Những điểm mới đáng chú ý tại Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử Ngày đăng: 18/10/2019 | 11:30 | Lượt xem: 253
Ngày 30/9/2019, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Thông tư số 68/2019/TT-BTC bao gồm: 5 ...
Cục Thuế tỉnh Bình Định: Tạm dừng hệ thống Dịch vụ thuế điện tử và đóng băng ứng dụng đáp ứng yêu cầu sáp nhập Chi cục Thuế khu vực Ngày đăng: 18/10/2019 | 11:30 | Lượt xem: 219
Thực hiện Quyết định số 1676/QĐ - BTC ngày 28/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Định. Theo đó, từ ngày 28/8/2019 Cục Thuế tỉnh Bình Định thực hiện sáp nhập 4 Chi cục Thuế cấp huyện thành 2 Chi cục Thuế khu ...
Cục Thuế Bình Định thu ngân sách 9 tháng tăng 14,5% Ngày đăng: 18/10/2019 | 11:30 | Lượt xem: 227
Theo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm 2019 của Cục Thuế Bình Định đến ngày 30/9/2019, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn do đơn vị thực hiện được 9.199,6 tỷ đồng, đạt 99,6% dự toán năm và tăng 76% so với cùng kỳ. Nếu trừ tiền ...
Nhũng nội dung cần ghi trên hóa đơn điện tử Ngày đăng: 31/08/2019 | 09:53 | Lượt xem: 346
Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ quy định hóa đơn điện tử bao gồm 4 loại: Hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử, các loại hóa đơn khác: tem điện tử, ...
Ngành thuế nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.2.1 Ngày đăng: 31/08/2019 | 09:53 | Lượt xem: 228
Tổng cục Thuế vừa nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.2.1 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau ...
Một số nội dung mới về thuế Thu nhập doanh nghiệp khi đầu tư tại khu công nghiệp, khu kinh tế có hiệu lực từ ngày 26/8/2019 Ngày đăng: 31/08/2019 | 09:53 | Lượt xem: 208
Ngày 12/7/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 43/2019/TT-BTC hướng dẫn Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Thông tư hướng dẫn cụ thể về ưu đãi đầu tư đối với ...
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi Ngày đăng: 29/08/2019 | 16:47 | Lượt xem: 357
Luật Quản lý thuế sửa đổi số 38/2019/QH14 có nhiều điểm mới trên mọi lĩnh vực quản lý thuế. Trong đó, những quy định mới về thủ tục hành chính thuế thể hiện rõ nét việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh cải cách nền hành chính, tạo môi trường đầu ...
Từ ngày 20/9/2019, lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ giảm mạnh Ngày đăng: 29/08/2019 | 16:47 | Lượt xem: 213
Ngày 5/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, một số mức phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp ...
Quy định về quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử tại Luật Quản lý thuế mới Ngày đăng: 29/08/2019 | 16:47 | Lượt xem: 282
Kinh doanh thương mại điện tử là một loại hình kinh doanh mới đang phát triển mạnh ở các nước trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Hoạt động kinh doanh thương mại điện tử có ưu điểm nổi bật hơn so với kinh doanh truyền thống là tính linh hoạt cao độ về mặt ...

Tin nổi bật Tin nổi bật