Công văn số 1098/CT-TTHT ngày 28/6/2019 của Cục Thuế tỉnh Bình Định trả lời Công ty TNHH Granite Tân Gia Huy V/v chính sách hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

Tải file văn bản đính kèm bên dưới:

Tập tin đính kèm: