Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông tại các đường ngang không người gác phòng vệ bằng biển báo và các lối đi dân sinh trên địa bàn tỉnh
22:17, 27/04/2017 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ký ban hành Văn bản số 1873/UBND-KT về việc tăng cường đảm bảo an toàn giao thông tại các đường ngang không người gác phòng vệ bằng biển báo và các lối đi dân sinh trên địa bàn tỉnh.


22:16, 27/04/2017 (GMT+7)
Phân bổ 750.870 kg gạo hỗ trợ dân sinh

(binhdinh.gov.vn)-Để tạo điều kiện cho người dân sớm ổn định cuộc sống, UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 về việc phân bổ 750.870 kg gạo hỗ trợ của Trung ương để hỗ trợ dân sinh cho diện tích đất lúa, đất muối không sản xuất được vụ Đông Xuân 2016-2017.


22:16, 27/04/2017 (GMT+7)
Hơn 77 tỷ đồng thực hiện kiên cố hóa kênh mương năm 2017

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định số 1409/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện kiên cố hóa kênh mương năm 2017 trên địa bàn tỉnh.


21:42, 24/04/2017 (GMT+7)
Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo, giải quyết một số vướng mắc trong công tác mua sắm tập trung

(binhdinh.gov.vn) - Ngày 13.4.2017, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, giải quyết một số vướng mắc trong công tác mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe Sở Tài chính báo cáo và các ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo tại thông báo số 60/TB-UBND.


09:11, 23/04/2017 (GMT+7)
Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2017

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1773/UBND-KT về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2017 trên địa bàn tỉnh.


09:09, 23/04/2017 (GMT+7)
Thông báo nghỉ lễ và treo Quốc kỳ nhân Ngày kỷ niệm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (01/5)

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 65/TB-UBND về việc nghỉ lễ và treo Quốc kỳ nhân Ngày kỷ niệm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (01/5) năm 2017 trên địa bàn tỉnh.


09:07, 23/04/2017 (GMT+7)
Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng, sửa chữa Trường THPT chuyên phía Bắc tỉnh và Trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 1764/UBND-VX về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng, sửa chữa Trường THPT chuyên phía Bắc tỉnh và Trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn.


17:53, 19/04/2017 (GMT+7)
Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiến tiến, mô hình mới, nhân tố mới trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND về việc tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiến tiến, mô hình mới, nhân tố mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020.


16:11, 18/04/2017 (GMT+7)
Nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 1693/UBND-NC về việc nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh.


16:10, 18/04/2017 (GMT+7)
Phát triển cây trồng, vật nuôi và những sản phẩm đặc sản có lợi thế phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(binhdinh.gov.vn)-Nhằm xác định và phát triển các loại cây trồng, vật nuôi và những sản phẩm đặc sản có lợi thế phát triển phù hợp với điều kiện của từng khu vực và mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định, ngày 5/4/2017 UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 1209/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương Đề án phát triển cây trồng, vật nuôi và những sản phẩm đặc sản có lợi thế phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định đến năm 2025.


   Thời tiết
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    1712878971

Đang truy cập: 103