Tăng cường quản lý đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Quy Nhơn
08:24, 17/08/2019 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn) - Tại Công văn số 4775/UBND-KT, ngày 14/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương phối hợp tăng cường quản lý đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.


14:37, 15/08/2019 (GMT+7)
Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

(binhdinh.gov.vn)-Ngày 09/8/2019, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh.


11:05, 15/08/2019 (GMT+7)
Giải quyết tranh chấp địa giới hành chính các cấp

(binhdinh.gov.vn) - Tính đến tháng 7/2019, trên địa bàn tỉnh còn 18 khu vực có đường địa giới hành chính (ĐGHC) tranh chấp, chồng lấn nhưng chưa được các địa phương giải quyết dứt điểm (trong đó có 10 khu vực thuộc ĐGHC cấp xã, 05 khu vực thuộc ĐGHC cấp huyện và 03 khu vực thuộc ĐGHC cấp tỉnh). Để tập trung giải quyết dứt điểm các tranh chấp, bảo đảm khép kín đường ĐGHC các cấp phục vụ cho công tác triển khai thực hiện hoàn thành Dự án 513 trên địa bàn tỉnh vào năm 2020, tại Công văn số 4733/UBND-NC, ngày 12/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ, UBND một số địa phương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện một số nhiệm vụ.


10:57, 15/08/2019 (GMT+7)
Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội và thành phố Quy Nhơn

(binhdinh.gov.vn) - Trong các ngày 19 và 20/8/2019, trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội và thành phố Quy Nhơn sẽ diễn ra Hội nghị Phát triển kinh tế miền Trung và các hoạt động liên quan. Nhằm thực hiện tốt công tác phục vụ, tổ chức tốt Hội nghị theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tại Công văn số 4730/UBND-KT, ngày 12/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện một số nhiệm vụ.


10:38, 15/08/2019 (GMT+7)
Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

(binhdinh.gov.vn) - Ngày 12/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2782/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định.


07:49, 15/08/2019 (GMT+7)
Tăng cường phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn mác, xuất xứ Việt Nam

(binhdinh.gov.vn)-Ngày 12/8/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 146/KH-UBND chỉ đạo về tăng cường phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn mác, xuất xứ Việt Nam trên địa bàn tỉnh.


09:57, 13/08/2019 (GMT+7)
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn trung ương hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn)-Ngày 7/8/2019, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4612/UBND-KT chỉ đạo việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn trung ương hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 trên địa bàn tỉnh.


16:35, 07/08/2019 (GMT+7)
Làm rõ thông tin báo nêu: Vì sao người Bình Định thờ ơ với nhà máy nước sạch

(binhdinh.gov.vn)-Ngày 6/8/2019, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4565/UBND-KT về việc kiểm tra thông tin báo nêu: Vì sao người Bình Định thờ ơ với nhà máy nước sạch.


16:32, 07/08/2019 (GMT+7)
Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035

(binhdinh.gov.vn)-Ngày 2/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2700/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035.


15:36, 07/08/2019 (GMT+7)
Tạm dừng cấp phép xây dựng mới, chuyển đổi công trình nhà ở sang xây dựng cơ sở lưu trú phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố Quy Nhơn

(binhdinh.gov.vn)-Ngày 6/8/2019, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4575/UBND-KT chỉ đạo việc tạm dừng cấp phép xây dựng mới, chuyển đổi công trình nhà ở sang xây dựng cơ sở lưu trú phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.


Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    171626043

Đang truy cập: 303