STT Kết quả giải quyết
1 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Đinh Xuân Hiền. Địa chỉ: Tổ 48, khu vực 9A, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn. (lần đầu)
2 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Võ Bá Huấn và bà Võ Thị Vân Địa chỉ 93 đường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn(Lần hai)
3 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Văn Hùng. Địa chỉ: Tổ 07, khu vực 04, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. (lần hai)
4 Về việc Đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Châu Thị Hòa (ở Ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán. tỉnh Đồng Nai)
5 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Vũ Trường Lợi và bà Lê Thị Mỹ Kiều Địa chỉ: tổ 17C, khu vực 5, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn. (lần hai)
6 V/v trả lời đơn kiến nghị của ông Lê Văn Trang
7 V/v giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Hòa
8 V/v trả lời đơn của ông Lê Quang Bình
9 V/v giải quyết kiến nghị của ông Đỗ Trọng Phương
10 V/v giải quyết đơn của bà Phạm Thị Kim Chung
11 V/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thanh
12 V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông Lê Sĩ Đạt
13 V/v giải quyết kiến nghị của bà Đặng Thị Kim Lan
14 V/v giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Phước
15 V/v giải quyết đơn của bà Trần Thị Nghĩa
16 V/v giải quyết đơn của bà Lê Thị Sảy và một số công dân
17 V/v giải quyết vướng mắc của các hộ dân liên quan đến đường đi để sản xuất nông nghiệp tại phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn
18 V/v giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Một
19 V/v giải quyết đơn kiến nghị của bà Phạm Thị Thà
20 V/v giải quyết việc khiếu nại của hộ gia đình ông Châu Văn Lên
21 V/v giải quyết kiến nghị của ông Lê Văn Minh
22 V/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Minh Tuyết
23 V/v giải quyết đơn của ông Lê Văn Trạch
24 V/v giải quyết kiến nghị của ông Lê Xuân Hùng
25 V/v giải quyết khiếu nại của ông Vũ Trường Lợi và bà Lê Thị Mỹ Kiều
   Thời tiết