Kết quả đánh giá xếp hạng tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2019
17:15, 06/02/2020 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn) - Tại Quyết định số 5028/QĐ-UBND ngày 31/12/2019, UBND tỉnh đã phê duyệt Kết quả đánh giá xếp hạng mức độ mức dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2019.


16:42, 31/01/2019 (GMT+7)
Kết quả đánh giá xếp hạng tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018

(binhdinh.gov.vn) - Ngày 21/12/2018, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt Kết quả đánh giá xếp hạng tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018 tại Quyết định số 4567/QÐ-UBND.


14:11, 31/01/2019 (GMT+7)
Kết quả đánh giá xếp hạng tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017.

(binhdinh.gov.vn) - Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt Kết quả đánh giá xếp hạng tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017 tại Quyết định số 5030/QÐ-UBND.


14:11, 31/01/2019 (GMT+7)
Kết quả đánh giá xếp hạng tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016

(binhdinh.gov.vn) - Ngày 07/02/2017, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt Kết quả đánh giá xếp hạng tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016 tại Quyết định số 305/QÐ-UBND.


15:03, 19/01/2017 (GMT+7)
Quy định về công tác đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 4158/QĐ-UBND Quy định về công tác đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.


20:37, 21/03/2016 (GMT+7)
Kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước của tỉnh năm 2015

Ngày 07/3/2016, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt Kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2015 tại Quyết định số 660/QÐ-UBND.


16:17, 18/03/2016 (GMT+7)
Kết quả xếp hạng Trang/Cổng thông tin điện tử và tình hình ứng dụng CNTT trong CQNN tỉnh Bình Định năm 2014

Ngày 27/01/2015, UBND tỉnh đã phê duyệt Kết quả đánh giá xếp hạng Trang/Cổng thông tin điện tử và tình hình ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan nhà nước (CQNN) trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2014 tại Quyết định số 230/QÐ-UBND.


Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    350998164

Đang truy cập: 322