Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
11:30, 18/10/2019 (GMT+7)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 68/2019/TT- BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.


11:30, 18/10/2019 (GMT+7)
Những điểm mới đáng chú ý tại Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử

Ngày 30/9/2019, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Thông tư số 68/2019/TT-BTC bao gồm: 5 Chương, 27 Điều, 02 Phụ lục và có hiệu lực thi hành từ ngày 14/11/2019.


11:30, 18/10/2019 (GMT+7)
Cục Thuế tỉnh Bình Định: Tạm dừng hệ thống Dịch vụ thuế điện tử và đóng băng ứng dụng đáp ứng yêu cầu sáp nhập Chi cục Thuế khu vực

Thực hiện Quyết định số 1676/QĐ - BTC ngày 28/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Định. Theo đó, từ ngày 28/8/2019 Cục Thuế tỉnh Bình Định thực hiện sáp nhập 4 Chi cục Thuế cấp huyện thành 2 Chi cục Thuế khu vực, các Chi cục Thuế khu vực chính thức hoạt động từ ngày 07/10/2019


11:30, 18/10/2019 (GMT+7)
Cục Thuế Bình Định thu ngân sách 9 tháng tăng 14,5%

Theo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm 2019 của Cục Thuế Bình Định đến ngày 30/9/2019, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn do đơn vị thực hiện được 9.199,6 tỷ đồng, đạt 99,6% dự toán năm và tăng 76% so với cùng kỳ. Nếu trừ tiền sử dụng đất thu được 4.006,4 tỷ đồng, đạt 75,5% dự toán năm, tăng 14,5% so với cùng kỳ.


09:53, 31/08/2019 (GMT+7)
Quy định về Hóa đơn điện tử có mã và không có mã của Tổng cục Thuế

Luật Quản lý thuế số 38 được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019. Theo đó, chính thức đưa các quy định về hóa đơn điện tử thành luật và bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2022.


Thống kê
Lượt truy cập:
    347985131

Đang truy cập: 387