TỈNH UỶ

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH
NHIỆM KỲ 2020 - 2025

-----

Đang cập nhật.....THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

NHIỆM KỲ 2015 - 2020


 

Bí thư

Nguyễn Thanh Tùng

 

 

Phó Bí thư Thường trực

Lê Kim Toàn

 

 Phó Bí thư

Hồ Quốc Dũng

 

 

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Nhiệm kỳ 2015 - 2020)

 

1. Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

2. Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

3. Hồ Quốc Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Nguyễn Thị Phong Vũ - Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh

5. Nguyễn Phi Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

6. Nguyễn Giờ - Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

7. Phạm Hữu Lộc - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

8. Sô Minh Phương - Trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh ủy.

9. Trần Văn Thọ - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

10. Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Thành ủy Quy Nhơn

11. Huỳnh Thanh Xuân - Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

12. Đoàn Văn Phi - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Thị uỷ An Nhơn.


BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH

(Nhiệm kỳ 2015 - 2020)

1. Hồ Xuân Ánh

2. Trần Viết Bảo

3. Nguyễn Thái Bình 

4. Trần Cang 

5. Tạ Xuân Chánh 

6. Trần Châu 

7. Lương Ngọc Chinh

8. Hồ Quốc Dũng

9. Nguyễn Văn Dũng

10. Hoàng Anh Dũng

11. Nguyễn Thúc Đĩnh

12. Lê Đình Giám

13. Lâm Hải Giang

14. Nguyễn Giờ

15. Lý Tiết Hạnh

16. Võ Thị Thu Hòa

17. Nguyễn Tự Công Hoàng

18. Phan Trọng Hổ

19. Phan Văn Huệ

20. Lê Quang Hùng

21. Nguyễn Mạnh Hùng

22. Trần Kim Kha

23. Nguyễn Phi Long

24. Phạm Hữu Lộc

25. Đặng Công Lý

26. Lê Hoàng Nghi

27. Mai Văn Ngọc

28. Lê Công Nhường

29. Đoàn Văn Phi

30. Từ Thị Phụng

31. Sô Minh Phương

32. Trần Văn Sang

33. Dương Tấn Sinh

34. Đinh Minh Tấn

35. Phạm Vĩnh Thái

36. Lê Bình Thanh

37. Nguyễn Tuấn Thanh

38. Lê Bá Thành

39. Trần Văn Thọ

40. Đặng Hồng Thọ

41. Nguyễn Văn Thơm

42. Võ Đình Thú

43. Cao Thứ

44. Lê Kim Toàn

45. Phạm Ngọc Trình

46. Mai Việt Trung

47. Phạm Trương

48. Đào Đức Tuấn

49. Nguyễn Thanh Tùng

50. Lê Văn Tùng

51. Nguyễn Thị Phong Vũ

52. Nguyễn Xuân Vĩnh

53. Huỳnh Thanh Xuân