STT Kết quả giải quyết
1 V/v giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Thanh Thủy
2 V/v trả lời đơn của ông Trần Văn Cường
3 V/v giải quyết khiếu nại của ông bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt do ông Nguyễn Tẹo ủy quyền
4 V/v trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Nước (được bà Võ Thị Tuyết Nga ủy quyền). Địa chỉ liên lạc: Số 914/1 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn.
5 V/v giải quyết đơn của ông Nguyễn Thâu
6 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Hoàng Đăng Liên
7 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Trương Minh Đệ
8 V/v giải quyết Đơn xin hoán đổi vị trí giao đất
9 V/v xem xét, giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH TM DL Minh Thành
10 V/v trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Luôi Địa chỉ: Tổ 35, khu vực 7, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn.
11 V/v trả lời đơn khiếu nại của ông Võ Điệp (Địa chỉ: Tổ 9, khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn)
12 V/v giải quyết việc khiếu nại của hộ bà Huỳnh Thị Ngọc Thu và ông Lê Văn Thành
13 V/v giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Hồng
14 V/v giải quyết kiến nghị của ông Trịnh Thanh Hải và một số công
15 Về việc trả lời đơn kiến nghị của ông Lê Văn Đực
16 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Khá
17 V/v giải quyết đơn của ông Nguyễn Thành Sơn
18 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thâu (ở số 45 đường Thanh Niên thuộc tổ 16, khu vực 2, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn)
19 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thành. Địa chỉ: Tổ 32, khu vực 4, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn. (lần đầu)
20 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Mơi Địa chỉ: Tổ 17, khu vực 3, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn
21 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Tiếp, địa chỉ: Tổ 9, khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn (Lần đầu)
22 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Huỳnh Thị Ngọc Lai và chồng là ông Nguyễn Văn Hùng, địa chỉ: Tổ 9, khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn (Lần đầu)
23 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Kim Loan, địa chỉ: Tổ 9, khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn (Lần đầu)
24 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Huỳnh Thị Bốn, địa chỉ: Tổ 9, khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn (Lần đầu)
25 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Thực và bà Trần Thị Tâm, địa chỉ: Tổ 9, khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn (Lần đầu)
   Thời tiết