Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi ngày 26/9/2019

(binhdinh.gov.vn)-Ngày 26/9/2019, tại trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu - Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi. Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 230/TB-UBND ngày 30/9/2019.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, Dịch tả lợn Châu Phi hiện nay tuy có xu hướng giảm nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh bùng phát, lây lan trở lại. Do đó, các địa phương không được phép chủ quan, lơ là trong công tác chỉ đạo. Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các, sở, ngành, địa phương, các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan chuyên môn; tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi tình hình dịch bệnh tại địa phương. Thực hiện tốt công tác tiêu độc khử trùng chuồng trại, môi trường chăn nuôi. Hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăn nuôi sinh học, an toàn;  xử lý đúng quy trình, quy định về tiêu hủy heo dịch; tiếp tục xuất cấp kinh phí để mua các loại vật tư, thuốc sát trùng, vôi bột..., không để xảy ra tình trạng thiếu vật tư phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh động vật; tiếp tục duy trì hoạt động của các Trạm kiểm dịch động vật của tỉnh, tại Quốc lộ 19C trên địa bàn huyện Vân Canh và các chốt kiểm dịch của huyện Hoài Ân cho đến 31/12/2019. Các địa phương còn lại tùy tình hình thực tế có biện pháp chốt chặn cho phù hợp; thực hiện đầy đủ chế độ cho người tham gia công tác phòng chống dịch; tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, không để heo bệnh được giết mổ đưa vào tiêu thụ; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức công tác tiêm vaccine phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 2/2019; phải tính toán kỹ trong việc tái đàn nhằm đảm bảo nguồn thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán 2020 (Sở Nông nghiệp và PTNT làm việc với các địa phương để thống nhất phương án tái đàn cho phù hợp); các địa phương khẩn trương thực hiện theo đúng quy định vè thực hiện chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại. Ngân sách tỉnh đảm bảo phần chi ngân sách tỉnh và tạm ứng phần ngân sách trung ương hỗ trợ. Đối với các địa phương không đảm bảo về kinh phí chống dịch, báo cáo UBND tỉnh xem xét hỗ trợ (thông qua Sở Tài chính).

2. Sở Nông nghiệp và PTNT: Tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh

3. Sở Tài chính: Kiểm tra, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương các thủ tục hỗ trợ theo quy định.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường: Tiến hành quan trắc một số hố xử lý heo bị dịch, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

5. Công an tỉnh: Tiếp tục hỗ trợ lực lượng tại các chốt kiểm dịch động vật còn hoạt động.

6. Các sở, ngành có liên quan và các hội đoàn thể theo chức năng nhiệm vụ, tiếp tục tăng cường tổ chức triển khai và hỗ trợ các địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động người chăn nuôi phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng vaccine và thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học.

TL