Thông báo Lịch thi, địa điểm thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018

Tải file đính kèm

Tập tin đính kèm: