Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XI

I. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1. Sản xuất nông nghiệp

Cử tri huyện Hoài Ân:

- Tỉnh hỗ trợ kinh phí chống hạn năm 2015 để các địa phương phân bổ cho các đơn vị phục vụ chống hạn. Hiện nay một số  HTXNN đang rất khó khăn về kinh phí chống hạn, nhất là thanh toán tiền điện phục vụ sản xuất.

Trả lời:

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4766/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 phân bổ kinh phí khắc phục hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân 2014-2015 và vụ Hè Thu năm 2015, trong đó huyện Hoài Ân được hỗ trợ 1.360 triệu đồng, gồm: Bơm vượt định mức 112 triệu đồng và nạo vét kênh chính, cửa lấy nước 1.248 triệu đồng.

- Hiện nay tình trạng nông dân sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật (BVTV) tràn lan, nhất là thuốc khai hoang. Đề nghị các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý để không ô nhiễm môi trường, đảm bảo sức khỏe cho người dân. 

Trả lời:

Những năm gần đây tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, cây trồng đa dạng… diễn biến sâu bệnh hại ngày gia tăng cả về mức độ và phạm vi nên việc sử dụng thuốc BVTV của nông dân để phòng trừ sâu bệnh hại là cần thiết, hầu hết nông dân đều sử dụng theo khuyến cáo của ngành chức năng đã hướng dẫn.

Hiện nay, do việc chuyển từ 3 vụ sang 2 vụ lúa/năm nên có khoảng cách thời gian gieo trồng giữa 2 vụ sản xuất (01 - 02 tháng), do đó có hiện tượng cỏ mọc nhiều ở các bờ mương và cả trong ruộng. Trong thời gian qua, nông dân ở một số địa phương sử dụng một số loại thuốc trừ cỏ thuộc nhóm thuốc trừ cỏ không chọn lọc để trừ cỏ trên ruộng lúa, bờ mương có hoạt chất Paraquat, gồm: Các sản phẩm như: Gramoxone 20SL, Agamaxone 276 SL và hoạt chất Glyphosate, gồm: Các sản phẩm như: Glyphosan 490SL, Roudup 480SC, …). Những loại thuốc này đều có trong danh mục được phép sử dụng trong nông nghiệp ở Việt Nam. Các loại thuốc trừ cỏ này không phải là thuốc khai hoang (thực chất thuốc khai hoang là thuốc 2,4,5 T là thuốc cấm sử dụng tại Việt Nam). Tác dụng các thuốc diệt cỏ này là gây hiện tượng cháy rạp khô lá cỏ nên nông dân quen gọi là thuốc khai hoang. 

Tuy nhiên, để đảm bảo quản lý chặt chẽ việc sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc buôn bán và sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh. Phổ biến các quy định của nhà nước cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV. Khuyến cáo nông dân không nên lạm dụng thuốc BVTV (thuốc trừ cỏ, trừ sâu, trừ bệnh và kích thích sinh trưởng) cho tất cả các loại cây trồng (đặc biệt là nhóm thuốc trừ cỏ không chọn lọc). Tập huấn, hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng và thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nông dân biết và thực hiện. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai các mô hình và khuyến cáo hướng dẫn nông dân áp dụng chương trình phòng trừ dịch hại tổng hợp (IPM), chương trình 5 giảm, 3 tăng… hạn chế sử dụng thuốc BVTV có nguồn gốc hóa học, thay thế vào đó khuyến cáo sử dụng thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học để phòng trừ sâu bệnh trên tất cả các loại cây trồng ở Bình Định.

2. Về phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới

a) Cử tri huyện Phù Cát:

- Cử tri xã Cát Tường đề nghị các cấp quan tâm đầu tư hệ thống nước sạch cho bà con sinh hoạt.

Trả lời:

Dự án cấp nước sinh hoạt xã Cát Tường do UBND huyện Phù Cát làm chủ đầu tư. Đơn vị tư vấn đã khảo sát lập Báo cáo đầu tư và được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 5023/QĐ-UBND ngày 31/12/2015, theo đó: Tổng mức đầu tư khoảng 19.871.416.000 đồng; cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ 75%; phần vốn còn lại gồm: vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác; công suất 1.200m3/ngày đêm; cấp nước cho khoảng 19.600 người dân xã Cát Tường; thời gian triển khai thực hiện đầu tư 2017 - 2019.

Trước tình hình diễn biến bất thường của thời tiết, nắng nóng có thể kéo dài trong mùa hè năm 2016 do hiện tượng El nino. Theo đề nghị của UBND huyện Phù Cát về việc cấp nước sạch chống hạn cho nhân dân thôn Chánh Lý, xã Cát Tường; UBND tỉnh đã giao Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn phối hợp với địa phương tổ chức khảo sát nhu cầu sử dụng nước thực tế của người dân trong mùa nắng hạn và tính toán khả năng cấp nước của nhà máy cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát (tại xã Cát Nhơn), để có giải pháp mở mạng cấp nước cho khoảng 550 hộ dân bị thiếu nước tại các thôn Chánh Lý, Chánh Liêm và thôn Xuân An của xã Cát Tường, huyện Phù Cát.

b) Cử tri thị xã An Nhơn:

- Cử tri xã Nhơn Phúc đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh có kế hoạch cấp và phân bổ xi măng kịp thời để địa phương thực hiện bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn, năm 2015 do việc cấp xi măng quá chậm nên địa phương và nhân dân thực hiện không đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Trả lời:

Ngày 30/12/2015, UBND tỉnh có Văn bản số 6205/UBND-KTN gia hạn thời gian thực hiện kế hoạch Bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2015, theo đó đối với các công trình giao thông nông thôn đang thực hiện dở dang thì tiếp tục thực hiện đến hết Quý I/2016; đối với các công trình giao thông nông thôn trong kế hoạch năm 2015 chưa triển khai thì địa phương xem xét chuyển sang kế hoạch năm 2016 để triển khai thực hiện theo quy định mới (theo Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh). Do đó đề nghị UBND xã Nhơn Phúc làm thủ tục nhận xi măng tại Công ty CP Constrexim Bình Định đối với các công trình giao thông dở dang để triển khai thực hiện theo đúng thời gian quy định, đồng thời rà soát lại các công trình giao thông năm 2015 chưa thực hiện để đăng ký chuyển sang năm 2016 thực hiện theo chính sách mới của tỉnh.

- Cử tri xã Nhơn Hậu kiến nghị, năm 2015 tỉnh có chủ trương cho các địa phương khảo sát về công tác chống hạn (hỗ trợ về việc nạo vét giếng cũ, đào giếng khoan,...). Nhiều hộ gia đình đã triển khai đóng giếng khoan theo chủ trương chống hạn của tỉnh với số tiền từ 10 đến 15 triệu đồng/giếng nhưng đến nay các hộ gia đình này chưa được hỗ trợ vì chưa có công bố chống hạn của Chủ tịch UBND tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, có chính sách hỗ trợ.

Trả lời:

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 13/5/2015 về việc quy định mức hỗ trợ để ứng phó với hạn hán trong sản xuất nông nghiệp và dân sinh vụ Hè Thu và vụ Mùa năm 2015. UBND tỉnh giao UBND thị xã An Nhơn kiểm tra, hướng dẫn xã Nhơn Hậu lập hồ sơ để được hỗ trợ theo quy định.

- Cử tri xã Nhơn An kiến nghị, các xã đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM trong năm 2015, nhưng còn nợ tiền các doanh nghiệp từ 10-20 tỷ, đề nghị tỉnh xem xét cho các xã này được hưởng tiền cấp quyền sử dụng đất ở 100% trong năm 2016 để có kinh phí trả nợ xây dựng cơ bản (cùng nội dung kiến nghị của cử tri xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước và xã Cát Hưng, huyện Phù Cát).

Trả lời:

Để tạo điều kiện cho các xã công nhận đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011-2015 có nguồn kinh phí thanh toán khối lượng các công trình đã hoàn thành trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 13 thông qua Tờ trình về việc phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất cho các xã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016 Theo đó năm 2016, các xã công nhận đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011-2015 tiếp tục được hưởng cơ chế “sử dụng 100% tiền sử dụng đất và tiền thuê đất (sau khi trừ các chi phí liên quan theo quy định) để chi thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn”.

3. Về thủy lợi, thuỷ sản

a) Cử tri thành phố Quy Nhơn:

- Cử tri phường Hải Cảng kiến nghị: Việc cắm mốc giới khai thác thủy, hải sản trên biển Quy Nhơn (đoạn từ Mũi Tấn đến bãi tắm Hoàng Hậu ) chưa rõ ràng, gây khó khăn cho bà con ngư dân trong việc đánh bắt. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng liên quan xem xét lại vấn đề trên và thông báo cụ thể để nhân dân được biết.

Trả lời:

Hiện nay, hệ thống cột tiêu và phao tiêu tạm thời để xác định ranh giới cấm neo đậu tàu thuyền, khai thác, nuôi trồng thủy sản trên biển (khu vực cấm đoạn từ Mũi Tấn cho đến bãi tắm Hoàng Hậu) đã bị hư hỏng, trôi dạt do va đập với sóng biển và bị tàu thuyền qua lại kéo, cuốn.

UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu tư lắp đặt hệ thống phao tiêu xác định ranh giới cấm neo đậu tàu thuyền và các hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản ven biển thành phố Quy Nhơn (theo đúng quy định báo hiệu đường thủy nội địa hiện hành) để xác định ranh giới khu vực cấm neo đậu tàu thuyền và các loại hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản ven biển thành phố Quy Nhơn, với dự kiến tổng mức đầu tư là 2.331,325 triệu đồng, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện đầu tư từ năm 2016 - 2017.

b) Cử tri huyện Phù Cát:

- Tỉnh quan tâm, tu sửa hồ Mỹ Thuận, xã Cát Hưng để phục vụ nhu cầu sản xuất của nhân dân.

Trả lời:

Dự án đầu tư sửa chữa hồ Mỹ Thuận đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 và hiện đang đang tổ chức triển khai thực hiện.

- Cử tri xã Cát Chánh: Đường đê sông Kôn đoạn từ Trạm bơm đến Miễu Chánh Định dài 100m và đoạn Cống dưới nhà ông Tô Đức Hộp dài 30m. Do ảnh hưởng bão lũ hằng năm đã bị sạt chân khay, trụt đá mái, bị khoét sâu tạo hầm ếch, có nguy cơ sạt lở rất lớn. Và đoạn đê từ Cầu Đập Chùa đến nhà ông Tô Đức Hộp (Chánh Định) đang bị sạt lún, bong tróc hư hỏng nặng. Đề nghị các cấp quan tâm, xem xét cho đầu tư sửa chữa lại mặt đê từ Cầu Đập Chùa lên nhà ông Tô Đức Hộp dài 800m để đảm bảo việc đi lại và sản xuất của người dân.

Trả lời:

- Để đảm bảo an toàn công trình đề nghị địa phương kiểm tra, đề xuất và trình các cơ quan chức năng xem xét đầu tư theo quy định. Đồng thời địa phương cần tiến hành các biện pháp gia cố tạm thời các vị trí sạt lở để hạn chế việc sạt lở.

- Đê sông Đại An nằm trên địa bàn xã Cát Chánh, có chiều dài 3.500m, đã được Nhà nước đầu tư xây dựng kiên cố. Trong đó đoạn đê từ cầu Đập Chùa đến nhà ông Tô Đức Hộp có chiều dài 800m mặt đê đã bị hư hỏng. Để đảm bảo việc đi lại của người dân, cũng như an toàn cho công trình. Đề nghị địa phương kiểm tra, đề xuất và trình các cơ quan chức năng xem xét đầu tư theo quy định.

- Cử tri xã Cát Hanh: Việc thi công Quốc lộ 1A tại Km 1180+700 và Km 1186+300 đã lấp cống mương tưới ruộng sản xuất của nhân dân, vì vậy hiện nay số diện tích hơn 5ha không có nước tưới ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh giao UBND huyện Phù Cát kiểm tra, phối hợp với Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh có giải pháp cụ thể khắc phục không để ảnh hưởng đến sản xuất của người dân.

- Hiện nay, Đồng Giang - Sơn Rái, xã Cát Trinh chưa có nước tưới, đề nghị cấp trên quan tâm, xem xét.              

Trả lời:

Đồng Giang - Sơn Rái, thuộc đồng ruộng chân cao xã Cát Trinh có diện tích khoảng 7ha, diện tích này trước đây được tưới từ hồ Suối Chay, trong những năm gần đây do nắng hạn, thiếu nước nên rất khó khăn trong việc tưới. Để đảm bảo nước phục vụ sản xuất, địa phương đang khảo sát để kiên cố kênh với chiều dài 700m hoặc đưa nước từ hệ thống kênh Văn Phong đang xây dựng (kênh N17) để tưới bổ sung.                              

c) Cử tri huyện Tuy Phước:

- UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng chuyển giao các cống tiêu, tràn trên đê  Đông thuộc địa bàn xã Phước Sơn cho Ban Quản lý đê điều của tỉnh, vì kinh phí Hợp tác xã nông nghiệp (HTX NN) quá khó khăn nhưng hàng năm phải chi trả công cho người quản lý ảnh hưởng đến nguồn kinh phí  hoạt động của HTX.

Trả lời:

Hệ thống Đê Đông tổng chiều dài khoảng 47 km, đi qua địa phận các phường Nhơn Phú, Nhơn Bình, xã Nhơn Hội (thành phố Quy Nhơn), xã Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Thắng (huyện Tuy Phước), xã Cát Chánh, Cát Tiến (huyện Phù Cát). Đê Đông có nhiệm vụ ngăn mặn, giữ ngọt cho 9.097 ha, tiêu úng, thoát lũ cho 30.542 ha, kết hợp giao thông nông thôn, tuyến đường cứu hộ, cứu nạn trong mùa lũ… Trên tuyến Đê Đông có 34 cống tiêu gồm 122 cửa (315 m), 24 tràn xả lũ gồm 954 cửa (2.760m). Tuyến đê xã Phước Sơn dài 4.550m (Km19+765÷ Km24+315), có 14 cống qua đê gồm 32 cửa (96 m), 5 tràn xả lũ gồm 340 cửa (714 m).

Sở Nông nghiệp và PTNT được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý hệ thống Đê Đông có trách nhiệm quản lý chung, hướng dẫn kỹ thuật, tham mưu cho chính quyền địa phương trong các hoạt động bảo đảm an toàn đê điều; tham mưu đề xuất các cấp có thẩm quyền đầu tư nâng cấp hệ thống đê và tổ chức thực hiện. UBND các xã/phường ven đê cử người trực tiếp vận hành các cống, tràn trên địa bàn, kinh phí vận hành từ ngân sách địa phương và bù đắp một phần từ nguồn thu do đơm, đón thủy sản qua các cửa cống.

Trong những năm gần đây, hơn 50% hệ thống đê và công trình trên đê được đầu tư nâng cấp tương đối hoàn chỉnh. Các cửa cống được thay bằng thép không gỉ, lắp máy đóng mở do đó quy trình vận hành, bảo dưỡng công trình cống, tràn khắt khe và tốn kinh phí nhiều hơn.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Thủy lợi kiểm tra, rà soát, báo cáo UBND tỉnh.

- UBND tỉnh xem xét chuyển giao lại trách nhiệm quản lý các tuyến mương thuộc danh mục đập Thạnh Hòa cho Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi, nhằm giảm bớt chi phí đầu tư, nâng cấp, nạo vét của các HTX NN, cụ thể như  tuyến Nam đập Cát đến mương nước ngọt Sơn Hòa; tuyến N1-42 từ nhánh Nhà chung đến đê Khu Đông; mương TS N81 đến thôn Vinh Quang, xã Phước Sơn.

Trả lời:

- Tuyến kênh Nam đập Cát từ cống Nam đập Cát đến điều tiết Nhà Chung dài 2.468m hiện nay do Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi quản lý, trong đó có 1.638m đã được kiên cố để cấp nước nuôi tôm cho xã Phước Sơn và Phước Hòa huyện Tuy Phước (mương nước ngọt Sơn Hòa). Đoạn từ nhà Chung đến đê khu Đông dài 1.344m là kênh nội đồng do địa phương quản lý, tuy nhiên để phục vụ tốt sản xuất của địa phương, năm 2011 và 2012, Công ty đã đầu tư kiên cố 844m, đoạn còn lại 500m đề nghị địa phương tiếp tục đầu tư.

- Mương TS N81 (đây là kênh TNX8) là tuyến kênh vừa tưới vừa tiêu, trên tuyến kênh này có nhiều công trình trước đây do địa phương tự đầu tư, quản lý sử dụng (tạo nguồn tưới tiêu). Năm 2006, thực hiện quyết định của UBND tỉnh, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi chuyển giao kênh cho địa phương quản lý (Quyết định số 1421/QĐ-CTUBND ngày 19/6/2006), hàng năm Công ty trích kinh phí cho địa phương đúng theo quy định của UBND tỉnh và năm 2014 đáp ứng đề nghị của xã Phước Sơn, Công ty đã đầu tư hơn 300 triệu đồng để xây dựng đập dâng và điều tiết trên kênh, đảm bảo tưới tiêu tốt.

- UBND tỉnh xem xét trích 30% nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí cho Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi sang cấp trực tiếp cho các HTX NN để HTX có dư nguồn tu bổ, nạo vét hàng năm, thuận lợi cho việc dẫn thủy nhập điền vì mức thu thủy lợi phí nội đồng (01 triệu/ha/năm) như hiện nay không đủ để chi trả công cho bảo nông.

Trả lời:

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quyết định 2676/QĐ-UBND ngày 25/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định việc sử dụng kinh phí cấp bù thủy lợi phí trong đó tại Điều 1 quy định: “Điều chỉnh mức hỗ trợ cho các hợp tác xã trong vùng tạo nguồn có trạm bơm (điện, dầu) quy định tại Khoản 2, Điều 1, Quyết định 2676/QĐ-UBND ngày 25/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau:

- Hàng năm Sở Tài chính cấp bổ sung kinh phí cho các Hợp tác xã 50% trong tổng số kinh phí tạo nguồn của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi được cấp bù nhằm hỗ trợ cho các Hợp tác xã trong vùng tạo nguồn có trạm bơm (điện, dầu) để chi cho công tác nạo vét, duy tu, sửa chữa công trình và thiết bị.

- Thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2016 trở đi”.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi và các địa phương thực hiện theo Quyết định số 210/QĐ-UBND nêu trên.

- Cử tri xã Phước Thắng đề nghị UBND tỉnh quan tâm bổ sung điều kiện về kích thước thiết kế mặt cắt kênh mương để thực hiện kiên cố hóa bê tông bằng hình thức áp mái đá chẻ kiên cố, đáp ứng điều kiện tưới tiêu và đi lại bằng sõng, thuyền của nhân dân vùng trũng thấp ven đê. Vì theo quy định, chỉ có kênh mương bê tông khẩu độ 0.95m, có thanh giằng mới được hỗ trợ, tuy nhiên, loại kênh này không phù hợp thực tế ở địa phương.

Trả lời:

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Hướng dẫn số 3870/HD-SNN ngày 29/10/2014 hướng dẫn chính sách hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, kênh mương nội đồng, được áp dụng tính cho 1 km kênh, kiên cố hóa bằng bê tông, mặt cắt kênh chữ nhật có thanh giằng, tùy theo diện tích tưới mà kích thước kênh khác nhau nhưng không vượt quá 0,60 m (bề rộng của kênh).

Để bổ sung mặt cắt cũng như kết cấu của kênh (chữ nhật sang hình thang, bê tông sang đá chẻ) như cử tri xã Phước Thắng đã kiến nghị, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với đặc thù của địa phương và báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện.

- UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng có kế hoạch gia cố các đoạn đê xung yếu trên tuyến TX7 và mở rộng đập An Thuận, xã Phước Nghĩa để đảm bảo thoát lũ và hạn chế sa bồi, thủy phá. 

Trả lời:

- Hiện nay khẩu độ đập An Thuận không đảm bảo cho việc xả nước gây úng ngập làm ảnh hưởng đến diện tích sản xuất của nhân dân xã Phước Nghĩa. Về vấn đề này, UBND tỉnh giao UBND huyện Tuy Phước chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện thuê tư vấn nghiên cứu, tính toán đề xuất giải pháp phù hợp; trong đó có xem xét đến dự án tuyến đường QL19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao QL1A) để trình cấp có thẩm quyền.

- Kiến nghị cử tri huyện Tuy Phước về gia cố các đoạn đê xung yếu trên tuyến TX7 là cần thiết. Trong những năm qua chỉ đầu tư nâng cấp sửa chữa cục bộ một số đoạn đê kè xung yếu, bức xúc. Hiện nay tình trạng sạt lở bờ sông, bờ kênh đang diễn ra khá phức tạp đe dọa an toàn các khu dân cư, làm mất đất sản xuất, gây sa bồi, thủy phá. Tuy nhiên, vì kinh phí có hạn nên việc kiểm tra, khảo sát và đề xuất các dự án nêu trên như các địa phương đã kiến nghị chưa thực hiện được, UBND tỉnh sẽ triển khai thực hiện đầu tư theo thứ tự ưu tiên và điều kiện về nguồn vốn.

- UBND tỉnh có kế hoạch khảo sát, đầu tư xây dựng đập tràn ngăn dòng trên sông Hà Thanh để giữ nước nhằm tăng độ ẩm và tạo cho tầng nước ngầm ổn định phục vụ cho đời sống dân sinh ở các huyện Vân Canh, Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn.

Trả lời:

Theo quy hoạch thủy lợi giai đoạn 2015-2020, do quy mô và vốn đầu tư xây dựng tương đối lớn mà chỉ có nhiệm vụ nâng cao mực nước ngầm nên chỉ quy hoạch là công trình dự phòng tiềm năng, khi có các nhu cầu khác cấp thiết cần phải có đập Hà Thanh thì mới xem xét nghiên cứu. Hiện nay nguồn nước của lưu vực sông Kôn khá dồi dào, nhờ có hồ Định Bình và thủy điện An Khê - Ka Nak bổ sung và tiếp tục thực hiện phương án chuyển nước từ sông Kôn về hạ lưu sông Hà Thanh qua kênh chuyển nước Diêu Trì như hiện nay, đảm bảo các nhu cầu nước của khu vực.

d) Cử tri huyện Hoài Ân:

- Tỉnh cấp bù phần tăng thêm tiền thủy lợi phí theo kinh phí quyết toán năm 2014 và 2015 để các HTX NN hoạt động.

Trả lời:

Hiện nay, Sở Tài chính đã tổng hợp quyết toán năm 2014 và báo cáo Bộ Tài chính cấp bổ sung phần kinh phí cấp bù thủy lợi phí còn thiếu so với quyết toán diện tích năm 2014. Riêng quyết toán diện tích, kinh phí năm 2015, Sở Tài chính đang tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính vì hiện nay các địa phương chưa báo cáo đầy đủ để tổng hợp toàn tỉnh.

- Hiện nay dọc bờ sông thôn T6, xã BokTới đang sạt lở nghiêm trọng. Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng bờ kè để không ảnh hưởng đến đất sản xuất và đời sống nhân dân.

Trả lời:

Qua kiểm tra, khu vực sạt lở nằm ở bờ tả sông thôn T6-Bok Tới có chiều dài 200m, việc xây dựng công trình sẽ góp phần hạn chế sạt lở, bảo vệ 64 hộ dân thôn T6 xã Bok Tới. Tuy nhiên hiện nay ngân sách nhà nước còn hạn chế nên việc đầu tư xây dựng công trình trên phải theo yêu cầu nhiệm vụ, đối tượng cần bảo vệ, thứ tự ưu tiên, cân đối khả năng ngân sách của tỉnh, địa phương. Đề nghị chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra hiện trạng, đề xuất, trình các cơ quan chức năng xem xét đầu tư theo quy định. Trước mắt, địa phương cần tiến hành gia cố tạm thời để hạn chế sạt lở, đảm bảo an toàn cho người dân.

- Tỉnh quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng bờ kè xóm 6B, thôn Phú Hữu 2, xã Ân Tường Tây qua các mùa mưa lũ sạt lở nghiêm trọng, sát vào nhà dân ( 40 hộ dân) ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của nhân dân.

Trả lời:

Hàng năm vào mùa mưa lũ, đoạn bờ kè xóm 6B, thôn Phú Hữu 2, xã Ân Tường Tây bị xâm thực sạt lở. Để bảo vệ 40 hộ dân, đất sản xuất và các cơ sở hạ tầng khác trong khu vực đề nghị UBND huyện Hoài Ân lập tờ trình xin chủ trương đầu tư xây dựng kè chống sạt lở khu vực đoạn từ bờ kè xóm 6B, thôn Phú Hữu 2, xã Ân Tường Tây trình cấp thẩm quyền xem xét.

- Nhà nước quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng bờ kè dọc ven 2 bên bờ sông Lại Giang (thôn Long quang, Long Mỹ, Mỹ Đức), hiện nay đang sạt lở, lấn sâu vào đất sản xuất của nhân dân.

Trả lời:

Trên sông An Lão, các đoạn thuộc thôn Long Quang, Long Mỹ và Mỹ Đức xã Ân Mỹ là những đoạn sạt lở do dòng chảy lũ của sông gây ra. Để hạn chế việc sạt lở, bảo vệ đất sản xuất và 16 hộ dân thôn Long Quang, 34 hộ dân thôn Long Mỹ và gần 50 hộ dân thôn Mỹ Đức, việc đầu tư xây dựng kè chống sạt lở là cần thiết, yêu cầu UBND huyện Hoài Ân lập tờ trình xin chủ trương đầu tư gia cố các đoạn kè này, trong đó cần xem xét tới việc di dời dân ra khỏi vùng sạt lở.

đ) Cử tri huyện Tây Sơn:

- Tỉnh cho biết kế hoạch nâng cấp sửa chữa Hồ Hóc Thách, xã Bình Tường đã thực hiện đến đâu; công bố vùng phụ cận để bà con yên tâm sản xuất và xin cấp giấy giao quyền sử dụng đất đúng quy định.

Trả lời:

Ngày 27/5/2015, Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì cuộc họp cùng với các sở, ban, ngành liên quan tại tỉnh Nghệ An. Tổ thẩm định dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) gửi cho tỉnh Bình Định danh mục 17 hồ chứa (trong đó Tây Sơn 03 hồ: Hòn Gà, Lỗ Môn và Hóc Thánh) đáp ứng tiêu chí của dự án. Tuy nhiên, trong quá trình lựa chọn, so sánh, tổ thẩm định dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) đã loại hồ Hóc Thánh ra ngoài tiêu chí. Với thực trạng xuống cấp của hồ Hóc Thánh, UBND tỉnh sẽ đề xuất Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét đưa vào kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 để thực hiện. Trước mắt, UBND huyện Tây Sơn chỉ đạo chủ hồ tổ chức kiểm tra thường xuyên các công trình đầu mối, phát hiện các hư hỏng và khắc phục kịp thời tránh để xảy ra sự cố.

- Cử tri đề nghị tỉnh quan tâm xây dựng Hồ Núi Tháp, xã Bình Nghi đã khảo sát từ năm 2013 để đảm bảo nguồn nước tưới cánh đồng lúa xã Bình Nghi.

Trả lời:

Hồ Núi Tháp có diện tích lưu vực 8,00 km2, dung tích khoảng 3,8 triệum3 nước, tưới cho 400 ha canh tác phía Tây xã Bình Nghi, huyện Tây sơn. Qua rà soát quy hoạch thủy lợi giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 cho thấy trong khu tưới 400 ha canh tác có khoảng 200 ha khu vực giáp núi là khu vực cao bằng phẳng, đất bạc màu, hiện nay phần diện tích này nhân dân đang trồng keo thuộc Dự án trồng rừng KfW6; còn khoảng 200 ha canh tác khu vực thấp phía Tây sát ngay kênh chính hồ Núi Một hiện đang sản xuất lúa, cây trồng cạn nhưng chủ yếu dựa vào nước trời.

Do đó, theo phương án Quy hoạch 2015-2020, Hồ Núi Tháp là công trình tiềm năng (vốn đầu tư khoảng 100 đến 120 tỷ đồng), khi nào có nhu cầu nước đặt ra cho khu vực thì sẽ xem xét đầu tư. Đối với diện tích 200 ha hiện đang canh tác lúa màu, cạnh phía Tây kênh chính Hồ Núi Một, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Tây Sơn tổ chức kiểm tra nghiên cứu biện pháp công trình để lấy nước từ kênh chính hồ Núi Một tưới cho diện tích sản xuất trên.

e) Cử tri thị xã An Nhơn:

- Cử tri xã Nhơn Phong kiến nghị: Bờ đê từ Bến Đá thôn Thanh Giang đến cầu Dừa thôn Thanh Danh hằng năm thường bị xói lở, ảnh hưởng đến 250 hộ dân và 50 ha đất lúa. Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng bờ kè để chống sạt lở.

Trả lời:

Để đảm bảo an toàn cho 250 hộ dân và 50 ha đất sản xuất, việc xây dựng tuyến đê từ Bến Đá thôn Thanh Giang đến cầu Dừa thôn Thanh Danh là cần thiết. Tuy nhiên, hiện nay ngân sách nhà nước còn hạn hẹp nên việc đầu tư sẽ phải được thực hiện theo thứ tự ưu tiên. Trước mắt địa phương cần có các biện pháp gia cố tạm để hạn chế sạt lở hoặc cắm biển cảnh báo vùng sạt lở nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

- Cử tri xã Nhơn Phong kiến nghị: Tuyến kênh Câu Dương từ đập Tân Dương đến Liêm Định, hằng năm nước chảy xiết, ảnh hưởng đến 180 hộ dân sống 2 bên, gây sa bồi thủy phá khoảng 30 ha ruộng lúa Gò Gặm - Liêm Định. Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư kè đá chống xói lở.

Trả lời:

Tuyến kênh Câu Dương từ đập Tân Dương đến Liêm Định có chiều dài 2.000m. Việc xây dựng công trình sẽ bảo vệ 180 hộ dân, 30 ha ruộng lúa Gò Gặm - Liêm Định. Tuy nhiên việc đầu tư sẽ cần nguồn vốn đầu tư lớn, trong khi ngân sách nhà nước còn khó khăn. Trước mắt, đề nghị chính quyền địa phương cần khảo sát, đề xuất các vị trí trọng yếu trình cấp thẩm quyền xem xét đầu tư theo quy định. Về lâu dài khi có điều kiện sẽ kiên cố tuyến kênh.

- Đoạn kênh từ đập Bờ Mán đến đập Kiều Trai do Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định quản lý bị bồi lấp và dân lấn chiếm dòng chảy cánh đồng từ Đội 6 đến Đội 8, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT thường xuyên nạo vét bằng cơ giới để chống ngập úng vùng lúa của xã.

Trả lời:

Tuyến kênh từ đập Bờ Máng đến đập Kiều Trai phục vụ tưới, tiêu hơn 200ha của các xã Nhơn An, Nhơn Phong và Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn. Đầu vụ Đông Xuân 2015-2016, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi đã đầu tư nạo vét tuyến kênh này bằng cơ giới, hiện nay tuyến kênh này thông thoáng đảm bảo tưới tiêu. Việc dân lấn chiếm dòng chảy, yêu cầu UBND thị xã An Nhơn và UBND các xã liên quan có biện pháp xử lý kiên quyết các trường hợp lấn chiếm trái phép để không ảnh hưởng đến dòng chảy của kênh.

- Cử tri xã Nhơn An kiến nghị: Bờ kè Đám Lù ở thôn Tân Dân bị sạt lở nặng, gây nguy hiểm cho các nhà dân sống xung quanh, đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí sửa chữa xây dựng kè đá để chống sạt lở.

Trả lời:

Năm 2013, bằng nguồn vốn của Ngân hàng thế giới (WB) và vốn đối ứng của tỉnh, UBND tỉnh chọn thị xã An Nhơn và huyện Tuy Phước để thực hiện dự án Quản lý thiên tai (WB5) trong đó có dự án kè chống xói lở thôn Tân Dân-Tân Dương xã Nhơn An với chiều dài 1,8 km, kinh phí gần 15 tỷ đồng. Đoạn bờ kè Đám Lù ở thôn Tân Dân bị sạt lở, vì thiếu kinh phí nên dự án chưa thực hiện đồng bộ được. Để tiếp tục xin chủ trương đầu tư nâng cấp đoạn kè Đám Lù, UBND thị xã An Nhơn lập tờ trình xin chủ trương lập dự án đầu tư nâng cấp đoạn kè này.

- Cử tri xã Nhơn An kiến nghị UBND tỉnh cần quan tâm đầu tư xây dựng bờ kè từ cầu An Tượng đến ngã hai sông Kôn, vì đoạn này rất dễ bị sạt lở và thủy phá cánh đồng phía hạ lưu khi có mưa lũ.

Trả lời:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Phòng Kinh tế thị xã An Nhơn và địa phương rà soát, kiểm tra tuy nhiên không xác định được vị trí đầu tư xây dựng bờ kè từ cầu An Tượng đến ngã hai sông Kôn như cử tri xã Nhơn An kiến nghị. Đề nghị cử tri xã Nhơn An xác định và nêu cụ thể vị trí công trình cần đầu tư.

- Cử tri xã Nhơn An kiến nghị: Kè soi Ông Thức ở khu vực Long Quang, đại biểu HĐND tỉnh hứa đưa vào xây dựng năm 2015 nhưng đến nay chưa đầu tư thi công. Đề nghị UBND tỉnh sớm thi công xây dựng để đảm bảo tài sản, tính mạng của nhân dân.

Trả lời:

Kè soi Ông Thức ở khu vực Long Quang, phường Nhơn Hòa đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 với chiều dài xây dựng tuyến kè (bờ tả) L = 940m, dự kiến tổng mức đầu tư 8.580.000.000 đồng, thời gian thực hiện năm 2016-2017.

g) Cử tri huyện Phù Mỹ:

- Cử tri xã Mỹ Thắng đề nghị tỉnh tiếp tục xây dựng khu triều cường, hệ thống nước sạch. Đồng thời, đầu tư xây dựng đập Cửa Thượng, thôn 4, xã Mỹ Thắng.

Trả lời:

- Ngày 10/5/2011, UBND tỉnh có Văn bản số 1355/UBND-TH đồng ý cho tạm dừng thi công do một số hộ dân cản trở và giao UBND huyện Phù Mỹ chỉ đạo UBND xã Mỹ Thắng vận động tuyên truyền nhân dân đồng thuận với chủ trương xây dựng khu tái định cư vùng thiên tai xã Mỹ Thắng. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Phát triển nông thôn phối hợp cùng địa phương nhiều lần vận động giải thích, để thi công nhưng không đạt kết quả. Ngày 25/02/2016, Sở Nông nghiệp và PTNT đã làm việc với UBND xã Mỹ Thắng và cán bộ thôn 9 đề nghị vận động tuyên truyền nhân dân và thống nhất bằng văn bản báo cáo UBND huyện Phù Mỹ nhưng đến nay xã Mỹ Thắng chưa thực hiện. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND huyện Phù Mỹ báo cáo, đề xuất việc triển khai thực hiện thi công công trình nêu trên.

- Dự án cấp nước sạch các xã ven biển huyện Phù Mỹ (trong đó có xã Mỹ Thắng) đã được UBND tỉnh thống nhất cho chủ trương đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn năm 2010 theo Văn bản số 3561/UBND-NN, ngày 16/10/2010 và đưa vào dự án tiềm năng do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ. Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với địa phương tổ chức tập huấn, khảo sát nhu cầu và thuê đơn vị tư vấn tiến hành khoan các giếng khảo sát tìm kiếm nguồn nước; đã khoan các lỗ khoan khảo sát tại địa bàn xã Mỹ Thành, nhưng đến giai đoạn tiến hành khoan khảo sát tại địa bàn thôn 11, xã Mỹ Thắng thì người dân (thôn 9, xã Mỹ Thắng) phản đối, ngăn cản quyết liệt, đập phá máy móc, vật tư thiết bị, không cho đơn vị tư vấn thực hiện việc khoan khảo sát; dự án phải tạm dừng và chuyển kinh phí thực hiện những dự án cấp nước sạch ở các vùng nông thôn khác. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục nghiên cứu, báo cáo UBND tỉnh để tìm nguồn vốn thực hiện.

- Đập Cửa Thượng không có trong Quy hoạch thủy lợi giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; không có trong danh mục công trình cấp bù thủy phí. UBND tỉnh giao UBND huyện Phù Mỹ chỉ đạo các phòng chuyên môn làm việc với địa phương để đề xuất cụ thể.

- Hiện nay, Hồ Hóc Lách, xã Mỹ Đức chứa nước rất ít, là hồ có xả tràn sâu, nên mùa mưa phải tháo dỡ Plai để xả nước nên đóng tràn sau mưa lũ thì thiếu nước, không đủ khả năng tưới cho hơn 100ha lúa và 80ha màu của 2 thôn An Giang Đông và An Giang Tây. Đề nghị tỉnh ưu tiên đầu tư kinh phí nâng cấp Hồ tạo điều kiện cho nhân dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Trả lời:

Hồ Hóc Lách là hồ bậc thang cấp dưới hồ Hóc Môn, được hồ Hóc Môn tiếp nước qua cống lấy nước và kênh dẫn, theo số liệu cấp bù thủy lợi phí năm 2015 tổng diện tích gieo trồng 02 hồ là 274 ha/năm (trong đó hồ Hóc Môn 146 ha/năm, hồ Hóc Lách 128 ha/năm), dung tích hữu ích 02 hồ là 2,8 triệu m3, với dung tích hồ như vậy đủ tưới cho 274 ha diện tích gieo trồng. Đề nghị UBND huyện Phù Mỹ tổ chức kiểm tra diện tích tưới của hồ Hóc Lách và yêu cầu các phòng chuyên môn của huyện giúp chủ hồ xác định thời gian đóng tràn phù hợp để tích nước tưới.

- Tỉnh đầu tư xây dựng kè chắn sóng cho 2 thôn Phú Thứ và Phú Hòa, xã Mỹ Đức.

Trả lời:

Năm 2009, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang (Quyết định 667/QĐ-TTg ngày 27/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ). Trong năm 2014, Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam thực hiện dự án “Rà soát quy hoạch hệ thống đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang”, Sở Nông nghiệp và PTNT đưa nội dung xây dựng công trình trên vào quy hoạch làm cơ sở phân kỳ đầu tư từng giai đoạn để thực hiện.  

- Tỉnh nghiên cứu xây dựng đoạn đê chắn sóng Vĩnh Lợi, xã Mỹ Thành để phát huy tác dụng của 2 đoạn đê xã xây dựng trước đó.

Trả lời:

Đê chắn sóng Vĩnh Lợi, xã Mỹ Thành nằm trong Chương trình dự án Củng cố và nâng cấp hệ thống đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 27/5/2009 và được phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 (2009 - 2012) với chiều dài 1200m, kinh phí 24 tỷ đồng. Trong năm 2014-2015, đã thực hiện 1.025 m, kinh phí 26 tỷ đồng. Để phát huy tác dụng của 2 đoạn đê đã xây dựng trước đó, việc xây dựng đoạn còn lại cho đồng bộ để bảo vệ các khu dân cư, các cơ sở sản xuất chế biến thủy hải sản là cần thiết. Tuy nhiên vì kinh phí có hạn nên việc đề xuất xây dựng nối tiếp đoạn đê chắn sóng Vĩnh Lợi xã Mỹ Thành như cử tri huyện Phù Mỹ đã kiến nghị chưa thực hiện được.

- Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra và có giải pháp khắc phục hệ thống kênh tưới tiêu trên địa bàn xã Mỹ Cát, vì hiện tại kênh quá nhỏ không đảm bảo tưới tiêu.

Trả lời:

Về giải pháp khắc phục hệ thống kênh trên địa bàn xã Mỹ Cát, Cử tri không nêu rõ kênh tưới nào, các thông số kỹ thuật của kênh như mặt cắt kênh, dộ dốc, diện tích tưới v..v.. nên không có cơ sở để trả lời. Đề nghị UBND huyện Phù Mỹ chỉ đạo các phòng chuyên môn làm việc với địa phương để đề xuất cụ thể.

- UBND tỉnh chỉ đạo sớm triển khai nâng cấp hồ Hội Khánh, thị trấn Phù Mỹ để tạo điều kiện cho nhân dân trong vùng có nước tưới phục vụ sản xuất.

Trả lời:

Dự án Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa Hội Khánh được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 17/3/2015 với tổng mức đầu tư là 53,606 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án năm 2014 đến năm 2019. Đến nay đã thống kê đền bù GPMB xong, chuẩn bị trả tiền cho người dân. Đang trình Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công-dự toán. Dự kiến sẽ triển khai đấu thầu xây lắp vào cuối Quý III năm 2016.

- Cử tri xã Mỹ Đức kiến nghị: cơ chế đối ứng 4:1:1:4 để xây dựng nông thôn mới như hiện nay thì các xã nghèo như Mỹ Đức rất khó khăn về nguồn vốn đối ứng, không đủ năng lực để đối ứng. Đề nghị tỉnh xem xét giảm phần đối ứng của xã để các xã nghèo, khó khăn có điều kiện thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Trả lời:

Căn cứ Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 28/02/2013 và Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 04/7/2014 của UBND tỉnh về việc nguyên tắc, cơ chế hỗ trợ vốn đầu tư thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015; theo đó đối với xã Mỹ Đức vốn ngân sách Trung ương và tỉnh hỗ trợ tối đa đến 50%; ngân sách huyện, xã kể cả huy động các nguồn lực khác trên địa bàn đảm bảo phần còn lại.

Xã Mỹ Đức thuộc diện xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển theo Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; hàng năm xã được ưu tiên hỗ trợ từ nguồn Chương trình MTQG xây dựng NTM cao hơn so với các xã không ưu tiên còn lại của tỉnh; cụ thể năm 2015 mức hỗ trợ vốn trái phiếu Chính phủ Chương trình NTM cao gấp 2 lần so với các xã không ưu tiên; năm 2016 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ mức hỗ trợ vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM cho xã Mỹ Đức cao gấp 4 lần so với các xã không ưu tiên. Trong đó phần vốn Trung ương + tỉnh hỗ trợ đến 50% đối với các công trình NTM, phần đối ứng 50% còn lại đề nghị bố trí từ nguồn ngân sách của huyện, xã cũng như huy động các nguồn lực khác để triển khai thực hiện.

- Hiện nay công trình đưa nước Đập lại Giang về Đầm Trà Ổ nhân dân xã Mỹ Đức không được hưởng lợi vì trạm bơm ở Mỹ Đức cao hơn các trạm bơm khác có hưởng nước ở Đầm Trà Ổ, không bơm được nước lên những chân ruộng cao để sản xuất. Đề nghị tỉnh quan tâm đưa nước Hồ Phú Hà để tưới cho các cánh đồng các thôn An Giang Đông, An Giang Tây và Hòa Tân, diện tích khoảng hơn 300 ha.

Trả lời:

- Việc đưa nước từ sông Lại Giang về đầm Trà Ổ đã được nghiên cứu đưa vào quy hoạch thủy lợi do cần phải đầu tư kinh phí rất lớn để xây dựng và vận hành trạm bơm và kênh, tuy nen dẫn nước qua đèo Phú Cũ nên chưa thực hiện được.

- Công trình kênh tiếp nước từ hồ Phú Hà đến đập ngăn mặn Trà Ổ và công trình Kênh dẫn vào bể hút Trạm bơm điện An Giang, xã Mỹ Đức được UBND tỉnh cho chủ trương lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Công văn số 3226/UBND-KTN ngày 10/7/2015 để làm cơ sở đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

- Đê Quai đầm Trà Ổ (từ Gò Dừa, xã Mỹ Châu, từ Gò Dừa đến Mỹ Lợi) xây dựng gần 20 năm đến nay đã xuống cấp, hư hỏng chưa được sửa chữa. Đề nghị tỉnh quan tâm, tu sửa.

Trả lời:

Chương trình nâng cấp và củng cố hệ thống đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 27/5/2009 với tổng mức đầu tư Chương trình là 495 tỷ đồng; được chia làm 3 giai đoạn để thực hiện dự án: Giai đoạn 1 từ năm 2009-2012 tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng; giai đoạn 2 từ năm 2013-2016 tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng; giai đoạn 3 từ năm 2017-2020 tổng mức đầu tư 145 tỷ đồng. Hệ thống đê bao quanh đầm Trà Ổ được phân kỳ đầu tư giai đoạn 2 với chiều dài 800m, kinh phí 8 tỷ đồng, nhiệm vụ công trình là đê bao vùng sản xuất thấp quanh đầm Trà Ổ. Tuy nhiên vì kinh phí khó khăn nên chưa thực hiện được.

- Tỉnh quan tâm nâng cấp hồ Cây Me Mỹ Thành, vì hồ Cây Me, xã Mỹ Thành không giữ được nước (khi xây dựng chưa đắp được chân khay nên không giữ được nước), và Xã Mỹ Thành không có công trình thủy lợi.

Trả lời:

Hồ chứa nước Cây Me là hồ đã xuống cấp có nguy cơ mất an toàn, cần đầu tư nâng cấp. UBND tỉnh đã có văn bản số 5007/UBND-KTN ngày 07/11/2014 đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT cho Bình Định được tham gia dự án đảm bảo an toàn hồ đập thích ứng với BĐKH và giảm nhẹ thiên tai (WB8). Trong khi chờ Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét đưa vào dự án (WB8). UBND tỉnh giao UBND huyện Phù Mỹ chỉ đạo các chủ hồ chứa thường xuyên kiểm tra để phát hiện những hư hỏng để khắc phục kịp thời tránh hư hỏng lớn và đảm bảo an toàn.

h) Cử tri huyện An Lão:

- Cử tri xã An Tân đề nghị tỉnh quan tâm sớm xây dựng bờ kè từ thôn Thuận An đến thôn Thuận Hòa xã An Tân, vì bên dòng sông thôn Long Hòa thuộc xã An Hòa đã xây dựng bờ kè gây ảnh hưởng dòng chảy của sông và gây sạt lở đất ở thôn Thuận An và ruộng thôn Thuận Hòa.

Trả lời:

Nội dung đề nghị đầu tư xây dựng bờ kè từ thôn Thuận An đến thôn Thuận Hòa xã An Tân đã được kiến nghị nhiều lần. Tuy nhiên do vốn đầu tư có hạn nên chưa thực hiện được. Trước mắt, UBND huyện An Lão chỉ đạo các phòng, ban liên quan chủ động tổ chức khảo sát, lập dự án đầu tư trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định đầu tư.

4. Về lâm nghiệp

a) Cử tri huyện Phú Mỹ:

- Cử tri xã Mỹ Phong, Mỹ Hiệp rất bức xúc việc thực hiện Dự án trồng rừng JICAII trên hồ Chí Hòa (Vạn thiện, Mỹ Hiệp) và đập Hóc Sình (Phước Chánh, Mỹ Phong) không đúng quy trình; đã chặt, đốt, ủi phá rừng nguyên sinh; nguy cơ gây bồi lấp, sạt lở hồ, đập. Cử tri không đồng tình với ý kiến trả lời ý kiến cử tri tại Báo cáo số 255, ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh, lãnh đạo Ban quản lý Dự án trồng rừng JICAII của tỉnh trực tiếp về đối thoại với nhân dân 2 thôn trên.

Trả lời:

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT:

- Đối với diện tích trồng rừng theo chương trình dự án JICA2 trên hồ Chí Hòa (Vạn Thiện, Mỹ Hiệp) đã được Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ triển khai trồng rừng theo kế hoạch năm 2014, việc ủi phá rừng nằm ngoài diện tích thực hiện dự án JICA2 và đã được kiểm tra, xác minh, đề nghị xử lý tại báo cáo số 1108/BC-CCKL ngày 24/11/2015 của Chi cục Kiểm lâm Bình Định.

- Đối với diện tích trồng rừng trên hồ Hóc Sình (Phước Chánh, Mỹ Phong) được giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ trồng rừng theo kế hoạch dự án JICA2 năm 2015, với diện tích đã được thiết kế là 94 ha. Là đất lâm nghiệp, trạng thái thực bì Ia, Ib, không phải là rừng nguyên sinh.

Việc triển khai thực hiện Dự án, Ban Quản lý rừng phòng hộ đã phối hợp UBND xã Mỹ Phong tổ chức họp thôn tuyên truyền, vận động hộ dân tham gia trồng rừng và đã được 90 hộ dân trên địa bàn thôn Phước Chánh đăng ký tham gia thực hiện. Trong quá trình xử lý thực bì, hộ dân đã thực hiện phát băng đúng quy trình theo hồ sơ thiết kế (Băng phát rộng 5 mét, băng chừa 1 mét, thực bì được băm thành đoạn ngăn dưới 1m và xếp vào vị trí tiếp giáp băng chừa, không được đốt), tuy nhiên số thực bì trên băng phát đã bị đốt. Việc đốt thực bì là sai quy trình theo hồ sơ thiết kế. Ban quản lý rừng phòng hộ và UBND xã Mỹ phong đã tiến hành lập biên bản đối với các hộ dân vi phạm và đã tổ chức họp toàn bộ hộ dân thôn Phước Chánh để làm rõ việc hộ dân vi phạm, đồng thời cũng đã nhận trách nhiệm việc thiếu sót, không kiểm tra thường xuyên trong thời gian hộ dân thực hiện, để xảy ra việc hộ dân đốt thực bì trên băng chặt.

Ngày 18/01/2016, UBND huyện Phù Mỹ đã có văn bản số 46/UBND về việc trả lời đơn phản ảnh của 10 hộ dân, đến nay chưa có đơn kiến nghị nào mới.

b) Cử tri huyện Tuy Phước:

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng sớm xử lý việc một số người dân chặt phá rừng dương, khu Phong Điện Phương Mai.

Trả lời:

UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại các Văn bản số 5131/UBND-KTN ngày 26/12/2012, số 2834/UBND-KTN ngày 18/7/2013, số 225/UBND-KTN ngày 17/01/2014, số 6142/UBND-KTN ngày 24/12/2015 chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh, các cơ quan có liên quan điều tra, làm rõ các đối tượng chặt phá rừng tại khu vực dự án, báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; thông báo công khai kết quả xử lý cho nhân dân địa phương biết, nhằm răn đe các đối tượng khác về sau. Yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục sớm điều tra, làm rõ để xử lý và thông báo cho nhân dân địa phương.

II. VỀ CÔNG THƯƠNG

a) Cử tri huyện Tuy Phước:

- Để chấm dứt việc kinh doanh các loại hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật không có nguồn gốc; thuộc danh mục cấm sử dụng nhưng được dùng để kích thích tăng trưởng trong trồng trọt, chăn nuôi. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, xử phạt nghiêm khắc các cơ sở kinh doanh các loại hóa chất nêu trên; đồng thời, để tăng hiệu quả trong kiểm tra, kiểm soát, đề nghị ngành chức năng không  thực hiện thanh tra theo kế hoạch mà phải kiểm tra đột xuất và không cho phép tiết lộ thông tin với cơ sở được kiểm tra để tránh trường hợp các cơ sở biết trước và có hoạt động để đối phó. Mặt khác, đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo kiểm tra và xử lí nghiêm tình trạng hàng giả, hàng nhái và kém chất lượng hiện đang lưu thông trên thị trường trong tỉnh để đảm bảo an  toàn sức khỏe cho nhân dân.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường công tác trinh sát, theo dõi nắm tình hình, xây dựng cơ sở tin báo, kịp thời phát hiện các tổ chức cá nhân vi phạm, tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm tra chuyên đề đối với mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thuốc, thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản và chất cấm dùng trong chăn nuôi chế biến thực phẩm; mặt hàng xe đạp điện, mũ bảo hiểm...

b) Cử tri huyện Phù Mỹ:

- Chợ Phù Mỹ thành lập năm 2004 đã mua đầy đủ các thiết bị phòng cháy, chữa cháy theo quy định, nhưng mãi đến nay vẫn không mua được Bảo hiểm cháy, nổ cho chợ Phù Mỹ vì các Công ty Bảo hiểm của tỉnh không chịu bán. Đề nghị sở Công thương tỉnh can thiệp tạo điều kiện cho Chợ Phù Mỹ sớm được mua bảo hiểm cháy, nổ.

Trả lời:

Theo báo cáo của Sở Công Thương: Việc mua bảo hiểm cháy, nổ cho chợ Phù Mỹ, Sở Công Thương đã liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm Bảo Minh và hướng dẫn Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Phù Mỹ, Ban Quản lý chợ Phù Mỹ làm việc cụ thể và đã ký hợp đồng dịch vụ bảo hiểm cháy, nổ chợ Phù Mỹ với Công ty TNHH Bảo hiểm Bảo Minh, thời hạn 01 năm từ 10/01/2016 đến ngày 09/01/2017.

III. VỀ ĐIỆN

a) Cử tri thành phố Quy Nhơn:

- Cử tri phường Trần Quang Diệu kiến nghị: Hiện nay đường dây điện ở tổ 6, tổ 7, khu vực 8, phường Trần Quang Diệu được trồng bằng trụ tre đã hư hỏng, dây điện chằng chịt, gây mất an toàn về điện cho bà con nhân dân. Đề nghị Điện lực Phú Tài có kế hoạch kiểm tra và thay thế bằng trụ bê tông để đảm bảo an toàn về điện; đồng thời trồng thêm trụ điện đoạn từ nhà ông Mai đến nhà ông Châu thuộc tổ 3, khu vực 9, phường Trần Quang Diệu để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đấu nối điện vào nhà.

Trả lời:

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Bình Định:

- Tại Tổ 6, Tổ 7, Khu vực 8: Điện lực Phú Tài đã đăng ký danh mục Đầu tư xây dựng năm 2017 để phát triển mới đường dây hạ áp vào sâu trong các khu vực dân cư nêu trên.

- Tại Tổ 3, Khu vực 9: Điện lực Phú Tài đã đăng ký Danh mục Đầu tư xây dựng năm 2016, triển khai thi công trong quý II, III/2016

 b) Cử tri huyện Tây Sơn:

- Cử tri xã Bình Tường, Tây Phú kiến nghị: Hiện nay hệ thống dây điện, trụ điện nhiều nơi không đảm bảo an toàn (trụ tre, dây yếu). Cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa khắc phục. Đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đồng thời quan tâm chỉ đạo thực hiện việc hệ thống lưới điện ở xóm Hòa Nam, thôn Phú Hòa, xã Tây Xuân không đảm bảo phục vụ tối thiểu cho sinh hoạt (giờ cao điểm không thể nấu cơm, thắp sáng) nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục. Để nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Trả lời:

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Bình Định:

Sau kiểm tra lại thì đường dây mà cử tri ở 2 xã Bình Tương và Tây Phú kiến nghị là đường dây 0,2 kV các hộ tự kéo sau công tơ chính của ngành điện.

Đối với xã Bình Tường và xã Tây Phú sau khi tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn (LĐHANT) ngành điện đã có các giải pháp nâng cấp lưới điện như sau:

- Xã Bình Tường: Ngành điện đã đầu tư nguồn vốn sửa chữa lớn để xây dựng mới 6,22 Km đường dây hạ áp, thay thế 1664 hệ thống đo đếm với tổng vốn đầu tư 1.049 triệu đồng. Ngoài ra ngành điện đã có dự án KFW2 (vay vốn Ngân hàng Tái thiết Đức) đầu tư tại xã Bình Tường 2,596 Km đường dây hạ áp với tổng vốn đầu tư 800 triệu đồng và Dự án triển khai trong năm 2016-2017.

- Xã Tây Phú: Ngành điện đã đầu tư nguồn vốn sửa chữa lớn để thay thế 1078 hệ thống đo đếm với tổng vốn đầu tư 610 triệu đồng. Ngoài ra ngành điện đã có dự án KFW2 (vay vốn Ngân hàng Tái thiết Đức) đầu tư tại xã Tây Phú với 1TBA/100 kVA; 1,533 Km đường dây trung áp; 9,911 Km dường dây hạ áp với tổng vốn đầu tư 3.855 triệu đồng và Dự án triển khai trong năm 2016-2017.

- Đối với khu vực xóm Hòa Nam, thôn Phú Hòa, xã Tây Xuân: Điện lực Phú Phong đã kéo thêm một mạch 400 m đường dây điện 3 pha cho khu vực này và điện áp cuối nguồn đã được cải thiện đáng kể. Sắp tới khu vực này được đầu tư xây dựng mới lưới điện hạ áp từ dự án KWF2.  

c) Cử tri thị xã An Nhơn:

- Cử tri xã Nhơn Phong đề nghị ngành điện thanh toán tiền chuyển giao lưới điện hạ áp nông thôn cho HTX Dịch vụ điện và nhân dân trong vòng một năm để HTX Dịch vụ điện và nhân dân kinh doanh phát triển sản xuất.

Trả lời:

Công ty Điện lực Bình Định đã chuyển tiền thanh toán cho HTX dịch vụ điện và nhân dân xã Nhơn Phong (qua tài khoản của UBND xã Nhơn Phong).

d) Cử tri huyện Phù Mỹ:

- Cử tri xã Mỹ Lợi đề nghị: Thông tư 190/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 của Bộ Tài chính về quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội đối với hộ nghèo là 45.000 đồng/tháng; còn đối tượng xã hội khác trong đó có người cao tuổi (80 tuổi trở lên) phải có hóa đơn hàng tháng dùng điện dưới 50Kw – thực tế dân cư của xã Mỹ Lợi mật độ thưa không thể kéo 1 Công tơ điện nên bắt chung nhiều hộ cho khu vực nên hóa đơn không thể dưới 50Kw. Đề nghị tỉnh nghiên cứu, giải quyết các đối tượng khác như hộ nghèo 45.000 đồng/tháng

Trả lời:

Đề nghị cử tri chủ động làm đơn đề nghị Điện lực Phù Mỹ khảo sát lắp đặt công tơ riêng (trong trường hợp có khả năng tách được công tơ), việc lắp đặt công tơ ngành điện chịu trách nhiệm, khách hàng không phải tốn chi phí, tuy nhiên khách hàng phải chịu kinh phí đầu tư đường dây từ công tơ về nhà (nếu có).

đ) Cử tri huyện Vân Canh:

- Tiếp tục đề nghị UBND tỉnh quan tâm sớm kéo điện lưới quốc gia cho 05 làng của huyện Vân Canh, gồm: Làng Canh Giao Trong, xã Canh Hiệp; làng Chồm, làng Cát, làng Kà Bông, làng Canh Tiến, xã Canh Liên.

Trả lời:

Tại khu vực nêu trên, Bộ Công Thương sẽ triển khai phát triển lưới điện trung, hạ áp cung cấp điện lưới quốc gia tại các thôn/bản chưa có điện; cấp điện cho các hộ dân chưa có điện lưới quốc gia, đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho mục tiêu phát triển xã hội nhằm từng bước nâng cao đời sống dân trí cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, đảm bảo an ninh, ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh Bình Định. Theo Quyết định số 11819/QĐ-BCT ngày 30/10/2015 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2020, trong đó sẽ xây dựng mới đường dây trung, hạ áp và trạm biến áp cấp cho xã Canh Liên với 4 trạm biến áp 200 kVA-22/0,4 kV; 19.743 m đường dây trung áp; 3.361 m đường dây hạ áp cấp điện cho 341 hộ. Tại xã Canh Hiệp với 5 trạm biến áp 250 kVA-22/0,4 kV; 7205 m đường dây trung áp; 10.976 m đường dây hạ áp cấp điện cho 166 hộ tại khu vực này, dự kiến năm 2016 sẽ triển khai các thủ tục tiếp theo sau Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi của Bộ Công Thương.

IV. BAN QUẢN LÝ CÁC KHU KINH TẾ TỈNH

a) Cử tri thành phố Quy Nhơn:

- Công ty TNHH Đại Thành, Tân Miền Trung phường Bùi Thị Xuân lợi dụng trời mưa đổ bột đá ra mương, suối làm hư hại 60ha ruộng lúa (trong đó có 30ha bị mất trắng) thuộc khu vực 5, 6, 7 phường Bùi Thị Xuân từ năm 2012, cử tri rất nhiều lần kiến nghị, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã kiểm tra và có ý kiến nhưng đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa giải quyết. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các công ty trên phải bồi thường thiệt hại cho nhân dân, tránh việc khiếu nại nhiều lần và để kéo dài.

Trả lời:

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, báo cáo đề xuất cho UBND tỉnh.

b) Cử tri huyện Tuy Phước:

- Cử tri các xã Phước Hiệp, Phước Hòa đề nghị UBND tỉnh cho cử tri biết tính khả thi của các dự án: Nhà máy lọc dầu Nhơn Hội và Nhà máy Phong điện Phương Mai.

Trả lời:

- Về Dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Nhơn Hội: Dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Nhơn Hội đã được Tập đoàn dầu khí PTT Thái Lan hoàn tất báo cáo nghiên cứu khả thi, các Bộ ngành của Việt Nam thẩm định và đã có chủ trương cho phép của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. Dự án này cũng đã được đưa vào Chương trình hợp tác chiến lược giữa hai Chính phủ Việt Nam - Thái Lan. Tuy nhiên, hiện do giá dầu thô trên thế giới đang giảm sâu trong vòng 6 năm kể từ tháng 02/2009, do vậy Tập đoàn dầu khí PTT Thái Lan cần có thời gian để cùng với các đơn vị tư vấn đánh giá các tác động của Dự án do giá dầu thấp và nếu cần thiết cơ cấu lại giai đoạn đầu tư cho phù hợp với tình hình mới. Với những bất khả kháng trên nên tiến độ triển khai Dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Nhơn Hội bị chậm lại.

- Về Dự án Nhà máy Phong điện Phương Mai: Tại Khu kinh tế Nhơn Hội, Ban Quản lý Khu kinh tế đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 02 dự án phong điện: Nhà máy Phong điện Phương Mai 1 và Nhà máy Phong điện Phương Mai 3. Đến nay về cơ bản, nhà đầu tư đã hoàn thành các thủ tục về đầu tư xây dựng và đảm bảo điều kiện để triển khai xây dựng dự án trên hiện trường. Tuy nhiên, do giá mua điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam rất thấp, chưa đảm bảo lợi nhuận cho dự án nên nhà đầu tư chưa vay được vốn từ tổ chức tín dụng để triển khai.

c) Cử tri huyện Tây Sơn:

- Cử tri xã Bình Nghi đề nghị: Tỉnh sớm thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 khu công nghiệp Bình Nghi.

Trả lời:

KCN Bình Nghi được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thành Châu làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng tại Văn bản số 732/UBND-KTN ngày 05/03/2014, hiện tại Chủ đầu tư đã hoàn tất công tác rà phá bom mìn, lập quy hoạch chi tiết 1/2000 và đang trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Xây dựng thẩm định từ tháng 10/2015.

Về công tác giải phóng mặt bằng, do Ban bồi thường GPMB tỉnh thực hiện. Ban bồi thường GPMB tỉnh đã kiểm kê và lập phương án trình UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường Đợt 1 tại Quyết định số 2455/QĐ-UBND ngày 14/7/2015 cho diện tích khoảng 30ha, tổng số hộ phải thực hiện bồi thường là 73 hộ với tổng số tiền là 17.630.937.405 đồng. Đợt 2 đã lập Phương án đền bù cho 129 hộ với tổng số tiền là 18.520.821.115 đồng và Phương án bổ sung hỗ trợ đời sống cho 23 hộ với tổng số tiền là 81.002.025 đồng (Phương án đợt 2 đã chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định). UBND tỉnh đã có Văn bản số 5021/UBND-KTN ngày 19/10/2015 đồng ý cho Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thành Châu có trách nhiệm ứng 100% kinh phí để thực hiện giải phóng mặt bằng KCN Bình Nghi - Nhơn Tân như Công ty đã cam kết tại Văn bản số 32/CV-TC ngày 12/10/2015. Tuy nhiên, đến nay Công ty chưa thực hiện tạm ứng kinh phí để chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng cho phương án nêu trên.

UBND tỉnh yêu cầu  Ban GPMB tỉnh đôn đốc nhà đầu tư ứng kinh phí bồi thường GPMB để thực hiện dự án.

 

d) Cử tri thị xã An Nhơn:

- Cử tri phường Nhơn Hòa phản ánh: Công ty TNHH đá Granite Hoàn Cầu xả chất thải rắn (bột đá) bồi lấp sông Bầu Nâu, cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng chính quyền các cấp chưa kịp thời giải quyết. Đề nghị các cấp có thẩm quyền cho cử tri biết đến khi nào kiến nghị chính đáng của cử tri được giải quyết.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thị xã An Nhơn kiểm tra, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

V. QUY HOẠCH, XÂY DỰNG, CẤP THOÁT NƯỚC

a) Cử tri thành phố Quy Nhơn:

- Trường hợp hộ ông Trần Xuân Dư, phường Nguyễn Văn Cừ chiếm dụng ngôi nhà Hợp tác xã 1-5, UBND tỉnh đề nghị Sở Xây dựng tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh xử lý dứt điểm vụ việc trước ngày 31/12/2015, nhưng đến nay vẫn chưa thấy ý kiến trả lời, nhân dân rất bức xúc, vì đây là điểm nóng của khu vực 8, phường Nguyễn Văn Cừ (đã 21 năm rồi nhưng chưa được giải quyết). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo và sớm giải quyết dứt điểm vụ việc trên để tạo lòng tin cho nhân dân đối với chính quyền địa phương.

Trả lời:

Ngày 18/12/2015, UBND tỉnh có Văn bản số 6024/UBND-TD về việc xử lý  ngôi nhà Hợp tác xã 1-5 (cũ) với nội dung: “giao Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan hoàn tất thủ tục pháp lý xác lập sở hữu toàn dân đối với 02 phòng (diện tích 76,05m2) của ngôi nhà Hợp tác xã 1-5 (cũ) số 223/3 (số mới 55/12) đường Ngô Mây thuộc khu vực 8, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, báo cáo UBND tỉnh xem xét trình Ban Thường vụ tỉnh ủy cho chủ trương”.

Trên cơ sở ý kiến đề xuất của Sở Xây dựng, ngày 03/3/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 604/QĐ-UBND về việc xác lập sở hữu toàn dân đối với ngôi nhà nêu trên. Hiện nay, Sở Xây dựng đang lập thủ tục thu hồi để quản lý và sẽ đề xuất UBND tỉnh xử lý bước tiếp theo thẩm quyền.

- UBND tỉnh xem xét quy hoạch dự án khu cây xanh cách ly từ thôn Hội Tân - Hội Thành (Nhơn Hội) đến tuyến đường ĐT 639, nếu không khả thi thì tạo điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời cho nhân dân được xây dựng và sửa chữa nhà ở.

Trả lời:

UBND tỉnh đang chỉ đạo rà soát điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Nhơn Hội cho phù hợp với yêu cầu phát triển, đáp ứng các dự án đang thu hút và phù hợp với nhu cầu của người dân.

Trong khi chờ quy hoạch chung được xem xét, phê duyệt, để tạo điều kiện thuận lợi trong việc sinh hoạt, ổn định cuộc sống của các hộ dân nằm trong vùng quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội có nhu cầu xây dựng, sửa chữa, cơi nới, mở rộng nhà ở, Ban Quản lý Khu kinh tế đã hướng dẫn, thực hiện cấp giấy phép xây dựng tạm theo nhu cầu của các hộ dân.

b) Cử tri huyện Phù Cát:

- Khu quy hoạch suối khoáng Hội Vân có một số diện tích đất đã công bố quy hoạch năm 2013 và Khu công nghiệp Cát Trinh đã công bố quy hoạch năm 2012 nhưng đến nay chưa thực hiện. Đề nghị tỉnh quan tâm, chỉ đạo giải quyết và sớm đầu tư xây dựng

Trả lời:

Khu công nghiệp Cát Trinh được quy hoạch để xây dựng thành khu công nghiệp chuyên ngành sản xuất đồ gỗ xuất khẩu nhằm phát huy thế mạnh về ngành hàng này của tỉnh Bình Định. Tuy nhiên thời gian qua, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế ở Châu Âu nên việc phát triển ngành sản xuất đồ gỗ xuất khẩu có khó khăn. Trên cơ sở đề xuất của chủ đầu tư, UBND tỉnh đã chủ trương tạm dừng thực hiện đối với Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Cát Trinh và sẽ tái khởi động dự án khi các điều kiện liên quan đảm bảo; trong thời gian dừng triển khai dự án, các hộ dân trong vùng quy hoạch dự án được phép xây dựng, cơi nới, sửa chữa nhà ở theo quy định (theo Văn bản số 1950/UBND-KTN ngày 19/5/2014 của UBND tỉnh).

VI. TÀI CHÍNH - THUẾ, KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

a) Cử tri huyện Tuy Phước:

- Cử tri xã Phước Sơn đề nghị ngành chức năng tỉnh kiến nghị Trung ương xem xét không tính thu nhập cá nhân đối với thành viên HTX, thành viên của tổ chức tín dụng nhân dân vì các thành viên HTX và các tổ chức tín dụng là đơn vị kinh tế tập thể, nguồn vốn hoạt động là của xã viên. Trong khi đó thành viên đã đóng thuế 25% cho Nhà nước mà phải buộc đóng thuế thu nhập cá nhân 5% cho một thành viên là không phù hợp.    

Trả lời:

- Tại điểm 1, Điều 2, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về thuế thu nhập doanh nghiệp, có quy định về Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là:

“a) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật  các tổ chức tín dụng,...

        c) Tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã...”.

        - Tại điểm 6, Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung sửa đổi, bổ sung về các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân có quy định: “c) Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã; lợi tức nhận được do tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng;...”.

        Đối chiếu với các quy định nêu trên, thì các hợp tác xã, các tổ chức tín dụng phải thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp; đối với các thành viên Hợp tác xã, thành viên của tổ chức tín dụng nhân dân có thu nhập từ lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào hợp tác xã, tổ chức tín dụng thì thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân.     

        b) Cử tri huyện Vân Canh:

- UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để xây dựng Trung tâm văn hóa huyện và khu vui chơi giải trí cho trẻ em, vì hiện tại huyện Vân Canh chưa có nhà văn hóa trung tâm và khu vui chơi giải trí cho trẻ em.

Trả lời:

Hiện nay, tỉnh đang xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 với các ưu tiên trả nợ các dự án hoàn thành; đối ứng các dự án ODA; bố trí trả nợ các công trình chuyển tiếp và bố trí khởi công mới khi hoàn thành các tiêu chí trên. Do đó, UBND huyện Vân Canh xác định tính cấp thiết của dự án, xem xét nguồn vốn cho dự án với các tiêu chí nên trên và tiến hành lập các thủ tục liên quan theo tinh thần Luật Đầu tư công, Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ trình UBND tỉnh xem xét.

c) Cử tri huyện An Lão:

- Cử tri xã An Trung, An Hưng kiến nghị: UBND tỉnh sớm quan tâm đầu tư cho kinh phí tu sửa và xây dựng cổng ngõ, tường rào, xây dựng thêm phòng làm việc cho trụ sở xã, vì hiện nay trụ sở xã đã hư hỏng nặng và không đủ phòng làm việc cho các ban ngành của xã.

Trả lời:

Nội dung cử tri kiến nghị, UBND tỉnh giao UBND huyện An Lão chỉ đạo kiểm tra rà soát nhu cầu kinh phí, cũng như mức đối ứng của huyện cho dự án để báo cáo đề xuất UBND tỉnh theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với việc xây dựng và sửa chữa nhỏ, UBND huyện An Lão cần chủ động nguồn kinh phí của địa phương để thực hiện.

VII. VỀ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG

1. Về quản lý, sử dụng đất và tài nguyên

a) Cử tri thành phố Quy Nhơn:

- Cử tri tổ 2, khu vực 8, phường Trần Quang Diệu phản ảnh: Các hộ dân thuộc mặt bằng DNTN Tín Nhân Khu công nghiệp Phú Tài được nhà nước kiểm kê từ năm 2003, hiện nay nhà nước giải tỏa, nhân dân đề nghị nhà nước kiểm kê lại; việc Ban Giải phóng mặt bằng và Tái định cư áp giá đền bù, nhân dân thấy không đúng với các quyết định của UBND tỉnh về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; giá đền bù rất thấp và trong cùng một dự án việc bố trí đất ở tái định cư của các hộ dân lại khác nhau: có hộ 01 lô, có hộ 02 lô đất ở làm cho nhân dân bức xúc. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra về việc đền bù, giải tỏa, áp giá mặt bằng tại DNTN Tín Nhân, Khu công nghiệp Phú Tài.

Trả lời:

Đối với các hộ dân thuộc mặt bằng Tín Nhân MR2, MR3 tổng số có 42 hộ dân thuộc diện di dời GPMB để giao đất cho doanh nghiệp, các hộ dân được kiểm kê tài sản, vật kiến trúc, đất vào năm 2003, sau khi kiểm kê xong lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB trình UBND tỉnh phê duyệt. Qua đó, có 22 hộ đăng ký nhận tiền bồi thường, nhận đất TĐC di dời và giao trả mặt bằng cho nhà nước, có một số hộ được UBND tỉnh đồng ý cho chủ trương khoanh vùng để lại lâu dài. Riêng đối với trường hợp 08 hộ dân còn lại tại mặt bằng Tín Nhân MR2, MR3 cần tiếp tục di dời, các hộ không thống nhất giá trị bồi thường đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Để giải quyết trong công tác bồi thường GPMB và TĐC tại mặt bằng DNTN Tín Nhân MR2, MR3 thuộc KCN Phú Tài, UBND tỉnh có văn bản số 1412/UBND-TH ngày 23/4/2012 đồng ý chủ trương cho tính toán lại giá trị bồi thường, GPMB theo đơn giá hiện hành và bố trí đất tái định cư cho các cặp vợ chồng con cái sống chung trong một nhà phát sinh sau thời điểm phê duyệt phương án (điều chỉnh giá đất TĐC sát giá thị trường của các vợ chồng phát sinh sau). Theo đó, Ban Bồi thường, GPMB và TĐC thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế đã lập phương án mới và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1948/QĐ-CTUBND ngày 11/9/2012.  Tuy nhiên các hộ vẫn không thống nhất theo phương án đã được phê duyệt và có những kiến nghị vượt ngoài chính sách của UBND tỉnh.

Ngày 25/11/2014, UBND tỉnh có Công văn số 5259/UBND-TH về việc giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB MR2, MR3 của DNTN Tín Nhân “thống nhất chủ trương cho giải tỏa đối với 08 hộ theo hướng đối với các hộ chính cho bố trí đất TĐC bằng hạn mức giao đất ở mới 140m2 theo phương thức đất đổi đất. Do phân lô quy hoạch khu TĐC phường Trần Quang Diệu không có lô diện tích 140m2 nên cho bố trí 02 lô TĐC, phần diện tích vượt trên 140m2 thì hộ được bố trí TĐC phải nộp tiền sử dụng đất theo giá sát giá thị trường, đối với các cặp vợ chồng phát sinh sau thời điểm kiểm kê được giao đất TĐC theo giá sát giá thị trường nếu có khó khăn và được UBND phường xác nhận thì cho chậm nộp tiền SDĐ trong thời gian không quá 5 năm. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản trên, Ban Quản lý KKT đã chỉ đạo Ban Bồi thường GPMB&TĐC tính toán theo đơn giá và chính sách hiện hành năm 2014, lập phương án trình UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4392/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 và Quyết định số 4393/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 đối với 08 hộ dân tại mặt bằng Tín Nhân (MR2, MR3) sau khi UBND tỉnh phê duyệt phương án Ban BT GPMB và TĐC thông báo giá trị và bố trí TĐC đến từng hộ dân để đăng ký nhận tiền, nhận đất TĐC di dời giao trả mặt bằng cho nhà nước.

Hiện nay đã có 03 hộ di dời giao trả mặt bằng cho nhà nước, các hộ còn lại gồm (Đặng Sáu, Đặng Thị Tuyết, Nguyễn Thị Xuân Mai, Nguyễn Thanh Tân, Nguyễn Thanh Tâm) chưa đồng ý đăng ký nhận tiền. Các trường hợp này UBND thành phố Quy Nhơn đã ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất nhưng chưa thực hiện cưỡng chế.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

b) Cử tri huyện Tuy Phước:

- Cử tri xã Phước Lộc đề nghị  UBND tỉnh sớm đầu tư xây dựng các lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh, huyện để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhân dân.

Trả lời:

- Vấn đề ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm là vấn đề bức xúc hiện nay trong lĩnh vực giết mổ gia súc gia cầm không chỉ địa bàn Phước Lộc mà còn tại nhiều địa phương của tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 33/2014/CT-UBND ngày 22/12/2014 về việc Ban hành chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ động vật tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định.

- Tỉnh cũng đã chỉ đạo các địa phương căn cứ Quyết định nêu trên tiến hành vận động tuyên truyền, và kêu gọi các Nhà đầu tư tham gia vào lĩnh vực này. Cho đến nay toàn tỉnh chỉ có 02 địa phương kêu gọi được 04 nhà đầu tư đó là:

+ Tại Thành phố Quy Nhơn: Công ty Thực phẩm sạch Bình Định đang đầu tư vào khu vực 09 phường Trần quang Diệu và Công ty TNHH SX và chế biến thực phẩm Quảng Nam đăng ký đầu tư vào khu vực 03 phường Nhơn Bình.

+ Tại huyện Hoài Ân có 02 Nhà đầu tư cùng xin vào đầu tư tại xã Ân Phong huyện Hoài Ân, đang được các cơ quan chức năng huyện xem xét.

Tại các huyện, thị xã còn lại chưa kêu gọi được Nhà đầu tư vì qua làm việc thăm dò với một số chủ giết mổ gia súc nhỏ lẻ có điều kiện kinh tế và các Nhà đầu tư đều không muốn tham gia đầu tư vì khả năng thu hồi vốn chậm và hoạt động mang nhiều rủi ro.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng đầu tư đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của nhân dân, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần nhanh chóng triển khai kế hoạch của địa phương và kêu gọi các Nhà đầu tư, trong đó chú trọng các chủ giết mổ gia súc gia cầm lớn để đầu tư. Trong trường hợp đến cuối năm 2016, nếu địa phương nào không kêu gọi được Nhà đầu tư thì phải bố trí kinh phí xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm theo đúng quy hoạch và có trách nhiệm phân công đơn vị quản lý các cơ sở này.

c) Cử tri huyện Phù Mỹ:

- Cử tri xã Mỹ Thành đề nghị tỉnh kiểm tra việc hút cát ở cửa Đề Gi làm sạt lở đất phía thôn Vĩnh Lợi.

Trả lời:

Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TN&MT) phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra thực địa vị trí hoạt động nạo vét cát tại Đề Gi của Công ty CP KS Kiếng Hoàng và vùng sạt lở đất ở thôn Vĩnh Lợi 3, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra nhận thấy có dấu hiệu sạt lở tại khu vực thuộc thôn Vĩnh Lợi 3, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ (tuyến sạt lở khoảng 110m), khu vực này thuộc vị trí nạo vét trong luồng cửa biển Đề Gi của Dự án.

Hiện trạng vùng sạt lở là đồi cát có độ cao so với mặt nước khoảng 6m; một số khu vực biên đồi cát có trồng keo và phi lao. Khu vực này là một vũng nhỏ gần cửa biển Đề Gi nằm biệt lập với khu dân cư bởi một gành núi đá, có cự ly tới khu dân cư gần nhất khoảng 585m theo đường chim bay; cách khu vực nuôi trồng thủy hải sản tự phát của người dân khoảng 50m.

Tuyến sạt lở đất khoảng 110m, xuất hiện từ thời điểm tháng 10 và tháng 11/2015 vào mùa mưa bão và triều cường, tại thời điểm đó các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã kiểm tra xem xét và Công ty CP KS Kiếng Hoàng đã dừng hoạt động nạo vét vào đầu tháng 10/2015 cho đến nay.

Sở TN&MT đã yêu cầu Công ty CP KS Kiếng Hoàng không nạo vét cát tại khu vực trên, hoàn công việc nạo vét cát trong luồng theo quy định.

d) Cử tri huyện Phù Cát:

- Cử tri xã Cát Tường đề nghị các cấp quan tâm giải quyết việc khai thác đá tại thôn Tường Sơn gây ảnh hưởng môi trường nhất là ảnh hưởng nguồn nước sinh hoạt.

Trả lời:

UBND tỉnh đã giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra thực địa khu vực khai thác đá tại thôn Tường Sơn, xã Cát Tường, huyện Phù Cát của Công ty TNHH Tân Trung Nam. Kết quả kiểm tra cho thấy: Công ty TNHH Tân Trung Nam được UBND tỉnh cấp Giấy phép số 64/GP-UBND ngày 21/6/2011 khai thác đá tại núi Ngang thuộc địa phận thôn Tường Sơn, xã Cát Tường, huyện Phù Cát với diện tích 2,19ha thời hạn khai thác 08 năm. Được UBND huyện Phù Cát xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (BVMT) số 283/GXN-UBND ngày 05/5/2011 và phê duyệt Dự án cải tạo phục hồi môi trường tại Quyết định số 572/QĐ-CTUBND ngày 05/5/2011. Qua kiểm tra, hiện Công ty đang hoạt động khai thác đá bằng cưa xẻ đá bằng máy cưa thủy lực kết hợp nổ mìn không theo phương pháp nổ mìn như nội dung Bản cam kết BVMT được xác nhận; trong quá trình khai thác, Công ty chưa quy hoạch bãi lưu chứa chất thải rắn đất đá thải, có nhiều bãi thải cao (khoảng 6m) dễ gây sạt lở và gây bụi; khu vực khai thác đá có độ dốc cao, nước thải chủ yếu chảy tập trung về hướng Tây Bắc và Tây Nam, Công ty đã tạo 01 đoạn mương thoát nước dọc biên khu vực khai thác phía Bắc để dẫn về các hồ lắng, tuy nhiên hồ lắng không đảm bảo lắng đất đá thải.

Trong quá trình cưa xẻ đá, đã phát sinh một lượng nước thải chứa bột đá, nước thải này dẫn qua các hố lắng theo dọc suối cạn, qua đập tràn bằng đá chẻ (do Công ty xây)  trước khi chảy ra khu vực đất trồng nông nghiệp của người dân. Tuy nhiên, các hố lắng có thể tích nhỏ, kết cấu xung quanh không có kè chắn nên chưa đảm bảo lắng, có nguy cơ gây sa bồi ra đồng ruộng.

Ngoài ra, trên tuyến đường giao thông công vụ còn gây nhiều bụi.

Từ kết quả kiểm tra, Sở TN&MT đã yêu cầu Công ty thực hiện một số nội dung sau:

- Quy hoạch bãi thải để lưu chứa đất đá thải theo đúng quy định; khẩn trương san gạt các bãi thải cao.

- Xây dựng, thiết kế các hồ lắng theo Bản cam kết BVMT,  đảm bảo lắng nước thải đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường.

- Phun nước giảm thiểu bụi trên các  tuyến đường vận chuyển.

- Báo cáo bằng văn bản về các tồn tại nêu trên và nội dung thay đổi phương pháp khai thác đá về UBND huyện Phù Cát để xem xét, quyết định.

- Ngoài ra, đại diện chính quyền địa phương đã yêu cầu Công ty thực hiện đầy đủ các nội dung theo Bản cam kết BVMT đã được xác nhận và tiến hành trồng cây, cải tạo phục hồi môi trường tại những khu vực đã khai thác xong để giảm thiểu bụi. Công ty TNHH Tân Trung Nam đã cam kết khắc phục các tồn tại nêu trên trong vòng 15 ngày kể từ ngày kiểm tra.

UBND tỉnh giao UBND huyện Phù Cát phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát tình hình khắc phục của Công ty theo đúng thẩm quyền và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

đ) Cử tri huyện Tây Sơn:

- Cử tri thôn Phú Lâm, xã Tây Phú kiến nghị: Tỉnh quan tâm chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, xử lý việc xả rác thải làm ô nhiễm môi trường tại Khu Du lịch sinh thái Hầm Hô. Đây là ý kiến đã kiến nghị trước kỳ họp 12 HĐND tỉnh.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý theo quy định nếu đơn vị vi phạm và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

 

e) Cử tri huyện Tuy Phước:

- Tại Văn bản số 225/BC-UBND  ngày 22/12/2015 về kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XI, UBND tỉnh đã trả lời kiến nghị của cử tri về việc tiếp tục thu hồi số diện tích đất còn lại và hoàn thiện Khu tái định cư Nhơn Phước giai đoạn 2: “UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo không thu hồi đất diện tích đất có tranh chấp và chuyển xây dựng khu tái định cư sang khu đất khác”. Vậy, đề nghị UBND tỉnh cho biết số diện tích đất của khu tái định cư Nhơn Phước đã được thu hồi, giải phóng mặt bằng từ trước sẽ được xử lí như thế nào trong thời gian tới?

Trả lời:

Do việc tranh chấp, không đồng thuận của các hộ dân nên UBND tỉnh đã có chủ trương không thu hồi đất đối với diện tích đất có tranh chấp tại Khu tái định cư Nhơn Phước giai đoạn 2 và chuyển xây dựng khu tái định cư sang khu đất khác.

Đối với số diện tích đất của khu tái định cư Nhơn Phước đã được thu hồi, GPMB từ trước, UBND tỉnh đang chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp tục đầu tư  trong thời gian tới để sử dụng quỹ đất đã thu hồi, GPMB.

2. Về môi trường

- Cử tri khu vực 5, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn đề nghị tỉnh sớm di dời Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Hưng Phát (12 Mai Hắc Đế) đến khu công nghiệp tập trung của tỉnh, không thể để hoạt động trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường.

Trả lời:

Công ty Cổ phần TM&DV Hưng Phát được UBND thành phố Quy Nhơn cấp giấy xác nhận bản cam kết BVMT số 17/GXN-UBND ngày 19/6/2010. Trước đây cử tri khu vực có kiến nghị nhiều lần về hệ thống xử lý nước thải và lò hơi đặt gần tường rào giáp với nhà dân. UBND thành phố Quy Nhơn đã kiểm tra, hướng dẫn Công ty khắc phục. Kết quả kiểm tra gần nhất do UBND thành phố Quy Nhơn thực hiện ngày 02/12/2015 cho thấy: Công ty Cổ phần TM&DV Hưng Phát đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải và đầu tư lắp đặt hệ thống lò hơi mới tại các khu vực theo đúng quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên, Công ty vẫn chưa di dời trạm khí nén đến vị trí mới theo quy hoạch và chưa lắp đặt nắp đậy bể xử lý nước thải nên Đoàn kiểm tra đã yêu cầu đơn vị khẩn trương khắc phục tồn tại trên. Hiện nay, UBND thành phố Quy Nhơn đang theo dõi việc khắc phục của Công ty.

 

3. Về giải phóng mặt bằng, tái định cư

Cử tri thành phố Quy Nhơn:

- Cử tri xã Nhơn Hội đề nghị tỉnh quan tâm bố trí đất tái định cư tại khu TĐC Nhơn Phước 200m2 đất ở đối với các hộ dân thuộc thôn Hội Lợi (Khu Phi thuế quan chuẩn bị di dời), tạo điều kiện thuận lợi cho bà con sinh sống.

Trả lời:

Hiện nay, đối với bố trí đất tái định cư tại Khu tái định cư Nhơn Phước khi Nhà nước thu hồi đất tương ứng theo diện tích đất đang sử dụng của hộ dân. Đối với hộ đang sử dụng đất lớn hơn 150m2 đất ở sẽ được bố trí 200m2 đất ở tại Khu tái định cư Nhơn Phước; đối với hộ đang sử dụng đất từ 150m2 đất ở trở xuống sẽ được bố trí 150m2 đất ở tại Khu tái định cư Nhơn Phước.

Hiện nay lô đất số 01 đường Ngô Mây bỏ trống gần 11 năm gây lãng phí, đề nghị tỉnh sớm đưa vào sử dụng đúng mục đích.

Trả lời:

Khu đất tại số 01 Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn được quy hoạch sử dụng sử dụng vào mục đích thương mại - dịch vụ. Năm 2005, UBND tỉnh đã giao đất cho Công ty Xây dựng công trình 585 thuộc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Công ty 508) để xây dựng cao ốc văn phòng, do Công ty 508 kéo dài nhiều năm không triển khai dự án, nên năm 2008, UBND tỉnh đã có quyết định thu hồi đất. Năm 2014, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm cho Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thành Châu chuẩn bị đầu tư dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại và dịch vụ hỗn hợp. Tuy nhiên, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thành Châu không triển khai dự án nên UBND tỉnh đã có Công văn số 929/UBND-TH ngày 21/3/2016 về thu hồi chủ trương đầu tư dự án của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thành Châu để kêu gọi nhà đầu tư khác có năng lực.

VIII. VỀ LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

a) Cử tri thành phố Quy Nhơn:

- Cử tri xã Nhơn Hội đề nghị tỉnh sớm có kế hoạch tu bổ lại đường ĐT 639;  đoạn Hội Tân - Hội Thành (Nhơn Hội), vì thời gian qua các phương tiện thi công Dự án Khu kinh tế Nhơn Hội làm bong tróc, sạt lở nền đường bê tông rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên tuyến đường này.

Trả lời:

Vấn đề cử tri xã Nhơn Hội kiến nghị, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải (GTVT) làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh để yêu cầu các đơn vị thi công liên quan phối hợp với Công ty CP xây dựng giao thông Bình Định (đơn vị quản lý đường) kiểm tra, khắc phục và thực hiện công tác quản lý, sửa chữa thường xuyên tuyến đường ĐT.639 đảm bảo giao thông thông suốt.

- Cử tri xã Nhơn Hội đề nghị tỉnh quan tâm thảm nhựa đường khu tái định cư phía Nam xã Nhơn Hội (khu neo đậu tàu thuyền) tạo điều kiện thuận lợi để bà con đi lại; đồng thời sớm lắp đặt điện chiếu sáng những đoạn đường này.

Trả lời:

Do nguồn ngân sách Trung ương bố trí hạn chế nên khu tái định cư phía Nam xã Nhơn Hội (khu neo đậu tàu thuyền) chưa thực hiện thảm nhựa đường và lắp hệ thống điện chiếu sáng.

UBND tỉnh đã bố trí vốn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 để trình xin ý kiến của HĐND tỉnh.

- Cử tri phường Trần Quang Diệu kiến nghị: Tuyến Quốc lộ 1A chạy qua địa bàn phường (đoạn tại cống Trường Lâm) có nhiều hố ga không có nắp đậy rất nguy hiểm cho việc đi lại của người dân, đề nghị cơ quan chức năng tỉnh kiểm tra và sớm khắc phục.

Trả lời:

Vấn đề cử tri phường Trần Quang Diệu kiến nghị, Sở GTVT đã có văn bản đề nghị Cục Quản lý đường bộ III, Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh và nhà đầu tư BOT quan tâm kiểm tra, giải quyết.

- Cử tri phường Trần Quang Diệu kiến nghị: Tuyến Quốc lộ 1D (đoạn đường từ ngã ba Phú Tài đến công viên Long Vân) mới đưa vào sử dụng nhưng xuất hiện nhiều hầm hố, rất nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh xem xét trách nhiệm của đơn vị thi công và có hướng khắc phục.

Trả lời:

Theo báo cáo của Sở GTVT, Công trình Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1D đoạn từ ngã ba Phú Tài đến ngã ba Long Vân (đoạn từ Km0+00 đến Km1+719,97 tuyến QL.1D) do Bộ Giao thông vận tải là cấp quyết định đầu tư, Sở GTVT Bình Định là chủ đầu tư công trình, Ban QLDA công trình giao thông Bình Định làm đại diện chủ đầu tư; Ban QL GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định được UBND tỉnh Bình Định giao thực hiện công tác bồi thường GPMB công trình. Trong quá trình tổ chức thi công công trình do vướng công tác GPMB và do áp lực tiến độ công trình phải hoàn thành trước mùa mưa lũ năm 2014 nên công trình phải vừa thi công, vừa thực hiện công tác GPMB; mặt bằng được giải phóng đến đâu thì thi công đến đó. Hơn nữa, vị trí công trình là cửa ngõ ra vào thành phố Quy Nhơn có lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến rất lớn nên công trình phải vừa thi công, vừa khai thác và phải đảm bảo giao thông trên tuyến thông suốt. Vì thế, trong quá trình thi công đã xuất hiện một số vị trí bị hư hỏng cục bộ trên phần mặt đường cũ, chưa thi công xây dựng hoàn thiện mặt đường (chưa thi công lớp bê tông nhựa dày 05cm trên cùng). Trước tình hình đó, Sở GTVT đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm định lại chất lượng thi công mặt đường bê tông nhựa, chất lượng vật liệu đầu vào như: nhựa đường, cấp phối đá dăm…để kiểm tra đối chứng và xử lý khắc phục triệt để các hư hỏng nêu trên trước khi thi công lớp bê tông nhựa hoàn thiện. Đến thời điểm hiện tại, công trình Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1D (đoạn từ ngã ba Phú Tài đến ngã ba Long Vân) đã được thi công hoàn thành đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo đúng quy định hiện hành. Tuy nhiên, một vài vị trí hư hỏng cục bộ, UBND tỉnh đã giao Sở GTVT chỉ đạo đơn vị thi công sửa chữa đảm bảo chất lượng.

- Cử tri phường Bùi Thị Xuân kiến nghị: Tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua phường Bùi Thị Xuân) đã thi công xong phần đường nhưng hệ thống thoát nước dọc 2 bên đường lại xây dựng mương hở, rất dễ xảy ra tai nạn giao thông và mất mỹ quan đô thị. Đề nghị ngành giao thông xem xét làm nắp đan đậy hệ thống thoát nước trên để đảm bảo an toàn giao thông cho người đi lại.

Trả lời:

Vấn đề cử tri phường Trần Quang Diệu kiến nghị, Sở GTVT đã có văn bản đề nghị Cục Quản lý đường bộ III, Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh và nhà đầu tư BOT quan tâm kiểm tra, giải quyết

- Cử tri phường Ngô Mây kiến nghị: Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D (đoạn từ ngã ba Long Vân đến Bến xe khách Liên tỉnh) và tuyến đường Long Vân - Long Mỹ thi công rất chậm. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành dự án.

Trả lời:

Vấn đề cử tri phường Ngô Mây kiến nghị liên quan đến dự án Nâng cấp, mở rộng QL.1D (đoạn từ ngã ba Long Vân đến Bến xe khách liên tỉnh), UBND tỉnh giao Sở GTVT có văn bản chỉ đạo Ban QLDA công trình giao thông Bình Định kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công. Riêng công trình đường Long Vân - Long Mỹ là công trình BT, UBND tỉnh giao Ban QLDA các công trình trọng điểm tỉnh tiếp tục hoàn thành các thủ tục theo quy định, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

b) Cử tri huyện Tây Sơn:

- Tỉnh cho biết kế hoạch cụ thể sửa chữa nâng cấp QL 19B.

Trả lời:

Trong các năm 2015 và 2016, Sở GTVT đã đầu tư sửa chữa tuyến QL.19B các hạng mục sau: Sửa chữa cải tạo mặt đường các đoạn bị hư hỏng nặng từ lý trình Km29+00 - Km57+830; đầu tư bổ sung hệ thống rãnh thoát nước dọc từ lý trình Km36+800 - Km43+00 và đầu tư thay thế cầu bản tại Km54+895 trên tuyến QL.19B, với nguồn kinh phí đầu tư khoảng 30 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương. Riêng kế hoạch nâng cấp tuyến đường QL.19B, UBND tỉnh đã có văn bản báo cáo Bộ GTVT xem xét nhưng đến nay Bộ GTVT chưa cân đối được vốn nên chưa triển khai được.

- Cử tri xã Bình Nghị kiến nghị: Tỉnh quan tâm đầu tư đoạn đường từ QL 19 đi Tháp Thủ Thiện giáp đường 636B để đảm bảo giao thông thuận tiện.

Trả lời:

Tại Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 02/3/2016, UBND tỉnh đã có chủ trương đầu tư dự án Đường vào các lò võ và di tích trên địa bàn tỉnh. Theo đó, giai đoạn 2 của dự án sẽ đầu tư tuyến đường kết nối tháp Dương Long - Di tích Gò Dài - Tháp Thủ Thiện - Lò võ Phan Thọ - Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt (Bảo tàng Quang Trung).

- Tỉnh đặt đèn tín hiệu tại ngã tư UBND xã Bình Thuận (đường ĐT 638) để đảm bảo an toàn giao thông.

Trả lời:

Vấn đề cử tri kiến nghị việc lắp đặt đèn tín hiệu tại ngã tư UBND xã Bình Thuận, UBND tỉnh giao Ban ATGT tỉnh chủ trì phối hợp các ngành có liên quan và địa phương kiểm tra, đề xuất.

- Tỉnh chỉ đạo ngành chức năng khảo sát, thi công hệ thống rào chắn tại cầu ngã ba thôn Kiên Ngãi, xã Bình Thành (thuộc QL 19B) vừa thi công xong. Vì đây là cung đường các phương tiện tham gia giao thông đông, phức tạp, thường xảy ra tai nạn làm chết nhiều người.

Trả lời:

Vị trí cử tri phản ánh là ngã ba giao giữa đường QL.19B và đường dân sinh thôn Kiên Ngãi, xã Bình Thành (gần cầu bản tại Km54+895, tuyến QL.19B). Vị trí này đã được Sở GTVT đầu tư nâng cấp, mở rộng mặt đường đảm bảo thông thoáng, êm thuận (nền đường rộng 7,5 mét, mặt đường rộng 6,5 mét), không bị che khuất tầm nhìn và được bố trí đầy đủ hệ thống cọc tiêu, biển báo theo quy định. Hơn nữa, theo báo cáo của Công ty CP giao thông thủy bộ Bình Định (đơn vị quản lý đường) các vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực này phần lớn do ý thức của người tham gia giao thông. Để giải quyết vấn đề cử tri kiến nghị, UBND tỉnh giao Sở GTVT phối hợp với Ban ATGT tỉnh cùng các ngành có liên quan và địa phương kiểm tra, xử lý.

c) Cử tri huyện Phù Mỹ:

-  Hiện nay việc thi công đường tránh Quốc lộ 1A, đoạn ngang qua thị trấn Phù Mỹ đã hoàn thành. Tuy nhiên hệ thống kênh mương, cầu cống còn nhiều bất cập, lắp đặt không phù hợp, lấp mương… đã làm ảnh hưởng đến việc thoát nước, dẫn nước, tưới tiêu sản xuất, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trong vùng; các ngã tư đấu nối, giao nhau với đường dân sinh chưa được đặt biển báo, đèn báo hiệu giao thông không đảm bảo an toàn giao thông cho người đi đường. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp cùng địa phương sớm kiểm tra, khắc phục.

- Trong quá trình thi công đường tránh Quốc lộ 1A, đoạn ngang qua thị trấn Phù Mỹ đơn vị thi công lu, nén nền đường đã làm rung nứt nhà dân, đợt 1 có một số hộ dân đã được đền bù, còn số hộ dân đề nghị đền bù đợt 2 đã được cơ quan chức năng đo đạc, thẩm định, làm đầy đủ thủ tục nộp rồi nhưng đến nay vẫn chưa được đền bù. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét, sớm đền bù cho dân.

Trả lời:

Dự án Mở rộng Quốc lộ 1 do Bộ GTVT làm chủ đầu tư và Ban QLDA đường Hồ Chí Minh làm đại diện chủ đầu tư. Vấn đề kiến nghị của cử tri, Sở GTVT đã có văn bản đề nghị Ban QLDA đường Hồ Chí Minh kiểm tra giải quyết.

d) Cử tri huyện Tuy Phước:

- Quốc lộ 1A đã được đầu tư, mở rộng, nâng cấp nhân dân rất phấn khởi, tuy nhiên, hiện nay một số đoạn vừa mới thi công xong lại bị dộp lở, bong tróc nền đường. Cử tri thị trấn Diêu Trì đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra chất lượng thi công công trình; đồng thời xử lý kịp thời những chỗ bị hư hỏng.  

Trả lời:

Vấn đề cử tri huyện Tuy Phước kiến nghị thuộc công trình mở rộng QL.1 đoạn Km1212+400 ÷ Km1243+000, tỉnh Bình Định theo hình thức Hợp đồng BOT do Công ty TNHH đầu tư BOT Bình Định là nhà đầu tư, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh là đơn vị quản lý dự án. Để giải quyết vấn đề cử tri kiến nghị, UBND tỉnh giao Sở GTVT có văn bản đề nghị Ban QLDA đường Hồ Chí Minh phối hợp với nhà đầu tư BOT kiểm tra giải quyết.

- Hàng ngày lưu lượng xe trọng tải lớn chạy  qua tuyến đường ĐT 636B, từ  Gò Bồi đi Bình Định rất nhiều. Đây chính là một trong những nguyên nhân làm cho tuyến đường này xuống cấp nghiêm trọng như hiện nay. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tăng cường kiểm soát trọng tải của các xe lưu thông trên tuyến Gò Bồi - Bình Định và có kế hoạch tu sửa tuyến đường trên.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh giao Sở GTVT chỉ đạo Thanh tra giao thông tăng cường tuần tra, kiểm tra xử lý các trường hợp phương tiện vi phạm vận chuyển hàng hóa vượt quá tải trọng cho phép. Mặt khác, Ban ATGT tỉnh đã trang bị cân tải trọng xách tay cho địa phương, yêu cầu UBND huyện Tuy Phước chỉ đạo Công an huyện phối hợp với Thanh tra giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để kiểm tra tình trạng xe quá tải trên tuyến.

- Trong quá trình thi công công trình Quốc lộ 19,  đơn vị thi công đã nâng mặt đường Quốc lộ 19 cao hơn đường dân sinh vào xóm Huỳnh Nam, thôn Huỳnh Mai, xã Phước Nghĩa, gây khó khăn trong việc đi lại của người dân trong sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng và đơn vị thi công sớm khắc phục để nhân dân thuận tiện trong việc đi lại và sản xuất.

Trả lời:

Dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường QL.19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A) do UBND tỉnh Bình Định là cấp quyết định đầu tư; Sở GTVT là chủ đầu tư dự án; Ban QLDA công trình giao thông Bình Định làm đại diện chủ đầu tư công trình. Việc cao độ mặt đường QL.19 được đắp cao do công trình này được thiết kế với tần suất thoát lũ đối với công trình đường là 2% và công trình cầu là 1% để đảm bảo khả năng thoát lũ theo quy định. Đối với các vấn đề cử tri kiến nghị, UBND tỉnh giao Sở GTVT có văn bản chỉ đạo Ban QLDA công trình giao thông Bình Định phối hợp với các đơn vị có liên quan cùng địa phương kiểm tra và đề xuất xử lý đối với các vuốt nối giữa đường dân sinh hiện trạng và đường QL.19 mới đảm bảo êm thuận phục vụ tốt nhu cầu đi lại và sản xuất của nhân dân vùng dự án.

- UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng quan tâm, khắc phục hoạt động của hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư thị trấn Tuy Phước, vì hệ thống đèn tín hiệu tại ngã tư này hoạt động quá muộn (sau 6 giờ 30 phút), trong khi đó, vào sáng sớm, lưu lượng người qua lại rất đông, đã gây tai nạn cho người đi đường do không đảm bảo phân luồng giao thông.

Tại Văn bản số 225/BC-UBND ngày 22/12/2015 về kết quả trả lời ý kiến , kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XI, UBND tỉnh giao Ban ATGT tỉnh khẩn trương phối hợp với UBND huyện Tuy Phước kiểm tra, giải quyết. Tuy nhiên, để khắc phục tình trạng nêu trên, UBND huyện đã có nhiều văn bản gửi UBND tỉnh và Ban ATGT tỉnh đề nghị kiểm tra, khắc phục nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh khẩn trương khắc phục.

Trả lời:

UBND tỉnh yêu cầu Ban ATGT tỉnh khẩn trương phối hợp với UBND huyện Tuy Phước kiểm tra, giải quyết.

- Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, trong thời gian qua, Công ty Nhật Minh - đơn vị thi công sửa chữa, nâng cấp cầu Ông Đô, thôn Mỹ Điền - thị trấn Tuy Phước đã hốt hết đất làm đường tạm; tuy nhiên việc khắc phục của Công ty không đảm bảo, gây bức xúc trong nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm tiếp tục chỉ đạo Công ty khẩn trương khắc phục trả lại mặt bằng như nguyên trạng ban đầu hoặc sâu hơn lúc ban đầu để thông thoáng dòng chảy, phục vụ sản xuất nông nghiệp của bà con.

Trả lời:

Vấn đề cử tri phản ánh, Sở GTVT đã có văn bản đề nghị và Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã có văn bản phúc đáp: Theo đó, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thanh thải dòng chảy cầu Ông Đô đảm bảo thoát nước, không làm ứ đọng ảnh hưởng đến canh tác nông nghiệp của người dân và cam kết sẽ hoàn thành trong tháng 3/2016.

- Trong quá trình thi công Quốc lộ 19, đơn vị thi công đã làm ảnh hưởng đến một số công trình của địa phương có sự đóng góp của nhân dân. UBND xã đã có văn bản đề nghị hỗ trợ để xây dựng lại, nhưng đến nay chưa có ý kiến của các ngành chức năng, cụ thể như kênh mương bê tông 02 tuyến ở thôn Huỳnh Mai, xã Phước Nghĩa (dài khoảng 110m), đường bê tông ở 2 thôn Huỳnh Mai và Hưng Nghĩa (dài khoảng 220m).

Trả lời:

Nội dung cử tri huyện Tuy Phước kiến nghị, UBND tỉnh giao Sở GTVT chỉ đạo Ban QLDA công trình giao thông Bình Định là đơn vị đại diện chủ đầu tư của dự án Tuyến đường QL.19 phối hợp với các đơn vị có liên quan cùng địa phương kiểm tra giải quyết.

- Khi thi công cầu Huỳnh Mai và thi công công trình Đê An Thuận, các đơn vị thi công: Công ty Xây dựng Đống Đa và Công ty TNHH xây dựng Tấn Thành đã đổ đất làm đường công vụ nên làm lấp tuyến kênh N6 ở vị trí gần cầu Huỳnh Mai, chính quyền địa phương đã kiến nghị nhiều lần nhưng các đơn vị thi công vẫn chưa khắc phục làm ảnh hưởng đến tưới tiêu. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công sớm khắc phục để đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp. Riêng việc phá dỡ đường tránh công vụ phục vụ thi công công trình cầu Huỳnh mai đã được đơn vị thi công khắc phục nhưng làm chiếu lệ nên việc lấp tuyến mương N6 vẫn chưa được xử lý triệt để.

Trả lời:

Vấn đề cử tri huyện Tuy Phước kiến nghị việc thi công hạng mục đường tránh công vụ thuộc công trình cầu Huỳnh Mai đã làm ảnh hưởng tuyến kênh N6 trên địa bàn thôn Huỳnh Mai, xã Phước Nghĩa, UBND tỉnh giao Sở GTVT có văn bản chỉ đạo đơn vị thi công phối hợp với địa phương kiểm tra, khắc phục. Đối với các vấn đề liên quan đến công trình Đê An Thuận do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, xử lý và báo cáo UBND tỉnh.

đ) Cử tri huyện Vân Canh:

- UBND tỉnh quan tâm xem xét cho mở một số tuyến đường ngang và xây dựng mới từ 1 -2 cây cầu vượt sông Hà Thanh, đoạn phía Đông địa bàn thị trấn Vân Canh để phục vụ kế hoạch giãn dân tạo điều kiện phát triển kinh tế địa phương. Đồng thời, có kế hoạch mở đường từ xã Canh Hiển đến làng Canh Giao Trong, xã Canh Hiệp tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế - xã hội vùng khó khăn, chiến khu cách mạng và giúp cho nhân dân đi lại được thuận lợi, vì hiện tại vào làng này phải đi vòng qua đường của tỉnh Phú Yên.

Trả lời:

Các công trình cử tri phản ánh do UBND huyện Vân Canh quản lý, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Vân Canh tổ chức kiểm tra và chủ động cân đối từ nguồn ngân sách của địa phương, nguồn hỗ trợ xi măng từ Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 hoặc các nguồn vốn từ các chương trình 30a, 135... để có kế hoạch đầu tư xây dựng. Trong trường hợp kinh phí lớn ngoài khả năng cân đối của địa phương, UBND huyện Vân Canh có văn bản đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí.

- UBND tỉnh trình các cơ quan chức năng Trung ương về việc công bố quy hoạch chi tiết cụ thể đối với Quốc lộ 19C qua địa phận huyện Vân Canh để cán bộ và nhân dân biết, thực hiện trong quá trình xây dựng công trình và nhà ở.   

 

Trả lời:

Theo Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải tỉnh Bình Định đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 thì tuyến QL.19C được quy hoạch đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn đường cấp III. Nên theo các quy định tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 và Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ thì chỉ giới hành lang an toàn đường bộ đối với tuyến QL.19C được xác định từ mép ngoài cùng của nền đường bộ (chân mái taluy nền đường đắp hoặc mép ngoài của rãnh dọc tại các vị trí không đào không đắp hoặc mép đỉnh mái taluy nền đường đào) ra mỗi bên 15 mét (đối với các đoạn trong đô thị xác định theo quy hoạch đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

e) Cử tri thị xã An Nhơn:

- Cử tri phường Đập Đá đề nghị cấp trên khi mở thầu xây dựng nên mời những nhà thầu có năng lực, uy tín, có trách nhiệm, vì hiện nay các công trình mới xây dựng đều bị hư hỏng như đường QL 1 mới, đường ở 2 đầu cầu Ông Chất - Nhơn Hưng, đồng thời, có điều khoản ràng buộc trách nhiệm cao hơn đề tránh làm lại nhiều lần, gây bức xúc trong nhân dân.

Trả lời:

Các công trình cử tri phản ánh thuộc các dự án do Bộ GTVT làm chủ đầu tư. Để giải quyết vấn đề cử tri phản ánh, UBND tỉnh giao Sở GTVT tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh báo cáo kiến nghị Bộ GTVT xem xét.

- Cử tri khu vực Trung Ái, phường Nhơn Hòa kiến nghị Công ty thi công mở rộng Quốc lộ 19 đã làm mái đường ở phía nam đoạn từ đường vào xóm Trực Sơn đến đầu dốc Bao Bì thuộc khu vực Trung Ái quá đứng, nhưng không làm đường để xe máy cày lên, xuống phục vụ nông nghiệp cho cánh đồng Phú Quý. Đề nghị các cấp xem xét cho mở đường đi để phục vụ sản xuất nông nghiệp cánh đồng này.

Trả lời:

Vấn đề cử tri thị xã An Nhơn kiến nghị thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL.19 đoạn Km17+027-Km50+00 trên địa phận tỉnh Bình Định theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) do Bộ GTVT là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện Hợp đồng dự án với Nhà đầu tư (Tổng Công ty 36 - Bộ Quốc phòng) và Ban QLDA 5 là đơn vị quản lý dự án. UBND tỉnh giao Sở GTVT có văn bản đề nghị Ban QLDA 5 và Nhà đầu tư kiểm tra, xem xét giải quyết.

- Cử tri xã Nhơn Phúc đề nghị UBND tỉnh cho xây dựng cầu Bầu Xã (giữa thôn Hòa Mỹ, xã Nhơn Phúc với Bình Nghi, Tây Sơn), để cho nhân dân thuận tiện đi lại.

 

Trả lời:

Công trình cử tri phản ánh do UBND thị xã An Nhơn quản lý, UBND tỉnh giao UBND thị xã An Nhơn tổ chức kiểm tra và chủ động cân đối từ nguồn ngân sách của địa phương để có kế hoạch đầu tư xây dựng hoặc có văn bản trình UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí (nếu kinh phí đầu tư lớn).

g) Cử tri huyện An Lão:

- Cử tri xã An Hưng, An Tân đề nghị cấp trên sớm quan tâm thực hiện sửa chữa và nâng cấp đường 5b, đoạn đường từ xã An Hòa đến huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi để nhân dân đi lại, vận chuyển lưu thông hàng hóa và học sinh đi học được thuận tiện.

Trả lời:

Hiện nay, do khó khăn về nguồn vốn dành cho đầu tư xây dựng cơ bản nên việc đầu tư xây dựng tuyến đường cử tri phản ảnh là chưa thể thực hiện được. UBND tỉnh sẽ xem xét đầu tư khi có điều kiện về nguồn vốn.

- Cử tri xã An Trung: Hiện nay, người dân của làng Đồng Phe (Thôn 5 An Trung) và làng Nước Loi (Thôn 6 An Trung) đi làm, hoặc đau ốm đi bệnh viện và các cháu học sinh đi học phải qua sông; trong mùa mưa lũ nước lớn rất nguy hiểm. Kính đề nghị cấp trên sớm quan tâm xây dựng cầu treo cho 2 làng (Làng Đồng Phe thôn 5 và làng Nước Loi thôn 6 xã An Trung).

Trả lời:

Kiến nghị của cử tri huyện An Lão về việc đầu tư xây dựng các cầu treo trên địa bàn là cần thiết. Các cầu treo Đồng Phe, Nước Loi và cầu thôn 5 - thôn 3 (xã An Trung) đã được Sở GTVT đăng ký vào danh mục của Đề án “Xây dựng cầu dân sinh đảm bảo an toàn giao thông” của Bộ GTVT. Do khó khăn về nguồn vốn đầu tư nên trong giai đoạn 1 của Đề án, Bộ GTVT chỉ triển khai đầu tư xây dựng một số cầu treo dân sinh hoặc cầu giao thông nông thôn tại những vị trí thật sự bức xúc. Việc đầu tư xây dựng các cầu treo Đồng Phe, Nước Loi và cầu thôn 5 - thôn 3 (xã An Trung), dự kiến sẽ được Bộ GTVT xem xét, triển khai trong giai đoạn sau năm 2016.

h) Cử tri huyện Phù Cát:

- Cử tri xã Cát Trinh kiến nghị: Tỉnh quan tâm đầu tư đường và cầu qua 02 cánh đồng Hương Mây và Hương Lan, để việc đi lại và vận chuyển nông sản của người dân được thuận lợi.

Trả lời:

Công trình cử tri phản ánh do UBND huyện Phù Cát quản lý, UBND tỉnh giao UBND huyện Phù Cát tổ chức kiểm tra và chủ động cân đối từ nguồn ngân sách của địa phương để có kế hoạch đầu tư xây dựng hoặc có văn bản trình UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí (nếu kinh phí đầu tư lớn).

IX LĨNH VỰC Y TẾ, CHÍNH SÁCH BHYT, BHXH:

1. Về Y tế

- Cử tri thành phố Quy Nhơn kiến nghị: Hiện nay, phường Lê Lợi có 98 hội viên bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin, nhưng chỉ có 26 hội viên được hưởng chế độ, số còn lại chưa được hưởng. Vì theo quy định của Bộ Y tế về 17 nhóm bệnh là không thiết thực (chỉ có ung thư với đái tháo đường thuộc tuýp 2 mới được Hội đồng Y khoa giám định và cho hưởng chế độ), làm thiệt thòi cho những người hoạt động ở chiến trường bị quân đội Mỹ rãi chất độc da cam/dioxin. Đề nghị tỉnh kiến nghị Trung ương (đặc biệt là Bộ Y tế) điều chỉnh lại cho phù hợp.

Trả lời:

Việc khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học được thực hiện theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18/11/2013 của Bộ Y tế và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ. Tại Điều 2 Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH quy định Danh mục gồm 17 bệnh, tật, dị dạng, dị tật liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học.

Trong thời gian qua, theo đề nghị của Hội đồng Giám định y khoa tỉnh, Sở Y tế đã cấp Giấy chứng nhận cho trên 570 trường hợp, với các loại bệnh, tật, dị dạng, dị tật liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học như: các loại bệnh ung thư, đái tháo đường type 2, bệnh thần kinh ngoại biên, bất thường sinh sản, rối loạn tâm thần, dị dạng, dị tật bẩm sinh...

Tuy nhiên, UBND tỉnh sẽ chuyển kiến nghị của cử tri đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

2. Lĩnh vực BHYT, BHXH:

a) Cử tri thành phố Quy Nhơn:

- Hiện nay Bảo hiểm y tế chưa thực hiện thông tuyến, gây khó khăn cho người dân khám, chữa bệnh có thẻ bảo hiểm. Cử tri phường Hải Cảng đề nghị ngành y tế xem xét lại vấn đề trên và sớm thực hiện thông tuyến.

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 22, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), từ ngày 01/01/20126, người tham gia BHYT đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh được hưởng quyền lợi như người tham gia BHYT khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến.

Như vậy, từ ngày 01/01/2016 thực hiện thông tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT (không phân biệt trái tuyến, vượt tuyến) đối với cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện trên cùng địa bàn tỉnh.

Thực hiện quy định trên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định đã bổ sung điều khoản này vào trong hợp đồng khám chữa bệnh BHYT năm 2016 với các cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện trong tỉnh và triển khai thực hiện thống nhất kể từ ngày 01/01/2016.

- Hiện nay, một số khoa, phòng ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh như: Phòng khám siêu âm, Phòng khám bệnh phục vụ nhân dân chưa nhiệt tình và thiếu trách nhiệm trong việc chẩn đoán và điều trị. Cử tri phường Lê Hồng Phong đề nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý.

Trả lời:

Theo báo cáo của Sở Y tế: Việc giáo dục y đức, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh, quy tắc ứng xử giao tiếp của nhân viên y tế đối với người bệnh, người nhà người bệnh luôn được ngành Y tế quan tâm triển khai thực hiện và thường xuyên kiểm tra, giám sát. Tinh thần thái độ phục vụ người bệnh của cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành y tế tỉnh nhà đến nay đã có nhiều chuyển biến tích cực so với thời gian trước đây, nhất là sau khi triển khai thực hiện Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế; Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

Riêng Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong thời gian qua đã rất tích cực triển khai nhiều giải pháp tăng cường giáo dục y đức, quy tắc giao tiếp, ứng xử cho nhân viên y tế như: xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” tại Bệnh viện; tập huấn kỹ năng giao tiếp ứng xử cho toàn thể viên chức và người lao động trong Bệnh viện; tổ chức ký cam kết thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” giữa viên chức và người lao động với lãnh đạo các khoa, phòng, Bệnh viện; kiện toàn công tác tổ chức đón tiếp người bệnh đến khám, chữa bệnh tại Khoa Khám bệnh, khoa lâm sàng, cận lâm sàng; đã thành lập 04 Tổ kiểm tra do 04 Phó Giám đốc Bệnh viện làm Tổ trưởng, có nhiệm vụ kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc thực hiện quy chế bệnh viện, trong đó đặc biệt quan tâm về giao tiếp ứng xử, thời gian làm việc, thái độ, tinh thần trách nhiệm của viên chức và người lao động...

Ngày 17/3/2016 vừa qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thành lập đoàn tự kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Kết quả kiểm tra tại các khoa, phòng thuộc Bệnh viện (trong đó có khoa Khám và phòng khám siêu âm thuộc khoa Thăm dò chức năng), đoàn kiểm tra nhận thấy hầu hết nhân viên y tế tại các khoa, phòng đã có chuyển biến sâu sắc trong việc thực hiện tốt giao tiếp ứng xử, giờ giấc làm việc, tinh thấn thái độ làm việc và trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao; kiểm tra đơn thư phản ánh thông qua các hòm thư góp ý được lưu tại phòng Quản lý chất lượng bệnh viện thì chủ yếu là đơn thư khen ngợi về giao tiếp, ứng xử và tinh thần, thái độ phục vụ của nhân viên y tế.

Tuy nhiên, từng nơi, từng lúc cá biệt vẫn còn một số viên chức, người lao động có biểu hiện tinh thần, thái độ phục vụ chưa tốt, chưa đáp ứng được sự hài lòng của người bệnh, người nhà người bệnh.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế tiếp tục thực hiện các giải pháp tuyên truyền, giáo dục y đức, quy tắc giao tiếp, ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tiếp nhận thông tin, phản ánh từ người bệnh, người nhà người bệnh về tinh thần, thái độ phục vụ của nhân viên y tế; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người bệnh.

- Hiện nay việc mua BHYT tự nguyện trong nhân dân bắt buộc phải mua hết từng nhân khẩu trong hộ gia đình, việc này gây rất nhiều khó khăn cho những hộ gia đình có đông nhân khẩu và thu nhập thấp. Cử tri phường Trần Phú đề nghị cơ quan chức năng xem xét lại vấn đề trên, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân có điều kiện tham gia BHYT tự nguyện.

Trả lời:

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định tham gia BHYT theo hộ gia đình. Theo đó, đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình bao gồm toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú chưa có thẻ BHYT. Trường hợp thành viên trong hộ gia đình đi học, làm việc xa nhà, có giấy tạm vắng hoặc đã tham gia BHYT tại nơi học tập, làm việc thì không tính vào danh sách tham gia BHYT của hộ gia đình.

Để khuyến khích các thành viên trong hộ gia đình tham gia BHYT, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định mức đóng BHYT được giảm dần khi có nhiều thành viên trong hộ gia đình cùng tham gia BHYT, cụ thể: Người thứ nhất trong hộ gia đình đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; từ người thứ hai, thứ ba, thứ tư mức đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi mức đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Việc tham gia BHYT theo hộ gia đình thực hiện theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế, nhằm đảm bảo tính cộng đồng, chia sẻ trong chăm sóc sức khỏe và thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân theo lộ trình Chính phủ đã đề ra.

b) Cử tri thị xã An Nhơn:

- Cử tri phường Đập Đá đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lại khoản thoái thu bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ, công chức theo quy định, không nên chờ khi có đơn mới giải quyết.

Trả lời:

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) số 71/2006/QH11 có hiệu lực thi hành 01/01/2007, Luật Việc làm số 38/2013/QH13 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2015 và Luật BHXH số 58/2014/QH13 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2016 thì đối tượng công chức không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); đối tượng là viên chức phải đóng BHTN.

Từ khi chính sách BHTN có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2009, ngành bảo hiểm xã hội đã tiến hành thu BHTN theo quy định; tuy nhiên tại thời điểm thu do chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể đối tượng là công chức, viên chức, nên ngành đã thu BHTN hầu hết những người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập (ở đây chủ yếu là hiệu trưởng các trường công lập).

Căn cứ khoản 4 Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; Khoản 3 Điều 4 Thông tư 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP thì những người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập không phải đóng BHTN.

Thực hiện quy định này, ngày 30/9/2015, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định có Công văn số 879/BHXH-PT hướng dẫn việc thoái thu bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, hồ sơ thủ tục thoái thu bao gồm: Quyết định điều động, bổ nhiệm của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập ; 01 danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT. Hồ sơ không yêu cầu phải có đơn đề nghị thoái thu. 

Thực hiện hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện thoái thu tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp đến các đơn vị sự nghiệp công lập (có người đứng đầu được xác định là công chức) thuộc địa bàn quản lý. Cán bộ, công chức trong diện thoái thu liên hệ đơn vị công tác để nhận tiền thoái thu.

X. VĂN HÓA, DU LỊCH

- Cử tri xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn tiếp tục đề nghị UBND tỉnh quan tâm điều chỉnh diện tích quy hoạch khu di tích thành Hoàng Đế để trình lại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, vì diện tích tỉnh đề nghị quy hoạch hiện nay trên 300ha là quá lớn, ảnh hưởng đến diện tích và quyền sử dụng đất của nhân dân (như tách hộ cho con, chuyển nhượng và sử dụng đất, sửa chữa, cơi nới nhà cửa...).

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương điều chỉnh diện tích khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích thành Hoàng Đế, thị xã An Nhơn và giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai các công việc để điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích thành Hoàng Đế, báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định theo thẩm quyền.

XI. VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Cử tri thành phố Quy Nhơn:

- Tỉnh kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa bộ môn Lịch sử vào bộ môn chính để giảng dạy và tổ chức mặc niệm trước khi chào cờ tại các trường học để học sinh biết và tri ân của các thế hệ trước đã ngã xuống vì hòa bình, độc lập cho thế hệ hôm nay.

Trả lời:

- Hiện nay, chương trình mới dành một thời lượng đáng kể cho môn Lịch sử ở bậc học Tiểu học và Trung học theo hướng càng lên lớp trên thì việc dạy học tích hợp và theo chuyên đề càng sâu hơn.

- Theo hướng dẫn Chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca của Bộ Giáo dục và Đào tạo không quy định các nhà trường, cơ sở giáo dục phải thực hiện mặc niệm trước khi chào cờ. UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, xem xét đề xuất cấp có thẩm quyền (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng Đội Trung ương) xem xét ý kiến kiến nghị của cử tri.

- Cử tri xã Nhơn Hội đề nghị tỉnh sớm có chủ trương xây dựng trường THPT trên bán đảo Phương Mai để học sinh 03 xã Nhơn Lý, Nhơn Hội, Nhơn Hải và các xã lân cận như: xã Phước Hoà, Phước Thắng (tuy phước); xã Cát Chánh, Cát Tiến (Phù Cát) được đi học gần nhà.

Trả lời:

Theo Quyết định số 4008/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy hoạch mạng lưới trường, lớp học (mầm non và phổ thông)  ngành Giáo dục và Đào tạo, đến năm 2020 sẽ xây dựng tại xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn 01 trường Trung học phổ thông. Trên cơ sở Quy hoạch được phê duyệt, tỉnh sẽ xem xét đầu tư xây dựng trường THPT tại địa bàn xã Nhơn Hội khi đủ điều kiện thành lập trường theo quy định.

XII. VỀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

a) Cử tri thành phố Quy Nhơn:

- Cử tri các phường, xã tiếp tục đề nghị tỉnh quan tâm điều chỉnh nâng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, phường và cán bộ thôn, tổ dân phố, vì hiện nay mức phụ cấp đang được hưởng là quá thấp (cùng nội dung kiến nghị của cử tri nhiều địa phương trong tỉnh).

Trả lời:

Theo quy định của UBND tỉnh, hiện nay ở cấp xã có từ 21 chức danh người hoạt động không chuyên trách hưởng mức phụ cấp từ 1,0 đến 1,2 mức lương cơ sở, được ngân sách hỗ trợ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và tham gia bảo hiểm y tế; ở thôn, làng, khối phố, khu phố có 4 chức danh người hoạt động không chuyên trách hưởng mức phụ cấp hệ số từ 0,5 đến 0,6 mức lương cơ sở, được ngân sách hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

Theo quy định tại Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ, mức khoán quỹ chi trả phụ cấp (bao gồm 3% bảo hiểm y tế) đối với người hoạt động không chuyên trách xã theo phân loại đơn vị hành chính: xã loại 1 bằng 20,3 mức lương cơ sở; xã loại 2 bằng 18,6 mức lương cơ sở; xã loại 3 bằng 17,6 mức lương cơ sở.

Trong năm 2014, UBND tỉnh đã nâng mức phụ cấp cho các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã (mỗi chức danh tăng thêm hệ số 0,2 mức lương cơ sở kể từ ngày 01/01/2014). Theo đó, tổng phụ cấp bình quân đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã loại 1 bằng 24,2 mức lương cơ sở; xã loại 2 bằng 22,0 mức lương cơ sở; xã loại 3 bằng 20,9 mức lương cơ sở. Đồng thời, ngân sách tỉnh chi trả kinh phí 3% bảo hiểm y tế của người hoạt động không chuyên trách ở xã.

Vì vậy, tổng phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã cao hơn mức khoán quỹ phụ cấp quy định của Chính phủ. Nếu tiếp tục nâng mức phụ cấp trong thời gian tới sẽ tiếp tục vượt trần mức khoán theo quy định của Chính phủ và ngân sách địa phương chưa thể cân đối được.

b) Cử tri huyện Tuy Phước:

- Cử tri xã Phước Nghĩa đề nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ chế độ mua thẻ BHYT cho công an viên vì hiện nay công an viên làm việc vất vả, nhiều nguy cơ tai nạn, thương tích nhưng phụ cấp quá thấp (khoảng 550.000 đồng/tháng).

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ: “Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên thực hiện bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế”.

Hiện nay, Phó Công an xã đã được hỗ trợ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và điều chỉnh mức khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội ở cấp xã, thôn.

Theo quy định tại Quyết định nêu trên, Công an viên không thuộc chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, làng, khối phố, khu phố. Do đó Công an viên không thuộc đối tượng hỗ trợ kinh phí tham gia đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

c) Cử tri huyện Vân Canh:

- UBND tỉnh sớm kiến nghị Trung ương giải quyết, cắm mốc giới giữa huyện Đồng Xuân, Phú Yên và huyện Vân Canh tại các Tiểu khu 380-381 tạo điều kiện cho nhân dân sản xuất và ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội của địa phương, vì hiện tại 02 Tiểu khu này đang có sự tranh chấp giữa nhân dân 02 huyện.

Trả lời:

Để giải quyết các tranh chấp đất đai có liên quan đến đường địa giới hành chính, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 07/8/2015 về tăng cường công tác giải quyết tranh chấp địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, giao Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên thực hiện các bước quy trình khảo sát, xây dựng phương án báo cáo UBND tỉnh kiến nghị Bộ ngành Trung ương giải quyết theo quy định.

d) Cử tri huyện Tây Sơn:

- Hiện nay người hoạt động không chuyên trách xã, ở thôn phụ cấp qúa thấp không đáp ứng nhu cầu cuộc sống. Đề nghị tỉnh nâng mức phụ cấp và cho chủ trương về định mức chi phụ cấp cho xóm trưởng.

Trả lời:

Chức danh Xóm trưởng,Tổ trưởng tổ dân phố hiện không thuộc chức danh được hưởng phụ cấp theo quy định.

- Trước kia, các xã tham gia đóng bảo hiểm cho người lao động thuộc diện hợp đồng trong định biên (Tư pháp, địa chính, văn phòng) nhưng năm 2015 BHXH không cho tham gia. Lý do là không có chức danh “hợp đồng trong định biên” đối với các chức danh trên. Đề nghị tỉnh chỉ đạo cho xã được đóng BHXH để anh em yên tâm công tác. Đã kiến nghị trước kỳ họp 12 HĐND tỉnh.

Trả lời:

Những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động ở xã, thị trấn không phải là cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức nên không thuộc đối tượng tham gia BHXH và BHYT bắt buộc, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không thu BHXH đối với số đối tượng nêu trên. Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, kiểm tra việc bố trí cán bộ, công chức cấp xã, nếu thiếu thì tổ chức tuyển dụng theo thẩm quyền và để đảm bảo quyền lợi của cán bộ, công chức cấp xã theo quy định.

- Cử tri xã Bình Tường đề nghị tỉnh cho chủ trương để xã đóng bảo hiểm cho kỹ thuật viên Đài truyền thanh. Vì nhiệm vụ công việc rất nguy hiểm (leo trèo sửa chữa các cụm loa trên cao, ...).

Trả lời:

Kỹ thuật viên Đài truyền thanh không thuộc chức danh được hưởng phụ cấp theo quy định của Chính phủ và Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

- Tỉnh quan tâm kiến nghị Trung ương cho định biên đối với 3 chức danh: Phó Chỉ huy trưởng cơ quan quân sự xã, Phó Công an xã, Văn Phòng Đảng ủy xã.

Trả lời:

Các chức danh Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, Phó Trưởng Công an xã và Văn phòng Đảng ủy xã không phải là chức danh cán bộ, công chức được bố trí ở cấp xã theo quy định của Luật Cán bộ, công chức 2008, nên UBND tỉnh không có cơ sở kiến nghị Trung ương cho định biên đối với 03 chức danh trên theo kiến nghị của cử tri.

đ) Cử tri huyện Phù Mỹ:

- Cử tri thị trấn Phù Mỹ đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh xem xét nâng mức phụ cấp kiêm nhiệm của người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn để tăng thêm trách nhiệm làm việc của đội ngũ này vì mức phụ cấp kiêm nhiệm hiện nay thấp, không phù hợp với thực tế.

Trả lời:

Theo quy định của UBND tỉnh, người hoạt động không chuyên trách cấp xã kiêm nhiệm thêm một chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 30%, trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% phụ cấp của chức danh có mức phụ cấp cao nhất trong số các chức danh kiêm nhiệm. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% phụ cấp của chức danh có mức phụ cấp cao nhất trong số các chức danh kiêm nhiệm.

Mức phụ cấp kiêm nhiệm này hiện nay đã cao hơn mức phụ cấp kiêm nhiệm của cán bộ, công chức xã quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ (Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm được 01 người trong số lượng quy định tối đa tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 20%. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh kể cả trường hợp Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND, cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 20%).

e) Cử tri huyện Phù Cát:

- Cử tri xã Cát Hưng đề nghị: Tỉnh xem xét việc bầu cử Trưởng thôn, phó thôn một lần thay vì hai lần, vì bầu 02 lần sẽ gây tốn kém và khó khăn trong việc đi lại của nhân dân.

Trả lời:

Hiện nay, việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố và Hướng dẫn ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Để tiết kiệm chi phí bầu cử Phó trưởng thôn, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét theo hướng kết hợp bầu một lần đối với cả 02 chức danh Trưởng thôn và Phó trưởng thôn.

- Cử tri xã Cát Hưng đề nghị tỉnh xem xét chế độ BHYT cho Ban công tác mặt trận thôn. Đồng thời, xem xét cho xã Cát Hưng được hưởng chế độ của xã miền núi.

Trả lời:

Ban Công tác Mặt trận thôn không hưởng phụ cấp mà thực hiện khoán kinh phí để hoạt động theo quy định tại Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ.

- Cử tri xã Cát Tường đề nghị: Tỉnh quan tâm, xem xét chế độ cho Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi xã, thôn (cùng nội dung kiến nghị của cử tri nhiều địa phương khác trong tỉnh).

Trả lời:

Hội Người cao tuổi hoạt động trong phạm vi xã, thị trấn là tổ chức hội có tính chất đặc thù được ngân sách hỗ trợ kinh phí để hoạt động và chi trả phụ cấp thường xuyên đối với Chủ tịch hội. Các chức danh Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi cấp xã và Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi ở thôn, làng, khối phố, khu phố không phải là chức danh được hưởng phụ cấp theo quy định của Chính phủ, nên UBND tỉnh không quy định chế độ phụ cấp và cho các chức danh này.

Hiện nay, tổng số hội có tính chất đặc thù trên toàn tỉnh là 656 hội và tổng số biên chế, định biên là 808 người. Trong đó, số lượng hội hoạt động trong phạm vi xã, phường, thị trấn: 572 hội (Hội Chữ thập đỏ cấp xã: 159 hội; Hội Khuyến học cấp xã: 140 hội; Hội Người cao tuổi cấp xã: 142 hội, Hội Cựu tù chính trị 131 hội). Căn cứ điều kiện, khả năng nguồn thu ngân sách, UBND tỉnh chỉ có thể xem xét cân đối để chi trả chế độ trợ cấp đối với chức danh Chủ tịch của các hội có tính chất đặc thù cấp xã, đồng thời hỗ trợ kinh phí hoạt động cho hội đặc thù cấp xã là 3.600.000 đồng/năm. Số lượng Phó Chủ tịch của các hội có tính chất đặc thù cấp xã hiện nay rất lớn nên ngân sách chưa có khả năng cân đối. Trước mắt, đề nghị các hội cân đối trong kinh phí hỗ trợ hoạt động để xem xét chi trả thù lao cho các Phó Chủ tịch của các hội.

g) Cử tri huyện Hoài Ân:

- Tỉnh và các ngành chức năng quan tâm xác định địa giới hành chính giữa xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh và xã BokTới, huyện Hoài Ân, vì hiện nay nhân dân 2 xã đang tranh chấp đất rừng. 

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp với UBND huyện Vĩnh Thạnh, Hoài Ân kiểm tra, xem xét đề xuất UBND tỉnh giải quyết theo quy định.

XIII. VỀ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

a) Cử tri huyện Tây Sơn:

- Theo quy định tại Thông tư  số 21/2011/TT-BTC ngày  18/02/2011, Bộ Tài chính quy định: Kinh phí tặng quà Người cao tuổi (NCT) ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90 và 100 tuổi trở lên được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của UBND xã, phường, thị trấn theo mức chi do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định. Hiện nay số NCT là đối tượng thuộc xã, phường, thị trấn chúc thọ mừng thọ rất đông. Kinh phí địa phương rất khó khăn, có nơi chỉ cân đối bố trí được 20.000đ để chúc thọ, mừng thọ/1NCT và việc tổ chức không được chu đáo. Đề nghị tỉnh kiến nghị lên Trung ương điều chỉnh quy định về phân cấp kinh phí chúc thọ mừng thọ. Đây là ý kiến đã kiến nghị nhiều lần.

Trả lời:

Ngày 19/12/2014, UBND tỉnh có Công văn số 5741/UBND-TH về việc chúc thọ mừng thọ theo Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 18/02/2011 của Bộ Tài chính, chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện giao dự toán ngân sách đầu năm cân đối bổ sung ngân sách để UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95 và trên 100 tuổi theo quy định.

Yêu cầu các địa phương căn cứ Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi tỉnh Bình Định giai đoạn 2013 - 2020 và tình hình thực tế của địa phương chủ động lập kế hoạch, kinh phí trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt để thực hiện hàng năm.

- Hiện nay công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ chính sách khó khăn chậm, rất ít hộ được hỗ trợ. Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kịp thời hơn.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng kịp thời thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ chính sách khó khăn theo đúng quy định.

b) Cử tri huyện Vân Canh:

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan sớm giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định 62/2011/QÐ-TTg ngày 09/11/2011 của Chính phủ “về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc” cho những người từng tham gia truy quét Fulrô hiện ở tại địa phương (cùng nội dung kiến nghị của cử tri xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn).

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh kịp thời giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Về thực hiện chính sách đối với các trường hợp tham gia truy quét Fulro, UBND tỉnh giao Sở Lao động - TB&XH chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, báo cáo đề xuất UBND tỉnh theo quy định.

d) Cử tri huyện An Lão:

- Thực hiện Luật người cao tuổi, các cụ từ 80 tuổi trở lên được hưởng bảo trợ XH thường xuyên, nhưng ít có cụ sống đến 80 tuổi,  đề nghị cấp trên xem xét và có cơ chế giảm tuổi được hưởng từ 80 tuổi xuống 70 tuổi và nâng thêm phụ cấp cho các cụ từ 180 ngàn đồng/ tháng lên 300 ngàn đồng/tháng.

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật người cao tuổi thì đối tượng người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng là người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng.

Vấn đề cử tri kiến nghị, đề nghị Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh để xem xét, kiến nghị Quốc hội.

- Đề nghị tăng thêm mức sinh hoạt phí của người được hưởng chính sách  khuyết tật từ 180 ngàn đồng/tháng lên 300 ngàn đồng/tháng.

Trả lời:

Thực hiện Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thì nhóm Người cao tuổi, người khuyết tật thuộc hộ nghèo được xem xét chuyển tiếp sang hưởng theo mức và hệ số tương ứng theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP kể từ ngày 01/01/2015 (tức mức hỗ trợ là 270.000 đồng/người/tháng nhân với hệ số tương ứng); nhóm người cao tuổi, người khuyết tật không thuộc hộ nghèo, tiếp tục hưởng theo mức cũ; khi các cấp có thẩm quyền có văn bản cho phép thực hiện theo mức và hệ số tương ứng quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, tỉnh sẽ triển khai thực hiện theo quy định.

đ) Cử tri huyện Phù Cát:

- Cử tri xã Cát Hưng đề nghị tỉnh có chế độ giải quyết cho trường hợp: vợ có chồng liệt sỹ hi sinh năm 1966, sinh con năm 1965, về sau tái giá vẫn nuôi con liệt sỹ cho đến lớn, nhưng trong thời kỳ chiến tranh loạn lạc không có hồ sơ gốc nên không làm giấy khai sinh được mà phải làm khi đất nước thống nhất nên không được hưởng chế độ con liệt sỹ.

Trả lời:

Về thủ tục đề nghị bổ sung thân nhân liệt sĩ, Sở Lao động - TB&XH đã có Văn bản số 771/SLĐTBXH-NCC ngày 29/4/2014 hướng dẫn thủ tục sửa đổi bổ sung thân nhân liệt sĩ, theo đó tại điểm b khoản 1 Điều 14 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động - TB&XH có hướng dẫn đối với những trường hợp đề nghị bổ sung con liệt sĩ không khai trong hồ sơ gốc liệt sĩ thì phải có giấy khai sinh để chứng minh là con của liệt sĩ và thân nhân phải lập thủ tục hồ sơ theo quy định.

UBND tỉnh giao UBND huyện Phù Cát chỉ đạo phòng chức năng kiểm tra, hướng dẫn cụ thể cho cử tri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Cử tri xã Cát Trinh kiến nghị cấp trên cần quan tâm chế độ cho thân nhân liệt sỹ là du kích tham gia chiến đấu.

Trả lời:

Việc thực hiện chế độ chính sách cho thân nhân của liệt sĩ  được Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định chung, không quy định chế độ riêng liệt sĩ là đối tượng nào.

e) Cử tri huyện Phù Mỹ:

- Ngành chức năng tỉnh nghiên cứu, giải quyết chế độ cho các đối tượng tham gia cách mạng bị thương khi làm nhiệm vụ nhưng bị mất giấy ra viện.

Trả lời:

Tại Khoản 3 Điều 17 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH  ngày 15/5/2013 về hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân, quy định trường hợp bị thương từ ngày 31/12/1994 trở về trước thì việc cấp giấy chứng nhận bị thương căn cứ một trong các giấy tờ sau có ghi nhận vết thương thực thể:

- Giấy tờ được cấp khi bị thương: Phiếu chuyển thương, chuyển viện; bệnh án điều trị; giấy ra viện; phiếu sức khỏe; sổ sức khỏe;

- Lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân được lập từ ngày 31/12/1994 trở về trước;

- Trường hợp lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân, phiếu sức khỏe, sổ sức khỏe lập trước ngày 31/12/1994 nhưng không ghi vết thương thực thể (chỉ ghi bị thương) thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương căn cứ kết quả kiểm tra vết thương thực thể của cơ sở y tế cấp huyện hoặc tương đương để cấp giấy chứng nhận bị thương.

Như vậy trường hợp mất giấy ra viện phải có một trong các giấy tờ nêu trên thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền mới có cơ sở cấp giấy chứng nhận bị thương. 

- Trước đây, một số trường hợp làm Huân, Huy chương kháng chiến bị sai, lệch ngày tháng năm sinh; một số đối tượng đi điều chỉnh lại ngày tháng năm sinh nhưng rất khó khăn, hai cơ quan Tư pháp và Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ qua chỉ lại không  giải quyết cho dân. Cử tri thị trấn Phù Mỹ đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng hướng dẫn cụ thể, đồng thời cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa hai ngành tạo điều kiện thuận lợi cho dân trong việc điều chỉnh sai lệch về ngày tháng năm sinh trong Huân, Huy chương.

Trả lời:

UBND tỉnh giao Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể việc điều chỉnh sai lệch thông tin đối với người có công cách mạng trong kháng chiến được nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương.

Trên đây là báo cáo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XI, UBND tỉnh kính báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các đồng chí đại biểu HĐND tỉnh./.

 

Nguồn: Báo cáo số 31/BC-UBND của UBND tỉnh ngày 28/03/2016 về kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XI