Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng trên địa bàn tỉnh Bình Định
08:28, 19/01/2018 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 07/KH-BCĐ về việc tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng trên địa bàn tỉnh.


08:27, 19/01/2018 (GMT+7)
Tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

(binhdinh.gov.vn)-Ngày 11/01/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 139/UBND-TH về việc cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn tỉnh.


11:12, 17/01/2018 (GMT+7)
Triển khai thực hiện tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:


14:49, 15/01/2018 (GMT+7)
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2018

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 146/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2018 trên địa bàn tỉnh.


14:48, 15/01/2018 (GMT+7)
Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh


15:33, 12/01/2018 (GMT+7)
Quy định mới về định mức hỗ trợ một số dự án thuộc chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

(binhdinh.gov.vn) - UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành quy định mới về hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ ngân sách Nhà nước để thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.


08:20, 12/01/2018 (GMT+7)
Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2018

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với những nội chủ yếu sau:


23:15, 04/01/2018 (GMT+7)
Kiện toàn Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Bình Định

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã ký Quyết định số 4963/QĐ-UBND kiện toàn Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Bình Định thay thế Quyết định số 3557/QĐ-CTUBND ngày 12/10/2015


21:15, 28/12/2017 (GMT+7)
Triển khai cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2017-2018

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 6864/UBND-KT về việc triển khai cuộc thi “Giao thông học đường” năm 2017-2018 trên địa bàn tỉnh.


21:54, 26/12/2017 (GMT+7)
Treo Quốc kỳ nhân dịp Tết Dương lịch năm 2018

(binhdinh.gov.vn)-Ngày 21/12, UBND tỉnh ban hành Thông báo 256/TB-UBND về việc treo Quốc kỳ nhân dịp Tết Dương lịch năm 2018.


   Thời tiết
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    -823745576

Đang truy cập: 160