Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
11:30, 18/10/2019 (GMT+7)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 68/2019/TT- BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.


11:30, 18/10/2019 (GMT+7)
Những điểm mới đáng chú ý tại Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử

Ngày 30/9/2019, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Thông tư số 68/2019/TT-BTC bao gồm: 5 Chương, 27 Điều, 02 Phụ lục và có hiệu lực thi hành từ ngày 14/11/2019.


11:30, 18/10/2019 (GMT+7)
Cục Thuế tỉnh Bình Định: Tạm dừng hệ thống Dịch vụ thuế điện tử và đóng băng ứng dụng đáp ứng yêu cầu sáp nhập Chi cục Thuế khu vực

Thực hiện Quyết định số 1676/QĐ - BTC ngày 28/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Định. Theo đó, từ ngày 28/8/2019 Cục Thuế tỉnh Bình Định thực hiện sáp nhập 4 Chi cục Thuế cấp huyện thành 2 Chi cục Thuế khu vực, các Chi cục Thuế khu vực chính thức hoạt động từ ngày 07/10/2019


11:30, 18/10/2019 (GMT+7)
Cục Thuế Bình Định thu ngân sách 9 tháng tăng 14,5%

Theo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm 2019 của Cục Thuế Bình Định đến ngày 30/9/2019, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn do đơn vị thực hiện được 9.199,6 tỷ đồng, đạt 99,6% dự toán năm và tăng 76% so với cùng kỳ. Nếu trừ tiền sử dụng đất thu được 4.006,4 tỷ đồng, đạt 75,5% dự toán năm, tăng 14,5% so với cùng kỳ.


09:53, 31/08/2019 (GMT+7)
Quy định về Hóa đơn điện tử có mã và không có mã của Tổng cục Thuế

Luật Quản lý thuế số 38 được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019. Theo đó, chính thức đưa các quy định về hóa đơn điện tử thành luật và bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2022.


09:53, 31/08/2019 (GMT+7)
Nhũng nội dung cần ghi trên hóa đơn điện tử

Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ quy định hóa đơn điện tử bao gồm 4 loại: Hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử, các loại hóa đơn khác: tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử...


09:53, 31/08/2019 (GMT+7)
Ngành thuế nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.2.1

Tổng cục Thuế vừa nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.2.1 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau đồng thời nâng cấp một số yêu cầu phát sinh khi triển khai phiên bản 4.2.0


09:53, 31/08/2019 (GMT+7)
Một số nội dung mới về thuế Thu nhập doanh nghiệp khi đầu tư tại khu công nghiệp, khu kinh tế có hiệu lực từ ngày 26/8/2019

Ngày 12/7/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 43/2019/TT-BTC hướng dẫn Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Thông tư hướng dẫn cụ thể về ưu đãi đầu tư đối với khu công nghiệp, khu kinh tế cho các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đối tượng, nguyên tắc và thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư của các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế; ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của doanh nghiệp có dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế.


09:53, 31/08/2019 (GMT+7)
Một số nội dung mới của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14

Luật Quản lý thuế (QLT) số 38/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 6 năm 2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2020.


16:47, 29/08/2019 (GMT+7)
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi

Luật Quản lý thuế sửa đổi số 38/2019/QH14 có nhiều điểm mới trên mọi lĩnh vực quản lý thuế. Trong đó, những quy định mới về thủ tục hành chính thuế thể hiện rõ nét việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh cải cách nền hành chính, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.


Thống kê
Lượt truy cập:
    353410460

Đang truy cập: 713