Hướng dẫn khẩu hiệu tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016

21:15, 30/03/2016 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-Theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương tại Công văn số 137-CV/BTGTW ngày 14/3/2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định đã có Văn bản số 108/CV-BTGTU ngày 22/3/2016 về việc đính chính khẩu hiệu tuyên truyền số 4, Hướng dẫn 08/HD-BTGTU.

Theo nội dung tại Hướng dẫn số 08-HD/BTGTU ngày 28/01/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011- 2016, ghi khẩu hiệu số 4 là: “Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!”, nay đính chính lại là: “Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền lợi của mỗi công dân!”.

Như vậy, đến nay các khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy như sau:

1. Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021!

2. Ngày 22/5/2016, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021!

3. Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021!

4. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền lợi của mỗi công dân!

5. Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là ngày hội của toàn dân!

6. Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021!

7. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân!

8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021!

9. Đảng Cộng sản ViệtNamquang vinh muôn năm!

10. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNammuôn năm!

11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 Thu Hòa

Print Share: facebook twitter google rss
Các tin liên quan
  BẢN ĐỒ TỈNH BÌNH ĐỊNH
  Bình Định qua ảnh
Bảo tàng Tây Sơn Cầu Nhơn Hội Trung tâm thành phố Quy Nhơn Hoàng hôn trên biển Quy Nhơn Bãi đá trứng Ghềnh Ráng