Thống kê tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở, ban, ngành, địa phương Quý I năm 2019

Nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Quý I/2019