày 23/5/2019 về tăng cường công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Giao Sở Xây dựng tham mưu văn bản cho UBND tỉnh kiến nghị các cơ quan Trung ương ban hành quy định quản lý vận hành đối với nhà chung cư xã hội; quy định cụ thể về vấn đề ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở xã hội cho phù hợp tình hình thực tế và đúng mục tiêu của chính sách về phát triển nhà ở xã hội…; báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

5. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị khi xác nhận cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đăng ký mua nhà ở xã hội phải kiểm tra, xác nhận cụ thể về tình trạng khó khăn về nhà ở, đất ở của đối tượng được xác nhận và chịu trách nhiệm nếu xác nhận tình trạng khó khăn về nhà ở, đất ở không đúng với thực tế. Giao Sở Xây dựng kiểm tra, đề xuất xử lý đối với các trường hợp xác nhận không đúng tình trạng khó khăn về nhà ở, đất ở, báo cáo đề xuất cho UBND tỉnh.

Thùy Trang

In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    343516384

Đang truy cập: 198