TỈNH UỶ

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH
NHIỆM KỲ 2020 - 2025

-----

 

 

Bí thư

Hồ Quốc Dũng

 

 

Phó Bí thư Thường trực

Lê Kim Toàn

 

 Phó Bí thư

Nguyễn Phi Long

 

 

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Nhiệm kỳ 2020 - 2025)

 

1. Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

2. Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

3. Nguyễn Phi Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Nguyễn Giờ - Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

5. Trần Văn Thọ - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

6. Huỳnh Thanh Xuân - Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

7. Nguyễn Thị Phong Vũ - Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh

8. Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

9. Đoàn Văn Phi - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

10. Trần Thanh Hải - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

11. Võ Đức Nguyện - Giám đốc Công an tỉnh

12. Trần Cang - Trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh ủy.

13. Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Thành ủy Quy Nhơn


BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH

(Nhiệm kỳ 2020 - 2025)

1. Lê Ngọc An - Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Hồ Xuân Ánh - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

3. Trần Viết Bảo - Giám đốc Sở Xây dựng.

4. Trần Cang - Trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh ủy.

5. Tạ Xuân Chánh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

6. Lương Ngọc Chinh - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh.

7. Đinh Drin - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh.

8. Hồ Quốc Dũng - Bí thư TU (khóa XIX), Chủ tịch HĐND tỉnh.

9. Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Thành ủy Quy Nhơn.

10. Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Huyện uỷ Phù Mỹ.

11. Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

12. Nguyễn Giờ - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

13. Nguyễn Thành Hải - Giám đốc Sỏ Kế hoạch và Đầu tư.

14. Trần Thanh Hải - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

15. Đỗ Thị Diệu Hạnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hoài Ân.

16. Lý Tiết Hạnh - Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

17. Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

18. Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

19. Võ Thị Thu Hòa - Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

20. Phan Văn Huệ - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

21. Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế.

22. Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

23. Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Huyện ủy Tuy Phước.

24. Lê Thị Vinh Hương - Phó Giám đốc Sở Du lịch.

25. Trần Kim Kha - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

26. Nguyễn Trung Kiên - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát.

27. Nguyễn Phi Long - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

28. Lê Hoàng Nghi - Giám đốc Sở Tài chính.

29. Võ Đức Nguyện - Giám đốc Công an tỉnh.

30. Lê Công Nhường - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

31. Đoàn Văn Phi - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

32. Trần Văn Sang - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

33. Đặng Vĩnh Sơn - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã An Nhơn.

34. Lê Bình Thanh - Bí thư Huyện ủy Tây Sơn.

35. Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

36. Lê Bá Thành - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Vân Canh.

37. Phạm Vĩnh Thái - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

38. Đặng Hồng Thọ - Phó Giám đốc Công an tỉnh.

39. Trần Văn Thọ - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (khóa XIX).

40. Nguyễn Văn Thơm - Chánh Thanh tra tỉnh.

41. Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

42. Lê Văn Thường - Chánh án Toà án nhân dân tỉnh.

43. Đặng Công Tiến - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

44. Lê Kim Toàn – PBT TT TU (khóa XIX), Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

45. Hà Duy Trung - Bí thư Tỉnh đoàn .

46. Mai Việt Trung - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

47. Phạm Trương - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn.

48. Đào Đức Tuấn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

49. Lê Minh Tuấn - Giám đốc Sở Nội vụ.

50. Lê Văn Tùng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

51. Huỳnh Thúy Vân - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh.

52. Nguyễn Xuân Vĩnh - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

53. Nguyễn Thị Phong Vũ - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

54. Huỳnh Thanh Xuân - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.