Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XII

I. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1. Sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi

a) Cử tri huyện Tuy Phước:

- Cử tri thị trấn Diêu Trì (cử tri xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn và xã Bình Thành, huyện Tây Sơn) đề nghị: Hiện nay, tình trạng mất an toàn thực phẩm đang là nỗi lo của mọi nhà mọi người. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm nhiều hơn nữa đến việc chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền vận động, đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, nhận thức… thực hiện các chương trình ký cam kết của những người trực tiếp nuôi trồng trong việc không sử dụng hóa chất cấm, hóa chất độc hại, sử dụng đúng quy trình… Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên các đại lý vật tư nông nghiệp để đảm bảo chất lượng cung cấp cho nông dân và xử lý kiên quyết những trường hợp vi phạm.

Trả lời:

Trước vấn đề tình trạng mất an toàn thực phẩm đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, gây hoang mang trong dư luận xã hội và ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh rất quan tâm, đã chỉ đạo các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở tập trung tổ chức thực hiện và đã đạt được những kết quả quan trọng. Hệ thống tổ chức quản lý đang dần được hoàn thiện và từng bước được củng cố, kiện toàn để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật được chú trọng. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường hơn. Nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các tổ chức và cá nhân có liên quan được nâng lên.

Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp (VTNN) và sản phẩm nông lâm thủy sản có đăng ký kinh doanh đã được các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh kiểm tra xếp loại theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 3/12/2014; Đa số các cơ sở đều đảm bảo điều kiện sản xuất như ghi chép để truy xuất nguồn gốc, áp dụng các quy trình sản xuất tiên tiến… Đã tăng cường tuyên truyền, vận động người chăn nuôi không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi (đến nay đã có 732 người chăn nuôi, kinh doanh thức ăn chăn nuôi trên địa bàn huyện tham gia và 8.431  hộ thực hiện ký cam kết chăn nuôi an toàn và không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi).

Riêng đối với những cơ sở nhỏ lẻ, UBND tỉnh đã phân cấp cho UBND cấp huyện quản lý nhưng vẫn chưa được các địa phương tổ chức triển khai thực hiện một cách quyết liệt, chưa tổ chức ký cam kết theo Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Để thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản ở địa phương trong thời gian tới, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung giải quyết những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua và tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh. Tập trung vào một số nội dung sau:

- Đẩy mạnh công tác hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là các Đài Truyền thanh địa phương, các tổ chức hội đoàn thể về tác hại của tình trạng mất an toàn thực phẩm. Thông tin công khai các cơ sở vi phạm trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định.

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện cam kết trong việc không sử dụng hóa chất cấm, hóa chất độc hại, sử dụng đúng quy trình… giữa chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn với các đối tượng liên quan (cơ sở chăn nuôi, giết mổ; cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi) trên địa bàn tỉnh. Thông tin các địa chỉ sản xuất kinh doanh sản phẩm động vật an toàn. Duy trì đường dây nóng để tiếp nhận thông tin và chỉ đạo xử lý kịp thời theo phản ảnh của công dân.

- Chú trọng công tác kiểm tra, xếp loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản.

- Thường xuyên lấy mẫu giám sát kiểm soát dư lượng kháng sinh cấm và hóa chất độc hại trong sản phẩm nông lâm thủy sản.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; nhất là việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, dư lượng thuốc BVTV trong trồng trọt, kháng sinh cấm, các chất phụ gia cấm, các chất độc hại trong chế biến và nuôi trồng thủy sản... từng bước củng cố niềm tin của người dân đối với sản phẩm nông nghiệp.

b) Cử tri huyện Vĩnh Thạnh:

- Cử tri xã Vĩnh Thuận đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ giống lúa lai 2 vụ/năm để bà con có lúa giống sản xuất.

Trả lời:

Xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh là xã được hưởng hỗ trợ giá giống lúa lai theo Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh về việc Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển giống cây trồng giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Theo quy định của chính sách này, ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% giá giống lúa lai cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số để sản xuất vụ Đông Xuân và vụ Thu hàng năm theo diện tích đăng ký của UBND các huyện và đảm bảo đủ điều kiện hỗ trợ (theo Điều 6 của Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển giống cây trồng giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh), thời gian hỗ trợ từ vụ Đông Xuân 2015-2016 đến hết vụ Hè Thu 2018.

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện chính sách, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND cấp huyện chỉ đạo và thực hiện cơ bản tốt theo chính sách đã đề ra, tuy nhiên ở xã Vĩnh Thuận có một số diện tích bà con đăng ký sản xuất vụ Hè trong điều kiện thời tiết, khí hậu không phù hợp với cây lúa như: không đảm bảo đủ nước tưới, thời tiết nắng nóng nên sản xuất không hiệu quả. Trong thời gian đến, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp với các địa phương chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt chính sách này.  

c) Cử tri huyện Tây Sơn:

- Cử tri xã Bình Hòa, xã Bình Thành đề nghị tỉnh quan tâm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp để đảm bảo cuộc sống của nhân dân vì hiện nay giá vật tư, phân bón, giống tăng cao nhưng giá bán nông sản lại thấp.

Trả lời:

Hiện nay, giá nông sản phẩm và giá vật tư nông nghiệp vận hành theo cơ chế thị trường, tỉnh không thể điều tiết giá vật tư nông nghiệp cũng như giá thu mua nông sản. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho nông dân sản xuất, UBND tỉnh đã ban hành các chính sách hỗ trợ cho nông dân khắc phục thiên tai, phát triển sản xuất, xây dựng và phát triển chuỗi liên kết sản xuất gắn với bao tiêu nông sản nhằm tăng hiệu quả sản xuất bền vững như: Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 10/8/2012 về việc quy định mức hỗ trợ dân sinh, hỗ trợ sản xuất, tàu thuyền bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt và dịch bệnh gây ra; Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định mức hỗ trợ sản xuất bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt và dịch bệnh gây ra quy định tại Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 10/8/2012; Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 về việc ban hành quy định về chính sách hỗ trợ phát triển giống cây trồng giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; Quyết định 20/2015/QĐ-UBND, ngày 06/8/2015 ban hành quy định mức hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh…

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và các địa phương trong tỉnh thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước hỗ trợ cho nông dân khắc phục thiên tai, phát triển sản xuất, kêu gọi, khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng các chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm (chuỗi liên kết sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao, chuỗi sản xuất sắn nguyên liệu, rau an toàn…); đẩy mạnh chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng năng suất, tăng hiệu quả sản xuất bền vững cho bà con nông dân ở địa phương. Tuy nhiên, về phía nông dân cần tích cực, tự giác tham gia đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ trong liên kết sản xuất để đảm bảo tính bền vững của liên kết sản xuất.

- Cử tri xã Bình Thành kiến nghị Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh nghiên cứu, đưa vào các giống lúa lai năng suất cao hoặc chuyển đổi cây trồng để đảm bảo đời sống cho nhân dân.

 

Trả lời:

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, trong những năm qua, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khảo nghiệm, tuyển chọn để bổ sung vào cơ cấu các giống lúa lai năng suất cao, phù hợp điều kiện sản xuất của tỉnh: Nhị ưu 838, CT 16, TH5… Năm 2015 - 2016, Trung tâm Khuyến nông cũng đã đưa vào trình diễn sản xuất thử các giống lai cho năng suất cao như Kinh Sở ưu, Nam ưu 602, Nhị ưu 838 kháng bạc lá… đều phù hợp để các địa phương đưa vào cơ cấu giống để nâng cao hiệu quả sản xuất lúa.

Trong năm 2016, thực hiện kế hoạch đã được Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt, Trung tâm Khuyến nông cũng đã xây dựng nhiều mô hình chuyển đổi sản xuất cây trồng cạn trên đất lúa phù hợp điều kiện canh tác của các địa phương như: Lạc, ngô, vừng, đậu xanh… cho hiệu quả cao hơn sản xuất lúa. Trong năm 2017, Trung tâm sẽ tiếp tục nghiên cứu đề xuất xây dựng các mô hình chuyển đổi nâng cao hiệu quả sản xuất. Căn cứ điều kiện đất đai, tập quán canh tác mà địa phương có thể xây dựng kế hoạch chuyển đổi để nhân rộng các mô hình này ra sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông phối hợp với các Trạm Khuyến nông cấp huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo các mô hình sản xuất đã được tổng kết đánh giá có hiệu quả để nông dân nhân ra trên diện rộng. 

2. Về phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới

a) Cử tri thị xã An Nhơn:

- Cử tri xã Nhơn Thọ phản ánh: Hiện nay, phần lớn hộ dân ở xóm Thọ Thạnh Nam và xóm Quí Viên không đủ nước sinh hoạt vào mùa khô. Hệ thống nước sạch xây dựng 2 năm nhưng đến nay chưa đưa vào hoạt động để nhân dân được hưởng lợi. Đề nghị cấp trên quan tâm đưa hệ thống nước sạch vào hoạt động để nhân dân có nước sinh hoạt, nhất là vào mùa khô.

Trả lời:

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 5025/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho Công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt cho khu tái định cư khu công nghiệp Nhơn Hòa, trong đó có đầu tư xây dựng hệ thống đường ống cấp nước cho dân cư xóm Thọ Thạnh Nam và xóm Quí Viên thuộc xã Nhơn Thọ. Công trình do UBND thị xã An Nhơn làm chủ đầu tư và đang triển khai đầu tư xây dựng. UBND tỉnh yêu cầu UBND thị xã An Nhơn kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành công trình để kịp thời cấp nước cho người dân.

- Cử tri xã Nhơn Lộc kiến nghị: Hiện nay, hệ thống nước không cung cấp đủ nước sạch cho nhân dân sinh hoạt. Đề nghị tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng cung cấp nước sạch đảm bảo sinh hoạt của nhân dân.

Trả lời:

Công trình cấp nước sinh hoạt xã Nhơn Tân được đầu tư xây dựng năm 2008, có công suất thiết kế 850 m3/ngày-đêm, cấp nước cho 2.159 hộ dân của xã Nhơn Tân. Năm 2013, tỉnh đã xây dựng mở rộng tuyến ống cấp nước để cấp nước sinh hoạt cho 2 thôn Trường Cửu, An Thành xã Nhơn Lộc (736 hộ dân). Do năm 2016 nắng hạn kéo dài, nhân dân trong vùng dự án sử dụng nước vượt công suất của nhà máy, nên không đủ cấp nước thường xuyên đến 2 thôn An Thành và Trường Cửu của xã Nhơn Lộc. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tăng cường công tác quản lý, bảo đảm cấp nước cho dân và đầu tư mở rộng khi có điều kiện về vốn.

c) Cử tri huyện Phù Cát:

- Cử tri xã Cát Trinh và Cát Thành đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống nước sạch cho nhân dân thôn Phong An, xã Cát Trinh và nhân dân xã Cát Thành vì hiện nay nguồn nước ở các khu vực này bị nhiễm phèn nặng.

Trả lời:

Đối với khoảng 110 hộ dân thôn Phong An, xã Cát Trinh giáp với thị trấn Ngô Mây, UBND tỉnh giao UBND huyện Phù Cát làm việc với Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định mở mạng đường ống cấp nước từ nhà máy cấp nước sinh hoạt thị trấn Ngô Mây cấp nước cho thôn Phong An, xã Cát Trinh.

Hiện nay, nhà máy cấp nước Cát Khánh được chuyển giao cho Công ty Cấp nước Miền Trung quản lý, khai thác; Công ty đang tiến hành khảo sát, nâng cấp mở rộng nhà máy Cát Khánh để cấp nước, trong đó có xã Cát Thành, dự kiến sẽ đầu tư xây dựng trong năm 2017. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, đôn đốc Công ty Cấp nước Miền Trung khẩn trương thực hiện.

- Cử tri xã Cát Hiệp đề nghị ngành chức năng quan tâm xây dựng hệ thống nước sạch cho nhân dân xóm Hiệp Phước thôn Hội Vân, vì hiện nay các giếng đào đã khô hạn không có nước sinh hoạt.

Trả lời:

UBND tỉnh đã có chủ trương giao Sở Nông nghiệp và PTNT khảo sát lập dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước phục vụ cho nhân dân của xã Cát Sơn - Cát Hiệp - Cát Lâm tại văn bản số 1659/UBND-TH ngày 02/6/2011. Sở Nông nghiệp và PTNT đã giao cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn khảo sát, tham vấn cộng đồng nhu cầu sử dụng nước. Tuy nhiên, kết quả tham vấn cộng đồng tỷ lệ nhu cầu chung của hộ dân không cao, thực trạng thiếu nước chỉ xảy ra tại các cụm, xóm dân cư nhỏ, không tập trung.

Để khắc phục tình trạng thiếu nước tại các xóm Hiệp Phước và Hội Vân, UBND tỉnh giao UBND huyện Phù Cát chỉ đạo rà soát, thống kê, đề xuất sử dụng nguồn vốn chống hạn hỗ trợ người dân đào giếng (khoan giếng), âm bộng để khai thác nước sử dụng.

d) Cử tri huyện Phù Mỹ:

- Cử tri xã Mỹ Quang và Mỹ Chánh Tây đề nghị: Trong 2 năm 2015 - 2016 các địa phương này thiếu nước sinh hoạt và sản xuất, hiện nay hàng ngày phải vận chuyển nước sinh hoạt quá xa, thậm chí có vùng phải mua nước sinh hoạt với giá 70.000 đồng/m3. Đề nghị tỉnh xem xét có giải pháp để các địa phương này có nguồn nước trong những năm sau.

Trả lời:

UBND tỉnh có Công văn số 2805/UBND-KT ngày 07/7/2016 giao cho UBND huyện Phù Mỹ tiến hành khảo sát, thăm dò khoan giếng phục vụ cấp nước sinh hoạt của Nhà máy nước sạch thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ. UBND huyện Phù Mỹ đã triển khai khoan 02 giếng cấp nước bổ sung cho Nhà máy nước sạch thị trấn Phù Mỹ, trong đó có cấp nước cho dân xã Mỹ Quang và Mỹ Chánh Tây.

- Cử tri xã Mỹ Cát đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng sớm hoàn thiện hệ thống nước sạch từ Mỹ Chánh về Mỹ Cát để phục vụ nhân dân.

Trả lời:

Công trình cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Chánh được nâng cấp, mở rộng vào tháng 8/2015, đến nay đã hoàn thành vận hành cấp nước cho dân xã Mỹ Chánh và thôn An Mỹ xã Mỹ Cát. Còn lại 03 thôn (Hội Thuận, Chánh Hội và Trinh Long Khánh) xã Mỹ Cát với khoảng 1.850 hộ chưa được đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND huyện Phù Mỹ khảo sát và đề xuất cho UBND tỉnh xem xét, đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt 03 thôn còn lại của xã Mỹ Cát. 

- Cử tri xã Mỹ Cát kiến nghị: Năm 2015, tỉnh có chủ trương chỉ đạo các ngành họp bà con diêm dân để thông qua dự thảo về chính sách hỗ trợ cho diêm dân cho phù hợp, hiện nay tình hình giá muối quá thấp đời sống người dân gặp khó khăn nhưng chính sách hỗ trợ vẫn chưa triển khai. Đề nghị tỉnh sớm có chính sách hỗ trợ.

Trả lời:

- Đến tại thời điểm này giá muối trên thị trường trong nước năm nay xuống thấp hơn so với năm trước, ảnh hưởng không ít đến đời sống của diêm dân cả nước nói chung và diêm dân Bình Định nói riêng. Hiện nay, lượng muối tồn kho ở các địa phương trong cả nước rất nhiều, tại Bình Định từ đầu năm đến nay lượng muối tồn kho trong dân là 8.668 tấn (cao hơn 39% so với cùng kỳ năm 2015), UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn diêm dân bảo quản muối tồn kho năm 2016. Để giải quyết vấn đề này, ngày 23/6/2016, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Văn bản số 5280/BNN-CB về việc triển khai mua tạm trữ muối niên vụ năm 2016, được biết cấp có thẩm quyền đã giao cho Tổng Công ty Lương thực miền Bắc có phương án thu mua, tạm trữ và tiêu thụ muối năm 2016 trong đợt 01 tại những tỉnh có lượng muối tồn lớn (Bạc Liêu, Bến Tre, Ninh Thuận, TP. Hồ Chí Minh); các địa phương khác có lượng tồn lớn sẽ được thu mua trong các đợt tiếp theo. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh có văn bản báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo khẩn trương mua muối cho diêm dân.

- Riêng về chính sách hỗ trợ cho diêm dân, UBND tỉnh đã giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu, đề xuất.

d) Cử tri huyện Hoài Nhơn:

- Cử tri xã Hoài Hải và xã Hoài Hương kiến nghị: Dự án cung cấp nước sạch cho 4 xã phía Nam triển khai quá chậm, hiện người dân đang thiếu nước sinh hoạt do nắng hạn kéo dài. Kiến nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ thi công công trình cấp nước sạch này để người dân sớm có đủ nguồn nước sản xuất, sinh hoạt.

Trả lời:

UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư dự án cấp nước sinh hoạt khu Đông Nam huyện Hoài Nhơn do ADB tài trợ; nhiệm vụ cấp nước cho 04 xã Hoài Xuân, Hoài Mỹ, Hoài Hương và Hoài Hải; mặc dù việc thực hiện công tác đền bù tái định cư chậm (chậm giao mặt bằng cho nhà thầu thi công), nhưng chủ đầu tư đã tích cực đôn đốc các nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ dự án; cuối tháng 6 năm 2016, đã hoàn thành các hạng mục khu xử lý nước, các khu tăng áp mạng đường ống cấp nước sạch, đấu nối nước vào nhà đạt 78% số hộ (7.000/8.945 hộ). Dự kiến cuối tháng 10 sẽ đưa công trình vào hoạt động chính thức.

đ) Cử tri huyện Tây Sơn:

- Cử tri xã Tây Thuận kiến nghị: Tỉnh có giải pháp hỗ trợ nông dân trồng mía gặp khó khăn khi bán mía và giá nguyên liệu mía thấp?

Trả lời:

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT: Ngày 05/9/2016, Sở Nông nghiệp và PTNT đã làm việc với Công ty CP Đường Bình Định để bàn về chính sách đầu tư, thu mua mía nguyên liệu đảm bảo lợi ích cho người trồng mía và phát triển vùng nguyên liệu bền vững. Ngày 01/9/2016, Công ty CP Đường Bình Định đã gửi cho Sở Nông nghiệp và PTNT chính sách đầu tư và thu mua mía nguyên liệu niên vụ 2016-2017. Đồng thời, Nhà máy đường An Khê cũng đã làm việc và gửi cho Sở Nông nghiệp và PTNT chính sách đầu tư và xây dựng vùng nguyên liệu của Nhà máy tại tỉnh Bình Định. Trong chính sách đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu của các nhà đầu tư có  chính sách đầu tư trồng mới, đầu tư chăm sóc, thực hiện chuyển giao tiến bộ khóa học kỹ thuật mới về trồng mía, bảo hiểm giá 900.000 đ/tấn tại ruộng… Các chính sách nhìn chung có lợi cho người trồng mía. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các Nhà máy Đường triển khai chính sách vùng nguyên liệu và ký hợp đồng nguyên tắc bao tiêu sản phẩm để gắn với sản xuất và tiêu thụ mía nhằm tăng hiệu quả sản xuất mía và đảm bảo bền vững cho người trồng mía.

- Cử tri xã Tây Thuận kiến nghị: Hiện nay người dân chăn nuôi bò gặp khó khăn vì giá bán thấp. Đề nghị tỉnh quan tâm có giải pháp hỗ trợ nông dân chăn nuôi bò.

Trả lời:

Trong những năm qua, chăn nuôi bò ở tỉnh ta phát triển nhờ có những yếu tố thuận lợi như: Chính sách khuyến kích phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh của tỉnh; dịch bệnh tiếp tục được khống chế. Nhưng thị trường giá sản phẩm đầu ra thiếu ổn định, giá bò giảm theo thời điểm nhưng năng suất chăn nuôi bò vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, giá bò giảm đã gây khó khăn, cho người chăn nuôi.

Để giúp người chăn nuôi giảm bớt khó khăn, UBND tỉnh đã có những giải pháp như:

- Ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi bò, cụ thể: Hỗ trợ tinh phối giống bò theo đề án phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trong nông hộ giai đoạn 2015 - 2020. Hỗ trợ vaccine LMLM tiêm phòng cho trâu bò hàng năm. Hỗ trợ rủi ro xảy ra do tiêm phòng (chết, sẩy thai, phản ứng vaccine) theo văn bản số 1163/UBND-KTN ngày 28/3/2014. Hỗ trợ gia súc chết do dịch bệnh, thiên tai theo Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 10/8/2012.

- Triển khai thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trong nông hộ giai đoạn 2015 - 2020. Đồng thời đã xây dựng các mô hình phát triển bò thịt và tập huấn, đào tạo nghề, hướng dẫn quy trình kỹ thuật nhằm giúp người chăn nuôi bò nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm và phát triển chăn nuôi hiệu quả hơn.

- Xây dựng mô hình chuỗi sản xuất, gắn sản xuất - chế biến với tiêu thụ sản phẩm; sản phẩm chăn nuôi (bò thịt, bò giống) sẽ được doanh nghiệp cam kết bao tiêu ổn định và người chăn nuôi thực hiện nuôi bò, đảm bảo thời gian và trọng lượng; góp phần giúp người chăn nuôi ổn định đầu ra.

- Cử tri xã Vĩnh An tiếp tục kiến nghị: Hiện nay diện tích đất lúa nước của xã rất ít, không đủ sản xuất. Để đảm bảo diện tích đất sản xuất lúa nước đề nghị tỉnh tăng mức hỗ trợ cải tạo san ủi đồng ruộng chương trình 134 từ 5.000.000đ/ha lên 20.000.000đ/ha. Đồng thời giữ nguyên định mức hỗ trợ giống lúa 2,5kg/sào vì thực hiện định mức 2 kg/sào bà còn rất khó khăn trong gieo sạ.

Trả lời:

- Về kiến nghị tăng mức hỗ trợ cải tạo san ủi đồng ruộng của chương trình 134 từ 5.000.000đ lên 20.000.000 đ/ha, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu đề xuất.

-  Về việc sản xuất lúa lai  gieo sạ với mật độ từ 40 - 45 kg/ha (2 - 2,25 kg/sào) đối với đồng bào DTTS thực tế có gặp khó khăn: Thực tế sản xuất lúa lai đã thực hiện nhiều năm trên địa bàn tỉnh, qua khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn và qua thực tiễn sản xuất ở địa phương cho thấy, với mật độ gieo sạ từ 40 - 45 kg giống lúa lai/ha là phù hợp. Trong thời gian qua, thực hiện chính sách trợ giá giống lúa lai cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp các địa phương tập huấn, hướng dẫn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất lúa lai cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số và nhìn chung việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đầu tư thâm canh lúa lai của bà con dân tộc thiểu số có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, cũng có nơi, có hộ việc thực hiện quy trình thâm canh lúa lai còn hạn chế như ý kiến cử tri đã phản ánh. Trong thời gian đến, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT và các địa phương tiếp tục có trách nhiệm phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn bà con dân tộc thiểu số thực hiện quy trình kỹ thuật thâm canh lúa lai, trong đó có kỹ thuật gieo sa.

- Cử tri các xã trong huyện kiến nghị: Hiện nay nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm nặng, không sử dụng được, nhân dân gặp nhiều khó khăn do không có nước sạch, đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn huyện.

Trả lời:

UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 1060/UBND-TH ngày 18/03/2015 về việc chủ trương lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Bình Hòa, Bình Tân và Tây Bình. Theo đó, UBND tỉnh đồng ý cho phép UBND huyện Tây Sơn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng các công trình nêu trên để đăng ký danh mục công trình và kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Dự án cấp nước sinh hoạt xã Bình Nghi do UBND huyện Tây Sơn làm chủ đầu tư, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư công tại Quyết định số 5027/QĐ-UBND ngày 31/12/2015; UBND tỉnh giao UBND huyện Tây Sơn xem xét, lập thủ tục đầu tư dự án và báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Cử tri xã Bình Thuận đề nghị tỉnh có giải pháp và hỗ trợ kinh phí để giúp địa phương trong việc cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân vì một số khu vực như khu di dãn dân và Đội 2, Đội 3 thôn Thuận Hạnh hiện nay không có nước sinh hoạt ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Trả lời:

Để khắc phục tình trạng thiếu nước tại đội 2, đội 3 thôn Thuận Hạnh, xã Bình Thuận, UBND tỉnh giao UBND huyện Tây Sơn thống kê, đề xuất sử dụng nguồn vốn chống hạn hỗ trợ người dân đào giếng (khoan giếng), âm bộng để khai thác nước sử dụng.

Các ý kiến đề xuất của cử tri về đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch là cần thiết, phản ánh nguyện vọng chính đáng của người dân và phù hợp với định hướng phát triển cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, nhưng do nguồn vốn ngân sách được phân bổ hàng năm còn hạn chế, tỉnh chưa đáp ứng kịp thời nguyện vọng của người dân. Trước mắt, các địa phương sử dụng nguồn vốn chống hạn và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ người dân tạm thời khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt.

3. Về thủy lợi, thuỷ sản

a) Cử tri thành phố Quy Nhơn:

- Cử tri phường Hải Cảng kiến nghị: Thời gian qua, một số tàu đóng mới có công suất lớn (theo Nghị định số 67) chưa được Ban quản lý Cảng cá đồng ý cho neo đậu, chủ tàu phải thuê địa điểm neo đậu tại Cảng Thị Nại. Đề nghị tỉnh xem xét, bố trí nơi neo đậu tàu thuyền công suất lớn cho địa phương.

Trả lời:

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT: Trong thời gian vừa qua, Cảng cá Quy Nhơn đã tiếp nhận nhiều tàu cá có kích thước, công suất lớn hoặc tàu vỏ thép vào để bán cá hoặc chuẩn bị hậu cần phục vụ chuyến biển. Cảng cá chưa từ chối phục vụ đối với tàu cá nào của ngư dân khi có nhu cầu vào cảng neo đậu để bán cá hoặc chuẩn bị hậu cần ... Tuy nhiên, để tàu vào neo đậu, bán cá tại cảng cá thì chủ tàu hoặc người nhà phải đăng ký với Ban Quản lý cảng để được sắp xếp theo thứ tự và theo quy định của cảng; khi các tàu bán cá hoặc lấy nhiên liệu xong các tàu phải điều động tàu vào khu neo đậu để nhường cầu cảng cho những tàu khác.

- Cử tri phường Hải Cảng kiến nghị: Việc giải quyết chế độ bảo hiểm thân tàu của Công ty bảo hiểm Pjico đối với chủ tàu (hộ ông Hằng tại KV7, phường Hải Cảng) làm việc thiếu trách nhiệm, chưa kịp thời, không thỏa đáng. Đề nghị cơ quan chức năng tỉnh kiểm tra và chỉ đạo can thiệp kịp thời để ngư dân yên tâm đánh bắt.

Trả lời:

Ông Nguyễn Việt Hằng có 02 tàu cá có mua bảo hiểm thân tàu theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Công ty Bảo hiểm PJICO, cụ thể như sau:

- Tàu cá vỏ gỗ BĐ-91011-TS do ông Nguyễn Việt Tuấn sở hữu nhưng ủy quyền cho ông Nguyễn Việt Hằng sử dụng và thực hiện các giao dịch liên quan (ông Nguyễn Việt Tuấn là anh ruột của ông Nguyễn Việt Hằng). Tàu bị hỏng máy vào ngày 04/9/2016, Công ty PJICO đã thuê giám định độc lập để giám định tổn thất và hướng dẫn chủ tàu làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Theo Công ty PJICO, Công ty này đã nhận đầy đủ hồ sơ và dự kiến, trong tháng 10/2016 sẽ có kết quả và thực hiện trách nhiệm bảo hiểm (nếu có).

- Tàu cá vỏ thép BĐ-99009-TS của ông Nguyễn Việt Hằng không bị hư hỏng về thân tàu chỉ bị hư hỏng trang thiết bị (02 máy thông tin liên lạc). Ngày 04/9/2016, chủ tàu báo cho Công ty PJICO, sau đó công ty này đã thuê giám định độc lập để giám định tổn thất. Tuy nhiên theo Công ty PJICO, hiện tại chủ tàu chưa gửi hồ sơ đến công ty để giải quyết. Đối với tàu cá này, việc giải quyết chậm là do chủ tàu chưa hoàn tất hồ sơ nộp cho Công ty Bảo hiểm PJICO, hiện tại chủ tàu đang đi biển. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục kiểm tra, đôn đốc chủ tàu và Công ty Bảo hiểm PJICO thực hiện đúng quy định về bảo hiểm. Trường hợp Công ty Bảo hiểm không thực hiện đúng quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo UBND tỉnh để có chủ trương xử lý.

- Cử tri xã Nhơn Hội kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ xăng dầu cho các trường hợp đã nhận hỗ trợ theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg khi di chuyển tàu thuyền đến khu TĐC Nhơn Phước, vì việc hỗ trợ theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg là hỗ trợ chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác hải sản trong các vùng biển xa.

Trả lời:

Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa nhằm hỗ trợ ngư dân có tàu cá công suất từ 90CV trở lên hoạt động một số nghề như: nghề câu cá ngừ đại dương, nghề lưới rê khơi, nghề lưới vây khơi, nghề câu khơi, câu mực, chụp mực, nghề lặn và các tàu dịch vụ khai thác hải sản thường xuyên hoạt động trên các vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa và Nhà giàn DK1. Riêng đối với xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn hiện có 9 tàu có công suất lớn hơn 90CV, trong đó có 06 tàu cá được hỗ trợ theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg.

Theo Quyết định số 1221/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định định mức hỗ trợ tàu thuyền di chuyển đến khu tái định cư Nhơn Phước thì các tàu cá có công suất từ 90 CV trở lên không được hỗ trợ. Do đó, việc đề nghị hỗ trợ đối với các tàu cá có công suất 90CV trở lên của xã Nhơn Hội di chuyển đến khu tái định cư Nhơn Phước, UBND tỉnh giao Ban Quản lý khu kinh tế chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn xem xét, trả lời kiến nghị của cử tri.

c) Cử tri thị xã An Nhơn:

- Cử tri xã Nhơn Phúc đề nghị tỉnh xem xét sớm đầu tư xây dựng kè sông Kôn (đoạn từ cầu Phụng Ngọc đến thôn Mỹ Thạnh), vì hàng năm lũ lụt gây sạt lở, xâm hại đến nhà dân trong khu vực.

Trả lời:

Để đảm bảo an toàn cho các  hộ dân và đất sản xuất, việc xây dựng tuyến kè từ cầu Phụng Ngọc đến thôn Mỹ Thạnh là cần thiết. Tuy nhiên, hiện nay ngân sách nhà nước còn hạn hẹp nên việc đầu tư phải được thực hiện theo thứ tự ưu tiên. Trước mắt, địa phương cần có các biện pháp gia cố tạm để hạn chế sạt lở hoặc cắm biển cảnh báo vùng sạt lở nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

- Cử tri xã Nhơn Thọ phản ánh: hiện nay một số hạng mục kè của xã Nhơn Thọ đã được các cấp thẩm quyền khảo sát đo đạc, thống nhất phê duyệt đã lâu, nhưng đến nay chưa đầu tư. Đề nghị các cấp quan tâm sớm đầu tư để đảm bảo tính mạng và tài sản cho người dân trong mùa mưa lũ.

Trả lời:

Hiện nay tình trạng sạt lở bờ sông diễn ra khá phổ biến, những điểm xung yếu trọng điểm các địa phương đều trình UBND tỉnh xin chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng công trình, trong đó có một số hạng mục kè của xã Nhơn Thọ. Tuy nhiên, do nguồn vốn đầu tư có hạn chưa thể gia cố kiên cố ngay. Trước mắt, yêu cầu UBND thị xã An Nhơn chỉ đạo chính quyền địa phương gia cố những vị trí xung yếu, di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm trong mùa mưa lũ để giảm thiệt hại.

- Cử tri xã Nhơn An kiến nghị: Hiện nay, kênh mương từ Bờ Máng - đập Lão Huề - đập Long Triều tình trạng bờ mỏng, thấp, lòng kênh bị cỏ, rác lấn chiếm, gây ngập úng cho diện tích đất ruộng xung quanh không sản xuất được; bên cạnh đó, đoạn sông từ cầu Ông Ới ra tới kênh đập 19/5 có rất nhiều bèo và cây cối, gây cản trở cho việc phục vụ nước tưới. Đề nghị Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định có kế hoạch khảo sát và cho nạo vét, phát dọn 2 tuyến kênh nói trên để đảm bảo cho việc tưới, tiêu phục vụ sản xuất. Đồng thời xem xét đầu tư xây dựng kè đá kênh mương từ Bờ Máng - đập Lão Huề - đập Long Triều để tránh bị sạt lở khi nạo vét kênh.

Trả lời:

Kênh mương từ Bờ Máng - đập Lão Huề - đập Long Triều theo ý kiến cử tri thuộc kênh Lão Huề do Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi quản lý. Kênh Lão Huề là sông cũ, mặt cắt kênh rộng, kênh có nhiệm vụ vừa tưới vừa tiêu cho 200 ha lúa của các xã Nhơn An, Nhơn Phong, Nhơn Hạnh và phường Nhơn Hưng. Do kênh có nhiệm vụ vừa tưới vừa tiêu nên thường gây ngập úng vùng ruộng trũng ven bờ vào đầu vụ sản xuất của 2 xã Nhơn An và Nhơn Phong. Hàng năm Công ty thực hiện nạo vét, áp trúc tuyến kênh này đảm bảo tưới tiêu cho số diện tích nói trên (năm 2016 đầu tư 44,5 triệu đồng). Đầu vụ sản xuất Đông Xuân 2017 sẽ đầu tư nạo vét, áp trúc đoạn kênh này. Việc đầu tư xây dựng kè đá kênh Lão Huề là cần thiết, tuy nhiên kinh phí để xây dựng rất lớn (khoảng 50 tỷ đồng) chưa có điều kiện kinh phí để đầu tư.

Đoạn sông từ cầu Ông Ới ra tới kênh đập 19/5 theo ý kiến cử tri thuộc kênh 19/5 hệ thống tưới Thạch Đề do Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi quản lý. Trong năm 2016, Công ty đã tổ chức đưa máy băm, vớt bèo, nhưng mật độ bèo và cỏ quá dày không thể thực hiện được. UBND tỉnh giao Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi phối hợp với chính quyền và nhân dân xã Nhơn An kiểm tra, khắc phục.

- Cử tri xã Nhơn An kiến nghị: Bờ kè thôn Thanh Liêm, xã Nhơn An thuộc Dự án WB5 đã được khảo sát, lập dự án trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhưng đến nay chưa được xây dựng. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin lại cho cử tri được biết.

Trả lời:

UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT và nhà tài trợ (WB) bổ sung nguồn vốn kết dư để triển khai thi công đoạn kè thôn Thanh Liêm như cử tri kiến nghị nhưng Bộ Nông nghiệp và PTNT không đồng ý. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục xem xét, đề xuất giải quyết.

c) Cử tri huyện Phù Cát:

- Cử tri xã Cát Hanh đề nghị tỉnh khảo sát lại kênh Văn Phong xem xét bình đồ để mở rộng đưa nước ra kênh mương chính (kênh S) để điều tiết nước tưới cho xã Cát Hanh và xã Cát Tài.

Trả lời:

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT việc xây dựng công trình tiếp nước từ kênh Văn Phong tới kênh S đập Cây Gai là cần thiết. Tuy nhiên, qua khảo sát xét thấy không thể xây dựng công trình tiếp nước được vì đáy kênh S đập Cây Gai cao hơn kênh Văn Phong. Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi cân đối nguồn nước Hồ Hội Sơn và và cuối kênh Văn Phong để cấp nước cho xã Cát Hanh và Cát Tài.

- Cử tri xã Cát Nhơn đề nghị: Hồ Hố Dội không đủ nước tưới sản xuất cho nhân dân, đề nghị cấp trên nối kênh mương Văn Phong từ đoạn thôn Chánh Nhơn đến đoạn mương của Hồ Hố Dội để bà con có nguồn nước tưới khi đến mùa nắng hạn.

Trả lời:

Hồ Hố Dội có dung tích thiết kế 0,35 triệu m3 tưới cho 24 ha đất sản xuất canh tác 3 vụ/năm. Việc nối kênh Văn Phong để tiếp nước cho kênh hồ Hố Dội, UBND tỉnh giao UBND huyện Phù Cát phối hợp với Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi (đơn vị quản lý hệ thống kênh Văn Phong) tổ chức kiểm tra hiện trạng khu tưới và đề xuất giải pháp bổ sung nguồn nước, trình các cơ quan chức năng xem xét đầu tư theo quy định.

- Cử tri xã Cát Hiệp: Ngành chức năng tỉnh quan tâm xây dựng một số nhánh rẽ của tuyến kênh Thuận Ninh để đảm bảo nguồn nước tưới, vì hiện nay một số cánh đồng thiếu nước tưới không đảm bảo phục vụ sản xuất của nhân dân.

Trả lời:

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT: Khu tưới gồm 03 cánh đồng Mề Gà, Rộc Mỹ và Đá Trắng có diện tích tưới khoảng 20ha. Hiện tại tuyến kênh tưới N1-5 (thuộc hệ thống tưới Thuận Ninh) đang phục vụ tưới một phần diện tích khu tưới này, tuy nhiên do khó khăn về kinh phí nên dự án hệ thống kênh Thuận Ninh chưa hoàn thiện các kênh nhánh cấp 3 để tưới một số diện tích phía xa. Trước mắt, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND huyện Phù Cát hướng dẫn người dân sản xuất phù hợp để đạt hiệu quả.

- Cử tri xã Cát Tài: Ngành chức năng tỉnh có kế hoạch làm lại bờ kè suối Đinh Hồng thôn Vĩnh Thành, vì suối quá sâu uy hiếp đến dân sinh.

Trả lời:

Kiến nghị cử tri xã Cát Tài đề nghị là cần thiết và cấp bách. Trong những năm qua chỉ đầu tư nâng cấp sửa chữa cục bộ một số đoạn đê kè xung yếu, bức xúc. Hiện nay, tình trạng sạt lở bờ, xói lở lòng sông đang diễn ra khá phức tạp, đe dọa an toàn các khu dân cư, làm mất đất sản xuất. Tuy nhiên, vì kinh phí có hạn nên việc kiểm tra, khảo sát và đề xuất các dự án nêu trên như các địa phương đã kiến nghị chưa thực hiện được. UBND tỉnh giao UBND huyện Phù Cát kiểm tra và đề xuất UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng bờ kè suối nêu trên theo quy định.

- Cử tri xã Cát Khánh đề nghị tỉnh đầu tư xây dựng bờ kè suối Nhà Thờ (từ đập cả đến giáp xã Cát Thành), vì đoạn bờ này thường xuyên sạt lở khi có mưa lũ, gây sa bồi một số diện tích sản xuất nông nghiệp thôn Phú Dõng và Phú Long.

Trả lời:

Trong những năm qua chỉ đầu tư nâng cấp sửa chữa cục bộ một số đoạn đê kè xung yếu, bức xúc. Hiện nay tình trạng sạt lở bờ, xói lở lòng sông đang diễn ra khá phức tạp đe dọa an toàn các khu dân cư, làm mất đất sản xuất. Tuy nhiên vì kinh phí có hạn nên việc kiểm tra, khảo sát và đề xuất các dự án nêu trên như các địa phương đã kiến nghị chưa thực hiện được. Trước mắt,UBND tỉnh giao UBND huyện Phù Cát, có các giải pháp phù hợp để bảo vệ công trình.

- Cử tri xã Cát Khánh kiến nghị: Xã Cát Khánh đã được cấp trên quan tâm xây dựng hồ Hóc Xeo cơ bản kiên cố, nhưng hệ thống kênh mương cấp 1 từ hồ Hóc Xeo đến giáp sông Đào bị lở trầm trọng, không thoát nước được vào mùa mưa. Đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí xây dựng hệ thống kênh mương đảm bảo nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất

Trả lời:

UBND tỉnh giao UBND huyện Phù Cát chỉ đạo các phòng chuyên môn, tổ chức kiểm tra hệ thống kênh mương hồ Hóc Xeo, đề xuất biện pháp xử lý, trình các cơ quan chức năng xem xét. Trước mắt, địa phương có giải pháp gia cố tạm thời chống sạt lở nặng trong mùa mưa lũ để phục vụ tưới cho vụ Đông Xuân 2016.

- Cử tri xã Cát Khánh kiến nghị: Tình trạng dùng xung điện xiết máy tại đầm Đạm Thủy còn xảy ra rất nhiều, đặt biệt là ngư dân ở địa phương khác đến khai thác làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản. Đề nghị tỉnh có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

Trả lời:

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT: Hiện nay, tại đầm Đề Gi (đầm Đạm Thủy) hiện có 35 phương tiện cư trú tại 02 thôn Đức Phổ 1 và Đức Phổ 2, xã Cát Minh và 06 phương tiện cư trú tại thôn Ngãi An, xã Cát Khánh sử dụng xung điện, xiết máy để khai thác thủy sản.

Sở Nông nghiệp và PTNT đã thường xuyên chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên đầm Đề Gi và khu vực ven biển huyện Phù Cát.

Tháng 6/2016, Chi cục Thủy sản đã phối hợp với các đơn vị liên quan như: Đồn Biên phòng Đề Gi và Cảnh sát đường thủy tổ chức đợt tuần tra, kiểm soát trên vùng biển ven bờ huyện Phù Cát. Trong đó có tổ chức thực hiện 03 chuyến tuần tra, kiểm soát đột xuất vào ban đêm trên đầm Đề Gi, tuy nhiên không phát hiện trường hợp vi phạm nào vì các đối tượng xung điện, xiết máy phát hiện sự có mặt cửa lực lượng chức năng tại địa bàn nên đã tạm ngưng hoạt động trong thời gian này.

Từ tháng 7 - 9/2016, Chi cục Thủy sản đã triển khai kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương và tổ quản lý nguồn lợi thủy sản cộng đồng (UBND xã Cát Khánh và Tổ đồng quản lý xã Cát Khánh) tổ chức nhiều chuyến tuần tra, giám sát ngăn chặn hoạt động của các nghề cấm trên đầm Đề Gi, góp phần hạn chế hoạt động của các đối tượng sử dụng xung điện, xiết máy trên đầm.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Thủy sản tiếp tục tăng cường phối hợp, hỗ trợ cho lực lượng địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát đột xuất trên đầm Đề Gi và vùng biển ven bờ huyện Phù Cát khi có thông tin và yêu cầu từ cộng đồng nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng xung điện, xiết máy khai thác thủy sản và hạn chế trình trạng vi phạm về sử dụng nghề cấm ở đầm Đề Gi.

- Cử tri xã Cát Chánh đề nghị tỉnh tiếp tục cho nâng cấp sửa chữa, khắc phục đoạn còn lại từ Đập Lão Vĩnh tới sông Đông dài 2 km để phục vụ sản xuất diện tích dọc theo kênh 3 huyện, ổn định đời sống kinh tế cho người dân.

Trả lời:

Đoạn kênh theo cử tri đề nghị thuộc kênh tiêu Ba Huyện (An Nhơn, Tuy Phước và Phù Cát) của hệ thống tưới Thạch Đề, kênh dài 5.565 mét, có chiều rộng 12m đến 15m, đây là một trục tiêu quan trọng. Năm 2013 tỉnh đã đầu tư kiên cố được 475m đoạn cuối kênh, đoạn còn lại dài 5.090m cũng cần được kiên cố để tiêu úng, thoát lũ, giảm xâm thực. Tuy nhiên, việc kiên cố cần kinh phí rất lớn (khoảng 120 tỷ đồng), do đó khi cân đối được nguồn vốn UBND tỉnh sẽ chỉ đạo đầu tư dự án.

- Cử tri xã Cát Tiến đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng bờ kè chắn sóng ở bãi biển Trung Lương để nước biển không xâm thực vào khu vực nhà dân (nội dung này đã nhiều lần kiến nghị, nhưng chưa được quan tâm giải quyết)

Trả lời:

Việc xây dựng các kè để chống xói lở bờ sông, bờ biển để bảo vệ dân cư, chống mất đất sản xuất là cần thiết. Tuy nhiên, để thực hiện cần kinh phí rất lớn, do vậy UBND huyện Phù Cát cần thực hiện theo Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 04/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ để phân loại mức độ sạt lở và xét thứ tự ưu tiên xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển, xây dựng kế hoạch đầu tư và xin chủ trương đầu tư theo quy định. Trước mắt khi chưa có nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng, yêu cầu UBND huyện Phù Cát cần có kế hoạch gia cố tạm thời những vị trí xung yếu trước mùa bão năm 2016 để giảm thiệt hại.

 

d) Cử tri huyện Phù Mỹ:

- Cử tri xã Mỹ Thắng: Hiện nay, các hộ của thôn 8 rất đông, sát mép biển rất nguy hiểm. Đề nghị tỉnh quan tâm cho xây dựng khu định cư mới tránh triều cường để di dời các hộ dân đến nơi an toàn.

Trả lời:

Xã Mỹ Thắng có 2 thôn ở vùng bãi ngang ven biển gồm: Thôn 9 và Thôn 8 Đông, trong đó có hơn 250 hộ sống sát mép biển có nguy cơ bị thiên do bão lũ và triều cường gây ra. Năm 2010, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với UBND huyện Phù Mỹ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư dân sống vùng thiên tai xã Mỹ Thắng với quy mô bố trí tái định cư cho 279 hộ dân sống ở vùng nguy cơ bị thiên tai thuộc 2 thôn Thôn 9 và Thôn 8 Đông xã Mỹ Thắng, Kinh phí thực hiện hơn 8 tỷ đồng.

Đến năm 2011 dự án phải tạm dừng do một số dân ở địa phương cản trở không cho nhà thầu thi công.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3626/UBND-KT ngày 24/8/2016, Chi cục Phát triển nông thôn đang hoàn chỉnh hồ sơ để quyết toán kinh phí đã đầu tư và bàn giao cho UBND huyện Phù Mỹ tiếp tục đầu tư xây dựng Khu tái định cư dân sống vùng thiên tai xã Mỹ Thắng để bố trí tái định cư cho số hộ nêu trên. UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Phù Mỹ triển khai thực hiện.

- Cử tri xã Mỹ Thọ:Tình trạng một số người dân các địa phương khác đến thôn Tân Phụng dùng chất nổ đánh cá trái phép gây nguy hiểm và hủy hoại môi trường biển. Thời gian qua “tổ đồng quản” của xã đã đuổi bắt và báo cáo cho chính quyền nhưng chỉ xử phạt hành chính chưa đủ sức răng đe. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành kiểm tra và xử lý mạnh tay hơn góp phần ổn định môi trường biển.

Trả lời:

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT: Trong 9 tháng đầu năm 2016, Chi cục Thủy sản đã phối hợp với UBND xã Mỹ Thọ, Tổ đồng quản lý xã Mỹ Thọ tổ chức thực hiện 08 chuyến tuần tra, giám sát trên vùng biển ven bờ xã Mỹ Thọ. Qua kiểm tra đã xử lý hành chính 04 trường hợp là tàu cá ngoài tỉnh làm nghề lặn khai thác thủy sản. Tuy nhiên cũng chỉ xử lý vi phạm hành chính các hành vi vi phạm về thủ tục giấy tờ, không phát hiện được tang chứng, vật chứng sử dụng chất nổ khai thác thủy sản. Việc phát hiện, bắt giữ, xử lý các phương tiện sử dụng chất nổ để khai thác thủy sản rất khó khăn vì các đối tượng có thủ đoạn rất tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng (dấu vật liệu nổ trong các gành đá ngoài biển nơi hẻo lánh, chọn thời điểm có ít phương tiện hoạt động để thực hiện hành vi vi phạm và nhanh chóng rời khỏi hiện trường để để tránh sự phát hiện và truy đuổi của lực lượng chức năng…).

Trong thời gian tới, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Thủy sản tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tại địa phương kết hợp giữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản với tăng cường công tác theo dõi, giám sát, kiểm tra các đối tượng khả nghi sử dụng nghề cấm trong khai thác thủy sản để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng này.   

- Cử tri xã Mỹ Cát: Tỉnh có chủ trương cho xây dựng đập ngăn mặn thôn An Mỹ, vì hiện nay nước mặn đã tràn lên đồng ruộng không thể sản xuất lúa và nhiễm mặn cả nước sinh hoạt của người dân địa phương.

Trả lời:

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3593/UBND-KTN ngày 30/7/2015 về việc chủ trương xây dựng hồ chứa nước Sở Tất và công trình đập ngăn mặn An Mỹ hạ; sau khi kiểm tra thực tế hiện trường, ngày 31/7/2015, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiến hành họp rà soát quy hoạch thủy lợi cùng với UBND huyện Phù Mỹ, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi và các đơn vị liên quan. Theo đó, vị trí đề nghị xây dựng đập ngăn mặn An Mỹ hạ thuộc địa phận thôn An Mỹ xã Mỹ Cát cách thượng lưu cầu An Mỹ khoảng 200 m, cách hạ lưu đập Cây Ké khoảng 7 km, chiều rộng sông gần 100 m. Sau khi xây dựng nâng cấp đập Cây Ké và hệ thống kênh La Tinh, địa phương đã bỏ các đập bổi, trong đó có đập ngăn mặn An Mỹ. Qua kiểm tra thực tế, cao trình mặt ruộng hiện tại cao hơn cao trình mực nước triều. Khu vực gần cầu An Mỹ nhân dân vẫn sản xuất bình thường, hệ thống kênh La Tinh trên địa bàn xã Mỹ Cát cung cấp đủ nước tưới không có hiện tượng nhiễm mặn.

Để xây dựng đập cần có mục tiêu rõ ràng; xác định hiệu quả kinh tế có tính thuyết phục, đảm bảo ngăn mặn, thoát lũ. Việc xây dựng phải đồng bộ trên 02 nhánh sông La Tinh và sông Cạn và tại buổi làm việc các bên thống nhất đề nghị: trước mắt xây dựng hệ thống đưa nước sạch để phục vụ sinh hoạt cho các hộ dân thôn An Xuyên 2, Lương Thái xã Mỹ Chánh và thôn An Mỹ xã Mỹ Cát, về lâu dài sẽ xem xét đầu tư các đập hoặc cống ngăn mặn khi có điều kiện nâng cấp hoàn thiện hệ thống đê quanh vịnh Nước Ngọt.

Về Quy hoạch, Đập ngăn mặn thôn An Mỹ, xã Mỹ Cát đã được đưa vào quy hoạch đê biển theo dự án Rà soát quy hoạch đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Phù Mỹ lựa chọn, đề xuất hạng mục cấp bách, phù hợp với khả năng ngân sách.

- Cử tri xã Mỹ Quang: Năm 2015, UBND tỉnh có chủ trương cho xây dựng bê tông hóa xi măng tuyến kênh N1 để lấy nược từ Hồ Diên Tiêu đi đập Cây Kê nhưng đến nay vẫn chưa xây dựng, do đó nguồn nước về cho sản xuất rất khó khăn. Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh tham mưu để đầu tư cho tuyến kênh mương nói trên.

Trả lời:

Việc xây dựng bê tông hóa xi măng tuyến kênh N1, xã Mỹ Quang đã được chủ đầu tư tổ chức đấu thầu và mở thầu ngày 30/9/2016, công trình sẽ được triển khai xây dựng trong thời gian tới.

- Cử tri xã Mỹ Hòa kiến nghị: Nhân dân Mỹ Hòa rất đồng tình và phấn khởi với chủ trương Nhà nước hỗ trợ cho các địa phương xây dựng kiên cố hóa kênh mương nội đồng, năm 2016 Mỹ Hòa đăng ký và đã được duyệt cho xây dựng 3,4km kênh mương, nhưng hiện nay đang gặp khó khăn chưa triển khai thực hiện được vì không có thiết kế mẫu, liên hệ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện và các cơ quan liên quan của tỉnh trả lời là không có thiết kế mẫu. Đề nghị UBND huyện, tỉnh cho triển khai thiết kế mẫu để địa phương thuận lợi trong việc thực hiện chủ trương của Nhà nước về kiên cố hóa kênh mương nội đồng, phục vụ kịp thời nước tưới sản xuất cho bà con nhân dân.

Trả lời:

UBND tỉnh có Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 ban hành chính sách hỗ trợ kiên cố hoá kênh mương, kênh mương nội đồng giai đoạn 2016 -2020 trên địa bàn tỉnh. Trong đó: Tại Phụ lục II quy định kích thước cơ bản mặt cắt kênh tưới cho cây lúa với 123 mẫu thiết kế cụ thể.

Căn cứ Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND nêu trên, Sở Nông nghiệp và PTNT đã hướng dẫn chính sách hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, kênh mương nội đồng.  Trong đó đã hướng dẫn cụ thể việc Lập hồ sơ thiết kế sơ bộ.

Tuy nhiên, thiết kế kiên cố kênh mương phụ thuộc nhiều yếu tố như: địa hình, độ dốc tuyến kênh cao trình mực nước đầu kênh, khả năng cung cấp nguồn nước, nên không thể lập thiết kế mẫu cho từng tuyến kênh cụ thể.

Đề nghị Chủ đầu tư căn cứ Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh và Hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT để lựa chọn mẫu và thiết kế kênh cho phù hợp, tiết kiệm và đáp ứng được yêu cầu tưới của địa phương. UBND tỉnh giao UBND huyện Phù Mỹ chỉ đạo các phòng chức năng của huyện nghiêm túc rút kinh nghiệm và phải có trách nhiệm hướng dẫn các xã triển khai phù hợp với điều kiện địa phương.

e) Cử tri huyện Tuy Phước:

- Cử tri xã Phước Thắng: UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi Bình Định, Sở Nông nghiệp và PTNT khi triển khai thực hiện xây dựng, nạo vét các công trình: Kênh mương, đê, kè, cầu… cần xác định cụ thể thời gian thực hiện, hoàn thành và thông báo trên Đài Truyền thanh địa phương cho nhân dân biết.

Trả lời:

Trong giai đoạn triển khai thi công sửa chữa thường xuyên xây dựng công trình trên địa bàn xã Phước Thắng, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi đã gửi thông báo cho UBND xã để tổ chức thực hiện giám sát cộng đồng, theo đó thời gian thi công cụ thể từng công trình để thông báo cho nhân dân biết; còn đối với những hạng mục nạo vét kênh mương không quy định phải thông báo. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND tỉnh giao Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi thực hiện thông báo theo kiến nghị của cử tri.

- Cử tri xã Phước Lộc: Đề nghị ngành chức năng kiểm tra làm lại cống điều tiết nước của Hợp tác xã để kịp thời phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân sắp đến.

Trả lời:

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, công trình theo đề nghị của địa phương là cống Điều tiết số 01 kênh Nam Thông Chín - hệ thống tưới Thạnh Hòa. Công trình này bị ảnh hưởng do thi công dự án Quốc lộ 19 nên đã bị hư hỏng, UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh kịp thời kiểm tra hiện trạng và chỉ đạo khắc phục theo nội dung cử tri kiến nghị.

- Cử tri xã Phước Hòa: Đoạn đê sông Gò Bồi dài khoảng 200m qua thôn Kim Tây, xã Phước Hòa hiện đang sạt lở nặng. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra và hỗ trợ kinh phí sửa chữa.

Trả lời:

Đê sông Gò Bồi qua thôn Kim Tây, xã Phước Hòa thuộc bờ Nam tuyến đê đập Nha Phu đến cầu Gò Bồi. Hiện nay trên tuyến đê này đã thi công nhiều đoạn, để phát huy vai trò của tuyến đê thì việc xây dựng hoàn chỉnh, khép kín tuyến đê là cần thiết. UBND tỉnh giao UBND huyện Tuy Phước xem xét có kế hoạch đầu tư. Trước mắt, để đảm bảo an toàn cho người dân cần tiến hành gia cố tạm thời, cắm biển báo các vị trí bị sạt lở.

- Cử tri xã Phước Hòa: Hiện nay, nguồn nước ngọt bị xâm nhập mặn, nồng độ muối cao, để giảm độ mặn trong ao nuôi không có hệ thống nước ngọt nên thường xuyên xảy ra tình trạng tôm bị bệnh, nhất là vào mùa nắng gây thiệt hại lớn đến các hộ nuôi tôm thuộc địa bàn xã Phước Hòa. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm sớm kiểm tra, khảo sát và đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp nước ngọt để người dân yên tâm sản xuất.

Trả lời:

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND huyện Tuy Phước kiểm tra, khảo sát tình hình cụ thể tại địa phương, báo cáo và đề xuất giải pháp cụ thể để khắc phục tình trạng nguồn nước bị xâm nhập mặn như cử tri phản ánh.

- Cử tri thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước và cử tri thôn Hiệp Vinh 2, xã Canh Vinh đề nghị: UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo ngành chức năng sớm có kế hoạch khảo sát đầu tư bờ kè phía Bắc sông Hà Thanh trước mùa mưa lũ sắp đến để đảm bảo tài sản và tính mạng của Nhân dân sống trong khu vực; vì đến nay bờ kè này vẫn chưa thi công trong khi bờ kè phía Nam đã được xây dựng hoàn thành; hỗ trợ kinh phí xây dựng bờ kè chống sạt lở dọc sông Hà Thanh, đoạn từ cầu Khẩu qua thôn Tăng Lợi đến nhà ông Hải Thảo và bờ kè cho 2 làng Canh Phước, Canh Lãnh, xã Canh Hòa.

Trả lời:

Đê thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước được UBND tỉnh có ý kiến tại văn bản 954/UBND-TH ngày 18/3/2016 về chủ trương cho UBND Tuy Phước lập dự án đầu tư xây dựng công trình Đê sông Hà Thanh, đoạn thượng lưu cầu Diêu Trì, huyện Tuy Phước, với chiều dài xây dựng khoảng 3.000m để đăng ký xin vốn các Bộ, ngành Trung ương trong thời gian tới.

Việc đầu tư xây dựng công trình đê, kè trên địa bàn huyện Vân Canh sẽ hạn chế sạt lở bờ sông, đảm bảo an toàn cho người dân, bảo vệ đất sản xuất, góp phần phát triển kinh tế vùng dự án. Tuy nhiên việc đầu tư các công trình trên phải theo yêu cầu nhiệm vụ, đối tượng cần bảo vệ, thứ tự ưu tiên, cân đối khả năng ngân sách của tỉnh, địa phương. UBND tỉnh giao UBND huyện Vân Canh tiến hành kiểm tra hiện trạng, đề xuất, trình các cơ quan chức năng xem xét đầu tư theo quy định.

g) Cử tri huyện Vân Canh:

- Với tình hình hạn hán trong những năm qua, mực nước ngầm đang cạn dần dẫn đến tình trạng thiếu nước sinh hoạt và phục vụ sản xuất nông nghiệp liên tục diễn ra, gây khó khăn cho bà con, nhất là đồng bào vùng cao. Cử tri chia sẻ với khó khăn trong nguồn vốn đầu tư của tỉnh nhưng việc đảm bảo nước để sinh hoạt và sản xuất của nhân dân là hết sức cần thiết. Do vậy, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng ưu tiên sớm khảo sát và có kế hoạch đầu tư xây dựng các đập dâng nhằm ngăn nước tại sông Hà Thanh; hỗ trợ kinh phí xây dựng hồ chứa nước Suối Đá Mài và 02 công trình thủy lợi nhỏ của xã Canh Liên là Suối Lâu và Suối Ba Cây.

Trả lời:

Về Đập ngăn nước trên sông Hà Thanh: UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương xây dựng Dự án: Đập tràn ngăn sông Hà Thanh, địa điểm xây dựng xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh tại Quyết định số 1885/QĐ-UBND ngày 03/6/2016. Hiện nay, UBND tỉnh đã giao các ngành lập báo cáo chủ trương đầu tư trình UBND tỉnh xem xét theo Luật đầu tư công.

- Về hồ chứa nước Đá Mài: Theo nghiên cứu rà soát quy hoạch 2015 xác định lại nhiệm vụ của hồ Đá Mài tưới cho 1.200 ha canh tác của xã Canh Vinh (Vân Canh), Phước Thành, Phước An (Tuy Phước) và hiện nay đã tiến hành khảo sát, lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở.  Thời gian đến, giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND huyện Vân Canh báo cáo UBND tỉnh trình Trung ương xem xét đầu tư hồ Đá Mài để cải thiện nguồn nước phục vụ sản xuất và dân sinh.

- Về công trình đập dâng suối Lâu và đập Ba Cây: Đập dâng suối Lâu, làng Chồm thuộc lưu vực thượng nguồn sông Cút, dọc theo suối Lâu từ làng Chòm đến làng Cát có các khu vực đất lúa khoảng 40ha nằm rải rác, nguồn nước tưới tận dụng các sông suối tại chỗ, hầu như không có kênh tưới.

Đập Ba Cây suối Thọ, làng Canh Tiến hiện nay là đập tạm, nằm trên nhánh suối Thọ thuộc lưu vực hồ Núi Một để phục vụ tưới khoảng 30 ha đất lúa ven suối Thọ của xã Canh Tiến; việc đầu tư xây dựng kiên cố công trình và hệ thống kênh mương sẽ đảm bảo khai thác thêm diện tích đất sản xuất nông nghiệp kết hợp cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân làng Canh Tiến.

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thống nhất báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

h) Cử tri huyện Tây Sơn:

- Cử tri xã Vĩnh An kiến nghị tỉnh quan tâm công bố tuyến mương nào thuộc hệ thống Kênh tưới Thượng Sơn sẽ cung cấp nước tưới cho làng Kon Giang.

Trả lời:

Dự án Hệ thống kênh tưới Thượng Sơn có các tuyến kênh đi qua 4 làng của xã Vĩnh An là: Kon Giọt 1, Kon Giọt 2, Kon Mon, Xà Tan. Do địa hình cao nên không có tuyến kênh đi qua làng Kon Giang được. UBND tỉnh giao UBND huyện Tây Sơn hướng dẫn bà con sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế để đạt hiệu quả.

- Cử tri xã Tây An đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng mương tiêu nước vì hiện nay không có mương thoát nước gây ngập úng vào mùa mưa.

Trả lời:

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tây Sơn và các cơ quan liên quan kiểm tra thực tế và đề xuất giải pháp khắc phục.

- Cử tri xã Tây Phú kiến nghị: Bờ kè Đồng Hưu (sau lưng Trường tiểu học Tây Phú) đã được tỉnh cho chủ trương đưa vào thực hiện từ nhiệm kỳ 2010 - 2015 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai. Hiện nay, đoạn sau lưng Trường tiểu học Tây Phú đang tiếp tục bị xâm thực rất nặng, gây nguy cơ sạt lở Trường tiểu học Tây Phú và một số nhà dân nằm gần bên sông. Đề nghị tỉnh quan tâm có kế hoạch hỗ trợ địa phương sớm xây dựng bờ kè, bảo vệ an toàn cho Trường tiểu học Tây Phú và nhân dân.

Trả lời:

Công trình nêu trên đã được UBND tỉnh đồng ý về chủ trương, cho phép UBND huyện Tây Sơn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Kè chống xói lở thôn Phú Thọ, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn tại công văn số 45/UBND-TH ngày 07/01/2015, yêu cầu UBND huyện Tây Sơn có kế hoạch triển khai thực hiện. Trước mắt, trong mùa mưa sắp đến, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Tây Sơn chỉ đạo chính quyền địa phương cần gia cố tạm vị trí sạt lở, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng ngăn không cho người, phương tiện vào khu vực sạt lở, bố trí cán bộ trực canh theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở.

- Cử tri xã Bình Thành đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định kiểm tra thực tế vùng Thủy Bông và Hóc Chợ thôn Kiên Ngãi, xã Bình Thành để mở mương nhánh từ Hệ thống kênh tưới Văn Phong để đưa nước tưới khu vực này vì hiện tại vùng ruộng này đang thiếu nước trầm trọng.

Trả lời:

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT: Khu tưới này lâu nay địa phương không hợp đồng tưới với Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi mà sử dụng nước mạch để tưới. Tuy nhiên, thời gian qua khu tưới thường xuyên bị thiếu nước tưới vào vụ Hè thu với diện tích khoảng 05 ha. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, đề xuất giải quyết.

- Cử tri xã Bình Thuận: tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng tuyến kênh mương tưới cho đồng Rộc Đức, đồng Đại Hàn và cánh đồng Chà Di khoảng 40 ha.

Trả lời:

Các cánh đồng Rộc Đức, đồng Đại Hàn và Chà Di thuộc thôn Thuận Nhất, xã Bình Thuận có diện tích khoảng 40 ha, do chưa có công trình tưới nên diện tích này chủ yếu hưởng nước trời, gieo khô 1vụ/năm.

Địa phương kiến nghị xây dựng tuyến kênh mương dài 2,0 km lấy nước từ kênh N1 hồ Thuận Ninh để tưới. Việc đầu tư xây dựng tuyến kênh để tưới cho diện tích nêu trên là cần thiết. UBND tỉnh giao UBND huyện Tây Sơn chỉ đạo các phòng chuyên môn kiểm tra, khảo sát hiện trạng, xem xét quyết định chủ trương đầu tư theo quy định và khả năng ngân sách của địa phương.

- Cử tri xã Bình Hòa: kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng bờ kè dọc sông Kôn đoạn từ Kiên Thạnh đến Dõng Hòa để đảm bảo phòng chống lũ vì hiện nay nhiều đoạn bị xâm thực sát vào khu dân cư rất nguy hiểm vào mùa mưa lũ cho bà con sống ở vùng này.

Trả lời:

Công trình được UBND tỉnh đồng ý về chủ trương, cho phép UBND huyện Tây Sơn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Kè bờ tả sông Kôn - đoạn từ thị trấn đến xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn tại Công văn số 46/UBND-TH ngày 07/01/2015, để đăng ký công trình vào kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020. 

- Cử tri xã Bình Nghi kiến nghị: Hiện nay xã Bình Nghi có trên 110 ha đất lúa không đảm bảo nước tưới cho sản xuất (Thôn Bình Nghi 2: 80 ha; Bình Nghi 3: 30 ha). Trước đây tỉnh có chủ trương xây dựng Hồ Núi Tháp nhưng cho đến nay vẫn chưa thực hiện. Để đảm bảo nước tưới cho sản xuất, nếu không có kế hoạch xây dựng hồ Núi Thác thì đề nghị tỉnh quan tâm cho chủ trương xây dựng một trạm bơm điện để cung cấp nước cho nhân dân sản xuất. Đồng thời, xây dựng bờ kè nam sông Kôn thuộc khu vực thôn Lai Nghi, xã  Bình Nghi.

Trả lời:

Đối với hồ Núi Tháp được đề xuất trong quy hoạch năm 2006 có diện tích lưu vực 8,00 km2, dung tích khoảng 3,8 triệu khối nước, tưới cho 400 ha đất canh tác phía Tây xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn. Qua rà soát quy hoạch thủy lợi giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 cho thấy trong khu tưới 400 ha đất canh tác có khoảng 200 ha khu vực giáp núi là khu vực cao bằng phẳng, đất bạc màu, hiện nay phần diện tích này nhân dân đang trồng keo thuộc Dự án trồng rừng KfW6; còn khoảng 200 ha canh tác khu vực thấp phía Tây sát ngay kênh chính hồ Núi Một hiện đang sản xuất lúa, cây trồng cạn nhưng chủ yếu dựa vào nước trời.

Hồ Núi Tháp là công trình có kinh phí đầu tư lớn (vốn đầu tư khoảng 150 tỷ đồng), hiện nay chưa có điều kiện nguồn vốn để thực hiện.

Việc xây dựng trạm bơm điện lấy nước từ kênh chính hồ Núi Một và xây dựng kè Nam sông Kôn thuộc lưu vực thôn Lai Nghi, xã Bình Nghi, UBND tỉnh giao UBND huyện Tây Sơn kiểm tra và xem xét đề xuất theo quy định.

- Cử tri xã Bình Tường kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng kè chống xói lở dọc sông Kôn thuộc địa bàn thôn Hòa Trung, xã Bình Tường.

Trả lời:

Hiện nay các công trình đê, kè dọc theo sông Kôn qua địa phận huyện Tây Sơn đã được đầu tư, xây dựng góp phần bảo vệ an toàn cho người dân, bảo vệ hoa màu, đất sản xuất... Hiệu quả của các công trình đê, kè sẽ được phát huy hơn khi được đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh thành hệ thống khép kín. Tuy nhiên ngân sách nhà nước còn hạn hẹp nên việc đầu tư sẽ phải thực hiện theo thứ tự ưu tiên. Trước mắt, giao UBND huyện Tây Sơn tổ chức khảo sát, khoanh vùng các vùng sạt lở nguy hiểm, có biện pháp gia cố tạm thời; đồng thời đề xuất, trình các cơ quan chức năng xem xét đầu tư theo quy định.

i) Cử tri huyện Vĩnh Thạnh:

- Cử tri xã Vĩnh Thuận kiến nghị: Tỉnh quan tâm kéo thêm đường ống dẫn nước sinh hoạt và nước tưới cho khoảng 4ha đất nông nghiệp từ nguồn suối KNhung về để nhân dân có nước sinh hoạt và sản xuất. Đồng thời, quan tâm đầu tư nâng cao tràn hồ Tà Niêng để đảm bảo phục vụ nước tưới sản xuất và có kế hoạch đầu tư xây dựng bờ kè Tà Dinh để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại và sản xuất (7ha).

Trả lời:

Về kiến nghị của cử tri nâng cao tràn hồ Tà Niêng để đảm bảo phục vụ nước tưới sản xuất, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi đã đưa công trình vào kế hoạch sửa chữa thường xuyên năm 2016, sẽ triển khai thi công và hoàn thành trong năm 2016.

Về kiến nghị kéo thêm đường ống dẫn nước sinh hoạt và xây dựng bờ kè Tà Dinh, UBND tỉnh giao UBND huyện Vĩnh Thạnh kiểm tra, xem xét đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định.

k) Cử tri huyện Hoài Ân:

- Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng bờ kè chống sạt lở tại Nà Bèo, thôn Phú Văn 1, xóm 2, Liên Hội, đoạn kè Đá Bạc (xã Ân Hữu); đoạn từ Tân Sơn đến Vạn Tín (xã Ân Hảo Tây); đoạn Bình Hòa Bắc (Ân Hảo Đông) và đoạn đồng Cây Me và Đồng Dừa tại thôn T2, T6 (xã Bok Tới).

Trả lời:

Việc đầu tư xây dựng các công trình chống sạt lở tại Nà Bèo, thôn Phú Văn 1, xóm 2, Liên Hội, đoạn kè Đá Bạc (xã Ân Hữu); đoạn từ Tân Sơn đến Vạn Tín (xã Ân Hảo Tây); đoạn Bình Hòa Bắc (Ân Hảo Đông) và đoạn đồng Cây Me và Đồng Dừa tại thôn T2, T6 (xã Bok Tới) là cần thiết. Hiện nay ngân sách còn nhiều khó khăn, vì vậy không thể cùng một thời điểm đầu tư các công trình này được. Vì vậy, UBND tỉnh giao UBND huyện Hoài Ân tiến hành điều tra, đề xuất, sắp sếp thứ tự các công trình ưu tiên, trình các cơ quan chức năng xem xét đầu tư theo quy định. Trước mắt, UBND huyện Hoài Ân chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, gia cố tạm các vị trí sạt lở để bảo đảm an toàn cho người dân.

l) Cử tri huyện An Lão:

- Tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng bờ kè chống sạt lở tại các đoạn sông của 3 xã An Vinh, An Trung và thị trấn An Lão.

Trả lời:

Sông An Lão đi qua 3 xã An Vinh, An Trung và thị trấn An Lão có chiều dài khoảng 20Km. Việc đầu tư kinh phí để xây dựng kè trên ở các địa phương cần nguồn vốn rất lớn, trong khi ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn. Mặc khác việc đầu tư phải theo yêu cầu nhiệm vụ, đối tượng cần bảo vệ, thứ tự ưu tiên, cân đối khả năng ngân sách của tỉnh, địa phương. UBND tỉnh giao UBND huyện An Lão tiến hành kiểm tra, đề xuất những vị trí cấp thiết, trình các cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

4. Về lâm nghiệp:

- Cử tri xã Cát Hải, huyện Phù Cát đề nghị: Hiện nay việc chặt, phá rừng phòng hộ và rừng đầu nguồn thuộc dự án khu du lịch, khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội quản lý diễn ra hàng ngày, làm ảnh hưởng đến sản xuất các loại cây trồng của nhân dân, đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa có giải pháp giải quyết triệt để. Đề nghị UBND tỉnh có biện pháp chỉ đạo ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Trả lời:

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT: Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Phù Cát phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Cát, UBND xã Cát Hải và Trưởng thôn Vĩnh Hội tiến hành đến hiện trường khu vực cử tri xã Cát Hải, huyện Phù Cát phản ánh để kiểm tra, kết quả cụ thể như sau: 

- Địa điểm xảy ra sự việc: Tại khoảnh 3, tiểu khu 257, thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải, huyện Phù Cát (có tọa độ (0607451- 1546206). Căn cứ theo Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt, điều chỉnh bổ sung quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định, thì khu vực này nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng và đã được UBND tỉnh giao cho Ban Quản lý khu kinh tế tại Quyết định số 423/QĐ-UB ngày 24/7/2007 để Ban Quản lý khu kinh tế thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các khu chức năng trong khu kinh tế Nhơn Hội. Hiện nay Ban Quản lý khu kinh tế đã giao cho Công ty TNHH một thành viên du lịch khách sạn và nghỉ dưỡng Việt Mỹ làm chủ đầu tư, Công ty đã thực hiện xong việc bồi thường cho chủ rừng là Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Cát vào năm 2008.

- Về số lượng: Có 20 cây phi lao, đường kính từ 20-30 cm, chiều cao khoảng 20 m, cây trồng năm 1975-1976 (Trưởng thôn Vĩnh Hội cung cấp) bị người dân đốt gốc, ken gốc và một số cây chưa rõ nguyên nhân nhưng đã khô lá; trong cùng khu vực này người dân xã Cát Hải đang sản xuất nông nghiệp.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp với Chi cục Kiểm lâm và chính quyền địa phương tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

II. CÔNG THƯƠNG

a) Cử tri huyện Tuy Phước:

- Cử tri thị trấn Tuy Phước đề nghị UBND tỉnh cho kiểm tra đột xuất hoạt động của các cây xăng và công khai các cây xăng vi phạm để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. 

Trả lời:

Theo báo cáo của Sở Công Thương: Vừa qua, Sở Công Thương đã tổ chức Đoàn Thanh tra liên ngành theo kế hoạch do Chánh Thanh tra Sở Công Thương làm Trưởng đoàn, chủ trì phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường, Phòng Quản lý Thương mại (Sở Công Thương), Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh tiến hành thanh tra, kiểm tra 48 đơn vị hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh từ ngày 04/8 đến ngày 06/9/2016 về việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Qua thanh tra, kiểm tra, nhìn chung 100% các đơn vị hoạt động kinh doanh xăng dầu đã chấp hành nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Nghị định số 97/2013/NĐ-CP ngày 27/8/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng; Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu QCVN 01:2013/BCT. Các đơn vị được thanh tra, kiểm tra đã thực hiện tốt việc niêm yết giá và thời gian bán hàng, bán theo giá niêm yết; tuân thủ các quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh xăng dầu; tuân thủ quy định pháp luật về đo lường, chất lượng đảm bảo số lượng, chất lượng xăng dầu bán ra thị trường cho khách hàng tiêu dùng; chưa phát hiện đơn vị cơ sở nào vi phạm hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số đơn vị tuy có thực hiện nhưng chưa đầy đủ như: công tác bố trí biển báo nguy hiểm tại khu vực bồn chứa xăng dầu và hệ thống biển báo đã xuống cấp, ký hiệu biển báo không rõ; một số đơn vị tuy có thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường nhưng chưa được duy trì thường xuyên liên tục, chưa xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy theo quy định; chưa xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ môi trường cho nhân viên bán hàng theo quy định còn chưa kịp thời và đầy đủ; chưa thực hiện phương án giám sát đánh giá tác động môi trường hàng năm.

Qua thanh tra, kiểm tra Đoàn thanh tra đã hướng dẫn các đơn vị kịp thời khắc phục và thực hiện đúng quy định pháp luật. Đối với những cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc diện phải cải tạo, sửa chữa, nâng cấp hoặc quy hoạch di dời tìm địa điểm kinh doanh mới (do quá trình cải tạo mở rộng Quốc lộ 1A chưa đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định) đã được Đoàn công tác khảo sát, lập quy hoạch xăng dầu đánh giá xác định và hướng dẫn thực hiện. Đoàn thanh tra đã nhắc nhở yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng hướng dẫn và các thủ tục theo quy định.

Về thanh tra, kiểm tra đột xuất, trong thời gian qua khi có yêu cầu hoặc tin báo, Sở Công Thương đều cử lực lượng Quản lý Thị trường và Thanh tra Sở tiến hành xác minh, xử lý.

Trong thời gian đến, UBND tỉnh giao Sở Công Thương và Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường công tác quản lý và kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh theo quy định.

b) Cử tri thị xã An Nhơn:

- Cử tri phường Nhơn Thành đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các làng nghề truyền thống của phường theo chính sách của Nhà nước và của tỉnh đã ban hành.

Trả lời:

Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho các làng nghề và các cơ sở làng nghề phát triển, UBND tỉnh ban hành Chính sách khuyến khích phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định tại Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013, theo đó ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ làng nghề và các cơ sở làng nghề các nội dung sau: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng làng nghề, bao gồm: hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình bảo vệ môi trường phục vụ chung cho làng nghề; hỗ trợ xây dựng khu trưng bày sản phẩm cho các làng nghề được UBND tỉnh quy hoạch gắn với du lịch. Ngoài ra, làng nghề được xem xét hỗ trợ xây dựng đường bê tông xi măng và công trình nước sạch.

Trong thời gian qua, do khó khăn về ngân sách nên việc hỗ trợ theo chính sách nêu trên còn rất hạn chế. Để có cơ sở thực hiện hỗ trợ theo quy định, UBND các huyện, thị xã, thành phố lập hồ sơ đề nghị theo đúng quy định tại Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm và các quy định của pháp luật khác có liên quan, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét.

c) Cử tri huyện Phù Mỹ:

- Cử tri xã Mỹ Thắng đề nghị: Hai thôn 10 và 11, xã Mỹ Thắng có làng nghề thủ công cói, lát nhưng chỉ duy trì tự phát rất khó khăn. Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ quy hoạch, hướng dẫn và xem xét cấp giấy công nhận làng nghề truyền thống để bà con có điều kiện duy trì và phát triển.

Trả lời:

- Để tạo điều kiện cho các cơ sở làng nghề phát triển, Chính phủ đã ban hành Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 về khuyến công, trong đó có quy định chính sách hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp góp phần nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm. Để có cơ sở hỗ trợ theo quy định trên, các cơ sở làng nghề có nhu cầu hỗ trợ đăng ký với địa phương để được hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục.

- Làng nghề sản xuất các sản phẩm từ cói Mỹ Thắng (thôn 10 và thôn 11 xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ) nằm trong Quy hoạch phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4460/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 và được công nhận danh hiệu làng nghề tại Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của UBND tỉnh. Về việc cấp giấy công nhận làng nghề truyền thống cho Làng nghề sản xuất các sản phẩm từ cói Mỹ Thắng, UBND tỉnh giao UBND huyện Phù Mỹ rà soát các tiêu chí theo quy định tại Thông tư số 116/2006/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT về công nhận làng nghề truyền thống, trình UBND tỉnh (qua Sở Công Thương thẩm định) xem xét, phê duyệt.

d) Cử tri huyện Tây Sơn:

- Cử tri xã Vĩnh An kiến nghị: Thời gian qua, tỉnh đã quan tâm tổ chức các lớp dạy nghề thổ cẩm tại các làng nhưng đến nay bà con không có điều kiện làm nghề. Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm để bà con làm nghề dệt thổ cẩm phát huy nghề truyền thống, tăng thu nhập cho bà con.

Trả lời:

UBND tỉnh đã ban hành Chính sách khuyến khích phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định tại Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013, theo đó ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ làng nghề và các cơ sở làng nghề các nội dung sau: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng; Hỗ trợ xúc tiến thương mại, Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn, Hỗ trợ đào tạo nghề. Do đó, để có cơ sở hỗ trợ theo quy định, cơ sở làng nghề có nhu cầu hỗ trợ đăng ký với địa phương để được hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục. Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho việc phát triển, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại như: hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh (gọi tắt là doanh nghiệp) trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 của UBND tỉnh, theo đó, hàng năm, doanh nghiệp tham gia Phiên chợ hàng Việt được sử dụng từ nguồn ngân sách tỉnh, mức hỗ trợ theo chi phí thực tế nhưng tối đa không quá 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) /01 lần/01 doanh nghiệp khi tham gia; hỗ trợ xây dựng Website thương mại điện tử để mua bán trực tuyến, quảng bá giới thiệu sản phẩm, thương hiệu với mức hỗ trợ tối đa 70% mức chi phí thực tế, nhưng không quá 5.000.000 đồng (năm triệu đồng)/Website.

Thông qua việc tham gia các phiên chợ do Sở Công Thương tổ chức và kết nối trong thời gian vừa qua, các cơ sở học tập được nhiều kinh nghiệm, có sự chuyển biến về nhận thức, cải tiến mẫu mã, đổi mới phương thức kinh doanh, tăng năng lực cạnh tranh của sản phẩm, giữ gìn bảo tồn nét văn hóa địa phương và phục vụ du lịch, tìm ra các đối tác để tiêu thụ sản phẩm.

Trong thời gian đến, UBND tỉnh giao Sở Công Thương nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để phát triển các ngành nghề truyền thống nói chung và nghề thổ cẩm.

III. VỀ ĐIỆN

a) Cử tri thành phố Quy Nhơn:

- Cử tri phường Trần Hưng Đạo kiến nghị: Hiện nay, Công ty Điện lực Bình Định triển khai thông báo việc sử dụng điện và tiền điện qua tin nhắn điện thoại là không phù hợp. Vì hiện nay một số người dân không biết đọc tin nhắn trên điện thoại (nhất là người lớn tuổi) nên không đóng tiền điện đúng ngày theo quy định. Đề nghị Công ty Điện lực Bình Định xem xét và có phương án thông báo phù hợp hơn.

Trả lời:

Việc sử dụng tin nhắn để thông tin về điện và các dịch vụ tiện ích khác về điện nhằm từng bước tiến tới thực hiện Quyết định số 2453/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam và Quyết định số 4924/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020.  Việc sử dụng tin nhắn giúp cho thông tin về tiền điện và các dịch vụ tiện ích về điện khác đến được với khách hàng một cách nhanh chóng, kịp thời hơn so với việc sử dụng thông báo giấy.

- Cử tri xã Nhơn Châu đề nghị tỉnh sớm triển khai dự án kéo điện lưới Quốc gia bằng cáp ngầm ra xã đảo Nhơn Châu.

Trả lời:

Ngày 30/9/2016, UBND tỉnh có Công văn số 4360/UBND-KT đề nghị Bộ Công Thương thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án cấp điện cho xã đảo Nhơn Châu, tỉnh Bình Định bằng cáp ngầm xuyên biển. Sau khi Dự án hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu dùng điện cho bà con trên đảo Nhơn Châu.

- Cử tri xã Nhơn Hải đề nghị Điện lực Tuy Phước thanh toán lại khoảng tiền điện mà nhân dân đã đóng góp trước đây để xây dựng đường dây 0,4kv.

Trả lời:

Về việc thanh toán tiền hoàn trả sau tiếp nhận lưới điện hạ áp tại xã Nhơn Hải, Công ty Điện lực Bình Định đã làm thủ tục và chuyển tiền hoàn trả là: 132.417.000 đồng cho UBND xã Nhơn Hải ngày 15/6/2016.

- Cử tri khu vực 2,  phường Nhơn Bình tiếp tục đề nghị ngành chức năng tỉnh sớm di dời trụ điện trước nhà ông Thọ (thuộc khu vực 2 phường Nhơn Bình) để tránh gây tai nạn cho người tham gia giao thông. Vì hiện nay trụ điện này nằm dưới lòng đường.

Trả lời:

UBND tỉnh giao UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo đơn vị liên quan có văn bản yêu cầu Công ty Viễn thông Bình Định (VNPT) di dời trụ điện nêu trên.

- Cử tri khu vực 2,  phường Nhơn Bình: Công ty Điện lực Quy Nhơn kiểm tra và sửa chữa hệ thống điện cầu Bà A (tổ 62, KV7), và Trạm điện Nhơn Bình (KV2). Vì hiện nay dây điện chằng chịt và xà xuống thấp gây nguy hiểm cho nhân dân trong mùa mưa bão sắp tới.

Trả lời:

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Bình Định: Hệ thống điện cầu Bà A (tổ 62, khu vực 7) mà cử tri đề cập là đường dây 0,2 kV do các hộ dân tự đầu tư xây dựng sau công tơ chính của ngành điện, thuộc tài sản khách hàng, đề nghị khách hàng tự gia cố, sửa chữa, thay thế để đảm bảo vận hành an toàn.

Điện lực Quy Nhơn và UBND Phường Nhơn Bình đã phối hợp kiểm tra lưới điện tại KV2 phường Nhơn Bình; qua kiểm tra thực tế lưới điện của trạm này đảm bảo yêu cầu về an toàn kỹ thuật.

- Cử tri xã Nhơn Hội đề nghị: Tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng lắp đặt đèn chiếu sáng khu TĐC Nhơn Phước phần mở rộng về phía Nam (đã hoàn thành cơ sở hạ tầng) và bố trí đất tái định cư cho các hộ dân.

Trả lời:

Hiện nay, Ban Quản lý Khu kinh tế đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: thảm nhựa, điện chiếu sáng và trồng cây xanh Khu tái định cư Nhơn Phước mở rộng phía Nam tại Quyết định số 1792/QĐ-BQL ngày 14/9/2016. Dự kiến sẽ triển khai thi công vào cuối quý IV/2016 đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của người dân tại Khu tái định cư Nhơn Phước.

b) Cử tri huyện Tây Sơn:

- Cử tri xã Bình Nghi kiến nghị: Ngành điện tiếp nhận quản lý hệ thống lưới điện nông thôn đã lâu nhưng ngoài việc thay công tơ điện mới thì hầu như không đầu tư, nâng cấp dẫn đến hạ tầng kém, một số nơi như xóm An Nam, thôn Lai Nghi, xã Bình Nghi hiện nay vẫn còn dùng cọc tre kéo điện. Đề  nghị ngành điện đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, đảm bảo cung ứng điện sinh hoạt đầy đủ, an toàn cho nhân dân.

Trả lời:

Lưới điện hạ áp thôn Lai Nghi, xã Bình Nghi được Công ty Điện lực Bình Định tiếp nhận vào tháng 8/2010. Sau khi tiếp nhận, Công ty điện lực Bình Định đã tiến hành sửa chữa, nâng cấp lưới điện để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân khu vực nêu trên, cụ thể:

Hiện tại Công ty Điện lực Bình Định đã thi công xong và chuẩn bị đóng điện nghiệm thu đưa vào khai thác đường dây hạ áp xây dựng mới thuộc TBA Xóm Bắc (Bình Nghi 1) trong đó có thôn Lai Nghi, xã Bình Nghi, TBA Bình Nghi 2 và TBA Bình Nghi 4 (Tổng chiều dài là 1,4km).

Công ty Điện lực Bình Định đã đưa danh mục đầu tư xây dựng đường dây hạ áp thuộc TBA Bình Nghi 1 và TBA Bình Nghi 3 (tổng chiều dài 1,2km) vào kế hoạch năm 2017.

Về việc dùng trụ tre làm cột để kéo điện theo ý kiến cử tri là đường dây hạ áp 0,2kV sau công tơ của một vài khách hàng nằm xa đường trục tự kéo về để phục vụ sinh hoạt gia đình. Trước mắt đề nghị khách hàng tự gia cố, sửa chữa, thay thế để đảm bảo vận hành an toàn. Về lâu dài, đề nghị Công ty Điện lực Bình Định rà soát, xem xét để đưa vào kế hoạch đầu tư cho những năm tiếp theo.

- Cử tri xã Bình Hòa kiến nghị: Ngành điện phải có trách nhiệm quy hoạch, nâng cấp, cải tạo tuyến đường dây 0,2kV trên địa bàn xã Bình Hòa vì hiện nay xuống cấp nghiêm trọng, dễ gây tai nạn nhất là vào mùa mưa, bão sắp đến.

Trả lời:

Hiện tại hầu hết các tuyến điện hạ áp 0,2kV ở xã Bình Hòa đã được Công ty Điện lực Bình Định thay thế bằng dây dẫn bọc nhựa, tiết diện lớn từ nguồn vốn sửa chữa thường xuyên. Dự án KFW 2 sẽ đầu tư xây dựng mới nhiều tuyến đường dây hạ áp với khối lượng cụ thể như sau: TBA Vân Tường: Xây dựng mới 4,1km đường dây hạ áp; TBA Vĩnh Lộc: Xây dựng mới 2,46km đường dây hạ áp, TBA Dõng Hòa: Xây dựng mới 2,1km đường dây hạ áp; TBA UBND Bình Hòa: Xây dựng mới 1,3km đường dây hạ áp. Sau khi các công trình hoàn thành sẽ thay thế các đường dây 0,2 kV đang vận hành tạm như hiện nay.

c) Cử tri huyện Phù Mỹ:

- Cử tri xã Mỹ Hòa kiến nghị: Các trụ điện 0,4KV xây dựng cũ. Nay đường Tây tỉnh (DT639B) mở rộng. Một số trụ điện nằm giữa mặt đường chưa được giải tỏa, dễ gây tai nạn giao thông, cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay ngành Điện lực chưa xử lý. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Điện lực Bình Định di dời các trụ điện ra ngoài mặt đường, tránh tai nạn giao thông.

Trả lời:

UBND tỉnh yêu cầu Công ty Điện lực Bình Định chủ động phối hợp với Sở Giao thông vận tải và chính quyền địa phương kiểm tra và khắc phục.

- Cử tri xã Mỹ Châu: Hiện nay, nhu cầu điện để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của nhân dân trong mùa nắng hạn để bơm nước tưới sản xuất là rất lớn, nhưng khi mắc công tơ điện chỉ sử dụng vào mùa nắng, mùa mưa không sử dụng (6 tháng) thì Điện lực cắt điện gây khó khăn cho nhân dân. Quy định của ngành Điện rất bất hợp lý vì sản xuất nông nghiệp theo thời vụ, vào mùa mưa đâu cần bơm tưới thì sử dụng điện để làm gì. Vì vậy đề nghị UBND tỉnh quan tâm có ý kiến chỉ đạo ngành Điện tạo điều kiện cho nông dân sản xuất nông nghiệp tốt hơn.

Trả lời:

Ngành điện hiện đang thực hiện lắp công tơ bơm nước cho các hộ dân ở khu gần lưới điện để phục vụ bơm nước chống hạn. Tuy nhiên có một số trường hợp các hộ lắp công tơ nhưng không sử dụng trong thời gian dài. Theo Điều 3, Khoản 6 - Phần các điều khoản chung của Hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt đã ký giữa Công ty Điện lực Bình Định (bên A) và khách hàng (bên B) thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên B không sử dụng điện liên tục 6 tháng mà không thông báo cho bên A.

d) Cử tri thị xã An Nhơn:

- Cử tri xã Nhơn Khánh phản ánh: Hiện nay đường điện cao thế (từ phường Bình Định chạy lên trạm Phụ Ngọc) đi trên nóc nhà của người dân, dễ gây tai nạn về điện cho người dân xóm 2 thôn An Hòa. Đề nghị ngành điện kiểm tra và có giải pháp khắc phục để bảo đảm sự an toàn cho các hộ dân.

Trả lời:

Đường dây điện trên thuộc xuất tuyến 476 trạm biến áp 110 kV An Nhơn, được UBND xã Nhơn Khánh đầu tư xây dựng năm 1982 và bàn giao cho ngành điện năm 2001.

Đối với nhà cửa, công trình, vật kiến trúc trong hành lang an toàn lưới điện cao áp 22kV trước thời điểm đường dây 22kV này được xây dựng, đảm bảo an toàn thì vẫn được phép tồn tại theo Nghị định số 14/2014/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện ban hành ngày 26/02/2014. Đối với các trường hợp xây dựng mới nhà cửa trong hành lang an toàn lưới điện cao áp 22kV thì chủ hộ phải được cấp phép xây dựng của chính quyền địa phương, khi đó chính quyền địa phương cần lưu ý đến đường dây 22kV hiện hữu.

UBND tỉnh đề nghị Công ty Điện lực Bình Định chỉ đạo Điện lực An Nhơn thường xuyên kiểm tra, sửa chữa để đoạn đường dây trên vận hành an toàn và kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp xây dựng, cơi nới nhà ở vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp 22kV.

- Cử tri xã Nhơn Lộc đề nghị Ngành điện có kế hoạch nâng cao trụ điện tuyến đường tây tỉnh (đoạn thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc). Vì hiện nay trụ điện chôn ở dưới ruộng, dây điện kéo đến nhà dân băng qua đường rất thấp, gây cản trở giao thông và rất nguy hiểm.

Trả lời:

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Bình Định: Điện lực An Nhơn đã xử lý căng lại dây tại các vị trí quá thấp và sẽ đưa vào kế hoạch xử lý lắp chụp đầu cột để nâng cao dây dẫn 0,2kV vượt đường về nhà dân trong thời gian tới.

- Cử tri xã Nhơn An kiến nghị: Hiện nay tại xóm 3 thôn Tân Dương và xóm nhà ông Lê Văn Phú thôn Háo Đức các trụ điện kéo vào nhà dân đang sử dụng bằng trụ tre, dây điện không đảm bảo, không đúng quy cách, dễ xảy ra tai nạn trong quá trình sinh hoạt của bà con dân nhân. Đề nghị ngành điện khảo sát trồng các trụ điện và kéo điện đến các xóm nói trên để đảm bảo cho nhân dân sinh hoạt.

Trả lời:

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Bình Định: Sau khi tiếp nhận, ngành điện đã tiến hành đầu tư xây dựng mới hệ thống lưới điện khu vực xã Nhơn An với khối lượng như sau:

+ Công trình Hoàn thiện lưới điện khu vực Nam An Nhơn: Xây dựng mới 1,78km đường dây trung áp, 02 TBA 100kVA và 13,94km đường dây hạ áp tại khu vực Thuận Thái, Trung Định, Tân Dân và Tân Dương, công trình đã nghiệm thu đóng điện trong năm 2012.

+ Dự án KFW An Nhơn: Xây dựng mới 0,56km đường dây trung áp, 01 TBA 100kVA và 1,99km đường dây hạ áp tại khu vực Thuận Thái và Tân Dân, công trình đã nghiệm thu đóng điện trong năm 2014.

+ Trong năm 2015, ngành điện đã đầu tư xây dựng mới 3,03km đường dây hạ áp tại các khu vực Háo Đức, Trung Định, Tân Dân và Tân Dương trong công trình Hoàn thiện lưới điện hạ áp nông thôn sau tiếp nhận khu vực An Nhơn năm 2015, công trình đã được nghiệm thu đóng điện vận hành.

Tuy nhiên vì kinh phí có hạn, không thể thực hiện đầu tư xây dựng đồng bộ trong một lần được, Điện lực An Nhơn sẽ đưa kế hoạch tiếp tục xây dựng mới đường dây hạ áp trong những năm tới để lưới điện khu vực xã Nhơn An dần được hoàn thiện và việc cấp điện phục vụ nhân dân sẽ ngày càng tốt hơn.

e) Cử tri huyện Tuy Phước:

- Cử tri thị trấn Tuy Phước: Trạm biến thế trước nhà ông Trần Văn Minh, thôn Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phước rất gần mặt đất, gây nguy hiểm cho nhân dân, nhất là trong mùa mưa bão. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng giải quyết.

Trả lời:

Nội dung kiến nghị của cử tri, Điện lực Tuy Phước đã khảo sát và dự kiến phối hợp cắt điện thực hiện công tác sửa chữa cuối năm 2016.

- Cử tri xã, xã Phước An, Phước Thuận đề nghị: Đường dây điện sinh hoạt phục vụ cho 140 hộ dân xóm Thiện Trường, thôn Ngọc Thạnh 1, xã Phước An hiện nay đã xuống cấp trầm trọng; xóm 1A thôn Qui Hội, xã Phước An khoảng 20 hộ dân lâu nay đường dây điện sinh hoạt dùng bằng trụ tre rất nguy hiểm; mặt khác, tại thôn Liêm Thuận và một số nơi khác trên địa bàn xã Phước Thuận, ngành điện đã hoàn thành việc trồng các trụ điện bê tông hơn 1 năm  qua nhưng không kéo dây; hiện vẫn còn sử dụng đường dây điện cũ và trụ điện cũ xiêu vẹo không an toàn. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Điện lực Bình Định sớm kiểm tra khắc phục để bà con an tâm sản xuất, đảm bảo an toàn mùa mưa bão sắp đến.

Trả lời:

Tháng 04 và 05 năm 2016, Công ty Điện lực Bình Định đã cải tạo thay dây dẫn nhánh hạ áp cấp điện cho xóm Thiện Trường (Sửa chữa lớn lưới điện hạ áp khu vực Phú Tài năm 2016).

Trong tháng 11/2016, Công ty Điện lực Bình Định tiếp tục xây dựng mới đường dây hạ áp từ Trạm biến áp Ngọc Thạnh 1, dọc theo đường bê tông nông thôn để mở rộng cấp điện cho xóm Thiện Trường.

Đối với Xóm 1A, thôn Quy Hội: Hiện nay, Đường dây hạ áp và Trạm biến áp Phước An 9 - 100kVA - 22/0,4kV đã được đóng điện nghiệm thu và đưa vào sử dụng để cấp điện cho nhân dân khu vực Xóm 1A - Thôn Quy Hội.

Về việc kéo dây hạ áp thôn Liêm Thuận: Thuộc hạng mục ĐTXD năm 2015, Công ty Điện lực Bình Định đã tổ chức nghiệm thu đóng điện trong tháng 5/2016.

Đối với các thôn khác: Thuộc hạng mục ĐTXD năm 2016 Công ty Điện lực Bình Định đang triển khai thi công. Dự kiến kéo dây, đóng điện cuối năm 2016.

- Cử tri xã Phước Lộc: Theo trả lời kiến nghị cử tri của Công ty Điện lực Bình Định, lưới điện tại các khu vực trên địa bàn xã Phước Lộc đang được đầu tư xây dựng, dự kiến hoàn thành trong năm 2016; tuy nhiên, hiện nay hệ thống lưới điện từ trụ sở thôn Quảng Tín đến xóm Quảng Thành (nhà ông Phước) chưa được đầu tư, nâng cấp. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Điện lực Bình Định kiểm tra, xem xét cải tạo và nâng cấp.

Trả lời:

Về việc cấp điện khu dân cư tại trụ sở thôn Quảng Tín: Điện lực Tuy Phước đã khảo sát trình Công ty Điện lực Bình Định đưa vào danh mục đầu tư năm 2016, nhưng do hạn chế nguồn vốn nên chưa thực hiện được. Dự kiến trong năm 2017 sẽ lập phương án đầu tư xây dựng hệ thống đường dây điện thuộc địa bàn này.

g) Cử tri huyện Hoài Ân:

- Hiện nay trên địa bàn xã Bók Tới, hệ thống điện cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân. Tuy nhiên quá trình đầu tư xây dựng đến nay đã lâu, một số đường dây xuống cấp, hệ thống điện yếu không đảm bảo nhu cầu sản xuất của người dân. Đề nghị tỉnh quan tâm có ý kiến với Công ty Điện lực Bình Định kiểm tra, khảo sát đầu tư xây dựng các Trạm biến áp và kéo đường dây 3 pha để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân ngày càng tốt hơn.

Trả lời:

- Lưới điện hạ áp thuộc TBA 75kVA-22/0,4kV Bok Tới: Hiện nay Điện lực Hoài Ân đã lập phương án sửa chữa thường xuyên trình Công ty Điện lực Bình Định phê duyệt về việc kéo thêm 02 dây AV70 chiều dài 800 mét thuộc lộ bắc để nâng cấp từ lưới điện 0,2kV thành 0,4kV. Kế hoạch sẽ triển khai thực hiện trong tháng 10/2016.

- Lưới điện hạ áp thuộc TBA 37,5kVA-22/0,23kV T4, T5 Bok Tới: Điện lực Hoài Ân đã lập phương án sửa chữa thường xuyên, trình Công ty Điện lực Bình Định phê duyệt thay 02 dây AC70 kém chất lượng bằng 2AV70 chiều dài 1600 mét. Kế hoạch sẽ triển khai thực hiện trong tháng 10/2016.

Các khu vực khác, Điện lực Hoài Ân đã lập danh mục thuộc Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Bình Định trình Công ty Điện lực Bình Định chờ các cấp phê duyệt sẽ thực hiện trong năm 2017.     

h) Cử tri huyện An Lão:

- Đnghị tỉnh quan tâm đầu tư hệ thống điện 2 cụm công nghiệp Gò Bùi và Gò Cây Duối; đặt bình hạ thế khu dân cư Đất Đạo, thôn Vạn Xuân, xã An Hòa; kéo đường điện ra khu sản xuất thôn Vạn Xuân, xã An Hòa để tưới gần 50ha Dâu tằm.

Trả lời:

Đối với khu vực 2 cụm công nghiệp Gò Bùi và Cây Duối: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4420/UBND-KT ngày 05/10/2016 về việc đầu tư cấp điện cho CCN Gò Bùi và Cây Duối, Công ty Điện lực Bình Định đang yêu cầu các đơn vị chức năng thuộc UBND huyện An Lão, phối hợp và hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động trong CCN Gò Bùi và Cây Duối cung cấp thông tin sử dụng điện theo từng giai đoạn cụ thể, để Công ty Điện lực Bình Định tổng hợp và có kế hoạch đầu tư trình Tổng Công ty Điện lực Miền Trung phê duyệt.

Đối với khu vực dân cư Đất Đạo, thôn Vạn Xuân xã An Hòa, UBND tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần Tổng hợp An Lão xem xét, đầu tư lưới điện hạ thế khu vực này.

IV. CẤP THOÁT NƯỚC

a) Cử tri thành phố Quy Nhơn:

- Cử tri phường Nguyễn Văn Cừ, Bùi Thị Xuân kiến nghị: Nước máy do Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định cung cấp chưa đảm bảo vệ sinh, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân khi sử dụng. Đề nghị Công ty cấp thoát nước Bình Định cần có biện pháp xử lý tốt hơn để nhân dân yên tâm sử dụng.

Trả lời:

Hiện nay, Công ty CP Công nghệ Môi trường và Xây dựng Sài Gòn (SENCO) đang đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước Hà Thanh. Khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ nâng cao chất lượng nước sinh hoạt. Trước mắt, UBND tỉnh yêu cầu Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định thường xuyên theo dõi, xử lý để đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt cho người dân.

- Cử tri phường Nhơn Bình đề nghị Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định xem xét lắp đặt hệ thống cung cấp nước máy cho tổ 22, KV3; tổ 54, 55, 56, 57 khu vực 7 phường Nhơn Bình để người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh. Vì hiện nay các khu vực này nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng. Đồng thời, quan tâm nâng công suất cung cấp nước cho khu vực 5 để nhân dân có đủ nước sử dụng, vì hiện nay nước máy quá yếu.

Trả lời:

Theo báo cáo của Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định: Công ty đã phối hợp với UBND phường Nhơn Bình khảo sát thực tế, kết quả như sau:

- Tổ 22, Khu vực 3: Gồm 06 (sáu) hộ gia đình chưa được đấu nối với hệ thống đường ống cấp nước sạch. Qua khảo sát, để cấp nước cho 06 hộ gia đình này phải đầu tư lắp đặt đường ống dài khoảng 700 mét, với chi phí ước tính là 137 triệu đồng. Trong thời gian tới Công ty sẽ họp bàn với người dân về phương án đầu tư.

- Tổ 54, 55 và 56, Khu vực 7 (Xóm Dừa): Vị trí này nằm biệt lập với các khu dân cư, phía Tây giáp sông Hà Thanh, phía Đông giáp hệ thống đê Đông; về giao thông chỉ có một đường bê tông đi dọc trên đê Đông để vào Xóm Dừa. Trước đây, Công ty đã xây dựng phương án cấp nước cho khu vực trên theo hướng lắp đặt tuyến ống cấp nước trên chân khay phía Đông của đê Đông và cắt ngang đê tại Km7+220 để cấp nước. Tuy nhiên ý kiến của Chi cục Thủy lợi tại Công văn số 268/CCTL-KT ngày 05/9/2016 yêu cầu đường ống cấp nước phải cách chân đê tối thiểu là 05 (năm) mét. Công ty nhận thấy, nếu thực hiện theo yêu cầu của Chi cục Thủy lợi thì ống cấp nước phải lắp đặt dưới đất ruộng, sẽ không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nên rất khó triển khai thực hiện.

- Về tình trạng nước yếu tại Khu vực 5: Công ty đã lập phương án cải tạo hệ thống đường ống tại khu vực này để đảm bảo áp lực cấp nước cho người dân trong thời gian tới.

Đối với việc lắp đặt ống cung cấp nước sạch cho người dân ở tổ 54, 55 và 56, Khu vực 7 (Xóm Dừa), UBND tỉnh yêu cầu Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định phối hợp với Chi cục Thủy lợi và chính quyền địa phương khảo sát, lựa chọn giải pháp tối ưu nhất để lắp đặt đường ống cung cấp nước cho khu vực này.

- Cử tri xã Nhơn Lý đề nghị cơ quan chức năng tỉnh sớm đầu tư, đưa hệ thống nước máy về xã Nhơn Lý để nhân dân được sử dụng.

Trả lời:

Nội dung cử tri kiến nghị, UBND tỉnh giao Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định tiến hành khảo sát nhu cầu sử dụng nước của người dân trong xã để lập kế hoạch đầu tư.

- Cử tri phường Ghềnh Ráng kiến nghị Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định kiểm tra việc xây dựng hệ thống thoát nước tại đường Phạm Cần Chính, thuộc khu vực 5, phường Ghềnh Ráng. Vì nhân viên Công ty buộc mỗi hộ phải đóng 700.000đ như vậy có đúng theo quy định của nhà nước không, tại sao cùng trên một tuyến đường mà có hộ nộp, hộ không nộp.

Trả lời:

Từ ngày 27/4/2015, chức năng quản lý hệ thống thoát nước đã được chuyển giao cho Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quy Nhơn theo Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh. UBND tỉnh giao UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo kiểm tra và trả lời vấn đề cử tri kiến nghị.

- Cử tri phường Bùi Thị Xuân đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh kiểm tra và cho khai thông cống thoát nước nằm giáp ranh giữa phường Bùi Thị Xuân và Trần Quang Diệu, vì hiện nay cống không thoát được nước nên mỗi khi trời mưa nước từ KCN Phú Tài chảy tràn qua QL1A làm cho đoạn đường này bị hư hỏng liên tục và thường xảy ra tai nạn.

Trả lời:

Theo báo cáo của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn, tuyến cống thoát nước này nằm giáp ranh phường Bùi Thị Xuân và phường Trần Quang Diệu, cắt ngang Quốc lộ 1A và thuộc phạm vi quản lý của Công ty Cổ phần Quản lý và  xây dựng đường bộ Bình Định. UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ Bình Định kiểm tra, nạo vét khơi thông tuyến cống này để đảm bảo thoát nước khi trời mưa.

b) Cử tri huyện Tuy Phước:

- Cử tri xã Phước An đề nghị Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phước An chưa qua công đoạn xử lý làm sạch mà vẫn thu tiền ngang bằng với giá nước đã xử lý làm sạch là không phù hợp. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo ngành chức năng có kế hoạch kiểm tra và xử lý làm sạch nguồn nước và để cung cấp nước đảm bảo vệ sinh.

Trả lời:

Theo báo cáo của Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định: Từ trước đến nay, Công ty vẫn kiểm soát chất lượng nước cấp cho nhân dân thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phước An đảm bảo theo quy chuẩn nước sử dụng ăn, uống hiện hành (QCVN 01:2009/BYT). Tuy nhiên để nâng cao chất lượng nước phục vụ khách hàng, Công ty đang triển khai đầu tư nâng cấp hệ thống đường ống cấp nước cho khu vực này, dự kiến cuối tháng 10/2016 sẽ hoàn thành.

c) Cử tri huyện Vân Canh:

- Cử tri xã Canh Liên đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng các công trình nước sinh hoạt cho nhân dân 02 làng: Suối Đak ở làng Kà Nâu và Suối Gia Pơi làng Kon Lót .

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND huyện Vân Canh khảo sát thực tế và xem xét, đề xuất đầu tư công trình nước sinh hoạt cho người dân khu vực nêu trên.

 

V. BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

a) Cử tri thành phố Quy Nhơn:

- Cử tri phường Trần Quang Diệu kiến nghị: Nhiều doanh nghiệp tại Khu công nghiệp không thực hiện đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo BQL Khu Kinh tế có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc.

Trả lời:

Đối với vấn đề này, Ban Quản lý Khu kinh tế đã ban hành văn bản số 323/BQL-QLDN ngày 16/3/2012 về việc đóng góp Quỹ Quốc phòng -  An ninh đối với các doanh nghiệp trong KCN Phú Tài và KCN Long Mỹ, văn bản đã được gửi cho UBND phường Trần Quang Diệu, UBND phường Bùi Thị Xuân và UBND xã Phước Mỹ; Theo đó, đề nghị các doanh nghiệp trong KCN Phú Tài và KCN Long Mỹ có trách nhiệm đóng góp kinh phí để hỗ trợ cho xây dựng, huấn luyện, hoạt động của dân quân tự vệ và các hoạt động giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Qua theo dõi và làm việc, một số doanh nghiệp trong KCN Phú Tài và KCN Long Mỹ đã tham gia đóng góp hàng năm, bên cạnh đó có một số doanh nghiệp chưa thực hiện.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp tục có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện và UBND các phường, xã liên quan tăng cường liên hệ, vận động các doanh nghiệp trong KKT, KCN đóng góp quỹ Quốc phòng - An ninh theo quy định.

 

b) Cử tri thị xã An Nhơn:

- Cử tri xã Nhơn Thọ phản ánh: Theo chủ trương của tỉnh, xóm Nam Viên và Trung Viên nằm trong vùng quy hoạch mở rộng Khu công nghiệp Nhơn Hòa giai đoạn 2, đến nay đã hơn 10 năm, nhân dân không được xây dựng, nâng cấp nhà cửa, chuồng trại chăn nuôi; đường đi xuống cấp nhưng không được xây dựng bê tông giao thông nông thôn, nhân dân đi lại rất khó khăn; hệ thống lấy nước suối phục vụ khu Khu công nghiệp làm mạch nước ngầm khô cạn. Đề nghị tỉnh xem xét giải quyết.

Trả lời:

- Theo Quy hoạch được duyệt, KCN Nhơn Hòa có quy mô diện tích 314,37ha. Đến nay, Chủ đầu tư đã xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật và thu hút đầu tư cơ bản lấp đầy đối với phần diện tích giai đoạn 1 (105,28 ha), phần mở rộng về phía Đông Nam (42,37ha). Hiện nay, Chủ đầu tư đang phối hợp với UBND thị xã An Nhơn và chính quyền địa phương tiếp tục triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB và đầu tư KCN Nhơn Hòa giai đoạn 2 theo như chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1158/UBND-KT ngày 01/4/2016.

- Đối với các công trình giao thông bị xuống cấp, UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra và báo cáo, đề xuất UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo thực hiện.

- Về nguồn nước cấp cho KCN Nhơn Hòa: Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành khảo sát, đánh giá trữ lượng vùng và UBND tỉnh cấp giấy phép cho Chủ đầu tư KCN khai thác từ 05 giếng khoan trong KCN và Suối Yến. Hiện tại, Chủ đầu tư KCN chỉ mới sử dụng 03 giếng khoan để cấp nước cho các Doanh nghiệp. Vị trí các giếng khoan nằm cách xa Khu vực dân cư, nằm phía dưới hạ lưu nên việc cấp nước cho KCN sẽ không ảnh hưởng làm mạch nước ngầm khô cạn.

c) Cử tri huyện Phù Cát:

- Cử tri xã Cát Hanh: Khu Công nghiệp Hòa Hội đã quy hoạch, xây dựng hạ tầng đã 10 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có nhà đầu tư. Đề nghị tỉnh trả lời cho nhân dân biết Khu Công nghiệp này có tiếp tục thực hiện hay không, để nhân dân còn sản xuất và làm ăn sinh sống.

Trả lời:

Ngày 03/6/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty CP - Tổng Công ty đầu tư phát triển KCN Phúc Lộc đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Hòa Hội. Hiện nay, Nhà đầu tư đã nộp hoàn trả ngân sách tỉnh số tiền 3.673.346.000 đồng ứng chi trả chi phí đầu tư hạ tầng KCN Hòa Hội và đang tích cực hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư để triển khai thi công trên hiện trường.

Theo quy hoạch, KCN Hòa Hội có tổng diện tích 265 ha, đến nay UBND huyện Phù Cát đã hoàn thành công tác bồi thường, GPMB khoảng 200 ha. UBND huyện Phù Cát thông báo cho các hộ dân đã được bồi thường, GPMB tiến hành thu hoạch hoa màu, tháo dỡ vật kiến trúc trên đất đã bồi thường để giao trả lại mặt bằng cho Chủ đầu tư triển khai Dự án. Đồng thời UBND huyện Phù Cát sẽ tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, GPMB đối với phần diện tích 65 ha còn vướng GPMB của KCN Hòa Hội để sớm giao cho Nhà đầu tư triển khai Dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Cử tri xã Cát Hải: Dự án khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội thu hồi đất của một số hộ dân bị ảnh hưởng, nhưng dự án chậm triển khai nên số diện tích thu hồi lâu nay bị bỏ hoang lãng phí. Đồng thời, đề nghị tỉnh hỗ trợ tiền chuyển đổi nghề (hỗ trợ 5 lần so với giá trị bồi thường) cho các hộ dân có diện tích thu hồi, đến nay chưa được giải quyết, gây khó khăn cho một số hộ dân.

Trả lời:

- Về Dự án khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội: Qua nhiều lần cam kết nhưng Công ty TNHH MTV Du lịch và khách sạn Việt - Mỹ vẫn không đáp ứng kinh phí chi trả bồi thường GPMB nên UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế thu hồi dự án đầu tư này. Hiện nay Ban Quản lý Khu kinh tế đang xúc tiến mời gọi các nhà đầu tư có năng lực để triển khai dự án này và công tác bồi thường GPMB, di dời chỗ ở sẽ tiếp tục triển khai trong thời gian đến.

- Một số khoản hỗ trợ bổ sung do chênh lệch giữa chính sách cũ và chính sách hiện hành đối với diện tích đất đã bồi thường GPMB tuyến đường tránh ĐT639 qua thôn Vĩnh Hội (trong đó có khoản hỗ trợ chuyển đổi nghề) sẽ được xem xét giải quyết trong Phương án bồi thường GPMB, di dời chỗ ở của hộ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 171/TB-UBND ngày 12/12/2011.

VI. QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN

Cử tri thành phố Quy Nhơn:

- Cử tri của xã Nhơn Hải đề nghị: UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các chủ đầu tư dự án sớm triển khai thi công Khu du lịch Dviews Resort trên địa bàn xã, vì dự án này đã triển khai hơn 5 năm nhưng chưa hoàn thành và hiện tại đã ngừng thi công.

Trả lời:

Dự án khu du lịch Dviews Resort do Công ty CP Đầu tư Dviews làm chủ đầu tư, được Ban Quản lý Khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 35221000124 ngày 14/6/2011. Thời gian qua, do ảnh hưởng bởi công tác bồi thường, GPMB và do địa hình phức tạp nên Công ty chỉ mới thi công hoàn thành tuyến cầu đường dẫn bê tông cốt thép dự ứng lực vào dự án khoảng 500m, để phục vụ việc vận chuyển nguyên vật liệu, xây dựng Dự án. Đến nay, công tác GPMB đã cơ bản hoàn thành và Ban Quản lý Khu kinh tế đã có Quyết định số 1254/QĐ-BQL ngày 01/7/2016 cho Công ty CP Đầu tư Dviews được thuê đất để thực hiện dự án nêu trên. Theo đó, hiện nay Công ty đang khẩn trương hoàn thành các thủ tục về đầu tư xây dựng để được cấp GPXD trước khi triển khai thi công thực tế tại hiện trường, sớm hoàn thành dự án theo tiến độ đã cam kết.

- Cử tri phường Lý Thường Kiệt và Ghềnh Ráng kiến nghị: UBND tỉnh cho biết tiến độ khởi công xây dựng dự án Khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn đến nay triển khai tới đâuchủ trương của tỉnh về kế hoạch đầu tư dự án này như thế nào?

Trả lời:

- Công ty CP Vinpearl Quy Nhơn được cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư ngày 18/11/2009, chứng nhận thay đổi lần thứ hai ngày 14/11/2013 để đầu tư Dự án Khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn tại thôn Hải Giang, xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn với diện tích 656,25 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký 3.424 tỷ đồng, dự kiến đưa vào hoạt động toàn bộ Dự án vào năm 2017. Tại hiện trường, Công ty CP Vinpearl Quy Nhơn đã thi công 04km nền đường cấp phối đồi tuyến đường dẫn vào dự án, với bề rộng nền đường 12m; san lấp khoảng 40ha diện tích sân golf và đào 16ha tạo hồ sân golf. Hiện nay, Nhà đầu tư không còn tiếp tục triển khai dự án vì đang hoàn thành một số thủ tục đầu tư (tuyến đường từ Khu kinh tế Nhơn Hội qua Khu du lịch, Khu lấn biển Mũi Tấn...). UBND tỉnh đã làm việc và yêu cầu Nhà đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

 

VII. TÀI CHÍNH - THUẾ, KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

a) Cử tri thành phố Quy Nhơn:

- Cử tri phường Ghềnh Ráng đề nghị: UBND tỉnh cần xem xét và tính toán kỹ khi phê duyệt Dự án cho các nhà đầu tư, vì hiện nay nhiều dự án đã phê duyệt nhưng thời gian kéo dài và không thi công như: dự án Trường Mầm non Bông Hồng, các dự án du lịch dọc đường Quy Nhơn - Sông Cầu,... sau khi dự án được phê duyệt thì các nhà đầu tư chuyển nhượng gây bất bình trong nhân dân.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành rà soát, kiểm tra các dự án chậm triển khai để thu hồi và giao cho nhà đầu tư khác thực hiện. 

b) Cử tri huyện Tuy Phước:

- Cử tri xã Phước Lộc đề nghị: Nhà nước cần xem xét tính toán mức đầu tư của các tuyến đường BOT, lưu lượng xe lưu thông trên mỗi tuyến đường để quy định mức thu phí phù hợp vừa đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư nhưng cũng phải đảm bảo quyền lợi của người dân. Hiện nay, mức mức thu phí đường bộ trên tuyến Quốc lộ 1A và Quốc lộ 19 quá cao. Đề nghị UBND tỉnh xem xét kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp; đồng thời xem xét cho xe tải, xe ben, xe ô tô của những người dân địa phương gần khu vực Trạm khu phí đường bộ miễn giảm phí qua Trạm ( có thể cho đóng phí qua Trạm 01 lần/ ngày), vì hàng ngày lưu thông qua lại phải đóng phí qua Trạm nhiều lần đã ảnh hưởng đến mức thu nhập.

Trả lời:

Các Dự án đầu tư giao thông theo hình thức BOT (Quốc lộ 1, Quốc lộ 19),  do Bộ Giao thông vận tải quản lý. Hiện nay các trạm thu phí đã thực hiện giảm phí qua trạm đối với một số loại phương tiện vận tải. UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải có văn bản kiến nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét kiến nghị của cử tri.

c) Cử tri huyện Hoài Ân:

-  Tỉnh kiến nghị với Trung ương đẩy nhanh tiến độ giải ngân kinh phí thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg hỗ trợ người có công cách mạng về nhà ở (cùng nội dung kiến nghị của cử tri huyện Tuy Phước).

 

Trả lời:

Đến ngày 31/12/2015, đã thực hiện hỗ trợ cho 1.990 hộ (xây mới 1.223 hộ; sửa chữa 767 hộ) gia đình người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 và Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của UBND tỉnh. Tổng kinh phí hỗ trợ đã chi giải ngân là 64,26 tỷ đồng (Trung ương 57,834 tỷ đồng tương ứng 90%; ngân sách của tỉnh là 6,426 tỷ đồng tương ứng 10%).

Trong quá trình triển khai thực hiện, UBND cấp huyện báo cáo có 4.949 hộ gia đình người có công có nhà ở bị hư hỏng nặng mới phát sinh. Ngày 04/3/2016, UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 02/3/2016 ban hành Đề án bổ sung hỗ trợ cho 4.949 hộ người có công với cách mạng về nhà ở (xây mới 2.356 hộ; sửa chữa 2.593 hộ); kinh phí hỗ trợ là 146,10 tỷ đồng. Đề án bổ sung hỗ trợ đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đồng ý thẩm định tại văn bản 1954/LĐTBXH-NCC ngày 02/6/2016. Đồng thời, UBND tỉnh đã có văn bản số 733/UBND-KT ngày 08/3/2016 gửi Bộ Tài chính đề nghị cấp kinh phí thực hiện Đề án bổ sung theo Quyết định số 642/QĐ-UBND. Tuy nhiên, ngày 30/3/2016, Bộ Tài chính có văn bản số 4219/BTC-NSNN trả lời: Hiện nay trên cả nước có 254.738 hộ gia đình người có công có nhà ở bị hư hỏng nặng mới phát sinh, bằng 3,18 lần so với số liệu báo cáo ban đầu của các địa phương. Vì vậy trước mắt hoàn thành dứt điểm hỗ trợ cho các hộ đã được địa phương báo cáo ban đầu, đối với các hộ phát sinh sẽ xử lý dần theo khả năng ngân sách.

Như vậy, Trung ương chưa có kế hoạch cụ thể thực hiện hỗ trợ cho các hộ mới phát sinh. Đồng thời, nguồn ngân sách tỉnh hạn chế nên không thể sử dụng ngân sách tỉnh để thực hiện hỗ trợ. Do đó, khi nào Trung ương cấp kinh phí, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện hỗ trợ bổ sung cho các hộ  gia đình người có công có nhà ở bị hư hỏng nặng mới phát sinh trên địa bàn tỉnh.

d) Cử tri huyện An Lão:

- Kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng mới nhà làm việc các phòng, ban UBND huyện (hiện nay các phòng, ban UBND huyện thiếu phòng làm việc, nhất là các Ban HĐND huyện mới thành lập hoạt động chuyên trách). Đầu tư nâng cấp trụ sở làm việc và trang thiết bị bên trong của các xã: An Hòa, An Trung, An Vinh, An Hưng, An Quang, An Nghĩa.

Trả lời:

UBND tỉnh đã có Công văn số 4513/UBND-KT ngày 10/10/2016, theo đó, hiện nay do ngân sách tỉnh khó khăn nên chưa thể bố trí kinh phí để đầu tư được. Trước mắt, UBND huyện An Lão tự sắp xếp, khắc phục điều kiện để làm việc, UBND tỉnh sẽ cho chủ trương đầu tư khi cân đối được nguồn vốn.

- Tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng (giao thông, điện…) cho thị trấn An Lão.

Trả lời:

UBND huyện An Lão thực hiện các thủ tục đầu tư gửi các sở, ngành liên quan xem xét theo quy định của Luật Đầu tư công.

VIII. QUY HOẠCH, ĐỀN BÙ, GIẢI TỎA VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

a) Cử tri thành phố Quy Nhơn:

- Cử tri phường Ngô Mây kiến nghị: Cùng trên một tuyến đường, diện tích đất như nhau, nhưng đất nằm trong diện quy hoạch thì nhà nước áp giá đền bù thấp hơn nhiều so với giá ngoài thị trường. Đề nghị UBND tỉnh cho biết căn cứ vào đâu để áp giá như vậy.

Trả lời:

UBND tỉnh giao UBND thành phố Quy Nhơn kiểm tra và trả lới kiến nghị của cử tri.

- Cử tri KV4, phường Nhơn Bình đề nghị: Tỉnh cho biết dự án Khu đô thị Thương mại và Dịch vụ Bắc Sông Hà Thanh có tiếp tục triển khai hay không để nhân dân biết sửa chữa nhà cửa ổn định cuộc sống; xem xét lại việc thu hồi đất và cấp đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Trường Quốc tế Singapore. Vì dự án Khu Thương mại và dịch vụ Bắc Sông Hà Thanh có một số hộ phát sinh mới nhưng dự án không bố trí đất tái định cư cho các hộ này là không hợp lý.

Trả lời:

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất kiểm tra và trả lời kiến nghị của cử tri.

- Cử tri KV8, phường Nguyễn Văn Cừ: tiếp tục kiến nghị về trường họp 2 gian nhà HTX 1-5 mà hộ gia đình ông Trần Xuân Dư chiếm dụng đã kéo dài gần 20 năm. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm và trả lại 2 gian nhà nói trên cho nhà nước quản lý để sử dụng vào mục đích công.

Trả lời:

Theo báo cáo của Sở Xây dựng: Đối với 02 gian phòng của ngôi nhà Hợp tác xã 1/5 tại số 55/12 (số cũ 223/3) đường Ngô Mây, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 về việc xác lập sở hữu toàn dân.

Ngày 29/3/2016, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn, UBND phường Nguyễn Văn Cừ, Trung tâm Phát triển nhà và Tư vấn xây dựng lập biên bản hiện trường để công bố Quyết định trên và giao 02 gian phòng nêu trên cho Trung tâm Phát triển nhà và Tư vấn xây dựng quản lý.

Xét đơn xin thuê nhà của hộ ông Trần Xuân Dư; ngày 12/4/2016, Sở Xây dựng có Văn bản số 372/SXD-QLN báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét cho hộ ông Trần Xuân Dư thuê 02 gian phòng của ngôi nhà trên. Ngày 30/5/2016, Hội đồng bán nhà SHNN đã họp và thống nhất chưa xem xét cho thuê 02 căn phòng nêu trên cho hộ ông Trần Xuân Dư và giao UBND thành phố Quy Nhơn xác định cụ thể nhu cầu sử dụng đất để phục vụ công trình công cộng đối với 02 căn phòng đã xác lập sở hữu toàn dân này và đề xuất cụ thể phương án GPMB, báo cáo UBND tỉnh xem xét.

UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo nêu trên của UBND tỉnh.

- Cử tri phường Thị Nại kiến nghị: Năm 1991, UBND tỉnh phê duyệt dự án mở rộng đường Đống Đa, có nhiều hộ dân thực hiện tốt chủ trương của tỉnh đã tháo dỡ theo đúng chỉ giới; nhưng sau đó dự án không thực hiện. Đến nay, Dự án mở rộng QL19 tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng mở rộng đường Đống Đa, thì những hộ “chây ỳ” không thực hiện theo dự án năm 1991 thì nay họ lại được đền bù đất, giá là 15 triệu đồng/m2, còn những hộ thực hiện tốt chủ trương của tỉnh năm 1991 thì phần đất lùi, thụt vào lại tính đền bù theo giá đất nông nghiệp (vườn thừa). Cử tri đề nghị UBND tỉnh xem xét lại vấn đề trên để tạo sự công bằng cho dân.

Trả lời:

Vấn đề này, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh có Văn bản trả lời cho người dân theo đúng quy định. Tuy nhiên, các hộ dân vẫn không đồng ý với việc bồi thường theo giá đất nông nghiệp và tiếp tục có đơn đề nghị tính bồi thường theo giá đất ở, UBND tỉnh giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

- Cử tri phường Đống Đa kiến nghị: Về việc di dời các hộ phục vụ Dự án Quốc lộ 19: Cử tri đề nghị UBND tỉnh có chính sách cho các hộ đông nhân khẩu mua thêm lô đất phụ; cho dân nợ tiền đất tái định cư; khẩn trương hoàn thành đường dẫn vào khu tái định cư; hạ tầng điện, nước tại khu tái định cư chưa hoàn chỉnh; bố trí đất tái định cư phù hợp cho các hộ đánh bắt thủy sản trên Đầm Thị Nại…

Trả lời:

Việc này, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 3734/UBND-TH ngày 29/8/2016 về việc giải quyết kiến nghị của cử tri phường Đống Đa (có văn bản kèm theo). Riêng đối với đề nghị cho dân nợ tiền sử dụng đất tái định cư, UBND tỉnh giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh xem xét, đề xuất.

- Cử tri phường Đống Đa kiến nghị: Chính sách đền bù của Dự án Quốc lộ 19 làm người dân quá thiệt thòi so với các dự án khác. Ví dụ: Dự án Đường Nguyễn Tất Thành (nối dài); tuy Dự án Tam giác Đống Đa - Hoa Lư đã được quy hoạch trước nhưng tỉnh để kéo dài hơn 10 năm. Cử tri đề nghị UBND tỉnh quan tâm xem xét có chính sách phù hợp.

Trả lời:

UBND tỉnh giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh kiểm tra và trả lời cho cử tri.

- Cử tri phường Ghềnh Ráng kiến nghị: UBND tỉnh sớm xem xét, giải quyết cho 04 hộ đang ở khu tập thể của Công Ty Lương thực cũ (tại nhà máy xay 100 tấn/ca) số 12 đường Mai Hắc Đế được tồn tại theo tinh thần Công văn số 28/BC-TTPTQĐ ngày 04/6/2016 của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đã báo cáo đề xuất cho UBND tỉnh.

Trả lời:

Ngày 03/10/2016, UBND tỉnh có Văn bản số 4364/UBND-KT giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chức lập quy hoạch xây dựng đối với khu đất có 04 hộ của Công ty Lương thực cũ (tại nhà máy xay 100 tấn/ca) số 12 đường Mai Hắc Đế và lô đất liền kề trình phê duyệt theo quy định, trên cơ sở đó thực hiện dự án theo quy hoạch được duyệt theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Tổng diện tích khu đất là 680m2, bao gồm 04 hộ dân và lô đất trống liền kề dự kiến đầu tư công trình y tế; theo đó, 04 hộ dân sẽ được tái định cư tại vị trí thích hợp.

- Cử tri phường Hải Cảng đề nghị: Tỉnh xem xét sớm giải quyết chỗ ở cho 24 hộ dân thuộc Khu tập thể Cảng Quy Nhơn, vì hiện nay khu tập thể đã xuống cấp trầm trọng nhưng không được cấp phép sửa chữa.

Trả lời:

UBND tỉnh đã có Thông báo số 227/TB-UBND ngày 14/10/2016, theo đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thành phố Quy Nhơn, Công ty CP Cảng Quy Nhơn và các đơn vị liên quan rà soát hồ sơ thủ tục để thực hiện chính sách tái định cư cho các hộ dân sinh sống tại khu tập thể Cảng Quy Nhơn.

- Cử tri xã Nhơn Hội kiến nghị: Chính sách đền bù đất vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở giữa năm 2014 và năm 2016 là không phù hợp (cùng chung dự án Khu Phi thuế quan), người đi trước chịu nhiều thiệt thòi vì chính sách cũ đền bù là đất vườn, người đi sau lại hưởng lợi nhiều hơn vì chính sách mới đền bù là đất nông nghiệp nên được xem xét hỗ trợ chuyển đổi nghề, hỗ trợ đất dịch vụ (nếu đủ điều kiện). Đề nghị Tỉnh quan tâm xem xét lại chính sách đền bù cho phù hợp.

Trả lời:

Các phương án bồi thường, GPMB năm 2014 trở về trước, theo Luật Đất đai và các quy định của Trung ương về GPMB thì diện tích đất trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở sẽ được xem xét bồi thường theo đất vườn và còn hỗ trợ thêm theo đơn giá đất ở. Theo Luật Đất đai và các quy định của Trung ương về GPMB hiện hành thì diện tích đất trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở sẽ được xem xét bồi thường theo đất nông nghiệp, không còn hỗ trợ thêm theo đơn giá đất ở như chính sách trước đây nên được hỗ trợ theo quy định đối với đất nông nghiệp.

Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định nói chung và địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội nói riêng được UBND tỉnh xây dựng và ban hành trên cơ sở Luật Đất đai và các quy định của Trung ương về GPMB tại thời điểm, không có tính chất hồi tố.

- Cử tri xã Nhơn Hội kiến nghị: Tiếp tục đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ đặc thù đối với bà con thôn Hội Lợi trước đây di dời từ Quy Nhơn sang Nhơn Hội nay phải di dời lần hai, đời sống rất khó khăn; đồng thời hỗ trợ ổn định đời sống đối với các hộ dân thôn Hội Lợi không có đất nông nghiệp bị thu hồi (đất ở dưới hoặc bằng 200 m2) vì hiện nay đời sống bà con rất khó khăn về kinh tế, trong khi đó phải di dời, giải toả trắng.

Trả lời:

- Mỗi chương trình, đề án của tỉnh đều có chính sách phù hợp với quy định của Trung ương và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương tại thời điểm. Theo đó, tại thời điểm bà con di dời đi kinh tế mới đến thôn Hội Lợi (từ Quy Nhơn sang Nhơn Hội), Nhà nước đã có những chính sách hỗ trợ riêng nhằm tạo điều kiện để bà con ổn định tại nơi ở mới.

Hiện nay, chính sách hỗ trợ trong công tác giải phóng mặt bằng được xây dựng trên cơ sở Luật Đất đai và các quy định của Trung ương. Riêng địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội còn nhiều khó khăn nên UBND tỉnh đã quan tâm ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội với nhiều ưu đãi hơn so với chính sách chung của tỉnh, đồng thời cho phép một số khoản hỗ trợ mang tính chất đặc thù như địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định của Trung ương. Việc cử tri đề nghị có chính sách hỗ trợ di dời lần 2 do trước đây đã di dời lần 1 từ Quy Nhơn sang Nhơn Hội (đi kinh tế mới) là chưa phù hợp.

- Mục đích của việc hỗ trợ ổn định đời sống (hỗ trợ gạo) là để giúp các hộ bị thu hồi đất nông nghiệp (tư liệu sản xuất) trong thời gian đầu chuyển đổi nghề khác. Do đó, theo quy định của Trung ương thì chỉ tính toán hỗ trợ ổn định đời sống đối với những hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi trong khi đó các hộ không có đất nông nghiệp bị thu hồi cũng đề nghị hỗ trợ là không phù hợp.

- Cử tri xã Nhơn Hội kiến nghị: Hiện nay nhiều hộ dân thôn Hội Lợi đã thực hiện xong việc kiểm kê, nhân dân đề nghị tỉnh sớm đền bù để di dời lên khu TĐC Nhơn Phước trước mùa mưa bão năm 2016.

Trả lời:

Toàn bộ hồ sơ kiểm đếm của các hộ đã được chuyển đến UBND xã Nhơn Hội để thực hiện công tác xác nhận nguồn gốc, tính pháp lý về đất và các điều kiện liên quan. Sau khi có kết quả xác nhận của UBND xã Nhơn Hội, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư Khu phi thuế quan sẽ lập, trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án GPMB và thực hiện chi trả, bố trí đất tái định cư để các hộ sớm di dời đến nơi ở mới.

- Cử tri xã Nhơn Hội kiến nghị: Tiếp tục đề nghị tỉnh xem xét cho các hộ đông nhân khẩu, có nơi ở ổn định từ thôn Hội Tân đến thôn Hội Thành dọc hai bên đường ĐT 639 được xây dựng, sửa chữa nhà ở để ổn định cuộc sống.

Trả lời:

Theo quy hoạch chung Khu kinh tế Nhơn Hội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì toàn bộ các hộ dân dọc tuyến đường ĐT639 phải thực hiện di dời đến Khu tái định cư Nhơn Phước. Nhằm hạn chế tình trạng xây dựng kiên cố gây lãng phí cho người dân địa phương, Ban Quản lý Khu kinh tế đã hướng dẫn và thực hiện cấp Giấy phép xây dựng tạm cho các hộ dân có nhu cầu, đảm bảo điều kiện sinh hoạt, ổn định cuộc sống.

Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo rà soát điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Nhơn Hội cho phù hợp với nhu cầu phát triển, đáp ứng các dự án đang thu hút đầu tư, giao Ban Quản lý Khu kinh tế xem xét kiến nghị của cử tri, có ý kiến đề xuất cho UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Cử tri xã Nhơn Lý kiến nghị: Tỉnh làm việc với Tập đoàn FLC về việc công khai quy hoạch chi tiết các hạng mục xây dựng tại các công trình trên địa bàn xã để nhân dân nắm rõ theo dõi và thực hiện quyền giám sát. Vì hiện nay các dự án đang triển khai không công bố quy hoạch chi tiết gây bức xúc dư luận trong dân.

Trả lời:

Hiện nay, Dự án Quần thể  du lịch sinh thái Sân golf, resort, biệt thự nghỉ dưỡng FLC đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch và chủ đầu tư thực hiện công bố quy hoạch theo quy định. Riêng đối với các dự án còn lại (Công viên động vật hoang dã, Học viện Golf, Khu nghỉ dưỡng cao cấp Eo Gió) đang trong quá trình  điều chỉnh ý tưởng quy hoạch, báo cáo xin ý kiến của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi quy hoạch của các dự án trên được phê duyệt, UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế đôn đốc, nhắc nhở chủ đầu tư khẩn trương tổ chức công bố quy hoạch theo quy định.

b) Cử tri thị xã An Nhơn:

- Cử tri phường Nhơn Thành đề nghị tỉnh có cơ chế, chính sách và quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn các phường cũng như địa bàn thị xã An Nhơn để đáp ứng yêu cầu và tiêu chuẩn của một đô thị là thị xã, vì An Nhơn được Nhà nước công nhận là thị xã nhưng cơ sở hạ tầng chưa thay đổi nhiều.

Trả lời:

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thị xã An Nhơn phối hợp với các ngành liên quan đề xuất các cơ chế đặc thù cho thị xã, báo cáo UBND tỉnh.

c) Cử tri huyện Phù Cát:

- Cử tri xã Cát Tiến đề nghị: Xã Cát Tiến theo lộ trình là xây dựng đô thị loại 5, đất đai thuộc quản lý của nhà nước, nhân dân không được xây dựng, do đó, đề nghị tỉnh có quy hoạch cụ thể để nhân dân biết và khu nào không nằm trong vùng quy hoạch thì nhân dân xây dựng, thực hiện tách thửa, sang nhượng theo quy định.

Trả lời:

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế làm việc với UBND huyện Phù Cát để công bố quy hoạch theo quy định.

IX. TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Quản lý, sử dụng đất và tài nguyên

a) Cử tri thành phố Quy Nhơn:

- Cử tri phường Bùi Thị Xuân kiến nghị: UBND tỉnh kiểm tra, xử lý các Công ty, doanh nghiệp khai thác đá trái phép, không phép trên núi Hòn Chà làm hủy hoại nguồn tài nguyên và gây sa bồi thủy phá nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của người dân.

Trả lời:

UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 4654/UBND-KT ngày 17/10/2016 chấm dứt việc khai thác đá tại khu vực phía Đông núi Hòn Chà thuộc địa phận thành phố Quy Nhơn; giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND thành phố Quy Nhơn giám sát các doanh nghiệp thực hiện và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

- Cử tri xã Nhơn Hội đề nghị tỉnh quan tâm có chủ trương cấp sổ đỏ cho các hộ còn lại trên địa bàn xã Nhơn Hội (thôn Hội Tân, Hội Thành) để nhân dân thuận lợi trong các giao dịch dân sự.

Trả lời:

Đối với việc này, UBND tỉnh đã có Văn bản số 4895/UBND-KTN ngày 26/11/2013 thông báo nội dung: "Diện tích đất UBND thành phố Quy Nhơn xin chủ trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình tại xã Nhơn Hội, UBND tỉnh đã thu hồi và giao đất cho Ban Quản lý Khu kinh tế tại Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 24/7/2007 và Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 16/10/2008.  Do đó, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân là trái với quy định của Luật Đất đai nên không thể thực hiện”.

- Cử tri xã Nhơn Hội tiếp tục đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương thu hồi đối với các thửa đất lúa còn lại trên cánh đồng Phụng Vệ, vì hiện nay nhân dân không sản xuất được do không đảm bảo các điều kiện canh tác.

Trả lời:

Ngày 24/12/2014, UBND tỉnh đã có Văn bản số 5817/UBND-KTN, theo đó, hiện nay chưa có nhu cầu sử dụng các thửa đất nằm trong phần diện tích còn lại của cánh đồng Phụng Vệ, do đó trước mắt chưa thu hồi phần diện tích này. Việc thu hồi sẽ được UBND tỉnh xem xét khi có nhu cầu sử dụng đất, nên đề nghị bà con nhân dân tiếp tục quản lý và sử dụng.

- Cử tri phường Trần Quang Diệu kiến nghị: Hiện nay, có một số hộ dân không làm được sổ đỏ, kéo dài 2 đến 3 năm nhưng không được biết lý do. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) kiểm tra, trả lời cho dân biết hồ sơ vướng việc gì và cần có lộ trình giải quyết cho dân, tránh hiện tượng tiêu cực xảy ra.

Trả lời:

Hiện nay, còn tồn đọng một số hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu vực Phường Trần Quang Diệu. Nguồn gốc đất các trường hợp này được xác định là đất lấn chiếm từ sau ngày 01/7/2004. Đến năm 2015, UBND thành phố Quy Nhơn đã thống nhất cho tồn tại nhưng còn đang vướng trong việc xác định chỉ giới quy hoạch, Văn phòng Đăng ký QSĐ đất thành phố Quy Nhơn (nay là chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Quy Nhơn) đã có văn bản số 450/VPĐK ngày 24/11/2015 báo cáo UBND thành phố Quy Nhơn để cho ý kiến chỉ đạo nhưng UBND thành phố Quy Nhơn chưa có ý kiến. UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo các cơ quan có liên quan xác định chỉ giới quy hoạch để chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có cơ sở xác định diện tích đất phù hợp với quy hoạch trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 23 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

 

b) Cử tri thị xã An Nhơn:

- Cử tri xã Nhơn Hậu: Tỉnh trả lời cho cử tri biết cụ thể về quyền sử dụng đất theo luật định như nhu cầu chia đất cho con, tách thửa, chuyển nhượng, xây dựng, sửa chữa, sử dụng đất cho sản xuất và những diện tích đất có quyền sử dụng hợp pháp nằm trong vùng quy hoạch hạn chế sử dụng của người dân có được Nhà nước bồi thường, hỗ trợ thiệt hại không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 167 của Luật Đất đai năm 2013, người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai. Đồng thời, tại Điều 6 của Luật Đất đai cũng quy định nguyên tắc sử dụng đất phải đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất.

Căn cứ các quy định trên thì người sử dụng đất được thực hiện các quyền chia đất cho con, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, xây dựng, sửa chữa, sử dụng đất cho sản xuất nhưng phải đúng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Riêng việc tách thửa thì phải bảo đảm diện tích tối thiểu được tách thửa quy định tại Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh. Khi nhà nước thu hồi đất của người sử dụng đất để thực hiện quy hoạch thì người bị thu hồi đất được xem xét bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

- Cử tri xã Nhơn Mỹ: Tỉnh thường xuyên chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện quy chế hậu kiểm đối với hoạt động cấp phép và khai thác đất, cát trên địa bàn xã, vì hiện nay việc khai thác đất, cát gây sạt lở và ảnh hưởng đến hạ tầng ở nông thôn và sản xuất của nhân dân ở địa phương.

Trả lời:

Hiện nay, trên địa bàn xã Nhơn Mỹ, UBND tỉnh cấp phép khai thác cho 02 đơn vị khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường là Công ty TNHH XD Công trình Bình Định (45/GP-UBND ngày 11/9/2015, thời hạn khai thác 03 năm) và Công ty TNHH XD Phúc Nghĩa (14/GP-UBND ngày 22/3/2016, thời hạn khai thác 02 năm). UBND tỉnh yêu cầu  Sở TN&MT tăng cường hậu kiểm hoạt động khai thác của 02 đơn vị nêu trên theo quy định.

Đồng thời, yêu cầu UBND thị xã An Nhơn tăng cường công tác kiểm tra xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, khai thác không tuân thủ theo quy trình, quy định theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2961/UBND-KTN ngày 26/6/2015 về việc triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ; hằng năm, xây dựng phương án và dự trù kinh phí bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn; kiểm tra, giám sát UBND cấp xã trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân bao che hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Đồng thời phối hợp với Công an tỉnh là đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì, ngăn chặn hiệu quả và xử lý nghiêm theo quy định với các hành vi khai thác khoáng sản trái phép và tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.

 

 

c) Cử tri huyện Vĩnh Thạnh:

- Cử tri xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh kiến nghị: Tỉnh giao đất thuộc diện tích của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn cho nhân dân xã Vĩnh Thuận để sản xuất.

Trả lời:

Việc giao đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân để sản xuất lâm nghiệp đã được thực hiện theo các văn bản: Nghị định số 02/CP ngày 15/01/1994 của Chính phủ ban hành Bản quy định về việc giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp; Nghị định số 163/1999/NĐ-CP ngày 16/11/1999 của Chính phủ về việc giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

Đối với diện tích do Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn sử dụng, thực hiện Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội Khóa XIII về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội Khóa XIII; Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về việc sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, nông, lâm nghiệp; Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn đã lập Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, trong đó có xác định diện tích sẽ bàn giao lại cho địa phương để giao đất cho nhân dân sản xuất, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 24/6/2016, theo đó diện tích giao lại cho địa phương 1.602,9 ha.

d) Cử tri huyện Tây Sơn:

- Cử tri xã Vĩnh An kiến nghị: Tỉnh quan tâm điều chỉnh bản đồ 364 về ranh giới giữa Bình Tường và Vĩnh An để bà con yên tâm sản xuất, địa phương có kế hoạch quy hoạch sử dụng đất lâu dài.

Trả lời:

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tây Sơn và các cơ quan liên quan kiểm tra, đề xuất giải quyết theo quy định.

- Cử tri xã Bình Tường kiến nghị: Tỉnh quan tâm cho gia hạn kế hoạch bán đấu giá quyền sử dụng đất hàng năm để địa phương có nguồn kinh phí giải quyết nợ đọng thực hiện xây dựng nông thôn mới. Vì hàng năm việc phê duyệt và thực hiện kế hoạch này rất chậm.

Trả lời:

Theo quy định của Luật Đất đai, UBND tỉnh giao đất cho chủ đầu tư phát triển quỹ đất (Trung tâm Phát triển quỹ đất hoặc doanh nghiệp bất động sản) để thực hiện các dự án xây dựng khu dân cư, không giao kế hoạch bán đấu giá quyền sử dụng đất hàng năm. Thời hạn các dự án xây dựng khu dân cư thường được xác định là 12 tháng kể từ ngày có quyết định giao đất. Trường hợp hết thời hạn giao đất thì phải xin phép gia hạn. Những năm qua, các trường hợp xin gia hạn đều được cho phép gia hạn, trừ trường hợp đã hết thời hạn quá lâu.

- Cử tri xã Bình Thuận kiến nghị: Ngành chức năng tỉnh nên thu hồi lại một số diện tích đất ở khu vực Gò Ranh Heo và đất sản xuất của Công ty Tinh bột sắn Bình Định để giao cho nhân dân sản xuất, nhất là ưu tiên cho đối tượng thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự của địa phương và các gia đình đông con đi làm kinh tế.

Trả lời:

Nội dung kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh giao Sở TN&MT làm việc với Công ty Tinh bột sắn Bình Định và chính quyền địa phương, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10 năm 2016.

- Cử tri xã Tây Thuận kiến nghị tỉnh quan tâm, chỉ đạo ngành chức năng có giải pháp giải quyết xử lý triệt để tình trạng khai thác vàng trái phép tại thôn Tiên Thuận - Hòa Thuận, xã Tây Thuận. Vì huyện và xã đã xử lý nhiều năm nhưng không giải quyết triệt để được.

Trả lời:

UBND tỉnh giao Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý triệt để tình trạng khai thác vàng trái phép tại thôn Tiên Thuận- Hòa Thuận, xã Tây Thuận.

Trước mắt, yêu cầu UBND huyện Tây Sơn, UBND xã Tây Thuận là đơn vị quản lý địa bàn căn cứ theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2961/UBND-KTN ngày 26/6/2015 về việc triển khai chỉ thị 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường công tác kiểm tra xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại địa phương; xây dựng phương án và dự trù kinh phí bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn; kiểm tra, giám sát UBND cấp xã trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân bao che hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

e) Cử tri huyện Tuy Phước:

- Cử tri xã Phước An: Hiện nay, Trung đoàn 655 đóng quân tại thôn An Sơn, xã Phước An căn cứ theo hồ sơ địa chính năm 1993 và giấy chứng nhận QSD đất do UBND tỉnh Bình Định cấp giao đất quốc phòng đã tiến hành cắm móc giới và chuẩn bị xây tường rào.  Việc xây dựng tường rào của Trung đoàn 655 sẽ gây khó khăn cho bà con trong việc thăm viếng mồ mả ông bà tổ tiên (đã được chôn cất từ trước năm 1960) và  dẫn nước theo mương thủy lợi cấp 1, 2 (con mương dẫn nước nguồn từ hồ Hóc Ké được xây dựng vào năm 1983) phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm xem xét.

Trả lời:

Trung đoàn 655 (Quân khu 5) được giao đất quốc phòng tại thôn An Sơn, xã Phước An, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc xây tường rào xung quanh ranh giới đất quốc phòng là cần thiết. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho nhân dân thăm viếng mồ mả và dẫn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, UBND tỉnh giao UBND huyện Tuy Phước làm việc với Trung đoàn 655 bàn bạc thống nhất, tạo điều kiện cho bà con.

- Cử tri xã Phước Hòa đề nghị: Sông Gò Bồi đang bị ô nhiễm nặng do rác và nước thải xả trực tiếp ra sông từ các nhà vệ sinh, các chuồng trại chăn nuôi gia súc gia cầm, nước thải sinh hoạt của các hộ sống trên vùng thượng và dọc hai bên bờ sông; mặt khác, tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông Gò Bồi trầm trọng hơn do các hộ thả vịt trên sông. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo ngành chức năng sớm có giải pháp xử lý; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho Nhân dân trong việc giữ vệ sinh môi trường sống.

Trả lời:

Hiện nay, tại huyện Tuy Phước đã có đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt là Ban quản lý nước sạch và vệ sinh môi trường huyện Tuy Phước với địa bàn thu gom dọc tuyến Quốc lộ 1A và hầu hết các xã (trừ xã Phước Hiệp và Phước Thắng), rác sinh hoạt được thu gom về bãi chôn lấp Long Mỹ. Riêng đối với địa bàn xã Phước Hòa đã có điểm tập kết rác tại chợ Gò Bồi trước khi thu gom, xử lý. Tuy nhiên, tỷ lệ thu gom chỉ đạt 30-40%; do đó, có tình trạng vứt rác bừa bãi, trong đó một phần vứt dọc bờ sông làm nước mưa cuốn trôi xuống hạ lưu. Bên cạnh đó, một số hộ dân sống dọc trên bờ sông xả nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi vào sông làm môi trường nước bị ô nhiễm.

Theo quy định về phân cấp quản lý môi trường và phân cấp quản lý chất thải rắn, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Tuy Phước chỉ đạo mở rộng phạm vi thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện, khuyến khích xã hội hóa hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt (như: khuyến khích tư nhân hóa, thành lập các mô hình thu gom rác trong các hội, hợp tác xã…) để tăng tỷ lệ thu gom; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra tình hình bảo vệ môi trường tại các cơ sở chăn nuôi, tuyên truyền, vận động người dân trong việc bảo vệ môi trường tại địa phương; đồng thời chỉ đạo các địa phương thuộc thượng lưu sông Kôn (UBND huyện Tây Sơn, huyện Vĩnh Thạnh và thị xã An Nhơn) tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn, tuyên truyền hướng dẫn người dân tham gia dịch vụ thu gom rác, không vứt rác bừa bãi.

- Hiện nay, các bãi cát nhỏ do quá trình bồi lắp tại các dòng sông trên địa bàn huyện nhiều, cản trở dòng chảy; tuy nhiên, do quy định quản lý và sử dụng tài nguyên, khoáng sản của tỉnh nên cấp huyện, xã không được phép khai thác; trong khi nhu cầu khai thác cát trên địa bàn huyện để phục vụ xây dựng chương trình nông thôn mới rất cao; mặt khác, tình trạng này đã dẫn đến nhiều vụ khai thác cát trái phép trong nhân dân, gây khó khăn trong công tác quản lý của chính quyền địa phương. Đề nghị UBND tỉnh xem xét có cơ chế quản lý, sử dụng cát tại các bãi cát nhỏ (do sa bồi dòng sông) thông thoáng hơn để giúp cho chính quyền cấp huyện, xã có điều kiện thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trả lời:

Theo quy định của Luật Khoáng sản, không thực hiện việc phân cấp cho chính quyền xã, huyện cấp phép khai thác khoáng sản. Việc cấp phép khai thác khoáng sản phải phù hợp với quy hoạch khoáng sản. Bộ TN&MT và UBND tỉnh là cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản.

 

g) Cử tri huyện Phù Cát:

- Cử tri xã Cát Hanh: Quỹ tín dụng nhân dân Cát Hanh đã lập thủ tục đề nghị Sở TN&MT cấp Giấy chứng nhận QSDĐ từ năm 2014 (đây là đất tự thõa thuận mua của dân), nhưng đến nay vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận QSDĐ. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở TN&MT để xem xét, giải quyết.

Trả lời:

Theo báo cáo của Sở TN&MT: Năm 2014, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (trước đây là Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất) thuộc Sở TN&MT tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở đối với thửa đất Quỹ Tín dụng nhân dân Cát Hanh (sau đây gọi tắt là Quỹ Tín dụng) tại xã Cát Hanh, huyện Phù Cát đang sử dụng làm trụ sở giao dịch. Để thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận, Văn phòng Đăng ký đất đai đã phối hợp với chính quyền địa phương và đơn vị đo đạc, lập bản đồ khu đất và công trình xây dựng trên đất theo quy định. Trong quá trình đo đạc phát sinh việc thu hồi đất do Dự án mở rộng Quốc lộ 1A và đồng thời đề nghị đơn vị cung cấp các chứng từ có liên quan để chứng minh nguồn tiền mua nhà ở và đất ở không có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Đến ngày 17/6/2016 Quỹ Tín dụng mới cung cấp đủ hồ sơ.

Tuy nhiên, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Quỹ Tín dụng gặp vướng mắc do Quỹ Tín dụng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở và nhà ở. Sau khi nhận chuyển nhượng, Quỹ Tín dụng đã xây dựng trụ sở và đang hoạt động nhưng Quỹ Tín dụng yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở nên chưa giải quyết được. Sở TN&MT đã giao Văn phòng Đăng ký đất đai mời Quỹ Tín dụng đến làm việc cụ thể để giải quyết việc cấp giấy chứng nhận.

- Cử tri xã Cát Thành: Dự án nhà máy nhiệt điện có triển khai hay không? Nếu triển khai thì có ảnh hưởng đến môi trường cho nhân dân quanh khu vực như thế nào cần công bố cho nhân dân biết ?

Trả lời:

Năm 2013, UBND tỉnh đã có chủ trương cho Công ty Cổ phần năng lượng Sài Gòn - Quy Nhơn đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện Bình Định. Năm 2014, Công ty Cổ phần năng lượng Sài Gòn - Quy Nhơn đã lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án và đã được Bộ TN&MT phê duyệt theo Quyết định số 196/QĐ-BTNMT ngày 25/2/2014. Tuy nhiên do dự án chậm triển khai nên ngày 09/6/2016 UBND tỉnh đã có văn bản số 2303/UBND-KTN thu hồi đất xây dựng Nhà máy Nhiệt điện của Công ty Cổ phần năng lượng Sài Gòn - Quy Nhơn.

- Cử tri xã Cát Tiến: Đã nhiều năm trên địa bàn xã Cát Tiến chưa có quy hoạch cấp đất ở cho nhân dân nên nhu cầu đất ở rất cần thiết, đề nghị cấp có thẩm quyền cho quy hoạch cấp đất ở cho nhân dân.

Trả lời:

Xã Cát Tiến đã lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới được UBND huyện Phù Cát phê duyệt, trong đó có quy hoạch đất ở. Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, hàng năm UBND huyện phải lập kế hoạch sử dụng đất trình UBND tỉnh phê duyệt để làm căn cứ cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Do đó, yêu cầu UBND huyện Phù Cát căn cứ quy hoạch đã được phê duyệt và nhu cầu đất ở của nhân dân, lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt để giao đất cho nhân dân làm nhà ở theo quy định.

- Cử tri xã Cát Tiến: Hiện nay trên địa bàn thôn Phương Phi, xã Cát Tiến đang thi công xây dựng Khu du lịch tâm linh chùa Linh Phong có hoạt động xay đá và dùng chất nổ phá đá, gây ô nhiễm môi trường và nứt nhà dân ở khu vực xung quanh; đề nghị UBND tỉnh kiểm tra, xử lý.

Trả lời:

Theo báo cáo của Ban Quản lý khu kinh tế: Đối với việc Dự án Quần thể du lịch, lịch sử, sinh thái và tâm linh chùa Linh Phong, trong quá trình thi công xây dựng có sử dụng mìn để phá đá làm tuyến đường hành lễ và xay đá sau nổ mìn để tái sử dụng cho hoạt động xây dựng và các hoạt động này làm ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. Ban Quản lý Khu kinh tế và Sở Công Thương đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường và kết luận khối lượng thuốc nổ và phạm vi sử dụng vật liệu nổ có bán kính ảnh hưởng nằm trong giới hạn cho phép, đồng thời đã yêu cầu đơn vị thi công thực hiện nghiêm các nội dung theo phương án sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đã được kiểm tra. Đến nay, hạng mục công trình đường hành lễ của Dự án đã được xây dựng cơ bản hoàn thành nên hoạt động nổ mìn tại khu vực này đã chấm dứt. Riêng đối với hoạt động xay đá làm phát sinh bụi gây ô nhiễm môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế đã có văn bản yêu cầu Chủ đầu tư dự án chỉ đạo đơn vị thi công có biện pháp khắc phục để không làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh và đơn vị đã thực hiện.

- Cử tri xã Cát Tiến: Khu bãi nhỏ tại thôn Trung Lương là khu vực lâu nay ngư dân hoạt động đánh bắt nhưng nay lại cấp cho Công ty TNHH du lịch Trung Hội làm du lịch cho nên bà con không còn nơi đánh bắt, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết để ngư dân có nơi neo đậu trong mùa mưa bão.

Trả lời:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Phù Cát, UBND xã Cát Tiến và Công ty TNHH Du lịch Trung Hội tổ chức họp để xem xét, giải quyết việc tập kết thuyền, thúng của các hộ ngư dân tại khu vực Bãi Nhỏ nằm trong quy hoạch dự án Khu du lịch Trung Lương, Khu kinh tế Nhơn Hội. Xét đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế tại Văn bản số 1921/BQL-QLTNMT; ngày 03/10/2016, UBND tỉnh đã có Văn bản số 4712/UBND-KT ngày 20/10/2016 đồng ý chủ trương cho kiểm đếm, di dời và hỗ trợ, chuyển đổi nghề cho các hộ ngư dân tại khu vực Dự án Khu du lịch Trung Lương; Chủ đầu tư có trách nhiệm ứng trước tiền để thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ chuyển đổi nghề, GPMB và được khấu trừ vào thê đất của Dự án theo quy định. Trước mắt, yêu cầu Chủ đầu tư khoanh 50% phần diện tích tại khu vực Bãi Nhỏ (phía Bắc) để cho các ngư dân địa phương tập kết thuyền, thúng và ngư lưới cụ trong mùa mưa bão sắp đến, đồng thời bố trí Bãi đậu xe (bãi mới) và tạo điều kiện cho các ngư dân đi vào khu vực Bãi Nhỏ bằng tuyến đường cũ để sản xuất, vận chuyển hải sản như nguyện vọng của các ngư dân.

- Cử tri xã Cát Hải: Trước đây, UBND xã Cát Hải tổ chức bán đấu giá đất để thu tiền để sửa chữa các công trình ở địa phương, nhưng đến nay các hộ dân chưa được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ (trước đây đã đưa vào diện thực hiện Quyết định số 15/QĐ-UBND của UBND tỉnh). Đề nghị tỉnh sớm cho chủ trương để cấp Giấy chứng nhận QSDĐ ở cho nhân dân dọc tuyến ĐT 639.

Trả lời:

UBND tỉnh giao UBND huyện Phù Cát chỉ đạo UBND xã Cát Hải và các đơn vị liên quan phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Phù Cát kiểm tra,  và trình UBND huyện Phù Cát ký giấy chứng nhận Quyền SDĐ cho người dân theo quy định.

- Cử tri xã Cát Nhơn: Các công ty, doanh nghiệp khai thác đá Granit tại địa bàn xã, đặc biệt là ở thôn Chánh Nhơn và thôn Đại Ân đã khai thác quá mức làm ảnh hưởng đến môi trường, sinh thái và nguồn nước sản xuất, sinh hoạt. Đề nghị cấp có thẩm quyền kiểm tra, xử lý.

Trả lời:

Trên địa bàn xã Cát Nhơn, UBND tỉnh đã cấp 08 giấy phép khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường cho 08 đơn vị gồm có: Công ty Cổ phần Phú Tài, Công ty TNHH Hoàn Cầu Granite, Công ty Cổ phần sản xuất đá Granite Phú Minh Trọng, Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Hữu (giấy phép khai thác của đơn vị này đã hết hạn, đang tiến hành thăm dò nâng cấp trữ lượng theo quy định), Công ty TNHH Thanh Thảnh (giấy phép khai thác của đơn vị này đã hết hạn, đang tiến hành thăm dò nâng cấp trữ lượng theo quy định), Công ty TNHH Hùng Vương, Công ty Cổ phần đầu tư Khai thác khoáng sản Miền Trung (đơn vị này chưa tiến hành khai thác), Công ty TNHH Mỹ thuật Miền Trung.

Vừa qua, Đoàn Thanh tra Bộ TN&MT được thành lập theo Quyết định số 951/QĐ-BTNMT ngày 28/4/2016 của Bộ TN&MT đã thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường tại tỉnh Bình Định, thời gian thanh tra 02 tháng (từ tháng 5 đến tháng 6/2016). Đoàn Thanh tra đã thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường của các đơn vị khai thác đá trên địa bàn xã Cát Nhơn. Hiện nay, Đoàn Thanh tra đã kết thúc làm việc tại tỉnh. Sau khi có kết luận thanh tra của Bộ TN&MT, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo xem xét, xử lý theo quy định (nếu có sai phạm).

- Cử tri xã Cát Nhơn: Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt phương án xây dựng bãi xử lý rác thải tại xã Cát Nhơn, đảm bảo hoạt động có hiệu quả lâu dài và không gây ảnh hưởng đến môi trường về sau.

Trả lời:

Tại Thông báo số 217/TB-UBND ngày 24/9/2015, UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương cho Công ty TNHH Môi trường Phú Hà được triển khai nghiên cứu đầu tư Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp theo mô hình xã hội hóa tại xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát với quy mô dự kiến khoảng 50 ha, bao gồm cả phần diện tích Khu xử lý chất thải rắn phục vụ Khu kinh tế Nhơn Hội. Hiện nay, Công ty TNHH Môi trường Phú Hà đang khẩn trương hoàn chỉnh Đề án kinh doanh, đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp theo mô hình trên, làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định trước khi tổ chức triển khai thực hiện.

h) Cử tri huyện Phù Mỹ:

- Cử tri xã Mỹ Hòa kiến nghị: Việc UBND tỉnh, huyện cấp phép cho khai thác đá ở Núi Chùa - Mỹ Hòa làm mất đi di tích lịch sử của địa phương, làm bồi lấp đất sản xuất, quá trình khai thác đá các doanh nghiệp thải nước thải độc hại gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến nguồn nước sản xuất, nước sinh hoạt, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trong vùng. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh, huyện kiểm tra mức độ độc hại của nguồn nước thải từ việc khai thác đá, thông báo cho cử tri biết, đồng thời không cho khai thác đá trên Núi Chùa này nữa.

Trả lời:

Vị trí các dự án khai thác đá tại núi Chùa, xã Mỹ Hòa đều thuộc quy hoạch khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường theo Quyết định số 4046/QĐ-UBND ngày 27/12/2013. Các khu vực này đều nằm ngoài vùng di tich lịch sử và văn hóa của địa phương.

Tại khu vực núi Chùa, xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ có 6 đơn vị được UBND tỉnh cấp phép khai thác đá, cụ thể: Công ty CP VRG đá Bình Định,  Công ty TNHH MTV Khoáng sản Tuấn Đạt, Doanh nghiệp tư nhân TM và Xây dựng Bảo Thắng, Công ty TNHH Granite Đông Á, Công ty TNHH Hoàn Cầu - Granite, Công ty TNHH Minh Hoàng. Hiện nay chỉ có Công ty CP VRG đá Bình Định đang hoạt động, các công ty còn lại đang tạm ngừng khai thác do Giấy phép hết hạn, tạm ngừng hoạt động hoặc chưa khai thác. Tất cả các đơn vị đều đã lập hồ sơ môi trường (04 đơn vị lập báo cáo đánh giá tác động môi trường do UBND tỉnh phê duyệt và 02 đơn vị lập Bản Cam kết bảo vệ môi trường do UBND huyện Phù Mỹ xác nhận).

          Trong quá trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, Sở TN&MT đã lấy ý kiến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tác động của việc khai thác đá đến di tích Chùa Hang. Đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp tổ chức họp dân, thực hiện tham vấn cộng đồng các tổ chức, cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp dự án theo quy định. Trong đó, địa phương được tham vấn đều thống nhất việc triển khai dự án tại vị trí trên.

  Trong thời gian đơn vị khai thác, định kỳ hàng năm và đột xuất, Sở TN&MT đã phối hợp với địa phương kiểm tra công tác bảo vệ môi trường theo đúng quy định. Công nghệ khai thác đá thông thường không sử dụng hóa chất độc hại nên nước thải từ hoạt động khai thác đá chủ yếu là nước mưa chảy tràn có lẫn đất đá thải. Thông qua kết quả lấy mẫu nước thải đánh giá chất lượng nước tại hố lắng khu vực khai thác đá của Công ty CP VRG đá Bình Định, hầu hết chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, việc khai thác đá thường gây ra bụi, tiếng ồn, rung, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên khu vực di tích lịch sử.

Thời gian đến, UBND tỉnh yêu cầu Sở TN&MT tăng cường công tác giám sát, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường các dự án khai thác đá tại núi Chùa để hạn chế tối đa sự cố môi trường tại khu vực. Đồng thời, yêu cầu UBND huyện Phù Mỹ phối hợp giám sát hoạt động bảo vệ môi trường hoạt động khai thác đá của Công ty CP VRG đá Bình Định và Công ty TNHH Minh Hoàng theo Bản cam kết Bảo vệ môi trường đã được xác nhận; chỉ đạo UBND xã Mỹ Hòa niêm yết công khai kế hoạch quản lý môi trường của 04 doanh nghiệp đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt để tăng cường vai trò giám sát cộng đồng dân cư.

2. Về môi trường

a) Cử tri thành phố Quy Nhơn:

- Cử tri phường Trần Quang Diệu kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, khắc phục việc Công ty bê tông tươi sản xuất không đảm bảo vệ sinh môi trường, gây bức xúc cho bà con nhân dân.

Trả lời:

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế: Sau khi nhận được thông tin kiến nghị của cử tri phường Trần Quang Diệu về vấn đề nêu trên, ngày 10/10/2016 Ban Quản lý Khu kinh tế đã làm việc với đại diện UBND phường Trần Quang Diệu và ông Võ Đình Thanh - Khu vực trưởng Khu vực 6, phường Trần Quang Diệu (cử tri trực tiếp phản ánh nội dung liên quan nêu trên theo Báo cáo số 85/BC-UBND ngày 10/8/2016 của UBND phường Trần Quang Diệu) để xác minh, làm rõ các vấn đề có liên quan. Tại buổi làm việc, đại diện UBND phường Trần Quang Diệu và ông Võ Đình Thanh xác nhận trong thời gian qua Công ty CP Bê tông Mê Kông Bình Định mới đi vào hoạt động chưa phát sinh bụi ảnh hưởng đến các hộ dân khu vực, tuy nhiên do ranh giới mặt bằng các doanh nghiệp có mặt tiếp giáp liền kề với Khu dân cư nên bà con lo ngại trong quá trình hoạt động sau này có khả năng ảnh hưởng đến môi trường nên có ý kiến để Công ty chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình để tránh ảnh hưởng môi trường. Đồng thời tại buổi kiểm tra, Công ty CP Bê Tông Mê Kông Bình Định đã xây dựng và thực hiện cơ bản các công trình bảo vệ môi trường trong mặt bằng nhà máy.

Trong thời gian đến, UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp tục theo dõi, giám sát doanh nghiệp thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo đúng quy định.

- Cử tri phường Bùi Thị Xuân kiến nghị: Hiện nay một số công ty, doanh nghiệp tại KCN Phú Tài không có hệ thống xử lý khói, bụi, bột đá nên khi có gió thì bột đá của Công ty TNHH Đức Minh, khói bụi của Công ty TNHH Phước Hưng, bụi và dăm bạch đàn của Công ty TNHH Đức Hải bay vào nhà dân ở địa bàn KV 7, phường Bùi Thị Xuân làm ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe của nhân dân. Đề nghị Ban Quản lý khu kinh tế kiểm tra, xử lý và khắc phục tình trạng khói, bụi của các đơn vị trên.

Trả lời:

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế: Đối với công tác bảo vệ môi trường tại mặt bằng nhà máy của 03 doanh nghiệp trên, trong thời gian qua, Ban Quản lý Khu kinh tế đã thường xuyên kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, hướng dẫn, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo quy định. Sau khi nhận được thông tin kiến nghị của cử tri, ngày 06/10/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp với UBND phường Bùi Thị Xuân, Công ty CP ĐTXD Bình Định tiến hành kiểm tra hiện trường tại các doanh nghiệp nêu trên, kết quả tại thời điểm kiểm tra hầu hết các Doanh nghiệp đã xây dựng và thực hiện cơ bản các công trình bảo vệ môi trường trong mặt bằng nhà máy. Tuy nhiên, do ranh giới mặt bằng các doanh nghiệp có mặt tiếp giáp liền kề với Khu dân cư nên trong quá trình sản xuất, các doanh nghiệp còn để xảy ra một số sự cố môi trường như phản asnh của cử tri, Ban Quản lý Khu kinh tế đã yêu cầu các doanh nghiệp khắc phục. Trong thời gian đến, UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp tục theo dõi nếu các doanh nghiệp nào vi phạm thì tiến hành các thủ tục xử lý theo quy định.

- Cử tri phường Ghềnh Ráng kiến nghị: Tiếp tục đề nghị UBND tỉnh cho di dời Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Hưng Phát (12 Mai Hắc Đế) đến khu công nghiệp tập trung của tỉnh, không để tồn tại trong khu dân cư, vì hiện nay Công ty này gây ô nhiễm môi trường.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, ngày 21/10/2016, UBND tỉnh có Văn bản số 4748/UBND-KT giao Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, giám sát việc thực hiện của Công ty CP Sản xuất Thương mại - Dịch vụ Hưng Phát đối với các nội dung: di dời máy nén đến vị trí theo quy hoạch đã được UBND thành phố Quy Nhơn phê duyệt, di dời các lò hơi đến vị trí cách xa khu vực dân cư, xử lý bụi và khí thải theo quy chuẩn Việt Nam hiện hành; chủ động xử lý theo quy định nếu Công ty không nghiêm túc thực hiện. Đồng thời, giao UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hướng dẫn Công ty CP Sản xuất Thương mại - Dịch vụ Hưng Phát bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ môi trường Nhà máy may để Công ty thực hiện đầy đủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn theo phân cấp quản lý; chủ động xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm về bảo vệ môi trường tại địa phương, báo cáo đề xuất UBND tỉnh nếu vượt thẩm quyền; kịp thời giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo về môi trường, hạn chế đơn thư phản ánh, tố cáo kéo dài, vượt cấp.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thành phố Quy Nhơn kịp thời triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo nêu trên của UBND tỉnh.

b) Cử tri thị xã An Nhơn:

- Cử tri phường Nhơn Hòa đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, xử lý việc xả nước thải của Công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa gây ra mùi hôi thối làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân sinh sống gần Khu công nghiệp.

Trả lời:

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế: Sau khi nhận được thông tin kiến nghị của cử tri phường Nhơn Hòa về vấn đề nêu trên, ngày 05/10/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế đã làm việc với đại diện Lãnh đạo UBND phường Nhơn Hòa, Công ty CP ĐTHT KCN Nhơn Hòa và ông Phan Thanh Đợt (cử tri trực tiếp phản ánh việc phát sinh mùi hôi thối từ Công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc làm ảnh hưởng đến sức khỏe của nguời dân) để xác minh, làm rõ các vấn đề có liên quan. Tại buổi làm việc, Lãnh đạo UBND phường Nhơn Hòa và ông Phan Thanh Đợt xác nhận việc phát sinh mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân là do Công ty TNHH Hồng Hà (nằm ngoài ranh giới KCN Nhơn Hòa) sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, nhiều đêm xả thải hơi bốc mùi hôi thối khó chịu gây ô nhiễm môi trường.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế kiểm tra, xử lý theo quy định.

- Cử tri phường Bình Định phản ánh: Hiện nay Trạm thực nghiệm chăn nuôi Miền Trung không còn hoạt động đúng chức năng mà chỉ tổ chức chăn nuôi với quy mô lớn, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt, sức khỏe của nhân dân quanh vùng. Cử tri đề nghị tỉnh có chủ trương di dời và trước mắt cần kiểm tra, xử lý tình trạng trên.

Trả lời:

Về vấn đề cử tri phản ánh, UBND tỉnh đã có ý kiến tại Thông báo số 75/TB-UBND ngày 12/4/2016 như sau: Trại thực nghiệm chăn nuôi ở khu vực Kim Châu, phường Bình Định hiện nay không còn phù hợp với quá trình đô thị hóa của thị xã An Nhơn, do đó đề nghị Viện Chăn nuôi báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để có kế hoạch di dời đàn giống gia cầm của Viện, đảm bảo môi trường khu dân cư và phát triển quy hoạch đô thị. Thời gian di dời đến hết ngày 31/12/2016.

c) Cử tri huyện Tây Sơn:

- Kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí để thực hiện việc thu gom, xử lý rác thải làm ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện.

Trả lời:

Vừa qua, huyện Tây Sơn đã được tham gia dự án Cấp nước sạch và Vệ sinh Môi trường, qua đó đã được hỗ trợ dự án bãi chôn lấp chất thải rắn huyện Tây Sơn tại thôn Phú An, xã Tây Xuân do UBND huyện Tây Sơn làm chủ đầu tư, với diện tích 7 ha, cùng một số thiết bị thu gom rác, chủ yếu từ nguồn vốn do Vương quốc Bỉ tài trợ không hoàn lại. Hiện tại, bãi chôn lấp đã tiếp nhận và xử lý rác. UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Tây Sơn mở rộng phạm vi thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia mạng lưới thu gom rác để xã hội hóa nguồn thu cho chi phí xử lý rác, ngoài ra, cân đối nguồn chi của địa phương để hỗ trợ cho việc xử lý rác thải.

d) Cử tri huyện Phù Cát:

- Cử tri xã Cát Hải đề nghị tỉnh có biện pháp chỉ đạo xử lý các doanh nghiệp nuôi tôm trên địa bàn xã Cát Hải xả nước thải chưa qua xử lý trực tiếp ra môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống các hộ dân xung quanh.

Trả lời:

Theo báo cáo của Sở TN&MT: Tại địa bàn xã Cát Hải hiện có 02 đơn vị đang tiến hành nuôi tôm quy mô lớn (hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thanh, Doanh nghiệp tư nhân An Kim) và một số hộ nuôi cá thể.

+ Đối với hoạt động nuôi tôm của Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thanh, kết quả kiểm tra cho thấy, cơ sở có xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhưng quy trình vận hành không đúng theo cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Tại thời điểm kiểm tra, đơn vị có xả thải sau xử lý ra môi trường, Sở TN&MT đã tiến hành lấy 01 mẫu nước thải tại đầu ra hệ thống xử lý. Sau khi có kết quả phân tích mẫu, Sở TN&MT sẽ có thông báo chính thức về việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thanh, trong đó sẽ hướng dẫn và đề xuất biện pháp xử lý theo đúng quy định.

+ Đối với hoạt động nuôi tôm của Doanh nghiệp tư nhân An Kim, Sở TN&MT đã tiến hành kiểm tra vào ngày 24/8/2016. Hiện nay, cơ sở chưa xây dựng, cải tạo hồ lắng, bể lọc cát như trong hồ sơ môi trường được phê duyệt. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở chỉ hoạt động nuôi một vài hồ, không có nước thải ra ngoài môi trường nên Đoàn kiểm tra không tiến hành lấy mẫu nước thải; Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống xử lý và đề nghị UBND xã Cát Hải báo cáo cho đường dây nóng của Sở TN&MT khi phát hiện có hiện tượng xả nước thải gây ô nhiễm môi trường từ hoạt động nuôi tôm của các cơ sở trên địa bàn để Sở kịp thời phối hợp kiểm tra, xử lý.

UBND tỉnh yêu cầu Sở TN&MT phối hợp UBND huyện Phù Cát tiếp tục kiểm tra, giám sát hoạt động nuôi tôm của các tổ chức và cá nhân nêu trên theo quy định.

e) Cử tri  huyện An Lão:

- Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng bãi rác để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Trả lời:

UBND tỉnh giao UBND huyện An Lão phối hợp với các sở, ngành liên quan xem xét, đề xuất theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

X. GIAO THÔNG, VẬN TẢI

a) Cử tri thành phố Quy Nhơn:

- Cử tri phường Trần Quang Diệu kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, giải quyết việc Công ty thực phẩm sạch Thành phố Hồ Chí Minh đang thi công xây dựng Khu giết mổ tập trung tại khu vực 9, phường Trần Quang Diệu đã làm lấp mương thoát nước và để đất tràn ra đường gây cản trở giao thông cho người dân.

Trả lời:

Vấn đề cử tri phường Trần Quang Diệu kiến nghị liên quan đến tuyến đường nội thị do UBND thành phố Quy Nhơn quản lý; UBND tỉnh giao UBND thành phố Quy Nhơn kiểm tra giải quyết và trả lời cho cử tri.

- Cử tri phường Trần Quang Diệu kiến nghị: Tuyến đường Quốc lộ 1 (đoạn đường Lạc Long Quân) sau 3 tháng thi công mặt đường đã xuống cấp, bong tróc, hư hỏng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, khắc phục.

Trả lời:

Đoạn tuyến mà cử tri phường Trần Quang Diệu phản ánh liên quan đến dự án Mở rộng Quốc lộ 1 do Bộ GTVT làm chủ đầu tư và Ban QLDA đường Hồ Chí Minh làm quản lý dự án. Để giải quyết vấn đề này, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT có văn bản đề nghị Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, Cục Quản lý đường bộ III quan tâm kiểm tra, giải quyết.

- Cử tri phường Trần Quang Diệu kiến nghị:

+ UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tỉnh kiểm tra, khắc phục cống trong Gò Cây Da (thuộc tuyến đường Long Vân - Long Mỹ) bị vỡ, cát, đất… lấp đầy không thoát được nước, gây ngập úng mỗi khi trời mưa, làm thiệt hại khoảng 20 ha đất trồng lúa của nhân dân.

+ Tuyến đường Long Vân - Long Mỹ (đoạn km đầu tiên của tuyến đường) chưa lắp đặt cống thoát nước. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng sớm thực hiện để tránh ngập úng khi mùa mưa đến.

Trả lời:

UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh phối hợp với Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn và Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc kiểm tra giải quyết và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

- Cử tri phường Đống Đa kiến nghị: Thời gian qua xe tải, nhất là xe của Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc phóng nhanh, chạy ẩu, gây tai nạn nghiêm trọng, nhân dân rất bất bình. Cử tri đề nghị tỉnh cần có biện pháp xử lý nghiêm.

Trả lời:

Trong thời gian qua, Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc triển khai thi công các dự án quan trọng trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Trước tình hình đó, để duy trì trật tự ATGT giao thông các lực lượng chức năng đã thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc cam kết chấp hành các quy định về bốc xếp, vận chuyển hàng hóa, vận động giáo dục cho đội ngũ lái xe tuân thủ pháp luật khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, khắc phục ngay những hư hỏng về kết cấu hạ tầng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông liên quan các phương tiện của đơn vị gây ra như sửa chữa đường, phun nước hạn chế bụi, che đậy bạt đúng quy định không để rơi vãi. Bên cạnh đó, thông qua việc tuần tra, kiểm soát lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý  nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự ATGT trên địa bàn thành phố, trong đó có phương tiện vận tải của Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển một số lái xe của Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc còn đối phó, chưa chấp hành nghiêm các quy tắc giao thông dẫn đến xảy tai nạn giao thông nghiêm trọng, ảnh hưởng đến môi trường giao thông an toàn, gây dự luận không tốt trong xã hội.

UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng CSGT, Công an thành phố Quy Nhơn tổ chức tuần tra, phát hiện xử lý cương quyết các hành vi vi phạm trật tự ATGT. Sở GTVT làm việc Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc, yêu cầu cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bốc xếp, vận chuyển hàng hóa, giáo dục cho đội ngũ lái xe tuân thủ pháp luật và có biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm, tăng cường kiểm tra việc bốc, xếp hàng hóa đúng tải tải trọng cho phép tại các đầu nguồn hàng (mỏ vật liệu, kho bãi...) của các tổ chức, cá nhân nói chung và Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc nói riêng.

- Cử tri phường Thị Nại kiến nghị: Tình trạng xe tải nặng đậu đỗ trên đường Đống Đa vào giờ cao điểm rất nhiều, gây ách tắc giao thông và sinh hoạt của nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng di dời bảng cấm hoạt động trong giờ cao điểm đối với xe tải nặng xuống gần Cảng Quy Nhơn và chỉ đạo tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về an toàn giao thông như xe tải phóng nhanh, vượt ẩu, chở quá tải, hoạt động trong giờ cấm, vượt đèn đỏ…

Trả lời:

Đoạn tuyến  Quốc lộ 19 (đoạn từ ngã 5 Đống Đa - ngã 3 Ông Thọ) là tuyến giao thông quan trọng, cửa ngõ vào thành phố Quy Nhơn, cụm công nghiệp Võ Thị Sáu và xuống các cảng biển trong nội thành phố Quy Nhơn. Do vậy, mật độ giao thông trên đọan tuyến này rất nhiều, nhất là vào các giờ cao điểm nên dễ xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Do đó, từ ngày 01/6/2015 đến nay, UBND tỉnh đã cho thực hiện cấm các phương tiện ô tô tải có tải trọng trên 3,5 tấn lưu thông hàng ngày trên đoạn đường Trần Hưng Đạo, Hùng Vương (đoạn từ ngã 5 Đống Đa đến ngã 3 Ông Thọ) thuộc thành phố Quy Nhơn vào giờ cao điểm (buổi sáng: từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 và buổi chiều từ 16 giờ 30 đến 18 giờ) để điều tiết giao thông hợp lý. Mặt khác, Sở GTVT thường xuyên duy tu bảo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông, sơn phân làn trên tuyến để góp phần hạn chế tai nạn giao thông xảy ra. Thời gian qua, Công an tỉnh, Sở GTVT đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên tuyến và điều tiết hướng dẫn giao thông vào giờ cao điểm để giảm ùn tắt giao thông trong thời gian chờ dự án nâng cấp hạ tầng giao thông góp phần khắc phục tình trạng ách tắc, giảm nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Tuy nhiên, trong thời gian cấm xe tải lưu thông, còn xảy ra tình trạng các phương tiện dừng, đỗ hai đầu đoạn đường này gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và an toàn giao thông.

UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với Thanh tra Sở GTVT tăng cường công tác kiểm tra ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp xe đậu đỗ sai quy định, hoạt động vào giờ cấm,...

- Cử tri phường Lê Hồng Phong kiến nghị: Việc thu phí giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định (02 trạm An Nhơn và Hoài Nhơn) là bất hợp lý. Vì khi đi ô tô từ Quy Nhơn ra đến Tam Quan khoản 100km nhưng phải đóng phí đường bộ đến hai lần. Đề nghị các ngành chức năng tỉnh xem xét lại việc thu phí trên.

Trả lời:

Trên tuyến QL.1 (đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Định) có 02 trạm thu phí tại lý trình Km1148+1300 (huyện Hoài Nhơn) và Km1212+550 (thị xã An Nhơn). Việc đặt 02 trạm thu phí này đã được Bộ GTVT quyết định theo quy định tại Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính.

- Cử tri phường Bùi Thị Xuân đề nghị: Sở Giao thông vận tải kiến nghị Bộ Giao thông xem xét làm lại hệ thống thoát nước dọc QL1A (đoạn qua địa bàn phường Bùi Thị Xuân), vì hiện nay khi có mưa lớn một số đoạn không thoát được nên nước tràn vào nhà dân gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống, làm cho nhân dân rất bức xúc.

Trả lời:

Vấn đề cử tri phường Bùi Thị Xuân kiến nghị liên quan đến dự án Mở rộng Quốc lộ 1 do Bộ GTVT làm chủ đầu tư và Ban QLDA đường Hồ Chí Minh làm quản lý dự án. UBND tỉnh giao Sở GTVT có văn bản đề nghị Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, Cục Quản lý đường bộ III quan tâm kiểm tra, giải quyết.

- Cử tri phường Hải Cảng đề nghị: Tỉnh xem xét cho nối thông tuyến đường Lê Thánh Tôn ra đường Xuân Diệu; đồng thời di chuyển tượng đài Chiến thắng đến vị trí phù hợp không ảnh hưởng giao thông tuyến đường Xuân Diệu.

Trả lời:

/UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3676/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 phê duyệt không gian du lịch vịnh Quy Nhơn. Vấn đề cử tri phường Hải Cảng kiến nghị liên quan đến quy hoạch nêu trên và các tuyến đường nội thị do UBND thành phố Quy Nhơn quản lý, UBND tỉnh giao UBND thành phố Quy Nhơn triển khai thực hiện đầu tư chỉnh trang đô thị theo quy định và thông tin cho cử tri được biết.

- Cử tri xã Nhơn Lý kiến nghị: Hiện nay nhu cầu sử dụng dịch vụ xe buýt để đi lại đối với người dân xã Nhơn Lý, nhất là các đối tượng học sinh, sinh viên và người lao động làm việc tại Công ty CP Tập đoàn FLC rất lớn. Đề nghị cơ quan chức năng tỉnh sớm mở tuyến xe buýt Quy Nhơn - Nhơn Lý và ngược lại tạo điều kiện cho nhân dân đi lại.

Trả lời:

Qua khảo sát tuyến Quy Nhơn - Nhơn Lý và ngược lại thì lưu lượng hành khách có nhu cầu đi lại trên tuyến này còn rất ít, kể cả học sinh, chỉ tập trung vào một vài thời điểm trong ngày nên không đảm bảo tần suất chạy xe, số chuyến xe và thời gian hoạt động của xe buýt trong ngày theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Tuy nhiên, để giải quyết nhu cầu đi lại của người dân xã Nhơn Lý trên tuyến này, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT phối hợp với Xí nghiệp xe buýt Quy Nhơn khảo sát, lập phương án và vận chuyển khách theo hợp đồng như phương án đang thực hiện đối với tuyến nội thành Quy Nhơn - Nhơn Hải

- Cử tri xã Nhơn Lý kiến nghị: Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC được UBND tỉnh Bình Định cấp phép đầu tư xây dựng Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp tại xã Nhơn Lý, nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, hiện nay Tập đoàn FLC đã chủ động đóng 02 đầu đường trục giao thông chính của xã và mở tuyến đường tránh, buộc nhân dân lưu thông trên tuyến đường này mà chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, ngoài ra Tập đoàn FLC rào chắn hàng rào thép gai và gai lưỡi long trước mặt biển ngăn chặn không cho người dân đi bộ tập thể dục gây bức xúc dư luận trong nhân dân. Đề nghị Tỉnh làm việc với Tập đoàn FLC mở tuyến đường trục cũ cho nhân dân đi lại, khi nào đường tránh mới hoàn thiện và có thông báo của cơ quan có thẩm quyền cho phép thì mới đóng đường cũ; tháo dỡ hàng rào thép gai và gai lưỡi long tạo điều kiện cho nhân dân đi bộ tập thể dục buổi sáng.

Trả lời:

Công ty CP Tập đoàn FLC đã đầu tư hoàn chỉnh tuyến đường tránh Dự án. Tại Thông báo số 226/TB-UBND ngày 11/10/2016, UBND tỉnh đã giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với Sở GTVT hướng dẫn Công ty CP Tập đoàn FLC thực hiện lắp đặt hệ thống biển báo hướng dẫn ATGT, sơn gờ giảm tốc và các vấn đề liên quan khác nhằm đảm bảo ATGT trong quá trình lưu thông của nhân dân, tiến hành giao nhận quản lý tuyến đường này. Trong quá trình vận hành, Công ty CP tập đoàn FLC có trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng... UBND xã Nhơn lý có trách nhiệm vận động nhân dân xã Nhơn Lý biết và lưu thông trên tuyến đường tránh mới theo quy định.

-  Tại khu vực bãi biển, Công ty CP Tập đoàn FLC đã tổ chức tháo dỡ hàng rào thép gai và gai lưỡi long theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.

 

b) Cử tri thị xã An Nhơn:

- Cử tri phường Nhơn Thành đề nghị tỉnh ban hành chủ trương và cơ chế hỗ trợ bê tông xi măng đối với các đường và hẻm trên địa bàn các phường vì hiện nay các tuyến đường và hẻm trên địa bàn các phường nói chung cũng như địa bàn phường Nhơn Thành còn là đường đất, mùa nắng thì bụi, mùa mưa thì lầy lội nhưng chưa được hỗ trợ để làm đường bê tông xi măng như các xã ở nông thôn.

Trả lời:

Vấn đề cử tri phường Nhơn Thành kiến nghị là cần thiết. Các tuyến đường cử tri phản ánh là các tuyến đường do UBND thị xã An Nhơn quản lý. UBND tỉnh giao UBND thị xã An Nhơn tổ chức kiểm tra và chủ động cân đối từ nguồn ngân sách của địa phương hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác để có kế hoạch đầu tư xây dựng.

c) Cử tri huyện Tây Sơn:

- Cử tri xã Vĩnh An kiến nghị: Hiện nay, Dự án lâm nghiệp KfW9 mở các đường lâm sinh cho bà con nhưng quy định điều kiện phải đảm bảo độ dốc dưới 25%. Do địa hình của xã chủ yếu là đồi, núi, đề nghị tỉnh quan tâm nghiên cứu mở thêm các tuyến đường tạo thuận lợi cho bà con làm rẫy, làm rừng để thoát nghèo theo chủ trưởng của Đảng, Nhà nước.

Trả lời:

Vấn đề cử tri xã Vĩnh An kiến nghị liên quan đến tuyến đường thuộc dự án tuyến đường lâm nghiệp, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra giải quyết.

- Cử tri xã Bình Nghi kiến nghị: Đường ĐT 636B là đường tỉnh lộ nhưng đoạn chạy từ An Thái đến Cây Xoài Một chỉ rộng 3,5 - 5m trong khi mật độ xe lưu thông cao, nhất là các xe tải chở cát khai thác từ Sông Kôn làm hư hỏng đường, chạy lấn đường, gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông trên đoạn đường này. Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ cho mở rộng đường 636B hoặc cho mở mới đoạn đường du lịch chạy từ tỉnh lộ 636B qua lò võ của Võ sư Phan Thọ để nhân dân đi lại, bảo đảm an toàn giao thông.

Trả lời:

Trong năm 2015, Sở GTVT đã đầu tư sửa chữa đoạn tuyến ĐT.636B đoạn từ Km22 - Km25+727, với tổng mức 10,6 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương cấp cho địa phương. Do khó khăn về nguồn kinh phí nên UBND tỉnh chỉ xem xét đầu tư sửa chữa những vị trí bị hư hỏng nặng, thật sự bức xúc nên trong năm 2016 - 2017, UBND tỉnh đã bố trí kinh phí để sửa chữa tuyến ĐT.636B đoạn từ Km0 - Km9+500, với nguồn kinh phí dự kiến khoảng 26,8 tỷ đồng từ nguồn vốn WB thông qua dự án LRAMP. Bên cạnh đó, tại Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 16/3/2016, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Đường vào các lò võ và di tích trên địa bàn tỉnh, giai đoạn từ năm 2016 - 2020, theo đó giai đoạn 2 của dự án sẽ đầu tư Mở rộng, nâng cấp tuyến đường kết nối Tháp Dương Long - Di tích Gò Dài - Tháp Thủ Thiện - Lò Võ Phan Thọ - Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt (Bảo tàng Quang Trung) và giai đoạn 3 của dự án sẽ đầu tư Mở rộng, nâng cấp đường vào Lò võ Phan Thọ.

Thời gian đến, UBND tỉnh giao Sở GTVT tiếp tục chỉ đạo đơn vị quản lý đường thực hiện công tác duy tu sửa chữa tuyến đường ĐT.636B đảm bảo giao thông thông suốt và êm thuận.

- Cử tri xã Bình Nghi kiến nghị: Dự án xây dựng Cầu Nước Xanh (được lập kế hoạch cùng lúc với cầu Phú Phong) từ năm 2013 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai đề nghị tỉnh cho biết kế hoạch xây dựng cầu có thực hiện hay không?

Trả lời:

Vấn đề cử tri xã Bình Nghi kiến nghị liên quan đến cầu Nước Xanh thuộc tuyến đường QL.19 do Cục Quản lý đường bộ III quản lý. UBND tỉnh giao Sở GTVT có văn bản đề nghị Cục Quản lý đường bộ III xem xét giải quyết.

- Cử tri xã Tây Giang kiến nghị: Tỉnh quan tâm hỗ trợ phương tiện đảm bảo an toàn hoặc hỗ trợ phí đò và áo phao cho học sinh thôn Hữu Giang qua sông Kôn đi học. Vì từ khi có Đập dâng Văn Phong, nước dâng rất lớn các em học sinh qua sông phải trả phí 300.000 đồng/9 tháng đi học, nhưng các phương tiện không đảm bảo an toàn, người điều khiển phương tiện không có chứng chỉ hành nghề, không trang bị áo phao.

Trả lời:

Vấn đề cử tri kiến nghị, UBND xã Tây Giang, Công an huyện Tây Sơn cũng đã kiểm tra, lập biên bản đình chỉ hoạt động. Tuy nhiên do nhu cầu thực tế của người dân, đi qua đò sẽ gần hơn đường bộ (các em đi học bằng đường bộ qua Đập Văn Phong đến trường khoảng 12km) nên hoạt động này vẫn diễn ra, không đảm bảo an toàn. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tránh để xảy ra những sự cố đáng tiếc từ các bến đò tự phát và xem xét giải quyết các kiến nghị của cử tri.

- Cử tri xã Tây Giang kiến nghị: Tỉnh quan tâm xem xét, nghiên cứu hỗ trợ các phương tiện vận chuyển hành khách tại xã Tây Giang trong huyện (đoạn đường ngắn) nhưng phải qua Trạm thu phí nên buộc phải tăng cước (cộng phí qua Trạm) nên ảnh hưởng đến bà con nghèo, nhất là khi đau ốm phải đi viện.

Trả lời:

Theo quy định, tất cả các phương tiện vận chuyển hành khách đều phải đóng phí khi đi qua Trạm thu phí BOT. Phí khi đi qua Trạm thu phí BOT phải được tính vào giá cước vận chuyển của xe khách. Các đơn vị vận tải có xe khách hoạt động trên các tuyến nêu trên có thể chủ động xây dựng điều chỉnh giá cước vận chuyển phù hợp và đăng ký kê khai với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải: Hiện tại, Sở Giao thông vận tải đang quản lý tuyến vận tải hành khách nội tỉnh có lộ trình từ Bến xe trung tâm huyện Vĩnh Thạnh đi theo tỉnh lộ ĐT637, Quốc lộ 19 (có đoạn đi qua xã Tây Giang, huyện Tây Sơn) đi Quốc lộ 1, Quốc lộ 1D đến Bến xe khách trung tâm Quy Nhơn và ngược lại (cự ly vận chuyển trên tuyến là 77km) và một số tuyến liên tỉnh có lộ trình đi qua xã Tây Giang, huyện Tây Sơn (cự ly vận chuyển từ 100 km trở lên). Sở không cấp phép đối với phương tiện vận chuyển hành khách theo tuyến cố định hoạt động tại xã Tây Giang, huyện Tây Sơn với đoạn đường vận chuyển ngắn mà phải qua Trạm thu phí như kiến nghị của cử tri xã Tây Giang.

- Cử tri xã Tây Thuận kiến nghị: Tỉnh quan tâm cho cử tri xã Tây Thuận biết tỉnh có đầu tư nâng cấp đoạn Quốc lộ 19 từ xã Tây Giang đến đèo An Khê không? Có giám sát việc thu phí tại Trạm thu phí Quốc lộ 19 thuộc xã Tây Giang? Đề nghị công khai việc thu phí cho cử tri biết.

Trả lời:

Vấn đề cử tri xã Tây Thuận kiến nghị liên quan đến tuyến đường QL.19 (đoạn từ xã Tây Giang đến đèo An Khê) do Tổng Cục Đường bộ Việt Nam quản lý (Cục Quản lý đường bộ III là đơn vị trực tiếp quản lý). Chủ trương nâng cấp đoạn tuyến nêu trên thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam. UBND tỉnh giao Sở GTVT có văn bản đề nghị Bộ GTVT quan tâm xem xét giải quyết.

Riêng vấn đề giám sát việc thu phí và công khai thu phí tại Trạm thu phí BOT dự án Nâng cấp, mở rộng QL.19 (đoạn Km17+027 - Km50+00) trên địa phận tỉnh Bình Định: Theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 05/2010/TT-BGTVT ngày 09/02/2010 của Bộ GTVT thì Tổng cục Đường bộ Việt Nam là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động trạm thu phí. UBND tỉnh giao Sở GTVT có văn bản báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét giải quyết.

- Cử tri xã Tây Thuận kiến nghị: Tỉnh quan tâm hỗ trợ xây cầu dân sinh từ thôn Tiên Thuận, xã Tây Thuận sang xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh để bà con thuận lợi trong đi lại, phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Trả lời:

Vấn đề cử tri xã Tây Thuận kiến nghị liên quan đến công trình do UBND huyện Tây Sơn quản lý. UBND tỉnh giao UBND huyện Tây Sơn chủ động cân đối ngân sách của địa phương để lập dự án đầu tư xây dựng. Trường hợp nguồn vốn đầu tư lớn, UBND huyện Tây Sơn có văn bản trình UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí.

- Cử tri xã Tây Thuận kiến nghị: Tỉnh quan tâm kiểm tra và có phương án đảm bảo thoát nước tại cống thoát nước qua Quốc lộ 19 thuộc xóm 1, thôn Thượng Sơn. Vì hiện nay cống này không thoát hết nước gây tràn, úng nước đoạn đường này.

- Cử tri xã Bình Tường kiến nghị: Đơn vị thi công nâng cấp  Quốc lộ 19 làm hệ thống cống thoát nước hai bên đường không đảm bảo, khi trời mưa nước chảy tràn vào nhà dân. Đề nghị tỉnh kiểm tra xử lý kịp thời và thông báo cho cử tri biết kết quả.

Trả lời:

Các vấn đề cử tri xã Tây Thuận và xã Bình Tường kiến nghị liên quan đến tuyến đường QL.19 do Cục Quản lý đường bộ III quản lý. UBND tỉnh giao Sở GTVT có văn bản đề nghị Cục Quản lý đường bộ III, Nhà đầu tư BOT xem xét giải quyết.

- Cử tri các xã: Bình Thành, Bình Hòa, Tây Bình, Tây Vinh, Tây An kiến nghị: tỉnh mở thêm tuyến xe buýt từ Phú Phong đi Gò Găng và ngược lại. Hiện nay, nhu cầu đi lại của bà con rất nhiều đặc biệt là các xã cánh Bắc của huyện Tây Sơn, kể cả thị xã An Nhơn và huyện Phù Cát. Vì hiện nay bà con có nhu cầu đi lại giữa các huyện phải thuê xe rất tốn kém đặc biệt là những người già và trẻ em.

Trả lời:

Qua khảo sát tuyến Gò Găng - Phú Phong (trên tuyến QL.19B) và ngược lại thì lưu lượng hành khách có nhu cầu đi lại trên tuyến này còn rất ít, kể cả học sinh, chỉ tập trung vào một vài thời điểm trong ngày nên không đảm bảo tần suất chạy xe, số chuyến xe và thời gian hoạt động của xe buýt trong ngày theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Do vậy trong thời gian đến chưa thể mở tuyến xe buýt này.

- Cử tri xã Tây Bình kiến nghị: Tỉnh mở rộng và nâng cấp đoạn bê tông xi măng từ Mỹ Yên đến Tháp Dương Long vì hiện nay đoạn đường này xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân.

Trả lời:

Vấn đề cử tri xã Tây Bình kiến nghị liên quan đến tuyến đường giao thông do UBND huyện Tây Sơn quản lý. Tại Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 16/3/2016, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Đường vào các lò võ và di tích trên địa bàn tỉnh, giai đoạn từ năm 2016 - 2020, theo đó giai đoạn 2 của dự án sẽ đầu tư Mở rộng, nâng cấp tuyến đường kết nối Tháp Dương Long - Di tích Gò Dài - Tháp Thủ Thiện - Lò Võ Phan Thọ - Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt (Bảo tàng Quang Trung).

- Cử tri xã Tây Bình kiến nghị: Tỉnh tiếp tục mở rộng và nâng cấp đường Quốc lộ 19B vì lượng xe khách, xe tải qua lại quá nhiều; bên cạnh đó đường thường xuyên hư hỏng và quá hẹp nên thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.

Trả lời:

Hiện nay, tuyến QL.19B đã được Thủ tướng Chính phủ đưa vào quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm miền Trung giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 2054/QĐ-TTg ngày 23/11/2015. UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị Bộ GTVT quan tâm cho triển khai đầu tư nâng cấp theo quy hoạch. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn kinh phí nên chưa thực hiện được. Trong năm 2016, từ nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương, Sở GTVT đã và đang sửa chữa định kỳ tuyến QL.19B với nguồn kinh phí gần 40 tỷ đồng đảm bảo giao thông thông suốt và êm thuận phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân. Thời gian đến, UBND tỉnh giao Sở GTVT tiếp tục chỉ đạo đơn vị quản lý đường thực hiện công tác duy tu sửa chữa  tuyến QL.19B đảm bảo giao thông thông suốt và êm thuận.

- Cử tri xã Bình Thành kiến nghị: Tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra việc xâm thực gây xói lở đường Phú Lạc - Hà Nhe (đoạn qua xóm Bình Đồn - Phú Lạc). Đồng thời, chỉ đạo các ngành chức năng có biện pháp ngăn chặn tình trạng xe tải nặng và xe khách lưu thông trên tuyến đường này làm hư hỏng nặng một số vị trí gây mất an toàn giao thông.

Trả lời:

Vấn đề cử tri xã Bình Thành kiến nghị liên quan đến tuyến đường Phú Lạc - Hà Nhe là đường huyện ĐH.37 do UBND huyện Tây Sơn quản lý bảo trì theo quy định tại Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 13/10/2010 của UBND tỉnh. Trong năm 2017, tỉnh sẽ đầu tư sửa chữa một số đoạn tuyến bị hư hỏng, gia cố hạ lưu các cống thoát nước và đầu tư xây dựng mới cầu bản (L=6 mét) thay thế cống thoát nước đã bị lũ cuốn trôi trên tuyến ĐH.37 (Phú Lạc - Hà Nhe), với kinh phí dự kiến khoảng 7,6 tỷ từ nguồn vốn WB tài trợ, thuộc Hợp phần 1 - dự án khôi phục, cải tạo đường địa phương (LRAMP).

Riêng vấn đề ngăn chặn tình trạng xe tải nặng lưu thông trên tuyến, UBND tỉnh giao UBND huyện Tây Sơn chỉ đạo Công an huyện tăng cường tuần tra kiểm soát và sử dụng cân tải trọng cầm tay đã được Ban ATGT tỉnh cấp cho huyện để xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường nêu trên.

- Cử tri xã Bình Thành kiến nghị: Tiến hành khảo sát, xây dựng cầu dân sinh xóm Chơn Tự, thôn Phú Lạc, xã Bình Thành để cho nhân dân đi lại vì kinh phí đầu tư xây dựng lớn địa phương không có khả năng đáp ứng.

Trả lời:

Công trình cử tri phản ánh do UBND huyện Tây Sơn quản lý. UBND tỉnh giao UBND huyện Tây Sơn chủ động cân đối ngân sách của địa phương để lập dự án đầu tư xây dựng. Trường hợp nguồn vốn đầu tư lớn, UBND huyện Tây Sơn có văn bản trình UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí.

- Cử tri xã Bình Thuận kiến nghị: Xem xét đưa tuyến đường từ Quán 50 đi Phù Cát vào danh mục đường tỉnh quản lý để duy tu sửa chữa vì hiện nay tuyến đường nay lưu lượng xe qua lại rất nhiều và một số đoạn xuống cấp.

Trả lời:

Theo Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải tỉnh Bình Định đến năm 2020 và Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải tỉnh Bình Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, theo đó tuyến đường cử tri kiến nghị không thuộc danh mục hệ thống đường tỉnh. UBND tỉnh giao UBND huyện Tây Sơn chủ động cân đối ngân sách của địa phương và tận dụng nguồn xi măng hỗ trợ từ chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn của tỉnh hoặc vận dụng các nguồn vốn hợp pháp khác để lập dự án đầu tư xây dựng. Trường hợp nguồn vốn đầu tư lớn, UBND huyện Tây Sơn có văn bản trình UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí.

- Cử tri xã Bình Thuận kiến nghị: Xem xét nâng mức hỗ trợ bê tông hóa giao thông nông thôn để giúp các địa phương hoàn thành tiêu chí giao thông trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trả lời:

UBND tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp Văn phòng điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh cùng các đơn vị có liên quan xem xét kiểm tra, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

d) Cử tri huyện Phù Cát:

- Cử tri xã Cát Tài: Tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng tuyến đường dẫn vào Cầu ông Tờ để thuận tiện cho việc đi lại của nhân dân.

- Cử tri xã Cát Tường: Tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng cầu qua Suối Lồ Ồ tại thôn Chánh Lạc (chiều dài khoảng 25m) để phục vụ cho việc sản xuất và đi lại của nhân dân.

Trả lời:

Các công trình cử tri phản ánh do UBND huyện Phù Cát quản lý. UBND tỉnh giao UBND huyện Phù Cát chủ động cân đối ngân sách của địa phương và tận dụng nguồn xi măng hỗ trợ từ chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn của tỉnh hoặc vận dụng các nguồn vốn hợp pháp khác để lập các dự án đầu tư xây dựng. Trường hợp nguồn vốn đầu tư lớn, UBND huyện Phù Cát có văn bản trình UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí.

- Cử tri xã Cát Thành: Tuyến đường ĐT639 trên địa bàn xã Cát Thành bị hư hỏng một số đoạn. Đề nghị tỉnh quan tâm khắc phục, sửa chữa trước mùa mưa bão để nhân dân đi lại thuận tiện và đảm bảo an toàn giao thông.

- Cử tri xã Cát Hải: Tỉnh có kế hoạch nâng cấp, sửa chữa tuyến đường ĐT639 đi qua địa bàn xã Cát Hải, vì nhiều đoạn hư hỏng nặng dễ gây tai nạn.

Trả lời:

Các vấn đề cử tri xã Cát Thành, Cát Hải kiến nghị liên quan đến tuyến đường ĐT.639. Trong năm 2016, từ nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ, nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 theo Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch và ngân sách tỉnh, Sở GTVT đã và đang đầu tư sửa chữa nâng cấp tuyến ĐT.639 (trên địa bàn xã Cát Hải), bao gồm các đoạn: Km15+180-Km17 với tổng mức 8,1 tỷ đồng (dự án này đã được tổ chức triển khai thi công cơ bản hoàn thành các hạng mục chính); đoạn Km17 - Km24 với tổng mức 20 tỷ đồng và đoạn Km27 - Km32 với tổng mức 15 tỷ đồng. Đồng thời trong giai đoạn năm 2016 - 2017, UBND tỉnh đã quan tâm bố trí kinh phí để sửa chữa các đoạn còn lại của tuyến ĐT.639, cụ thể: Km32 - Km35+690 (địa bàn xã Cát Thành) với nguồn kinh phí dự kiến khoảng 15,6 tỷ đồng từ nguồn vốn WB thông qua dự án LRAMP. Thời gian đến, UBND tỉnh giao Sở GTVT tiếp tục chỉ đạo đơn vị quản lý đường thực hiện công tác duy tu sửa chữa tuyến đường ĐT.639 đảm bảo giao thông thông suốt và êm thuận.

- Cử tri xã Cát Khánh: Tỉnh quan tâm mở rộng tuyến đường ĐT633 từ Dốc Gành  chạy đến cầu Trắng, thôn Ngãi An, vì đoạn đường này thường xảy ra tai nạn rất nghiêm trọng.

Trả lời:

Trong năm 2014 - 2015, UBND tỉnh đã quan tâm bố trí kinh phí đầu tư nâng cấp mở rộng mặt đường từ 3,5m lên 5,5m được 3,8 Km đường (các đoạn từ Km0 - Km3 và Km8+700 - Km9+500 và xây dựng mới cầu Vĩnh Trường tại Km2+263). Trong năm 2016 - 2017, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí để sửa chữa các đoạn còn lại của tuyến ĐT.633, cụ thể: Km3 - Km8+900; Km9+500 - Km20+600, với nguồn kinh phí dự kiến khoảng 53,7 tỷ đồng từ nguồn vốn WB thông qua dự án LRAMP. Thời gian đến, UBND tỉnh giao Sở GTVT tiếp tục chỉ đạo đơn vị quản lý đường thực hiện công tác duy tu sửa chữa tuyến đường ĐT.633 đảm bảo giao thông thông suốt và êm thuận.

- Cử tri xã Cát Tân: Tỉnh xem xét đến chất lượng công trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, vì công trình mới đưa vào sử dụng nhưng một số đoạn bị hư hỏng, chắp vá.

Trả lời:

Vấn đề cử tri xã Cát Tân kiến nghị liên quan đến dự án Mở rộng Quốc lộ 1 do Bộ GTVT làm chủ đầu tư và Ban QLDA đường Hồ Chí Minh làm quản lý dự án. UBND tỉnh giao Sở GTVT tiếp tục có văn bản kiến nghị Bộ GTVT, Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh, Cục Quản lý đường bộ III quan tâm kiểm tra, giải quyết.

- Cử tri xã Cát Chánh: Các cơ quan chức năng cắm biển báo hoặc đèn báo hiệu ở đoạn đường trục bùng binh Cát Tiến đi Quy Nhơn để hạn chế tai nạn giao thông.

Trả lời:

UBND tỉnh giao Ban ATGT tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan cùng địa phương kiểm tra giải quyết theo nội dung cử tri kiến nghị.

- Cử tri xã Cát Nhơn: Phương án xây dựng tuyến đường Quốc lộ 19B có còn thực hiện ở tuyến đường ĐT635 hay không, vì mốc lộ giới bà con nhân dân ở 2 bên đường này khó xây dựng nhà cửa, chuyển nhượng hay buôn bán. Đề nghị cấp trên xem xét, trả lời cho cử tri.

Trả lời:

Theo Quyết định số 4125/QĐ-BGTVT ngày 16/12/2013 của Bộ GTVT về việc chuyển các tuyến đường tỉnh ĐT.635, ĐT.639 và Đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội thuộc địa phận tỉnh Bình Định thành QL.19B thì hướng tuyến QL.19B gồm các đoạn: đoạn 1 đi trùng với đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội, dài 15,7Km; đoạn 2 đi trùng tuyến ĐT.639, dài 1,95Km và đoạn 3 đi trùng tuyến ĐT.635 (Cát Tiến - Kiên Mỹ) cũ dài 42,35Km. Theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại Quyết định số 2054/QĐ-TTg ngày 23/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ; theo đó, tuyến QL.19B được quy hoạch quy mô đường cấp III (đồng bằng) với lộ giới 45m.

e) Cử tri huyện Phù Mỹ:

- Cử tri xã Mỹ Lộc: Dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua xã Mỹ Lộc đã hoàn thành và lắp đặt giải phân cách, tuy nhiên từ trụ sở UBND xã Mỹ Lộc đến ngã ba thị trấn Bình Dương không chừa giải phân cách để mở lối đi dân sinh đoạn từ Cầu Bình Dương đến ngã ba Tân Lộc cho nhân dân 5 thôn (Tân Lộc, Nghĩa Lộc, An Bảo, An Tường và Cửu Thành) đi qua lại. Học sinh và nhân dân 5 thôn khi đi học và lao động phải vòng vào ngã 3 thị trấn Bình Dương mới ra được Mỹ Lộc. Đề nghị mở giải phân cách tại điểm giữa đoạn từ ngã ba thôn Tân Lộc đến ngã ba thôn Nghĩa Lộc để nhân dân đi lại.

Trả lời:

Vấn đề cử tri xã Mỹ Lộc kiến nghị liên quan đến dự án Mở rộng QL.1 do Bộ GTVT làm chủ đầu tư, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh làm quản lý dự án. UBND tỉnh giao Sở GTVT có văn bản gửi Cục Quản lý đường bộ III, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh để xem xét kiểm tra giải quyết.

- Cử tri xã Mỹ Lộc: Tuyến đường bê tông từ cống Bà hàng thôn Nghĩa Lộc đi thôn An Bão đi ngang qua đường sắt tại km 1035+680, Công ty Đường sắt rào chắn không cho xe cơ giới đi lại và chưa được lắp đặt đường ngang, làm cho việc đi lại của nhân dân rất khó khăn và thường xảy ra tai nạn. Đề nghị Công ty Đường sắt xây dựng lắp đặt đường ngang dân sinh tại điểm này để nhân dân đi lại an toàn và thuận lợi.

Trả lời:

Vấn đề cử tri xã Mỹ Lộc kiến nghị liên quan đến vị trí giao cắt giữa đường sắt Bắc Nam với đường dân sinh. Theo báo cáo của Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình thì vị trí giao cắt này là lối đi dân sinh có bề rộng đường là 1,8 mét tại Km1035+680 (lý trình đường sắt), lối đi dân sinh này chỉ dành phục vụ cho người đi bộ và xe mô tô lưu thông qua lại, không dành cho xe cơ giới. Hơn nữa, theo quy định tại Điều 44 Thông tư số 62/2015/TT-BGTVT thì việc cho phép nâng cấp vị trí giao cắt giữa đường dân sinh với đường sắt thành đường ngang thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT. Để giải quyết vấn đề cử tri kiến nghị, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải xem xét, hướng dẫn UBND huyện Phù Mỹ lập đầy đủ các thủ tục theo quy định, báo cáo UBND tỉnh kiến nghị Bộ GTVT, ngành đường sắt xem xét giải quyết.

- Cử tri xã Mỹ Tài: Cầu bến Đò, cầu liên huyện bắc qua sông La tinh, từ thôn Vinh Kiên xã Cát Hanh, huyện Phù Cát qua thôn Vạn Thái, xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, UBND tỉnh có Công văn số 4818/UBND-KTN ngày 29/10/2014 về việc đầu tư xây dựng dự án cầu Bến Đò (cầu liên huyện qua sông La tinh - từ thôn Vinh Kiên, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát đến thôn Vạn Thái xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ). Giao UBND huyện Phù Cát làm Chủ đầu tư và hoàn tất thủ tục để đưa vào danh mục đầu tư trung hạng giai đoạn 2015 - 2020 không rõ có khả thi hay không. Mong UBND tỉnh quan tâm tạo điều kiện.

Trả lời:

Vấn đề cử tri xã Mỹ Tài kiến nghị liên quan đến dự án cầu Bến Đò bắt qua sông La Tinh, từ thôn Vinh Kiên, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát đến thôn Vạn Thái, xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ. Tại văn bản số 4818/UBND-KTN ngày 29/10/2014, UBND tỉnh đã giao UBND huyện Phù Cát làm chủ đầu tư, UBND tỉnh giao UBND huyện Phù Cát xem xét kiểm tra giải quyết vấn đề cử tri phản ánh.

- Cử tri thị trấn Bình Dương kiến nghị: Dự án Quốc lộ 1A đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chất lượng công trình rất kém, nhất là các nắp đậy mương thoát nước bị bể nhưng chưa được sửa chữa gây nguy hiểm đến tính mạng của người đi đường, một số đoạn mương không thoát được nước gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo các ngành chức năng sớm có biện pháp khắc phục.

- Cử tri xã Mỹ Hòa kiến nghị: Chất lượng công trình đường tránh Quốc lộ 1A kém chất lượng, một số đoạn đã bị bong tróc; các nút giao thông trên đường tránh không có biển báo, đèn báo hiệu,…không đảm bảo an toàn giao thông. Đề nghị UBND tỉnh sớm kiểm tra, chỉ đạo khắc phục.

Trả lời:

Các vấn đề cử tri thị trấn Bình Dương, xã Mỹ Hòa kiến nghị liên quan đến dự án Mở rộng QL.1 do Bộ GTVT làm chủ đầu tư, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh làm quản lý dự án. UBND tỉnh giao Sở GTVT có văn bản gửi Cục Quản lý đường bộ III, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh để xem xét kiểm tra giải quyết.

- Cử tri xã Mỹ Hòa kiến nghị: Tuyến đường Tây tỉnh (DT639B), đoạn ngang qua xã Mỹ Hòa, dự án đã đền bù cho dân nhưng không mở rộng nền đường, lấy nền đường cũ nên hẹp hơn đoạn Mỹ Trinh và Mỹ Hiệp; một số đoạn dân cư đông, lưu lương xe qua lại nhiều dễ xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị UBND tỉnh sớm kiểm tra, chỉ đạo khắc phục.

Trả lời:

UBND tỉnh giao Sở GTVT chỉ đạo đơn vị quản lý đường kiểm tra khắc phục vấn đề cử tri phản ánh.

- Cử tri xã Mỹ Châu: Hiện nay tại thôn Lộc Thái - Đèo Phú Cũ có khoảng 250ha rừng sản xuất và một số diện tích đất sản xuất khác nhưng không có đường đi, rất khó khăn trong việc khai thác, vận chuyển gỗ và các sản phẩm nông nghiệp khác. Đề nghị tỉnh, Trung ương cho chủ trương mở đường dân sinh ngang qua đường sắt (nhân dân tự đóng góp kinh phí làm đường) để tạo điều kiện cho nhân dân đi lại, vận chuyển sản phẩm nông, lâm nghiệp được thuận tiện.

Trả lời:

UBND tỉnh giao UBND huyện Phù Mỹ phối hợp Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình chủ động kiểm tra, rà soát. Nếu vị trí giao cắt với đường sắt nêu trên cần thiết phải được xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp thành đường ngang, UBND huyện Phù Mỹ chủ động tổ chức lập đầy đủ các thủ tục theo quy định, báo cáo UBND tỉnh kiến nghị Bộ GTVT, ngành đường sắt xem xét giải quyết.

- Cử tri xã Mỹ Cát đề nghị: tỉnh quan tâm cho kế hoạch xây dựng cầu Trịch Thượng qua sông La Tinh tạo điều kiện cho dân sinh hoạt.

Trả lời:

Công trình cử tri phản ánh do UBND huyện Phù Mỹ quản lý. UBND tỉnh giao UBND huyện Phù Mỹ chủ động cân đối ngân sách của địa phương và vận dụng các nguồn vốn hợp pháp khác để lập dự án đầu tư xây dựng. Trường hợp nguồn vốn đầu tư lớn, UBND huyện Phù Mỹ có văn bản trình UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí.

g) Cử tri huyện Tuy Phước:

- Cử tri thị trấn Tuy Phước đề nghị: Trụ đèn đỏ thị trấn Tuy Phước hoạt động thường sau 7 giờ, trong khi lưu lượng người tham gia giao thông rất đông từ lúc 6 giờ sáng nên dễ gây tai nạn giao thông. Nội dung này, cử tri đã kiến nghị rất nhiều lần nhưng tới nay vẫn không được giải quyết. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng sớm giải quyết dứt điểm.

Trả lời:

Đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư thị trấn Tuy Phước (ngã tư đường QL.19 với đường ĐT.640) do UBND huyện Tuy Phước quản lý. UBND tỉnh giao UBND huyện Tuy Phước kiểm tra giải quyết.

- Cử tri thị trấn Tuy Phước đề nghị: Khi triển khai dự án Quốc lộ 19, BQL dự án Quốc lộ 19 không kiểm kê đền bù tài sản công trình kênh mương TX5 do Hợp tác xã nông nghiệp thị trấn quản lý nhưng khi thi công, đơn vị thi công đã tự ý đập phá công trình. Hợp tác xã và đơn vị thi công đã có biên bản làm việc đề nghị BQL dự án kiểm kê, đền bù bổ sung cho Hợp tác xã; tuy nhiên, đến nay, BQL dự án vẫn chưa tiến hành kiểm kê, đền bù. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo BQL dự án Quốc lộ 19 giải quyết việc kiểm kê, đền bù tài sản công trình kênh mương TX5 của HTX thị trấn Tuy Phước theo nội dung biên bản làm việc giữa đơn vị thi công với HTX.

Trả lời:

Vấn đề cử tri thị trấn Tuy Phước kiến nghị liên quan đến công tác GPMB phục vụ thi công dự án Tuyến đường QL.19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao QL.1) do Sở GTVT làm chủ đầu tư, Ban QLDA các công trình giao thông tỉnh làm đại diện chủ đầu tư và Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh thực hiện công tác GPMB dự án. Vấn đề này, Ban QLDA các công trình giao thông tỉnh đã chủ trì phối hợp Ban GPMB tỉnh và HTX Nông nghiệp thị trấn Tuy Phước kiểm tra hiện trường ngày vào 22/9/2016 và thống nhất đề xuất: HTX Nông nghiệp thị trấn Tuy Phước chủ động lập dự toán xây dựng lại đập dâng TX5 như hiện trạng và được cơ quan chức năng thẩm tra để làm cơ sở cho Ban GPMB tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đến thời điểm hiện tại, HTX Nông nghiệp thị trấn Tuy Phước chưa hoàn thành dự toán chi phí xây dựng lại đập dâng TX5 nên Ban GPMB tỉnh chưa thể trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

UBND tỉnh giao UBND huyện Tuy Phước yêu cầu HTX Nông nghiệp thị trấn Tuy Phước khẩn trương hoàn thành dự toán nêu trên để có cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo quy định.

- Cử tri thị trấn Tuy Phước, Phước Thành đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý hiệu quả hơn việc chấp hành Luật Giao thông trên tuyến Quốc lộ 19, Quốc lộ 19 C và các tuyến tỉnh lộ; vì hiện nay lượng xe tham gia giao thông rất nhiều, tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ rất phổ biến, nhất là… nguy cơ gây tai nạn giao thông cao. Cử tri đã kiến nghị, UBND tỉnh cũng ghi nhận để chỉ đạo cơ quan chức năng nhưng thực tế tình trạng này chưa được cải thiện.

Trả lời:

UBND tỉnh giao Công an tỉnh phối hợp với Thanh tra Sở GTVT tăng cường tuần tra kiểm soát và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

- Cử tri xã Phước Hòa đề nghị: Trên tuyến ĐT640, đoạn qua cầu Gò Bồi có độ dốc cao nhưng nằm ngay ngã tư (ĐT640 và ĐT636) nên việc giao thông đi lại của người dân gặp khó khăn, không an toàn và thường xảy ra tai nạn. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra khắc phục.

Trả lời:

Vấn đề cử tri xã Phước Hòa kiến nghị, UBND tỉnh giao Sở GTVT chỉ đạo đơn vị quản lý đường kiểm tra có giải pháp khắc phục.

- Cử tri thị trấn Diêu Trì: Tiến độ làm đường Long Vân quá chậm, trong khi đó đơn vị thi công lại không có các biển cảnh báo rõ ràng nên rất dễ gây tai nạn cho người tham gia giao thông, nhất là vào lúc chập choạng tối và khi mờ sáng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị thi công đấy nhanh tiến độ và có các biện pháp thích hợp trong quá trình thi công nhằm hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông cho người qua lại.

Trả lời:

Vấn đề cử tri thị trấn Diêu Trì kiến nghị liên quan đến dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến QL.1D (đoạn ngã ba Long Vân đến bến xe liên tỉnh). Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh giao Sở GTVT chỉ đạo các đơn vị thi công dự án tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện khi lưu thông trên tuyến.

- Cử tri xã Phước Thuận: Tuyến tỉnh lộ ĐT640, đoạn qua xã Phước Thuận đến hết tuyến đã được đầu tư nâng cấp rải thảm nhựa nhưng lề đường bằng đất không đồng nhất, chỗ cao, chỗ thấp, chỗ hẹp, chỗ rộng... không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo ATGT. Đề nghị Sở GTVT quan tâm kiểm tra ngay việc thực hiện của nhà thầu trước khi nghiệm thu.

Trả lời:

Vấn đề cử tri xã Phước Thuận kiến nghị liên quan đến Dự án sửa chữa tuyến đường ĐT.640 từ cổng chào thôn Huỳnh Mai, xã Phước Nghĩa (Km3+460) đến tràn Mỹ Cang, xã Phước Sơn (Km11+306) do Sở GTVT làm chủ đầu tư. UBND tỉnh giao Ban QLDA các công trình giao thông tỉnh phối hợp với nhà thầu thi công dự án kiểm tra giải quyết.

- Cử tri huyện Tuy Phước: Mặc dù đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại các văn bản trước đây nhưng do đơn vị thi công thực hiện chiếu lệ, có ngày không thực hiện việc tưới nước chống bụi khi thi công công trình Quốc lộ 19 mới, đoạn qua địa bàn huyện Tuy Phước nên tình trạng hàng lớp bụi rơi vãi do quá trình vận chuyển vật liệu, thi công dự án Quốc lộ 19 đã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân sống dọc hai bên đường và các vùng lân cận. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công tăng cường hơn nữa việc tưới nước chống bụi nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Trả lời:

Vấn đề này, Sở GTVT đã nhiều lần chỉ đạo các nhà thầu thi công phải nghiêm túc thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và thực tế các nhà thầu thi công cũng đã thực hiện tưới nước trên đường vận chuyển vật liệu, khắc phục ô nhiễm tại trạm trộn bê tông, thu gom vật liệu thừa, không để nước thải chảy ra đồng ruộng…Tuy nhiên, do diện thi công quá lớn, mặt bằng thi công lại dàn trải nên công tác đảm bảo vệ sinh môi trường cũng gặp nhiều khó khăn.

UBND tỉnh giao Sở GTVT tiếp tục chỉ đạo và yêu cầu các nhà thầu thi công phải nghiêm túc tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường vùng dự án.

- Cử tri xã Phước Lộc: Việc thi công Quốc lộ 19, đoạn qua xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước làm ảnh hưởng đến 200m kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp của Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Lộc. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng có kế hoạch kiểm tra và xây dựng bê tông lại đoạn kênh mương này với chiều cao khoảng 1m.

Trả lời:

UBND tỉnh yêu cầu Ban QLDA các công trình giao thông tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan cùng chính quyền địa phương kiểm tra giải quyết.

- Cử tri xã Phước Nghĩa: UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng lát đá taluy đoạn trên và dưới cầu 20 thôn Huỳnh Mai, xã Phước Nghĩa. Vì các đoạn này thường xuyên bị sạt lở lấn sâu vào vùng ruộng nhân dân gây khó khăn trong sản xuất nông nghiệp.

Trả lời:

Vấn đề cử tri xã Phước Nghĩa kiến nghị, UBND tỉnh giao Sở GTVT chỉ đạo đơn vị quản lý đường phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra giải quyết.

h) Cử tri huyện Vân Canh:

- UBND tỉnh quan tâm có kế hoạch khảo sát và đầu tư tuyến đường từ Hiệp Tiến, xã Canh Hiệp đến làng Canh Tiến, xã Canh Liên để thuận tiện vận chuyển hàng hóa và đi lại trong mùa mưa.

Trả lời:

Công trình cử tri phản ánh do UBND huyện Vân Canh quản lý. UBND tỉnh giao UBND huyện Vân Canh chủ động cân đối ngân sách của địa phương và tận dụng nguồn xi măng hỗ trợ từ chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn của tỉnh hoặc vận dụng các nguồn vốn hợp pháp khác từ các Chương trình mục tiêu 30a, 135 để lập dự án đầu tư xây dựng. Trường hợp nguồn vốn đầu tư lớn, UBND huyện Vân Canh có văn bản trình UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí.

- Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã quan tâm quy hoạch xây dựng đường phía Tây tỉnh, giai đoạn 1 qua địa bàn huyện Vân Canh, cử tri rất phấn khởi. Đề nghị UBND tỉnh  quan tâm tiếp tục đầu tư triển khai tuyến đường này - giai đoạn 2, giúp bà con đồng bào thuận tiện trong giao thương.

Trả lời:

Hiện nay, Tuyến đường phía Tây tỉnh Bình Định (ĐT.639B), đoạn Vân Canh - Quy Nhơn được đầu tư bao gồm các dự án sau:

- Dự án Đường phía Tây tỉnh Bình Định (đoạn Km130+00 - Km137+580 (từ QL.19C đến QL.1) đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 10/3/2016; theo đó, chiều dài đoạn tuyến là 7.670,40m, với quy mô nền đường rộng 22,0m, tổng mức đầu tư khoảng 613,7 tỷ đổng (giai đoạn hoàn chỉnh của dự án sẽ đầu tư hạng mục vỉa hè rộng 9,0m để đảm bảo quy mô tuyến đường đạt 30,0m).

- Đối với đoạn còn lại từ Km137+580 - Km145+000 (từ QL.1 đến QL.1D), trong đó đoạn từ Km137+580 - Km140+250, UBND tỉnh đã đưa vào dự án Dự án đường Long Vân  - Long Mỹ.

- UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng khảo sát, lắp đặt đèn báo qua đường sắt tại 3 điểm: đường dẫn vào nhà máy mì; đường vào khu sản xuất rừng dừa thuộc thôn 2, thị trấn Vân Canh và đường ngang qua khu sản xuất cầy ủ của xã Canh Vinh. Kiến nghị này UBND tỉnh đã trả lời tại Báo cáo số 116/BC-UBND ngày 08/8/2016, tuy nhiên cử tri huyện Vân Canh thấy trả lời như vậy là chưa thỏa đáng nên tiếp tục kiến nghị.

Trả lời:

Vấn đề này, Sở GTVT đã có văn bản số 1997/SGTVT-GT ngày 05/9/2016 gửi Công ty CP Đường sắt Phú Khánh để phối hợp kiểm tra giải quyết. Công ty CP Đường sắt Phú Khánh cũng đã phúc đáp tại văn bản số 1521/ĐSPK ngày 15/9/2016, theo đó: việc cho phép xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp đường ngang trên đường sắt quốc gia thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT theo quy định tại Điều 44 Thông tư số 62/2015/TT-BGTVT. Để giải quyết vấn đề cử tri kiến nghị, UBND tỉnh giao UBND huyện Vân Canh phối hợp Công ty CP Đường sắt Phú Khánh chủ động kiểm tra, rà soát. Nếu các vị trí giao cắt với đường sắt nêu trên cần thiết phải được xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp thành đường ngang, UBND huyện Vân Canh tổ chức lập hồ sơ đề nghị xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp đường ngang gửi Bộ GTVT để được xem xét giải quyết.

i) Cử tri thị xã An Nhơn:

- Cử tri phường Đập Đá kiến nghị: Nhà nước đã hỗ trợ xong việc đền bù giải phóng mặt bằng cho 5 hộ dân trên tuyến đường tránh Quốc lộ 1A, đoạn từ Cầu Vạn Thuận 2 đi Lý Tây - Mỹ Hòa thuộc Phường Đập Đá để xây dựng mương thoát nước, khơi thông hệ thống thủy lợi, nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy triển khai xây dựng. Đề nghị tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương thực hiện để nhân dân địa phương dọn dẹp, xây tường trước mùa mưa lũ

Trả lời:

Vấn đề cử tri phường Đập Đá kiến nghị liên quan đến dự án Mở rộng Quốc lộ 1 do Bộ GTVT làm chủ đầu tư và Ban QLDA đường Hồ Chí Minh làm quản lý dự án. UBND tỉnh giao Sở GTVT có văn bản đề nghị Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh quan tâm kiểm tra, giải quyết.

- Cử tri xã Nhơn Phúc đề nghị tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng cầu Bầu xã nối liền giữa xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn và xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn. Hiện nay, cầu này là cầu tre, đi lại khó khăn. (đã kiến nghị nhiều lần)

Trả lời:

Vấn đề cử tri xã Nhơn Phúc kiến nghị liên quan đến công trình do UBND thị xã An Nhơn quản lý. UBND tỉnh giao UBND thị xã An Nhơn chủ động cân đối ngân sách của địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để lập dự án đầu tư xây dựng. Trường hợp nguồn vốn đầu tư lớn, UBND thị xã An Nhơn có văn bản trình UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí.

- Cử tri phường Nhơn Hưng đề nghị tỉnh có kế hoạch xây dựng hệ thống thoát nước từ cầu Cẩm Tiên 1 đến Chùa Thiên Hưng để tránh gây ngập úng như hiện nay.

Trả lời:

Vấn đề cử tri phường Nhơn Hưng kiến nghị liên quan đến tuyến QL.1 do Tổng Cục Đường bộ Việt Nam quản lý (đơn vị quản lý trực tiếp là Cục Quản lý đường bộ III). UBND tỉnh giao Sở GTVT có văn bản đề nghị Cục Quản lý đường bộ III quan tâm kiểm tra, giải quyết.

- Cử tri xã Nhơn Mỹ đề nghị tỉnh quan tâm khảo sát và đầu tư mở rộng mặt đường công vụ trên đập Bình Thạnh để kết hợp phục vụ đi lại và sản xuất của bà con nhân dân. Vì hiện bề mặt đường quá hẹp, thường xuyên xảy ra tai nạn.

Trả lời:

Đập Bình Thạnh do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định quản lý. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND thị xã An Nhơn kiểm tra giải quyết vấn đề cử tri phản ánh.

- Cử tri xã Nhơn Thọ kiến nghị: Hệ thống thoát nước dọc Quốc lộ 19, tuyến từ cầu Đen đến nhà thờ Khiết Tâm thiết kế cống hở hình chữ V là không phù hợp, gây mất an toàn người dân và phương tiện tham giao thông, đề nghị tỉnh làm việc với cơ quan chức năng xem xét, khắc phục tình trạng trên.

Trả lời:

Vấn đề này, Sở GTVT đã có văn bản gửi Ban QLDA 5 (đơn vị quản lý dự án BOT QL.19) và Ban QLDA 5  đã phúc đáp tại văn bản số 745/BDA5-DA1 ngày 13/9/2016; theo báo cáo của Ban QLDA5, theo hồ sơ thiết kế dự án Nâng cấp, cải tạo QL.19 được Bộ GTVT duyệt thì hệ thống thoát nước dọc tuyến QL.19 là rãnh hình thang bằng BTCT lắp ghép, không có tấm đan. Riêng các đoạn qua khu dân cư tập trung mới được đầu tư rãnh kín hình hộp có nắp đậy tấm đan. Hơn nữa, việc xác định đoạn qua khu dân cư tập trung đã được thống nhất bằng Biên bản giữa các cơ quan có liên quan và chính quyền địa phương.

- Cử tri xã Nhơn Thọ kiến nghị: Chợ Đồn ở xã Nhơn Thọ nằm gần Quốc Lộ 19, nhưng trên Quốc lộ 19 chưa lắp đặt biển báo để xe cộ lưu thông biết nơi họp chợ, hạn chế tốc độ, nhằm bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. Đề nghị tỉnh làm việc với cơ quan chức năng kiểm tra, lắp đặt biển báo.

Trả lời:

Vấn đề cử tri xã Nhơn Thọ kiến nghị có liên quan đến tuyến QL.19 do Tổng Cục Đường bộ Việt Nam quản lý (đơn vị quản lý trực tiếp là Cục Quản lý đường bộ III). UBND tỉnh giao Sở GTVT có văn bản đề nghị Cục Quản lý đường bộ III, Nhà đầu tư BOT quan tâm kiểm tra, giải quyết.

- Cử tri xã Nhơn An và Nhơn Phong đề nghị lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu phân luồng giao thông tại ngã 4 thôn Thanh Liêm, vì hiện nay tại nút giao thông này thường xuyên xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

Trả lời:

Vấn đề này, Ban ATGT tỉnh đã có văn bản gửi Bộ GTVT kiến nghị việc lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại nút giao ngã tư tuyến tránh QL.1 thị xã An Nhơn với tuyến ĐT.636 (Đập Đá - Phước Thắng). Đồng thời, ngày 04/10/2016, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã chủ trì phối hợp Cục Quản lý chất lượng và xây dựng công trình giao thông; Vụ An toàn giao thông - Bộ GTVT; Cục Quản lý đường bộ III; Sở GTVT; Ban An toàn giao thông tỉnh; Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt - Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan đã kiểm tra hiện trường và thống nhất đề xuất kiến nghị Bộ GTVT xem xét lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại nút giao nêu trên.

- Cử tri phường Nhơn Hòa phản ánh: Trên Quốc lộ 19 (đoạn từ Tây Sơn xuống Cầu Bà Di) xe vận chuyển dăm bạch đàn không che phủ bạt làm rơi vãi xuống đường gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan kiểm tra, xử lý.

Trả lời:

UBND tỉnh giao Công an tỉnh phối hợp với Thanh tra Sở GTVT tăng cường tuần tra kiểm soát và kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên tuyến QL.19.

- Cử tri phường Bình Định và Nhơn Thành đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra và điều chỉnh các đảo giao thông tại các ngã 3 đấu nối với tuyến tránh Quốc lộ 1A mới nâng cấp và mở rộng, vì các đảo giao thông này chiếm diện tích rất lớn, phân luồng giao thông hẹp, dễ gây tai nạn (thực tế có nơi đã xảy ra tai nạn do va chạm các đảo giao thông này).

Trả lời:

Vấn đề cử tri phường Bình Định kiến nghị liên quan đến tuyến QL.1 do Tổng Cục Đường bộ Việt Nam quản lý (đơn vị quản lý trực tiếp là Cục Quản lý đường bộ III). UBND tỉnh giao Sở GTVT có văn bản đề nghị Tổng Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý đường bộ III, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh quan tâm kiểm tra, giải quyết.

k) Cử tri huyện Hoài Nhơn:

- Tuyến đường ĐT 639 đi qua xã Tam Quan Bắc (đoạn thôn Tân Thành 2), hiện nay đang hoàn thiện hệ thống cống thoát nước 2 bên lề, nhưng đoạn cuối cống thoát dẫn ra sông (khoảng 20 mét) chưa gia cố chắc chắn dễ gây xói lở. Cử tri mong tỉnh quan tâm chỉ đạo khẩn trương khắc phục.

Trả lời:

Vấn đề cử tri huyện Hoài Nhơn kiến nghị, UBND tỉnh giao Sở GTVT chỉ đạo đơn vị quản lý đường cùng các đơn vị có liên quan kiểm tra khắc phục.

- Cử tri thị trấn Bồng Sơn: Hiện nay, tuyến đường Quốc lộ 1A mới, đoạn đi qua địa bàn thị trấn Bồng Sơn phương tiện lưu thông đông, rất dễ xảy ra tai nạn giao thông, tuy nhiên tuyến đường này không được mở rộng trong Dự án nâng cấp mở rộng QL1A qua địa bàn huyện. Vì vậy, kiến nghị tỉnh, Trung ương quan tâm nâng cấp, mở rộng đoạn đường này.

Trả lời:

Theo Quyết định số 775/QĐ-BGTVT ngày 28/3/2013 của Bộ GTVT về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng QL.1, đoạn Km1125-Km1153, tỉnh Bình Định theo hình thức hợp đồng BOT; theo đó, đoạn tuyến QL.1 qua thị trấn Bồng Sơn (từ Km1143+250-Km1148+564, dài 5,43Km) thuộc tuyến tránh thị trấn Bồng Sơn đã được đầu tư xây dựng trước đây với quy mô bề rộng nền đường 12m, gồm 02 làn xe cơ giới và lề gia cố.

- Cử tri xã Hoài Hải kiến nghị: Tỉnh quan tâm đầu tư mở rộng, làm mới tuyến đường từ thôn Lộ Diêu (Hoài Mỹ) qua Bãi Con (Hoài Hải), tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân, thúc đẩy phát triển du lịch biển tại địa phương.

- Tỉnh quan tâm xây dựng cầu Phú Vinh dưới Đập Lại Giang để nhân dân hai huyện Hoài Ân và Hoài Nhơn đi lại thuận tiện, mở rộng giao lưu phát triển kinh tế - xã hội giữa hai địa phương.

Trả lời:

Các công trình cử tri phản ánh do UBND huyện Hoài Nhơn quản lý. UBND tỉnh giao UBND huyện Hoài Nhơn tổ chức kiểm tra và chủ động cân đối từ nguồn ngân sách của địa phương, nghiên cứu vận dụng nguồn hỗ trợ xi măng từ Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác để có kế hoạch đầu tư xây dựng. Trong trường hợp kinh phí lớn ngoài khả năng cân đối của địa phương thì UBND huyện Hoài Nhơn có văn bản kiến nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí.

l) Cử tri huyện Hoài Ân:

- Tỉnh có kế hoạch đầu tư kinh phí sửa chữa tuyến ĐT 629, đoạn đi qua xã Ân Hảo Đông; nhất là đoạn từ UBND xã đến thôn Vạn Hòa, hiện nay đường này nhiều đoạn hư hỏng nặng.

Trả lời:

Tuyến ĐT.629 (Bồng Sơn - An Lão) dài 31,2 Km. Đến thời điểm hiện tại, tuyến ĐT.629 đã được UBND tỉnh quan tâm bố trí kinh phí đầu tư nâng cấp mở rộng mặt đường từ 3,5m lên 5,5m được 20Km đường, còn lại 11Km đường. Trong năm 2016, tiếp tục đầu tư nâng cấp thêm 03Km đường từ Km0 - Km3 (trên địa bàn các huyện Hoài Nhơn, Hoài Ân) từ nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương cấp cho địa phương, với tổng mức khoảng 9,8 tỷ đồng. Tại Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 22/7/2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, theo đó dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.629 (Bồng Sơn - An Lão) đã được đưa vào danh mục các công trình, dự án chủ yếu ưu tiên đầu tư thuộc kế hoạch 5 năm 2016 - 2020. Thời gian đến, UBND tỉnh giao Sở GTVT tiếp tục chỉ đạo đơn vị quản lý đường thực hiện công tác duy tu sửa chữa tuyến đường ĐT.629 đảm bảo giao thông thông suốt và êm thuận.

- Tỉnh quan tâm, đầu tư kinh phí nâng cấp, mở rộng tuyến đường Cầu Mục Kiến đi thôn Xuân Sơn (xã Ân Hữu) và đến Trung tâm xã Đăk Mang. Đồng thời xây dựng hệ thống mương thoát nước hai bên tuyến đường.

- Tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng Cầu Phú Văn, xã Ân Thạnh nối giữa huyện Hoài Ân và huyện Hoài Nhơn để phục vụ nhu cầu đi lại và giao thương,  trao đổi hàng hóa giữa 2 địa phương được thuận lợi, vì hiện nay đang sử dụng cầu sạp, gây khó khăn cho việc đi lại, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân, nhất là mùa mưa bão.

Trả lời:

Các công trình cử tri phản ánh do UBND huyện Hoài Ân quản lý. UBND tỉnh giao UBND huyện Hoài Ân tổ chức kiểm tra và chủ động cân đối từ nguồn ngân sách của địa phương, nghiên cứu vận dụng nguồn hỗ trợ xi măng từ Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác để có kế hoạch đầu tư xây dựng. Trong trường hợp kinh phí lớn ngoài khả năng cân đối của địa phương thì UBND huyện Hoài Ân có văn bản kiến nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí.

m) Cử tri huyện An Lão:

- Tỉnh quan tâm đầu tư tuyến đường 5B, từ huyện An Lão đi huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, đây là tuyến đường kinh tế kết hợp với quốc phòng. Đồng thời quan tâm đầu tư Cầu treo dân sinh tại Đồng Phe, Thôn 5, xã An Trung.

Trả lời:

Hiện nay, nguồn vốn dành cho đầu tư xây dựng cơ bản rất khó khăn nên việc đầu tư xây dựng tuyến đường cử tri kiến nghị là chưa thể thực hiện được.

XI. Y TẾ, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM XÃ HỘI

1. Y tế

a) Cử tri thành phố Quy Nhơn:

- Cử tri xã Nhơn Châu (và cử tri xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn) đề nghị Sở Y tế chỉ đạo chấn chỉnh một số nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh về tinh thần và thái độ phục vụ đối với người bệnh.

Trả lời:

Việc giáo dục y đức, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh, quy tắc ứng xử, giao tiếp của nhân viên y tế đối với người bệnh, người nhà người bệnh luôn được ngành Y tế quan tâm triển khai thực hiện và thường xuyên kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó là việc triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh nhằm đáp ứng tốt hơn sự hài lòng của người bệnh. Đồng thời, Sở Y tế đã chỉ đạo Thủ trưởng các cơ sở khám chữa bệnh phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy tắc ứng xử, giao tiếp của nhân viên y tế thuộc đơn vị đối với người bệnh, người nhà bệnh nhân; có biện pháp giáo dục, nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý viên chức, người lao động tùy theo mức độ vi phạm.

Tuy nhiên, môi trường bệnh viện có đặc thù là số lượng người đông với hàng trăm, hàng ngàn lượt nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh giao tiếp với nhau mỗi ngày; tâm lý người bệnh, người nhà bệnh nhân luôn lo lắng; điều kiện của cơ sở khám chữa bệnh vẫn còn những hạn chế về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ người bệnh, nhân viên y tế quá tải công việc; có người, có nơi, có lúc thực hiện chưa tốt quy tắc giao tiếp, ứng xử, thậm chí vi phạm đạo đức nghề nghiệp, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh chưa tốt. 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế tiếp tục tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho viên chức, người lao động; tăng cường các biện pháp  kiểm tra, giám sát để hạn chế thiếu sót của nhân viên y tế trong giao tiếp, ứng xử, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh; nghiêm khắc xử lý đối với những nhân viên y tế vi phạm đạo đức nghề nghiệp theo quy định.

- Cử tri phường Hải Cảng kiến nghị cấp thẩm quyền quan tâm, xem xét việc cấp phát thuốc cho bệnh nhân AIDS không có bảo hiểm y tế, hoàn cảnh khó khăn.

Trả lời:

Hiện nay, các nguồn viện trợ quốc tế cho công tác phòng chống HIV/AIDS đang bị cắt giảm mạnh, trong đó có thuốc điều trị HIV/AIDS; đồng thời, thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT); Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 15/2015/TT-BYT ngày 26/6/2015 hướng dẫn thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV và người sử dụng các dịch vụ liên quan đến HIV/AIDS. Sở Y tế đã triển khai Thông tư này đến các đơn vị để tổ chức thực hiện. Sở Y tế cũng đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh đồng ý mở rộng cho đối tượng là người nhiễm HIV/AIDS được đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (là đơn vị điều trị HIV/AIDS) để tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh được điều trị HIV/AIDS cũng như các bệnh lý khác do suy giảm miễn dịch gây ra. Hiện nay, Sở Y tế đang chỉ đạo Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS thống kê danh sách người nhiễm HIV/AIDS có và không có thẻ BHYT để từ đó có các biện pháp tuyên truyền, vận động người nhiễm HIV/AIDS tham gia BHYT.

b) Cử tri huyện Tây Sơn:

- Cử tri xã Vĩnh An kiến nghị: Hiện nay Trạm Y tế xã đã xuống cấp rất nghiêm trọng (đã xây dựng hơn 20 năm). Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ cho sửa chữa, nâng cấp để đảm bảo an toàn tính mạng bà con và nhân viên của Trạm.

Trả lời:

UBND tỉnh giao Sở Y tế phối hợp với UBND huyện Tây Sơn và các sở, ngành liên quan kiểm tra hiện trạng, xem xét đề xuất UBND tỉnh trong kế hoạch chung về hệ thống y tế cơ sở của tỉnh.

- Cử tri xã Tây Phú kiến nghị: Máy chạy thận (lọc thận) cho bệnh nhân bị suy thận mãn tính ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Phong được nhà nước đầu tư những năm trước, đến nay đã hư hỏng nặng, bệnh nhân phải xuống Quy Nhơn để chạy máy lọc thận, rất tốn kém, vất vả, nhất là bệnh nhân nặng phải thuê xe đưa đón. Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ đầu tư máy chạy thận và nhân sự vận hành để hỗ trợ bệnh nhân, nhất là bệnh nhân nghèo.

Trả lời:

Theo báo cáo của Sở Y tế: Từ năm 2010, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Phong được đầu tư mua sắm 03 máy chạy thận nhân tạo và hệ thống nước lọc RO để cấp nước tinh khiết cho hoạt động chạy thận nhân tạo; các thiết bị này được đầu tư từ nguồn Trái phiếu Chính phủ. Vài năm gần đây, các máy chạy thận nhân tạo nói trên qua thời gian hoạt động liên tục đã có hiện tượng xuống cấp và thường xuyên hỏng hóc, gây nên tình trạng gián đoạn hoạt động chạy thận nhân tạo của Bệnh viện.

Năm 2016, được sự quan tâm và bố trí kinh phí của UBND tỉnh, Sở Y tế đã tiến hành đấu thầu mua sắm 03 máy chạy thận nhân tạo mới, sử dụng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, cấp về cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Phong. Bệnh viện đã tiếp nhận và lắp đặt 03 máy chạy thận mới được mua sắm vào ngày 18/08/2016.

Thời gian vừa qua, Do hệ thống nước lọc RO được đầu tư từ năm 2010 bị hỏng (chỉ số điện giải các máy chạy thận báo vượt giới hạn cho phép không hoạt động được), nên Bệnh viện phải tiến hành thay mới các màng lọc RO và sửa chữa đồng bộ hệ thống lọc RO, nguồn nước RO. Sau khi khắc phục, Bệnh viện đã đưa các máy chạy thận nhân tạo vào hoạt động để phục vụ người bệnh trở lại từ ngày 07/10/2016.

- Cử tri các xã trong huyện kiến nghị: dịch bệnh sốt xuất huyết xảy trên địa bàn huyện rất thường xuyên, đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ phun hóa chất diệt muỗi, phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân.

Trả lời:

Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXH) trên thế giới, trong nước cũng như trong tỉnh diễn biến phức tạp, tăng mạnh so với những năm trước. Trong tỉnh, ca bệnh bắt đầu tăng từ quý IV năm 2015, đỉnh dịch là tháng 01/2016 với 1.522 ca mắc, đến tháng 2/2016 giảm còn 531 ca, từ tháng 3/2016 tình hình dịch bệnh được kiểm soát ổn định (trung bình từ 150 - 200 ca/tháng). Đến nay cả tỉnh đã phát hiện 3.551 ca bệnh SXH. Tuy nhiên, với tình hình thời tiết mưa nắng xen kẻ như hiện nay tạo điều kiện cho muỗi phát triển và tính theo chu kỳ dịch, dịch bệnh SXH luôn có nguy cơ bùng phát. Trên địa bàn huyện Tây Sơn tình hình dịch bệnh SXH cũng như vậy. Đến ngày 06/10/2016 có 398 ca bệnh, 11 ổ dịch SXH được phát hiện.

Được sự chỉ đạo quyết liệt và đầu tư kinh phí của UBND các cấp; trong thời gian qua ngành Y tế đã phối hợp với các ngành, đoàn thể, địa phương tích cực triển khai nhiều biện pháp để phòng chống, khống chế dịch không để bùng phát, lan rộng. Ngành Y tế thường xuyên giám sát để phát hiện ca bệnh, ổ dịch, phát hiện những nơi có chỉ số mật độ muỗi, mật độ bọ gậy cao và triển khai các biện pháp xử lý thích hợp, theo đúng quy định chuyên môn của Bộ Y tế và phù hợp với diễn biến dịch bệnh của địa phương. Qua kết quả kiểm tra, giám sát của 02 đoàn kiểm tra của Bộ Y tế (tháng 4 và tháng 8/2016) về công tác phòng chống dịch bệnh SXH, Zika đều đánh giá tốt về công tác phòng chống dịch của tỉnh. UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Y tế đảm bảo cung ứng đủ hóa chất cho công tác phòng chống dịch, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch tại các địa phương và sẵn sàng hỗ trợ về nhân lực, trang thiết bị, hóa chất cho công tác phòng chống dịch tại tất cả các địa phương trong tỉnh.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh giao Sở Y tế tiếp tục phối hợp triển khai các giải pháp chuyên môn để phòng chống dịch hiệu quả; yêu cầu UBND các cấp tập trang tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân và cả cộng đồng trong công tác phòng chống dịch SXH, Zika.

- Cử tri xã Bình Hòa kiến nghị: Tỉnh quan tâm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Trả lời:

Trong thời gian qua các cơ sở khám chữa bệnh của tỉnh đã có nhiều cải thiện về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; ngành Y tế đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh như: đào tạo nhân lực, triển khai nhiều dịch vụ kỹ thuật mới, tăng cường giáo dục y đức cho nhân viên y tế, thực hiện kế hoạch đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh... nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn sự hài lòng của người bệnh. Tuy nhiên, từng nơi, từng lúc vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người bệnh, của người dân trong khám chữa bệnh.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh giao Sở Y tế tiếp tục thực hiện các giải pháp mà UBND tỉnh đã phê duyệt để nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh, phục vụ tốt hơn cho công tác khám chữa bệnh của nhân dân.

d) Cử tri huyện Vĩnh Thạnh:

- Cử tri xã Vĩnh Quang đề nghị tỉnh quan tâm đến chế độ phụ cấp thâm niên theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP và hệ số khu vực đối với cán bộ nhân viên Trạm Y tế xã.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, UBND tỉnh giao Sở Y tế khẩn trương kiểm tra, rà soát và thực hiện các chế độ phụ cấp đối với công chức, viên chức theo quy định (nếu có).

2. BẢO HIỂM Y TẾ - BẢO HIỂM XÃ HỘI

a) Cử tri thành phố Quy Nhơn:

- Cử tri phường Trần Hưng Đạo kiến nghị: Theo quy định của Luật bảo hiểm hiện nay thì việc mua bảo hiểm y tế phải thực hiện mua theo hộ gia đình. Tuy nhiên, thực tế hiện nay một số trường hợp lại có thể mua bảo hiểm cho cá nhân tại một số đại lý bảo hiểm, làm ảnh hưởng đến công tác vận động mua bảo hiểm theo hộ gia đình tại các khu phố. Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh cần kiểm tra và chỉ đạo thực hiện đồng bộ.

Trả lời:

Việc tham gia BHYT theo hộ gia đình nhằm đảm bảo tính cộng đồng, chia sẻ trong chăm sóc sức khỏe và thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân theo lộ trình Chính phủ đã đề ra.

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên đôn đốc, giám sát các đại lý thu BHYT thực hiện đúng quy định pháp luật về tham gia BHYT theo hộ gia đình nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT.

Về vấn đề kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo Bảo hiểm xã hội thành phố Quy Nhơn kiểm tra, rà soát và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu sai phạm). 

- Cử tri phường Hải Cảng kiến nghị: Hiện nay người dân khi tham gia mua BHYT phải làm thủ tục rườm rà, mất nhiều thời gian. Đề nghị cấp thẩm quyền điều chỉnh thủ tục mua BHYT thuận lợi hơn cho người dân.

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2, Điều 4 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế, UBND nhân dân cấp xã lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT trên địa bàn (kể cả việc lập danh sách tăng, giảm hằng tháng) chuyển cho cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện để theo dõi, quản lý thực hiện việc tham gia BHYT theo hộ gia đình của người dân; người dân không phải kê khai thủ tục gì.      

Tuy nhiên, hiện tại công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT trên toàn quốc, trong đó có tỉnh Bình Định, đang trong giai đoạn hoàn tất, nên ngành Bảo hiểm xã hội địa phương chưa có cơ sở dữ liệu cung cấp cho các đại lý thu theo dõi thực hiện thủ tục tham gia BHYT theo hộ gia đình của người dân theo quy định của Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014.

Trong thời gian chờ hoàn tất cơ sở dữ liệu, người dân khi tham gia BHYT theo hộ gia đình chỉ cần kê khai các thông tin trong mẫu Danh sách hộ gia đình tham gia BHYT (Mẫu DK01) theo hướng dẫn và nộp cho đại lý thu mà không phải phô tô bất kỳ giấy tờ gì kèm theo. Khi hoàn thành xong cơ sở dữ liệu, người dân tham gia BHYT theo hộ gia đình không phải kê khai bất kì thủ tục gì. 

b) Cử tri huyện Tuy Phước:

- Cử tri thị trấn Tuy Phước: Việc BHXH Bình Định cấp thẻ BHYT cho các đối tượng quá chậm, trong đó có hộ nghèo, cận nghèo (quy trình từ khi các địa phương xét lập danh sách gửi BHXH tỉnh đến khi các đối tượng này được nhận thẻ mất 3-4 tháng) đã ảnh hưởng đến quyền lợi khám, chữa bệnh của các đối tượng nêu trên. Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ BHYT cho các đối tượng nêu trên.

Trả lời:

Trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách gia hạn thẻ BHYT năm 2016 cho các nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ mức đóng BHYT (người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn; người sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người sinh sống tại vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; người thuộc hộ gia đình nghèo, hộ gia đình cận nghèo), để đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 5349/BHXH-ST ngày 28/12/2015 thống nhất gia hạn thẻ BHYT năm 2016 (từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016) cho các nhóm đối tượng nói trên (trừ đối tượng cận nghèo) theo danh sách đã phê duyệt năm 2015. 

  Ngày 31/3/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1039/QĐ-UBND phê duyệt kết quả tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo chuẩn đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Căn cứ danh sách phê duyệt của UBND tỉnh, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện chuyển danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT sang cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện để in thẻ BHYT và Bảo hiểm xã hội huyện đã chuyển thẻ về cho UBND cấp xã để cấp cho người dân trước ngày 06/4/2016.

XII. VĂN HÓA - DU LỊCH VÀ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG

1. Văn hóa, du lịch

a) Cử tri thành phố Quy Nhơn:

- Cử tri xã Nhơn Hội đề nghị tỉnh cần thực hiện lời hứa với bà con thôn Hải Giang trước đây (hiện nay đang ở khu TĐC Nhơn Phước) trong việc cấp đất xây dựng Lăng Miếu để có nơi thờ cúng chung.

Trả lời:

Ban Quản lý Khu kinh tế đã có Văn bản số 1800/BQL-QLQHXD ngày 15/9/2016 xin chủ trương UBND tỉnh cấp xây dựng lại Lăng Ông Nam Hải thôn Hội Lợi 400m2, Dinh Bà thôn Hải Giang 200m2, nhà Thanh Minh thôn Hải Giang 150m2 tại lô đất công cộng CC2 thuộc Khu tái định cư Nhơn Phước mở rộng về phía Nam 2. Do vậy, đối với kiến nghị của cử tri xã Nhơn Hội, UBND tỉnh sẽ xem xét, sớm cho chủ trương thực hiện.

b) Cử tri thị xã An Nhơn:

- Cử tri xã Nhơn Hậu đề ngh tỉnh công bố chính thức diện tích, phạm vi, mốc giới quy hoạch Thành Hoàng Đế?

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, hiện nay, UBND tỉnh đang trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin chủ trương điều chỉnh diện tích khoanh vùng khu vực bảo vệ di tích Thành Hoàng Đế tại Văn bản số 4400/UBND-VX ngày 04/10/2016.

c) Cử tri huyện Phù Mỹ:

- Cử tri xã Mỹ Chánh Tây: Sản phẩm Rượu Trung Thứ xã Mỹ Chánh Tây được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận, nhưng việc in ấn nhãn mác để sản phẩm này được lưu thông trên thị trường cần phải có nguồn kinh phí hàng trăm triệu đồng, kinh phí này quá lớn, đề nghị các ngành quan tâm hỗ trợ để địa phương có điều kiện đưa đặc sản này đến các thị trường trong và ngoài tỉnh.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh giao Sở Công Thương phối hợp với UBND huyện Phù Mỹ xem xét, đề xuất.

- Cử tri thị trấn Bình Dương kiến nghị: Nhà nước quy định tiêu chuẩn đặt tên đường ở các thị trấn còn bất cập, quy định đường rộng 6m trở lên mới được đặt tên đường, nhưng một số con đường của thị trấn Bình Dương trước đây xây dựng theo tiêu chuẩn của đường bê tông nông thôn nên chỉ rộng 3,5m do đó các con đường này không đủ tiêu chuẩn để đặt tên đường. Nhân dân thị trấn Bình Dương rất mong muốn nhà được có số, đường phố được có tên. Đề nghị tỉnh, huyện quan tâm xem xét.

Trả lời:

Theo quy định của Bộ Xây dựng về tiêu chuẩn kỹ thuật đường đô thị, đường phố nội bộ trong các khu đô thị phải có bề rộng làn đường tối thiểu là 4 mét và đảm bảo các điều kiện cơ bản về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật (có vỉa hè, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng công cộng, mặt đường được bê tông hoặc nhựa hóa...). Theo quy hoạch đô thị đã được phê duyệt, thị trấn Bình Dương có 55 tuyến đường, trong năm 2014, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án đặt tên đường tại thị trấn Bình Dương gồm 24 tuyến đường. Những tuyến đường chưa được giải tỏa thông suốt, còn là đường đất, hoặc xây dựng theo tiêu chuẩn đường bê tông nông thôn, chiều rộng lòng đường chỉ từ 3 - 3,5 mét, chưa đảm bảo tiêu chuẩn là đường đô thị nên chưa được đặt tên.

UBND tỉnh giao UBND huyện Phù Mỹ rà soát và trình cấp có thẩm quyền xem xét, đặt tên bổ sung các tuyến đường mới trên địa bàn thị trấn Bình Dương theo quy đinh.

d) Cử tri huyện Tuy Phước:

- Cử tri xã Phước Sơn đề nghị: Lò võ cổ truyền Phi Long Vịnh đã được UBND tỉnh phê duyệt mở rộng thêm 420 m2 vàhứa sẽ hỗ trợ 70 % kinh phí để thực hiện mở rộng, nâng cấp Lò võ nhằm phục vụ Liên hoan quốc tế võ cổ truyền và phục vụ du lịch. Tuy nhiên,đã qua 6 lần tổ chức Liên hoan quốc tế võ cổ truyền tại Bình Định, vẫn chưa được tỉnh quan tâm xem xét hỗ trợ. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí để mở rộng Lò võ cổ truyền Phi Long Vịnh .

Trả lời:

Về vấn đề này, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 06/12/2012  về việc phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát triển một số lò võ cổ truyền Bình Định để phục vụ du lịch đến năm 2015; một trong những nội dung quan trọng của Đề án là, chọn các lò võ Hồ Sừng, Phan Thọ (huyện Tây Sơn); Lý Xuân Hỷ, Lê Xuân Cảnh (thị xã An Nhơn); CLB võ cổ truyền chùa Long Phước và lò võ Phi Long Vịnh (huyện Tuy Phước) để đầu tư phục vụ du lịch (hỗ trợ 70% vốn xây dựng cơ sở hạ tầng gồm các hạn mục: sân tập, nhà tập có mái che và công trình vệ sinh; cấp 15 triệu đồng mua trang phục và binh khí biểu diễn; chi hỗ trợ cho võ sư phụ trách võ đường, mỗi tháng bằng mức lương cơ sở (bắt đầu từ tháng 01/2013).

(Riêng CLB võ cổ truyền chùa Long Phước, vốn xây dựng cơ sở hạ tầng do chùa Long Phước tự cân đối, Nhà nước không hỗ trợ).

Tuy nhiên, đến khi kết thúc Đề án (tháng 12/2015), chỉ thực hiện được 2 nội dung: cấp 15 triệu đồng mua trang phục và binh khí biểu diễn; chi hỗ trợ cho võ sư phụ trách võ đường, mỗi tháng bằng mức lương cơ sở (bắt đầu từ tháng 01/2013 - 12/2015). Đối với việc hỗ trợ 70% vốn xây dựng cơ sở hạ tầng cho các lò võ, do không cân đối được nguồn vốn nên sẽ chuyển sang một Dự án khác.

Hiện nay, UBND tỉnh triển khai Đề án “Bảo tồn và phát huy võ cổ truyền Bình Định giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030”; theo đó, lò võ Phi Long Vịnh là một trong những lò võ được lựa chọn đầu tư trong giai đoạn 2016 - 2018.

- Cử tri thị trấn Diêu Trì đề nghị: Bãi biển Quy Nhơn được UBND tỉnh đầu tư chỉnh trang rất đẹp, là niềm tự hào của người dân Bình Định và là điểm thu hút nhiều khách du lịch. Tuy nhiên đường vào bãi tắm khách sạn Hoàng Yến đá lổm chổm, thiếu mỹ quan; các phòng tắm nước ngọt rất nhếch nhác, mất vệ sinh. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo các đơn vị có trách nhiệm  quan tâm nâng cấp cơ sở hạ tầng và đảm bảo vệ sinh để phục vụ tốt hơn cho người dân và khách du lịch.

Trả lời:

Trong thời gian qua, việc đầu tư chỉnh trang đô thị, tôn tạo cảnh quan thành phố Quy Nhơn liên tục được thực hiện. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban,  ngành, UBND thành phố Quy Nhơn phối hợp, triển khai các nội dung sau:

- Xây dựng khu Quảng trường trung tâm của tỉnh; tượng cha con Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành và bức Phù Điêu tại Quảng trường Trung tâm tỉnh; mở rộng diện tích các công viên và đầu tư bổ sung hệ thống các thiết bị điện kỹ thuật, hình thành nhiều tuyến đường đẹp An Dương Vương, Nguyễn Tất Thành, Xuân Diệu.

- Thực hiện chỉnh trang khu vực bãi biển Quy Nhơn (từ Mũi Tấn đến Ghềnh Ráng) đảm bảo xanh, sạch, đẹp, an toàn cho du khách. Trong đó, hoàn thành việc di chuyển tàu đánh cá và các hoạt động khai thác đánh bắt thủy sản; ban hành Quy chế quản lý bãi biển, kế hoạch phát triển dịch vụ du lịch biển Quy Nhơn; tuyến tượng nghệ thuật ven biển dọc theo tuyến đường Xuân Diệu, An Dương Vương; thành lập đội cứu hộ, giới hạn khu vực tắm biển an toàn; và xây dựng 05 nhà vệ sinh công cộng... từng bước đáp ứng được nhu cầu phục vụ nhân dân và khách du lịch. Đến nay, bãi biển Quy Nhơn đã tạo được ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách trong và ngoài nước góp phần thúc đẩy đa dạng hóa sản phẩm, phát triển chất lượng dịch vụ du lịch tại địa phương.

Tuy nhiên, hiện nay hạ tầng phục vụ cho du lịch vẫn còn thiếu và không đảm bảo chất lượng, chưa đáp ứng đủ nhu cầu phát triển du lịch của tỉnh. Nhất là nhu cầu đầu tư xây dựng và nâng cấp các nhà vệ sinh công cộng dọc bãi biển vịnh Quy Nhơn theo tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Ngày 17/10/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3676/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch không gian du lịch vịnh Quy Nhơn. Để triển khai thực hiện quy hoạch, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thành phố Quy Nhơn đề xuất UBND tỉnh cho mở rộng, nâng cấp các nhà vệ sinh công cộng dọc bãi biển theo đúng tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cùng với việc đầu tư chỉnh trang các đường đi bộ vào các bãi tắm và các công trình liên quan khác.

e)  Cử tri thị xã An Nhơn:

- Cử tri phường Bình Định đề nghị tỉnh có quy hoạch và giải pháp cụ thể việc quản lý và tôn tạo di tích thành Bình Định. Hiện nay, lòng hào thành Bình Định là nơi tích tụ nước và chất thải gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thị xã An Nhơn kiểm tra, xử lý vấn đề cử tri phản ánh.

g) Cử tri huyện Tây Sơn:

- Cử tri xã Tây Giang kiến nghị: Tỉnh quan tâm kiểm tra đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước khu dân cư trước khu tưởng niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng để đảm bảo an toàn và mỹ quan tại khu di tích nói trên. Nội dung này địa phương đã có văn bản đề nghị từ năm 2015.

Trả lời:

Việc đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước của khu dân cư trước Khu tưởng niệm Cụ Nguyễn Sinh Sắc là không có trong quy hoạch được duyệt, vì khu dân cư nằm ngoài dự án khu tưởng niệm Cụ Nguyễn Sinh Sắc. Riêng đối với Hệ thống đèn chiếu sáng của Khu di tích, hiện nay đã được xây dựng hoàn thành và được kết nối từ Quốc lộ 19 vào Khu di tích.

- Cử tri xã Bình Thuận kiến nghị: Tỉnh quan tâm xây dựng Khu chiến tích trận đánh Thuận Hạnh để giáo dục truyền thống yêu nước tinh thần tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, đề xuất.

- Cử tri xã Bình Tường kiến nghị: Tỉnh quan tâm kiểm tra việc xây dựng các hạng mục tại Đài Kính Thiên thuộc xã Bình Tường. Vì một số hạng mục đã làm thay đổi hiện trạng Bàu Làng, ảnh hưởng đến nguồn nước sản xuất; thi công con đường tại đây gây nguy cơ sạt lở, bồi lấp diện tích ruộng của dân rất lớn. Huyện và xã đã trực tiếp làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhưng đến nay địa phương chưa được biết phương án khắc phục. Đề nghị tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tây Sơn kiểm tra giải quyết.

h) Cử tri huyện Phù Cát:

- Cử tri xã Cát Hải đề nghị tỉnh quan tâm sớm triển khai xây dựng Đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải.

Trả lời:

Hiện nay, UBND tỉnh đang xem xét, lựa chọn địa điểm để xây dựng Đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

- Cử tri xã Cát Hải đề nghị tỉnh xây dựng bia tưởng niệm Triều Tiên càng quét năm 1966 thảm sát 245 trường hợp tại Núi Bà xã Cát Hải. 

Trả lời:

Hiện nay, UBND tỉnh đã đầu tư xây dựng khu di tích lịch sử Núi Bà tại địa điểm thuộc xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, là khu tưởng niệm, tượng đài chiến thắng cho toàn khu di tích Núi Bà. Về xây dựng bia tưởng niệm 245 nạn nhân bị lính Nam Triều Tiên thảm sát tại Núi Bà của cử tri xã Cát Hải, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo đơn vị trực thuộc phối hợp với UBND huyện Phù Cát khảo sát, nghiên cứu, nếu đủ điều kiện để xếp hạng di tích sẽ tiến hành xây dựng hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích.

i) Cử tri huyện Hoài Nhơn:

- Di tích lịch sử Cấm An Sơn, Hoài Châu được công nhận là Di tích cấp tỉnh, nhưng hiện nay các cấp, các ngành chưa đầu tư xây dựng đúng tầm. Đề nghị tỉnh quan tâm.

Trả lời:

Di tích lịch sử Cấm An Sơn (nơi thành lập Ủy ban khởi nghĩa huyện Hoài Nhơn năm 1945) đã được UBND tỉnh xếp hạng năm 2005. Sau khi di tích được xếp hạng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng bia di tích.

Về việc nâng cấp tôn tạo di tích Cấm An Sơn, UBND tỉnh có văn bản số 2980/UBND-VX ngày 03/9/2009 về việc quy hoạch, tôn tạo di tích Cấm An Sơn, xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, trong đó đồng ý chủ trương quy hoạch, tôn tạo di tích Cấm An Sơn và giao UBND huyện Hoài Nhơn phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành liên quan triển khai lập quy hoạch di tích trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo phát huy di tích và tạo điều kiện để phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa của địa phương. UBND tỉnh giao UBND huyện Hoài Nhơn xem xét, đề xuất..

 

2. Thông tin và Truyền thông

a) Cử tri thành phố Quy Nhơn:

- Cử tri phường Trần Quang Diệu kiến nghị: Diện tích của khu vực 6 khoảng 5km2 đã lắp đặt 3 trạm phát sóng BTS; có trạm của Viettel khi xây dựng chưa được cấp phép, không thông báo với chính quyền địa phương và lén thi công vào ban đêm; khi nhân dân phát hiện, phản đối thì sau 2 tháng mới hợp thức hóa thủ tục gây bức xúc trong dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, xử lý.

Trả lời:

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 05 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động bao gồm: Vinaphone, Viettel, Mobifone, Vietnamobile và Gtel-Mobile. Với nhu cầu được sử dụng các dịch vụ đa dạng và tiện ích của người dân, mỗi nhà mạng đều phải xây dựng một cơ sở hạ tầng truyền dẫn của đơn vị nhằm đáp ứng việc truyền dẫn thông tin cho người sử dụng. Do đó, việc một khu vực có nhiều trạm thu, phát sóng thông tin di động (gọi tắt là trạm BTS) là điều không thể tránh khỏi. Mặt khác, với công nghệ như hiện nay, hệ thống trạm BTS sử dụng các bước sóng ngắn, công suất nhỏ, vùng phủ sóng của mỗi trạm BTS chỉ trong khoảng bán kính từ 500m đến 1000m.

Đối với việc trạm BTS của Viettel khi xây dựng chưa được cấp phép theo phản ánh nêu trên của cử tri, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng kiểm tra, xử lý và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh để trả lời cho cử tri.

- Cử tri khu vực 2 phường Nhơn Bình kiến nghị: Tỉnh chỉ đạo di dời trạm thu phát sóng 3G đặt tại nhà ông Nguyễn Công Đức làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và gây nhiễu sóng vô tuyến.

Trả lời:

Hiện nay, liên quan đến hoạt động của trạm BTS, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành đầy đủ các Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy định liên quan. Trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh cũng đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 20/5/2011 về việc tăng cường công tác quản lý và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Định. Việc xây dựng và hoạt động của các trạm BTS theo quy định sẽ không ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh.

b) Cử tri huyện Tuy Phước (và cử tri huyện Vân Canh):

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng khảo sát, đầu tư hệ thống cáp kết nối Internet trên địa bàn huyện, nhất là vùng sâu, vùng xa nhằm đáp ứng nhu cầu truyền thông, thông tin của nhân dân.

Trả lời:

Hiện nay, tỉnh đang tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông cho các xã, huyện miền núi, vùng cao và hải đảo trên địa bàn, dự kiến trong năm 2017, xã Canh Liên, huyện Vân Canh được đầu tư thiết lập hệ thống mạng truyền dẫn băng rộng, mạng truy nhập băng rộng và mạng truy nhập băng rộng di động.

Đối với địa bàn huyện Tuy Phước, theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, đến thời điểm hiện nay gần 100% hệ thống mạng truyền dẫn băng rộng, mạng truy nhập băng rộng và mạng truy nhập băng rộng di động đều được triển khai đến trung tâm xã. Đối với một số khu vực xa trung tâm xã, do lượng khách hàng sử dụng ít, trong khi việc triển khai hạ tầng viễn thông gặp nhiều khó khăn do địa hình và chi phí lớn, nên đối với những khu vực này, các doanh nghiệp viễn thông sẽ từng bước triển khai trong thời gian đến khi nhu cầu sử dụng của người dân tăng lên.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND huyện Tuy Phước và UBND huyện Vân Canh khảo sát và xem xét đề xuất.

XIII. LĨNH VỰC NGÂN HÀNG

a) Cử tri thành phố Quy Nhơn:

- Cử tri phường Đống Đa kiến nghị: Thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về chính sách phát triển thủy sản, một số ngân hàng yêu cầu chủ tàu phải thế chấp tài sản và đóng đủ tỷ lệ vốn đối ứng trước khi tham gia ký hợp đồng tín dụng vay vốn đóng mới tàu cá là chưa đúng với quy định của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Cử tri đề nghị UBND tỉnh quan tâm giải quyết.

Trả lời:

Nội dung kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra và phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Định báo cáo đề xuất cho UBND tỉnh. 

- Cử tri phường Hải Cảng kiến nghị: Tỉnh xem xét mở rộng đối tượng vay chính sách đến các đối tượng thương, bệnh binh nhằm tạo điều kiện cho các đối tượng trên có vốn làm ăn, ổn định cuộc sống.

Trả lời:

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách khác theo đúng quy định của Chính phủ; hiện nay, Chính phủ không quy định có chính sách cho vay riêng đối với thương, bệnh binh.

b) Cử tri huyện Vân Canh:

- Đề nghị Ngân hàng chính sách tăng thêm thời hạn cho vay đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo từ 05 năm đến 07 năm để đảm bảo cho quá trình sử dụng vốn và thời hạn trả nợ.

Trả lời:

Hiện nay, theo quy định của Ngân hành Chính sách xã hội Việt Nam thời hạn cho vay theo chương trình hộ nghèo và cận nghèo tối đa là 60 tháng.

Nội dung kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh xem xét, kiến nghị Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

XIV. VỀ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

a) Cử tri thị xã An Nhơn:

- Cử tri phường Bình Định kiến nghị: Thực hiện chủ trương của tỉnh về xây dựng trường mầm non công lập theo cơ chế tự chủ. Song thực trạng trường mầm non của thị xã do nhu cầu chi thường xuyên quá lớn, đòi hỏi việc thu học phí và các khoản hoạt động bán trú tăng cao nên khó thu nạp học sinh. Đề nghị tỉnh quan tâm xem xét cho việc thực hiện tự chủ một phần.

Trả lời:

Việc xây dựng trường mầm non công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính được thực hiện theo Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 18/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi các trường mầm non bán công, dân lập sang trường mầm non công lập và công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính.

Để giải quyết các vướng mắc về tài chính, ngày 30/8/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Đề án chuyển đổi trường mầm non bán công, dân lập sang trường mầm non công lập và công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính. Quyết định này có quy định: Mức học phí ủy quyền cho UBND các huyện thị xã, thành phố phê duyệt và triển khai thực hiện (trong đó mức học phí tăng dần và ngân sách hỗ trợ giảm dần từng năm học. Học phí thu được các trường dùng để chi thường xuyên, bao gồm chi lương và các khoản phụ cấp theo lương, chi phục vụ công tác chuyên môn của mỗi trường. Nếu thiếu ngân sách địa phương các cấp hỗ trợ, thực hiện đến hết năm học 2017-2018. Ngân sách nhà nước hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị góp phần nâng cao chất lượng GDMN.

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh giao UBND thị xã An Nhơn xem xét, giải quyết.

b) Cử tri huyện Tây Sơn:

- Cử tri xã Vĩnh An kiến nghị: Tỉnh quan tâm có kế hoạch mở rộng đầu tư Trường PT Dân tộc nội trú tỉnh để đảm bảo 100% con em đồng bào thiểu số được học THPT. Vì hiện nay các cháu theo học tại Trường THPT Quang Trung rất khó khăn về mọi mặt dẫn đến tình trạng bỏ học sớm. Đồng thời, quan tâm có kế hoạch đầu tư xây nhà trẻ cho các cháu thuộc xã Vĩnh An.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh giao UBND huyện Tây Sơn xem xét, đề xuất UBND tỉnh theo quy định. Riêng việc xây dựng nhà trẻ cho các cháu thuộc xã Vĩnh An thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện Tây Sơn, UBND tỉnh giao UBND huyện Tây Sơn xem xét, đầu tư theo quy định.

c) Cử tri huyện Tuy Phước:

- Cử tri các xã khu Đông đề nghị: UBND tỉnh kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa môn học bơi vào chương trình giảng dạy cho học sinh tiểu học; đồng thời quan tâm xem xét hỗ trợ đầu tư xây dựng hồ bơi để phục vụ cho việc dạy và học môn học này tại các trường tiểu học thuộc các xã khu Đông huyện Tuy Phước nhằm giảm thiểu tai nạn đuối nước trong học đường.

Trả lời:

Về Khung chương trình của Bộ GD&ĐT và phân phối chương trình dạy môn Thể dục ở cấp tiểu học, Sở GD&ĐT đều khuyến khích giáo viên Thể dục tại các trường dạy môn Bơi lội nên đưa vào phần thể thao tự chọn (về tài liệu sách giáo viên Thể dục đều có biên soạn việc giảng dạy bộ môn Bơi lội), song ở tỉnh ta rất khó thực hiện vì hiện nay tất cả các trường Tiểu học và trực thuộc (gọi tắt là cơ sở giáo dục) đều chưa có hồ bơi ngay tại trường học, nên giáo viên Thể dục không thể dạy môn học này được.

Hiện nay, tình trạng đuối nước trong học sinh có chiều hướng gia tăng. Do đó ngày 22/4/2016, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1475/UBND-VX về việc tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa tai nạn đuối nước cho học sinh, thiếu nhi trong mùa hè trên địa bàn tỉnh. Thời gian đến, UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ban ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh trong việc xây dựng hồ bơi mang tính chất liên trường (nhất là ở các vùng lũ) nhằm dạy bơi cho học sinh để giảm thiểu nguy cơ rủi ro trong tai nạn đuối nước.

d) Cử tri huyện Vân Canh:

- Theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học, thì không chấm điểm cho học sinh tiểu học như trước đây mà thực hiện nhận xét, đánh giá. Quy định này không phù hợp với đa phần tư tưởng của phụ huynh học sinh và đội ngũ giáo viên vì không khuyến khích được tinh thần học tập của các cháu và lại tạo áp lực lên giáo viên quá lớn. Việc nhận xét bằng lời thay cho điểm số đã làm cho giáo viên quá tải nên việc thực hiện ở nhiều nơi mang tính hình thức và kém hiệu quả. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét thực hiện việc chấm điểm như trước đây đã từng thực hiện.

Trả lời:

Ngày 22/9/2016, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, giáo viên tiểu học vẫn đánh giá học sinh theo 2 hình thức: Đánh giá thường xuyên bằng nhận xét và đánh giá định kỳ vừa bằng điểm số vừa nhận xét; bên cạnh đó giảm áp lực công việc cho giáo viên bằng cách không dùng sổ theo dõi chất lượng giáo dục học sinh. Do vậy giáo viên có điều kiện uốn nắn, hỗ trợ học sinh và đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh sát hơn; phụ huynh tham gia đánh giá học sinh và kiểm tra được sự tiến bộ học sinh qua các bài kiểm tra định kỳ.

e) Cử tri huyện Phù Cát:

- Cử tri xã Cát Khánh: Việc phân vùng tuyển sinh cho con em thôn Ngãi An, xã Cát Khánh về học tại Trường THPT Ngô Lê Tân, học sinh đi học xa và khó khăn trong mùa mưa lũ, làm cho phụ huynh không đồng tình. Kiến nghị tỉnh cho học sinh thôn Ngãi An được học tại Trường THPT số 2 Phù Cát.

Trả lời:

Căn cứ Quy hoạch mạng lưới trường, lớp học (mầm non và phổ thông) của Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định đến năm 2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 4008/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của UBND tỉnh, căn cứ nhu cầu thực tế tại địa phương, UBND tỉnh đã thành lập Trường THPT Ngô Lê Tân (đặt tại xã Cát Thành, huyện Phù Cát).

Trong quá trình triển khai các nội dung tổ chức và hoạt động Trường THPT Ngô Lê Tân, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì, phối hợp cùng Huyện ủy Phù Cát, UBND huyện Phù Cát, Trường THPT số 2 Phù Cát, Trường THPT Ngô Lê Tân để giải quyết nguyện vọng của nhân dân thôn Ngãi An, xã Cát Khánh và thống nhất giữ nguyên phân vùng tuyển sinh học sinh theo Đề án thành lập Trường THPT Ngô Lê Tân (con em  thôn Ngãi An, xã Cát Khánh thuộc địa bàn tuyển sinh của Trường THPT Ngô Lê Tân).

Nội dung về phân vùng tuyển sinh học sinh trong Đề án thành lập Trường THPT Ngô Lê Tân do UBND huyện Phù Cát đề xuất và đã được các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định và thống nhất trình UBND tỉnh phê duyệt.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND huyện Phù Cát xem xét nội dung kiến nghị của cử tri.

- Cử tri xã Cát Tiến: Cử tri các xã phía đông của huyện Phù Cát đã nhiều lần đề nghị cho xây dựng điểm Trường THPT tại xã Cát Tiến tạo điều kiện thuận lợi cho con em các xã phía đông có trường để học nhưng đến nay chưa có ý kiến phản hồi, đề nghị cấp có thẩm quyền có ý kiến trả lời.

Trả lời:

Theo Quyết định số 4008/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy hoạch mạng lưới trường, lớp học (mầm non và phổ thông)  ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định đến năm 2020; để phù hợp với quy mô phát triển của một trường THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về địa bàn tuyển sinh, bán kính đi lại của học sinh.

Theo Đề án này, từ năm 2013 đến năm 2020 chỉ xây dựng thêm một trường THPT ở phía đông huyện Phù Cát, đặt tại xã Cát Thành (Trường THPT Ngô Lê Tân). Đề án đã phê duyệt chuyển đổi vị trí giữa 2 trường THPT Nguyễn Hữu Quang và Trường THCS Cát Hưng (Trường THCS Cát Hưng về Trường THPT Nguyễn Hữu Quang; Trường THPT Nguyễn Hữu Quang về Trường THCS Cát Hưng).

           UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND huyện Phù Cát, xem xét rà soát về cơ sở vật chất, học sinh… để xây dựng kế hoạch chuyển đổi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định.

XV. VỀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

a) Cử tri thành phố Quy Nhơn:

- Cử tri phường Trần Quang Diệu và nhiều địa phương trong tỉnh kiến nghị: Hiện nay, giá cả tăng cao nhưng chế độ phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quá thấp, không đủ lo cho bản thân; trong khi đó công việc, áp lực nhiều, mấy năm nay UBND tỉnh hứa xem xét nhưng đến nay cũng chưa điều chỉnh tăng.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ, Sở Tài chính xây dựng Đề án sắp xếp các chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã và Phương án thực hiện khoán quỹ lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn và kinh phí hoạt động của các tổ chức đoàn thể ở xã, thôn phù hợp hơn (Nội dung này UBND tỉnh đã trả lời cử tri trước kỳ họp thứ 2).

- Cử tri phường Nhơn Phú và phường Đập Đá, thị xã An Nhơn đề nghị tỉnh xem xét, hỗ trợ phụ cấp cho các chi hội trưởng người cao tuổi ở khu phố.

Trả lời:

Hội Người cao tuổi hoạt động trong phạm vi xã, thị trấn là tổ chức hội có tính chất đặc thù được ngân sách hỗ trợ kinh phí để hoạt động và chi trả phụ cấp thường xuyên đối với Chủ tịch hội. Ngoài chức danh Chủ tịch Hội người Cao tuổi cấp xã được hưởng phụ cấp theo quy định của Chính phủ, các chức danh Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi cấp xã và Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi ở thôn, làng, khối phố, khu phố không phải là chức danh được hưởng phụ cấp theo quy định của Chính phủ.

- Cử tri phường Đống Đa kiến nghị: Sắp đến, Sở Nội vụ phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn tổ chức thi tuyển công chức phường xã. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm cho một số cán bộ phường, xã thuộc diện hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế đã có thời gian công tác lâu năm được xét tuyển không qua thi tuyển.

Trả lời:

Theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn và Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thì ở cấp xã không có đối tượng là người làm việc theo chế độ hợp đồng. Cũng theo quy định trên thì người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động ở cấp xã không thuộc đối tượng được tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển.

Việc tuyển dụng các chức danh công chức Văn phòng - thống kê, Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã), Tài chính - Kế toán, Tư pháp - hộ tịch thông qua thi tuyển trừ các trường hợp các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hộ đặc biệt khó khăn có thể thực hiện tuyển dụng thông qua xét tuyển.

b) Cử tri huyện Phù Cát:

- Cử tri xã Cát Trinh đề nghị: Nhà nước quan tâm giải quyết chế phụ cấp cho cán bộ tham gia hoạt động Hội Người cao tuổi ở xã, thôn để đảm bảo đời sống cho những người làm công tác này. Đề nghị nhà nước cho lực lượng Công an viên được hưởng phụ cấp và  được hỗ trợ mua BHYT.

Trả lời:

Hiện nay, tổng số hội có tính chất đặc thù trên toàn tỉnh là 656 hội và tổng số biên chế, định biên là 808 người. Trong đó, số lượng hội hoạt động trong phạm vi xã, phường, thị trấn: 572 hội (Hội Chữ thập đỏ cấp xã: 159 hội; Hội Khuyến học cấp xã: 140 hội; Hội Người cao tuổi cấp xã: 142 hội, Hội Cựu tù chính trị 131 hội).

Căn cứ điều kiện, khả năng nguồn thu ngân sách, UBND tỉnh chỉ có thể xem xét cân đối để chi trả chế độ trợ cấp đối với chức danh Chủ tịch của các hội có tính chất đặc thù cấp xã, đồng thời hỗ trợ kinh phí hoạt động cho hội đặc thù cấp xã là 3.600.000 đồng/năm.

Số lượng Phó Chủ tịch của các hội có tính chất đặc thù cấp xã hiện nay rất lớn nên ngân sách chưa có khả năng cân đối. Trước mắt, đề nghị các hội cân đối trong kinh phí hỗ trợ hoạt động để xem xét chi trả thù lao cho các Phó Chủ tịch của các hội.

- Cử tri xã Cát Hiệp: Đề nghị cấp trên quan tâm xem xét cho các chức danh: Văn phòng Đảng ủy, Phó Công an xã và Xã Đội phó được vào biên chế định biên.

Trả lời:

Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức quy định: Cán bộ xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) là công dân Việt Nam, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội; công chức cấp xã là công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Các chức danh Văn phòng Đảng ủy, Phó Trưởng công an, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự ở cấp xã không phải là cán bộ bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội và không thuộc các chức danh công chức chuyên môn quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, nên UBND tỉnh không có căn cứ kiến nghị Chính phủ bổ sung 2 chức danh này vào đối tượng cán bộ chuyên trách và công chức chuyên môn cấp xã như ý kiến kiến nghị của cử tri đã nêu.

c) Cử tri huyện Phù Mỹ:

- Cử tri thị trấn Bình Dương (và xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn) kiến nghị: Luật Tổ chức chính quyền địa phương mới đưa vào áp dụng nhưng có quá nhiều bất cập, nhất là quy định xã, thị trấn loại 2 chỉ được bố trí 01 Phó Chủ tịch UBND. Điều này gây khó khăn trong công tác lãnh đạo, điều hành hoạt động của UBND, công việc rất nặng nề, một đồng chí Phó Chủ tịch UBND chỉ ký công chứng giấy tờ đã không còn thời gian để làm công việc khác. Đề nghị ngành chức năng tỉnh kiến nghị Quốc hội nghiên cứu sửa đổi Luật cho phù hợp với tình hình thực tế các địa phương, tạo điều kiện để UBND điều hành hoạt động hiệu quả hơn.

Trả lời:

Luật chính quyền địa phương năm 2015 đã quy định nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền cấp xã theo hướng giảm bớt một số nhiệm vụ so với trước đây, theo đó những nhiệm vụ, quyền hạn về hoạch định chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương thì chuyển giao cho chính quyền cấp trên. Chính quyền cấp xã chỉ thực hiện các nhiệm vụ để triển khai thực hiện phát triển kinh tế- xã hội, chăm lo, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân trên địa bàn.

Do vậy, việc quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã theo phân loại đơn vị hành chính là phù hợp, đã góp phần làm giảm số lượng cấp phó, khắc phục sự bất cập khi quy định cấp phó Chủ tịch UBND cấp xã như trước đây.

- Cử tri thị trấn Bình Dương đề nghị: Hiện nay tình hình tham nhũng của một bộ phận cán bộ nhà nước đã làm mất lòng tin trong nhân dân. Ở huyện Phù Mỹ, bộ phận giải phóng mặt bằng dự án Quốc lộ 1A của huyện có nhiều tiêu cực trong việc sử dụng 2% số tiền được trích từ kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Quốc lộ 1A, giả mạo chữ ký khống hợp thức hóa chứng từ để lấy tiền này để lại dư luận không tốt trong nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thanh tra, kiểm tra và trả lời cho cử tri biết.

Trả lời:

Nội dung cử tri phản ánh, UBND tỉnh giao UBND huyện Phù Mỹ xem xét, chỉ đạo kiểm tra và trả lời cho cử tri.

d) Cử tri huyện Tây Sơn:

- Cử tri xã Bình Tường kiến nghị: Hiện nay không có chế độ giao liên chuyển tải công văn từ xã đến các thôn nên rất khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ 01 giao liên/thôn để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kịp thời.

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, thôn, làng khối phố, khu phố là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư, không phải cấp chính quyền, không có chức năng ban hành văn bản và cơ cấu tổ chức bộ máy văn thư, lưu trữ.

- Tỉnh quan tâm tăng chế độ phụ cấp cho các hội đặc thù ở cấp xã, nâng phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, cán bộ thôn, xóm; bổ sung chế độ BHYT, BHXH đối với một số chức danh của xã, chế độ BHYT đối với cán bộ thôn, xóm.

Trả lời:

Theo quy định của UBND tỉnh, hiện nay người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được ngân sách hỗ trợ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và tham gia bảo hiểm y tế; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, làng, khối phố được ngân sách hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

h) Cử tri huyện Vĩnh Thạnh:

- Cử tri xã Vĩnh Hảo đề nghị tỉnh quan tâm nâng mức sinh hoạt phí, phụ cấp cho cán bộ Đài Truyền thanh xã và cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã, thị trấn và thôn vì hiện nay mức phụ cấp quá thấp, không đảm bảo cuộc sống.

Trả lời:

Theo Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND ngày của UBND tỉnh, chức danh Trưởng đài truyền thanh cấp xã là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Các chức danh nhân viên Đài truyền thanh cấp xã không phải là chức danh hưởng phụ cấp theo quy định của Chính phủ. UBND tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu đề xuất nội dung cử tri kiến nghị.

i) Cử tri huyện Hoài Ân:

- Tỉnh quan tâm công nhận các Hội: Hội Khuyến học, Hội Cựu thanh niên xung phong là hội đặc thù.

Trả lời:

Ngày 08/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 3309/UBND-NC về việc công tác quản lý hội đặc thù. Theo đó, trước mắt, giữ ổn định các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh công nhận là hội có tính chất đặc thù như hiện nay.

Đối với những hội chưa được công nhận là hội có tính chất đặc thù, tùy vào điều kiện thực tế của từng hội và quy định của pháp luật, UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí gắn với nhiệm vụ được Nhà nước giao, tạo điều kiện để hội hoạt động hiệu quả, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tỉnh quan tâm giải quyết chồng, lấn địa giới hành chính của xã An Nghĩa, huyện An Lão với xã Đak Mang, xã Ân Sơn, huyện Hoài Ân và kiến nghị Trung ương giải quyết chồng, lấn địa giới hành chính giữa huyện An Lão, tỉnh Bình Định với huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.      

Trả lời:

Ngày 19/8/2016, UBND tỉnh Gia Lai và UBND tỉnh Bình Định đã họp và thống nhất thành lập Đoàn công tác liên ngành để phối hợp thực hiện rà soát, kiểm tra tất cả các mốc địa giới hành chính, đường địa giới hành chính giữa hai tỉnh và báo cáo kết quả cho UBND 2 tỉnh thống nhất xác định lại địa giới hành chính theo quy định.

Riêng đường địa giới giữa xã An Nghĩa, huyện An Lão và xã Đak Mang, xã Ân Sơn, huyện Hoài Ân, UBND tỉnh sẽ tổ chức họp để thống nhất phương án điều chỉnh đường địa giới hành chính giữa xã An Nghĩa, huyện An Lão và xã Đak Mang, xã Ân Sơn, huyện Hoài Ân.

XVI. VỀ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

a) Cử tri thành phố Quy Nhơn:

- Cử tri phường Ngô Mây kiến nghị: Theo Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 22/7/2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, có đưa ra chỉ tiêu về xã hội: mỗi năm giải quyết việc làm mới cho 28.000 - 32.000 lao động. Đề nghị UBND tỉnh xem lại và dựa vào đâu UBND tỉnh đưa ra số liệu cao như vậy?

Trả lời:

Chỉ tiêu giải quyết việc làm bình quân hàng năm cho 28.000 - 32.000 lao động giai đoạn 2016 - 2020 đã được đưa vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XIX.

- Về phát triển các cụm công nghiệp: Ngày 19/01/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 52/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Theo đó giai đoạn 2016 - 2020, tập trung đầu tư, phát triển 20 Cụm công nghiệp tiếp theo, thu hút thêm khoảng 8.000 lao động có việc làm mới.

- Về phát triển các Khu kinh tế, Khu công nghiệp: Hết năm 2016, sẽ hoàn thiện xong giai đoạn 2 của Khu công nghiệp Nhơn Hòa. Đến năm 2020 các Khu công nghiệp: Phú Tài, Long Mỹ, Nhơn Hòa sẽ được lắp đầy và dự kiến thu hút thêm khoảng 15.000 - 20.000 lao động. Khu công nghiệp Hòa Hội: Dự kiến năm 2018 sẽ hoàn thiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và bước đầu thu hút thêm doanh nghiệp, đến năm 2020 bình quân hàng năm sẽ thu hút khoảng 1,500 - 2.000 lao động. Khu công nghiệp Bình Nghi, Nhơn Tân: Hiện tại đang triển khai và đến năm 2020 sẽ đi vào hoạt động, bình quân hàng năm thu hút thêm khoảng 2.000 - 3.000 lao động.

Như vậy, giai đoạn 2016 - 2020, trong các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp bình quân hàng năm sẽ tạo việc làm mới cho khoảng 7.000 lao động.

-  Phấn đấu đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh có khoảng 7.500 doanh nghiệp hoạt động ổn định, tạo thêm trên 15.000 chỗ làm việc mới/năm.

Ngoài ra, bình quân hàng năm cho vay giải quyết việc làm thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm thu hút thêm khoảng 2.500 -  3.000 lao động có việc làm mới; số lao động đi làm việc ngoài tỉnh bình quân hàng năm khoảng 2.000 lao động; số lao động đi xuất khẩu lao động bình quân hàng năm khoảng 500 lao động; giải quyết việc làm lĩnh vực nông - lâm - thủy sản, các hộ kinh doanh cá thể: bình quân hàng năm từ 8.000 - 10.000 lao động;

Trên cơ sở những dữ liệu nêu trên, giai đoạn 2016 - 2020 chỉ tiêu giải quyết việc làm bình quân hàng năm từ 28.000 - 32.000 lao động là phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, điều kiện nguồn lao động và dân số của tỉnh.

- Cử tri phường Hải Cảng kiến nghị: Tỉnh có kế hoạch tổ chức điều tra, rà soát lại đối tượng là nạn nhân chất độc da cam, vì hiện nay có một số đối tượng đã giả mạo hồ sơ, giấy tờ để được công nhận nạn nhân chất độc Da Cam.

Trả lời:

Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014 - 2015). Qua triển khai rà soát, đã xử lý và ra quyết định thu hồi 05 trường hợp con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Nội dung kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục tập trung kiểm tra, rà soát những hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến, con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học và xử lý, thu hồi chế độ theo quy định.

- Cử tri phường Ghềnh Ráng đề nghị: Tỉnh kiến nghị cấp trên xem xét nâng mức trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi, vì giá cả hiện nay ngày càng tăng, trong khi đó mỗi tháng nhà nước chỉ hỗ trợ 180.000đ/01 người đối với các hộ già đơn thân là quá thấp.

Trả lời:

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 12/5/2016 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 4 Điều 11 Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; ngày 11/7/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2429/QĐ-UBND quy định mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định, theo đó mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội hàng tháng hiện nay đối với đối tượng bảo trợ (trong đó có người cao tuổi) là 270.000 đồng.

b) Cử tri huyện Tây Sơn:

- Cử tri xã Bình Tường, xã Bình Hòa và nhiều địa phương kiến nghị: Hiện nay tình trạng sinh viên ra trường không có việc làm hoặc việc làm không ổn định, thu nhập thấp. Đề nghị tỉnh có giải pháp hỗ trợ giải quyết việc làm cho sinh viên trên địa bàn tỉnh khi ra trường.

Trả lời:

Thời gian qua, nhiều sinh viên được đào tạo từ Cao đẳng, Đại học ra trường nhưng không xin được làm việc hoặc chưa có việc làm là một thực trạng chung của cả nước trong đó có tỉnh Bình Định.

Để giải quyết vấn đề này, một trong nhiều giải pháp có tính bền vững đó chính là cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh để thu đầu tư, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, ngày 26/8/2016, UBND tỉnh  đã ban hành Quyết định số 3058/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định, theo đó đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh có trên 7.500 doanh nghiệp tạo thêm trên 15.000 chỗ việc làm mới/năm.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành lao động tăng cường công tác tuyên truyền về xuất khẩu lao động, hiện nay, nhu cầu tuyển lao động đi làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc (đây là những thị trường có thu cao, việc làm ổn định, điều kiện làm việc, ăn ở tương đối tốt) trên địa bàn tỉnh rất lớn, người lao động chưa có việc làm hoặc việc làm không ổn định (nhất là sinh viên mới ra trường) có thể đến UBND xã, phường, thị trấn, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc đến các Trung tâm Dịch vụ việc làm của tỉnh, Công ty Cổ phần xây dựng 47... để đăng ký tham gia đi  làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Mặt khác, tỉnh đang đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu việc làm thông qua việc định kỳ mở các phiên giao dịch việc làm tại sàn giao dịch việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các điểm vệ tinh ở các huyện, thị xã, thành phố vào các ngày 05 và 20 hàng tháng; người lao động có thể đến các điểm giao dịch việc làm để tìm kiếm việc làm phù hợp với khả năng của mình.

- Cử tri xã Bình Hòa kiến nghị: tỉnh quan tâm việc những người xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS đã hết hạn hợp đồng nhưng không chịu về nước làm ảnh hưởng đến những người có nhu cầu xuất khẩu ở thị trường này.

Trả lời:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Trung tâm Lao động ngoài nước - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc vận động người lao động thực hiện đúng theo hợp đồng đã ký kết. Bên cạnh đó, Trung tâm Lao động ngoài nước cũng đã phối hợp với Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc triển khai việc những người lao động sau khi hết hạn hợp đồng lao động về nước đúng thời hạn, đạt yêu cầu qua các kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính và người lao động mẫu mực đến khai báo và làm thủ tục tại Trung tâm được ưu tiên trở lại Hàn Quốc làm việc.         

Tuy nhiên, để công tác này đạt được hiệu quả cao, cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là cấp xã trong việc phối hợp với các hội, đoàn thể của địa phương tổ chức các buổi tư vấn tuyên truyền, vận động trực tiếp tới gia đình người lao động; yêu cầu các gia đình người lao động cam kết thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký kết, vận động con, em về nước đúng thời hạn.

- Cử tri xã Tây Giang kiến nghị: Tỉnh quan tâm, xem xét công nhận đối tượng được hưởng chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg đối với ông Huỳnh Hoa, bà Phạm Thị Bái; công nhận và cho hưởng chế độ liệt sĩ đối với liệt sĩ Lương Văn Tâm.

Trả lời:

- Việc giải quyết chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ đối với ông Huỳnh Hòa và bà Phạm Thị Bái, UBND tỉnh giao UBND huyện Tây Sơn kiểm tra và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

- Về việc công nhận và cho hưởng chế độ liệt sĩ đối với liệt sĩ Lương Văn Tâm, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kịp thời phối hợp với UBND huyện Tây Sơn xác minh, giải quyết và trả lời cho cử tri theo đúng quy định.

- Cử tri xã Tây Thuận kiến nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo ngành chức năng trả kết quả giám định y khoa cho bà Trần Thị Ánh, Trần thị Tuyết Mai (xã Tây Thuận) và tất cả những người đi giám định để làm chế độ chất độc da cam.

Trả lời:

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh xem xét chuyển trả những hồ sơ đã giám định nhưng hiện tại không mắc bệnh do bị phơi nhiễm chất độc hóa học cho đối tượng nêu trên.

- Cử tri xã Bình Hòa kiến nghị: Các chính sách trợ cấp xã hội cho người cao tuổi và các đối tượng bảo trợ xã hội cho người dân chưa được kịp thời vì tỉnh chậm triển khai các Nghị định, Thông tư hướng dẫn liên quan.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội kịp thời, đúng quy định.

 

 

c) Cử tri huyện Vĩnh Thạnh:

- Cử tri xã Vĩnh Quang (và cử tri thị xã An Nhơn, huyện Phù Cát) kiến nghị: Tỉnh xem xét mức trợ cấp đối với người cao tuổi thuộc hộ nghèo và hộ không nghèo chênh lệch; đề nghị người hưởng chế độ hưu trí được hưởng chế độ người cao tuổi.

Trả lời:

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2429/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 quy định mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định, theo đó mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội hàng tháng hiện nay của tất cả các nhóm đối tượng bảo trợ là 270.000 đồng/người/tháng nhân với hệ số tương ứng.

Về đề nghị cho người được hưởng chế độ hưu trí được hưởng chế độ người cao tuổi, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh để kiến nghị tại các kỳ họp Quốc hội.

- Tỉnh xem xét đề nghị Trung ương công nhận liệt sĩ đối với ông Võ Sỹ và truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng đối với mẹ ông Võ Sỹ.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kịp thời phối hợp với UBND huyện Vĩnh Thạnh kiểm tra, xem xét và hướng dẫn cử tri thực hiện thủ tục hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ nếu đúng quy định.

d) Cử tri thị xã An Nhơn:

- Cử tri phường Nhơn Hưng đề nghị tỉnh cần quan tâm hơn đối với chính sách hộ nghèo như chính sách tín dụng cho hộ nghèo vay vốn sản xuất; chính sách y tế, chăm sóc sức khỏe; hỗ trợ giáo dục - đào tạo; hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và các chính sách bảo trợ xã hội...

Trả lời:

Vấn đề cử tri kiến nghị, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành liên quan xem xét, đề xuất theo quy định của Nhà nước.

- Cử tri xã Nhơn Hạnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chăm lo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công với cách mạng, nhất là con của Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, người tham gia chiến trường Campuchia, người bị địch bắt tù đày, người bị nhiễm chất độc da cam,...

Trả lời:

Trong thời gian qua, UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn.

- Cử tri các xã, phường (Nhơn Hậu, Đập Đá, Nhơn An, Nhơn Hạnh, Nhơn Mỹ, Nhơn Thành, Nhơn Phong...) đề nghị: Hiện nay, một số đối tượng là thân nhân của liệt sĩ, vì nhiều nguyên nhân khách quan khác nhau nên giấy tờ tùy thân có tên hoặc ngày tháng năm sinh không phù hợp với hồ sơ liệt sĩ. Một số trường hợp do việc xác lập danh sách được hưởng chính sách bị sai tên (như tên “Thâu” thành “Châu”, nhưng cán bộ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội chưa hướng dẫn đầy đủ, đến nơi đến chốn việc điều chỉnh, bổ sung, nên thân nhân gia đình liệt sĩ vẫn chưa được điều chỉnh giấy tờ để hưởng chế độ. Đề nghị tỉnh có văn bản chỉ đạo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tư pháp hướng dẫn để các đối tượng biết và thực hiện.

Trả lời:

Thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Trong đó có chính sách mua BHYT cho thân nhân liệt sỹ. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp bị sai tên, ngày tháng năm sinh trong hồ sơ gốc liệt sỹ với CMND và sổ hộ khẩu, cho nên đối tượng thân nhân liệt sỹ không được hưởng BHYT khi ốm đau. Để giải quyết vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức cuộc họp liên ngành lấy ý kiến các ngành Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Công an tỉnh đề xuất UBND tỉnh hướng khắc phục theo nguyên tắc sửa đổi: Cơ quan nào cấp giấy tờ thì cơ quan đó có thẩm quyền sửa đổi. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 5335/UBND-VX ngày 18/12/2013 về việc điều chỉnh tên họ, chữ đệm, ngày tháng năm sinh. Kết quả đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã đính chính, điều chỉnh và cấp lại giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ cho thân nhân liệt sỹ được gần 5.000 trường hợp.

Trong thời gian đến, UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục tập trung giải quyết các hồ sơ đề nghị đính chính kịp thời gian không để tồn đọng, để thân nhân người có công nhanh chóng được hưởng BHYT và các quyền lợi khác. Đồng thời kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có biện pháp tháo gỡ vướng mắc nhằm đảm bảo quyền lợi cho Người có công và thân nhân.

e) Cử tri huyện Tuy Phước:

- Cử tri thị trấn Tuy Phước đề nghị: Theo Quyết định 4689/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh, Ngân hàng Viettinbank sẽ tài trợ xây dựng 200 căn nhà cho hộ nghèo, trong đó huyện Tuy Phước có 30 căn. Các hộ được xét nhận hỗ trợ đã mua vật tư, nhiều hộ đã vay mượn để hoàn thành việc xây nhà nhưng vẫn không nhận được tiền hỗ trợ nên không có tiền thanh toán. Đề nghị UBND tỉnh kiểm tra và chỉ đạo ngân hàng nhanh chóng chuyển tiền hỗ trợ cho bà con.

Trả lời:

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Từ ngày 13 đến ngày 16/9/2016, đại diện Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh KCN Phú Tài Viettinbank, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tuy Phước đã tổ chức kiểm tra, chi tạm ứng 25.000.000 đồng/hộ (50%) kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở hộ nghèo do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tài trợ. Sau khi thực hiện hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, bàn giao nhà ở, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ thì Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sẽ chuyển tiếp số kinh phí 25.000.000 đồng (50% còn lại). Hiện nay, các hộ và các địa phương đã xây dựng xong nhà ở đang thực hiện các thủ tục thanh quyết toán theo yêu cầu của nhà tài trợ để nhận tiếp số kinh phí hỗ trợ còn lại.

g) Cử tri huyện Phù Cát:

- Cử tri xã Cát Hưng đề nghị: Bảo hiểm Y tế con Liệt sĩ, như giấy chứng nhận gia đình Liệt sĩ sinh năm 1965, theo giấy khai sinh 1968 lý do như sau: giai đoạn sinh ra ở quê hương trong chiến tranh rồi di cư vào Phú Tài (nay là Phường Bùi Thị Xuân Qui Nhơn) cho đến năm 1968 mới làm được giấy khai sinh. Vậy đề nghị cấp trên xem xét và cho làm lại giấy khai sinh để hưởng chế độ, để làm bảo hiểm Y tế.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh giao UBND huyện Phù Cát chỉ đạo UBND xã Cát Hưng kiểm tra, xem xét hướng dẫn giải quyết.

h) Cử tri huyện Phù Mỹ:

- Cử tri thị trấn Bình Dương đề nghị Nhà nước quan tâm phong tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng cho các bà mẹ có 01 con là liệt sỹ, tạo điều kiện cho đối tượng này được hưởng phụ cấp từ khi có chủ trương đề ra như đối với các bà mẹ khác đã được công nhận trước đó.

Trả lời:

Thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công, quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, tính đến nay tỉnh Bình Định phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 5.205 bà mẹ, trong đó có 919 bà mẹ chỉ có 01 con mà người con đó là liệt sĩ được phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

UBND tỉnh giao UBND huyện Phù Mỹ chỉ đạo UBND thị trấn Bình Dương rà soát và hướng dẫn xác lập thủ tục hồ sơ đề nghị danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo quy định.

- Cử tri thị trấn Bình Dương đề nghị:  Trước kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XII, cử tri có đề nghị ngành chức năng tỉnh kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cho người hưởng chế độ hưu, người có công cách mạng được hưởng chế độ người cao tuổi vì quy định như hiện nay là chưa phù hợp và không công bằng cho người cao tuổi hưởng lương hưu, người có công cách mạng đã hưởng chế độ có công nhưng chưa thấy cơ quan chức năng tỉnh trả lời đã kiến nghị Quốc hội hay chưa. Đề nghị  tỉnh quan tâm.

Trả lời:

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiến nghị với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về nội dung kiến nghị của cử tri.

i) Cử tri huyện Hoài Nhơn:

- Chế độ an dưỡng cho các đối tượng thương, bệnh binh hiện nay thực hiện 2 năm một lần. Tuy nhiên, hiện nay một số trường hợp được hưởng chế độ an dưỡng không muốn đi (vì đã được đi nhiều lần), trong khi đó lại ấn định số lượng người đi an dưỡng cho từng xã, thị trấn, gây áp lực cho các địa phương. Đề nghị tỉnh có biện pháp đổi mới chế độ đi an dưỡng phù hợp hơn.

Trả lời:

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Với mục tiêu nâng cao chất lượng công tác điều dưỡng, nhất là trong nâng cao về đời sống tinh thần đối với người có công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã liên kết với các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và thành phố Đà Nẵng tổ chức đưa các đoàn điều dưỡng.

Năm 2015, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức 08 đợt điều dưỡng ngoài tỉnh với 631 lượt người có công với cách mạng và thân nhân tại các tỉnh Lâm đồng; Quảng Nam; Khánh Hòa; Trung tâm Chăm sóc Người có công tỉnh Bình Định đã tiếp nhận tổ chức điều dưỡng 155 đối tượng người có công của 02 tỉnh Lâm Đồng và Phú Yên.

Ngoài việc việc điều dưỡng để nâng cao sức khỏe, người có công còn được tham quan các danh lam thắng cảnh tại các tỉnh, thành phố và hưởng thụ các sắc màu văn hóa dân gian của từng địa phương góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người có công với cách mạng và từng bước nâng cao chất lượng công tác tổ chức điều dưỡng đối với người có công với cách mạng. Những kết quả đạt được đã đáp ứng một phần nhu cầu điều dưỡng của người có công. 

Nội dung kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất.

- Hiện nay trên địa bàn nhiều xã, thị trấn có rất nhiều người ăn xin (trong đó có người già và trẻ em). Cử tri Hoài Nhơn kiến nghị tỉnh có hướng dẫn, chỉ đạo khắc phục.

Trả lời:

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 28/03/2016 về việc phê duyệt Đề án Giải quyết tình trạng người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 19/05/2016 ban hành Kế hoạch tập trung và giải quyết tình trạng người lang lang, cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016.

Từ đầu năm 2016 đến nay, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tập trung đối tượng lang thang, cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 24/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn thị trường, giá cả, đảm bảo trật tự an toàn xã hội dịp tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

- Quy định hướng dẫn, giải quyết chế độ cho những nạn nhân nhiễm chất độc da cam hiện nay gây rất nhiều khó khăn cho các đối tượng được xét duyệt, đề nghị tỉnh kiến nghị Trung ương có hướng khắc phục.

Trả lời:

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, để phản ánh với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về nội dung cử tri kiến nghị.

- Hiện nay, chế độ thờ cúng liệt sĩ quá thấp (500.000đ) và chưa có chế độ hỗ trợ việc thờ cúng cán bộ tiền khởi nghĩa, lão thành cách mạng đã qua đời. Kiến nghị tỉnh, Trung ương quan tâm.

Trả lời:

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, để phản ánh với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về nội dung cử tri kiến nghị.

k) Cử tri huyện An Lão:

- Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, người có công cách mạng, hiện nay trên địa bàn huyện còn nhiều nhà ở đơn sơ chưa xóa hết. Đồng thời tăng mức trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội.

Trả lời:

- Về tăng mức trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội: Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 12/5/2016 của Liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 4 Điều 11 Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2429/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 về việc quy định mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định, theo đó mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội hàng tháng của tất cả các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội đã được nâng từ 180.000 đồng/người/tháng lên 270.000 đồng/người/tháng nhân với hệ số tương ứng.

XVII. AN NINH TRẬT TỰ VÀ AN TOÀN GIAO THÔNG TỈNH

Cử tri thành phố Quy Nhơn:

- Cử tri phường Lý Thường Kiệt đề nghị: cơ quan chức năng tỉnh có biện pháp quản lý khách nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc.

Trả lời:

Theo báo cáo của Công an tỉnh: Tính đến ngày 01/10/2016, trên địa bàn thành phố Quy Nhơn có 39 người quốc tịch Trung Quốc đang sinh sống và làm việc, tập trung chủ yếu tại Công ty Cổ phần sinh hóa Minh Dương (xã Nhơn Hội) và Công ty TNHH động vật EH (phường Bùi Thị Xuân). Qua nắm tình hình, hầu hết số người trên chấp hành đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Riêng trên địa bàn phường Lý Thường Kiệt, qua kiểm tra, Công an thành phố Quy Nhơn phát hiện 01 trường hợp: Ông Wang Ting Yong - sinh năm 1980, quốc tịch Trung Quốc, đến làm việc tại Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu Tân Nguyên Trung (địa chỉ số 11B Chu Văn An, phường Lý Thường Kiệt) nhưng chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền. Công an thành phố Quy Nhơn đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh Công an tỉnh xử lý theo quy định.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh giao Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng, Công an thành phố Quy Nhơn tăng cường nắm tình hình, quản lý chặt chẽ hoạt động của khách nước ngoài, Việt kiều trên địa bàn tỉnh, nhất là khách có quốc tịch Trung Quốc, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng.

- Cử tri phường Thị Nại đề nghị: Công an tỉnh kiểm tra, xử lý tình trạng bắn cá ăn xu ở các siêu thị, vì thực chất đây là hình thức cờ bạc trá hình, ăn thua dẫn đến việc giữ người, giữ xe trái phép...

Trả lời:

Theo báo cáo của Công an tỉnh: Hiện nay, trên địa bàn thành phố Quy Nhơn có 22 cơ sở được cấp giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử bắn cá, tập trung ở các siêu thị, trung tâm thương mại. Kinh doanh với hình thức như sau: Người chơi mua xèng, thẻ điểm từ chủ cơ sở game hoặc đưa tiền nạp điểm trực tiếp vào máy để chơi; người chơi thắng bằng đồng xèng hoặc tính điểm trực tiếp với máy game; đồng xèng hoặc điểm thắng trong trò chơi bắn cá không được quy đổi thành tiền.

Tuy nhiên, thời gian gần đây xảy ra tình trạng một số cơ sở game mua lại đồng xèng, thẻ điểm của người chơi bằng cách đổi lấy hiện vật, như: card điện thoại, bia…; một số trường hợp người chơi sau khi thắng bán đồng xèng lại cho người khác với giá rẻ hơn. Đây chính là hình thức cờ bạc biến tướng.

Trước tình hình trên, Công an thành phố Quy Nhơn đã trực tiếp làm việc và yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh game chấp hành đúng quy định của pháp luật, cam kết không tổ chức cờ bạc trá hình; nếu phát hiện thì ngăn chặn, đồng thời thông báo cho cơ quan Công an xử lý các trường hợp người chơi lợi dụng trò chơi để đánh bạc. Mặt khác, chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự, Công an các phường phối hợp lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp lợi dụng trò chơi điện tử bắn cá để cờ bạc trá hình. Kết quả, từ đầu năm 2016 đến nay, Công an thành phố đã phát hiện, xử lý 07 đối tượng về hành vi đánh bạc (chơi điện tử bắn cá thắng thua bằng hiện vật) tại cơ sở Top game (Trung tâm thương mại An Phú Thịnh), phạt tiền 10.500.000 đồng; phát hiện, tham mưu chính quyền địa phương xử lý 07 cơ sở kinh doanh game bắn cá trái phép, phạt tiền 9.500.000 đồng.

Tiếp thu phản ánh của cử tri, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an thành phố Quy Nhơn phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, thông báo phương thức, thủ đoạn kinh doanh cờ bạc trá hình để người dân nâng cao cảnh giác; phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động kinh doanh tại các cơ sở kinh doanh game, kiến nghị cơ quan chức năng rút giấy phép kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh vi phạm các quy định của pháp luật.

XVIII. BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH

a) Cử tri huyện Phù Cát:

- Cử tri xã Cát Hưng: Trong chiến tranh, địa bàn xã Cát Hưng nằm dọc theo dãy núi Bà và có đồn Đại Hàn đóng quân bom đạn còn sót lại nhiều bà con lao động gặp không dám xử lý, đề nghị cấp trên có biện pháp thu gom.

Trả lời:

Nội dung kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phù Cát kiểm tra khu vực nêu trên và tiến hành xử lý theo quy trình.

 b) Cử tri huyện Vân Canh:

 - Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sớm thực hiện đền bù thiệt hại cho Nhân dân do ảnh hưởng dự án xây dựng công trình: Trường bắn, thao trường trên địa bàn huyện.

 Trả lời:

 Nội dung kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh theo ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 3795/UBND-KT.

  c) Cử tri huyện Tây Sơn:

 - Cử tri xã Tây Giang kiến nghị: Tỉnh quan tâm hiện nay có 19 thanh niên đang làm NVQS đợt I/2016 tại Trung đoàn 28-Sư 10-Quân đoàn 3 đến nay đã hơn 6 tháng nhưng gia đình vẫn chưa được cấp BHYT theo quy định. Đề nghị tỉnh can thiệp để tạo thuận lợi cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ thời gian tới.

 Trả lời:

 Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Hiện nay 19 thanh niên tại xã Tây Giang huyện Tây Sơn thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 đã được đơn vị cấp thẻ BHYT cho thân nhân gia đình vào ngày 04/8/2016. Riêng trường hợp của quân nhân Trương Bùi Trọng Huy được đơn vị cử đi học tại Trường Quân sự Quân đoàn 3 do khai “Bản tự khai làm BHYT” chưa đúng nên đơn vị đang hoàn chỉnh hồ sơ và cấp BHYT theo quy định.

 d) Cử tri thị xã An Nhơn:

 - Cử tri các xã, phường (Nhơn Hậu, Đập Đá, Nhơn An, Nhơn Hạnh, Nhơn Mỹ, Nhơn Thành, Nhơn Phong... ) phản ảnh: Thực hiện chế độ chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, các đối tượng đã làm và đã nộp hồ sơ, tuy nhiên nhiều trường hợp hồ sơ gửi đã lâu nhưng đến nay hồ sơ đã chuyển đến cơ quan nào và ở cấp nào thì các đối tượng không biết (có hồ sơ đã gửi một hoặc hai năm). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cho các cơ quan chức năng cấp tỉnh kiểm tra và trả lời cho đương sự hoặc thông báo và hướng dẫn cho các đối tượng chưa hoàn chỉnh thủ tục để bổ sung kịp thời. Riêng trường hợp của ông Lộc ở khu vực Bằng Châu, phường Đập Đá đã gửi hồ sơ rất lâu nhưng không thấy hồi âm và thông tin cụ thể, đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết trường hợp hồ sơ của ông Lộc hiện nay như thế nào và đã được chuyển đến cơ quan nào?

Trả lời:

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Đến nay, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiếp nhận, xét duyệt và kịp thời đề nghị Quân khu trên 10.600 hồ sơ, đã có quyết định hưởng trên 9.300 đối tượng; Quân khu hiện tiếp nhận trên 1.400 hồ sơ của tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh không còn hồ sơ tồn đọng. Quá trình xét duyệt hồ sơ phải qua nhiều cấp (từ cấp xã, phường, thị trấn đến cấp Bộ Quốc phòng),có hồ sơ của đối tượng phải trả lại nhiều lần để bổ sung, hoàn chỉnh vì vậy thời gian xét duyệt thường kéo dài.

Tại phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ tiếp nhận 01 hồ sơ có tên Phạm Văn Lộc và đã thực hiện chi trả chế độ cho đối tượng này vào quý IV năm 2014.

- Cử tri phường Đập Đá kiến nghị: Tỉnh chỉ đạo và hướng dẫn việc thực hiện chính sách đối với các đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 16/12/2015 của Bộ Quc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính.

Trả lời:

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Ban Chỉ đạo 24 tỉnh đã tổ chức triển khai và tập huấn, hướng dẫn cho Ban Chỉ đạo 24 các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để tổ chức thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở tập huấn của Ban Chỉ đạo 24 tỉnh, ngày 15/4/2016, Ban Chỉ đạo 24 thị xã An Nhơn đã tổ chức hội nghị triển khai và tố chức tập huấn cho các xã, phường trên địa bàn thị xã, đề nghị cử tri liên hệ với Hội đồng chính sách phường Đập Đá (UBND phường) để được hướng dẫn thiết lập hồ sơ và sao nộp các giấy tờ có liên quan để hưởng chế độ theo quy định tại Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên đây là báo cáo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XII, UBND tỉnh kính báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các đồng chí đại biểu HĐND tỉnh./.