< >
  Lời chào
  LỊCH PHÁT SÓNG DỰ KIẾN 2017
Họ và tên *
Địa chỉ*
Điện thoại*
Địa chỉ email
Tiêu đề câu hỏi*
Nội dung câu hỏi*
Mã xác nhận*

Các ô có dấu * bắt buộc phải nhập dữ liệu. Mời Quý bạn đọc gửi câu hỏi của mình bằng cách điền đầy đủ thông tin theo mẫu trên. Thông tin cần hỏi phải bằng tiếng Việt, có dấu rõ ràng, chính xác và mạch lạc để đủ căn cứ xem xét trả lời. Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp gửi câu hỏi, nội dung tham gia đến địa chỉ tiếp nhận Chuyên mục "Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời" hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ email congdanhoigiamdocsotraloi@binhdinh.gov.vn.
Xin chân thành cảm ơn!