Giải quyết đơn của ông Nguyễn Đức Chánh. Địa chỉ: Thôn 8 Đông, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ (lần hai)

Tải file đính kèm

Tập tin đính kèm: